Szkolenia

Szkolenia RES Edukacja - dostosowane do Ciebie!

Szkolenia organizowane przez RES Edukacja s.c. zawsze dostosowane są do potrzeb i oczekiwań Uczestników oraz charakteryzują się najwyższym poziomem jakości. Szkolenia otwarte organizowane są w odpowiednio wyposażonych salach szkoleniowych. RES Edukacja s.c. zapewnia Uczestnikom przerwę kawową oraz obiadową. Obiekty w których realizowane są szkolenia są sprawdzone i cechują się wysokim standardem.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zawierające kwintesencję przekazywanej przez Trenera wiedzy, a także notes i długopis. Podsumowaniem zdobytej wiedzy jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wręczany każdemu Uczestnikowi przez Trenera. Szkolenia dla administracji publicznej.

Skorzystaj z wyszukiwarki lub poniższego terminarza szkoleń

Terminarz szkoleń


MINIONE WYDARZENIA

 

GRUDZIEŃ 2018
Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
04.12.2018 Wymierzanie „opłaty retencyjnej” – rewolucyjna zmiana w procesie jej wymierzania Kraków 399 więcej
04.12.2018 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH PO WDROŻENIU ROZWIĄZAŃ UNIJNYCH RODO Gorzów Wielkopolski 420 więcej
05.12.2018 Kierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej Poznań 419 więcej
05.12.2018 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny Warszawa 395 więcej
06.12.2018 Efektywne zarządzanie ternami zieleni i zadrzewieniami Gdańsk 379 więcej
06.12.2018 Ocenianie przez komunikowanie Opole 449 więcej
07.12.2018 Efektywne zarządzanie ternami zieleni i zadrzewieniami Katowice 379 więcej
10.12.2018 Efektywne zarządzanie terenami zieleni Radom 359 więcej
10.12.2018 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny Zielona Góra 395 więcej
10.12.2018 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Gdańsk 395 więcej
10.12.2018 Wymierzanie „opłaty retencyjnej” – rewolucyjna zmiana w procesie jej wymierzania Toruń 415 więcej
11.12.2018 Postępowanie egzekucyjne w administracji Kraków 420 więcej
11.12.2018 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny Katowice 395 więcej
11.12.2018 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne Katowice 395 więcej
11.12.2018 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Białystok 385 więcej
12.12.2018 Planowanie i wydatkowanie funduszy sołeckich jakie sołectwa otrzymują z budżetu gminy Olsztyn 385 więcej
12-14.12.2018 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Lublin 890 więcej
13.12.2018 Kierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej Wrocław 429 więcej
17.12.2018 Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2018 i 2019 r. – Elektronizacja akt osobowych, skrócenie okresu przechowywania akt osobowych, dokumentacja monitoringu w zakładzie pracy zgodna z RODO. Warsztaty, wzory Olsztyn 440 więcej
17.12.2018 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny Koszalin 395 więcej
17.12.2018 Wymierzanie „opłaty retencyjnej” – rewolucyjna zmiana w procesie jej wymierzania Warszawa 399 więcej
18.12.2018 Postępowanie egzekucyjne w administracji Białystok 420 więcej
18.12.2018 Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 2018 Warszawa 395 więcej
18.12.2018 Zajęcie pasa drogowego Koszalin 395 więcej
18.12.2018 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny Gdynia 399 więcej
19.12.2018 Kierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej Warszawa 429 więcej
19.12.2018 Zajęcie pasa drogowego Gdańsk 395 więcej
19-21.12.2018 Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia Kraków 890 więcej
20.12.2018 Prawo pracy w oświacie od 01.01.2018 po nowelizacji Karty Nauczyciela – szkolenie oparte na wzorach dokumentów Poznań 440 więcej
20.12.2018 Zajęcie pasa drogowego Warszawa 395 więcej
20.12.2018 Kierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej Bydgoszcz 429 więcej
20.12.2018 Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2018 i 2019 r. – Elektronizacja akt osobowych, skrócenie okresu przechowywania akt osobowych, dokumentacja monitoringu w zakładzie pracy zgodna z RODO. Warsztaty, wzory. Łódź 440 więcej


STYCZEŃ 2019

Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
08.01.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne Łódź 399 więcej
08.01.2019 Specjalista ds. HACCP Olsztyn 385 więcej
09.01.2019 Karta Nauczyciela Białystok 299 więcej
09.01.2019 Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r. Łódź 440 więcej
10.01.2019 Zmiany w dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r. Katowice 440 więcej
10.01.2019 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków 345 więcej
14.01.2019 Ocena pracy nauczyciela wraz z propozycją regulaminu Katowice 375  więcej
14.01.2019 Wymierzanie „opłaty retencyjnej” – rewolucyjna zmiana w procesie jej wymierzania Kielce 399 więcej
14.01.2019 Prawo pracy 2019 Olsztyn 355 więcej
14.01.2019 Obsługa trudnego klienta- warsztaty Białystok 385 więcej
14.01.2019 Ocenianie przez komunikowanie Opole 449 więcej
15.01.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne Kraków 399 więcej
15.01.2019 Nowe zasady prowadzenia akt osobowych od stycznia 2019 Poznań 550 więcej
16.01.2019 Nowoczesne technologie w edukacji Koszalin 350 więcej
17.01.2019 Instrukcja kancelaryjna w nowoczesnym urzędzie – obieg papierowy i elektroniczny Elbląg 395 więcej
18.01.2019 Skuteczne sposoby na stres, czyli jak w prosty sposób pozbyć się stresu i cieszyć się życiem Gdańsk 269 więcej
18.01.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Granice dostępu do informacji publicznej Suwałki 395 więcej
18.01.2019 eDokument, czyli dokument elektroniczny, podpis elektroniczny i korespondencja ePUAP – to jest proste! Białystok 395 więcej
18.01.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia RODO Lublin 385 więcej
21.01.2019 VAT w Kulturze Katowice 415 więcej
21.01.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Granice dostępu do informacji publicznej Toruń 395 więcej
21.01.2019 Księgowość projektów UE Rzeszów 549 więcej
22.01.2019 Księgowość projektów UE Lublin 549 więcej
22.01.2019 Karta Nauczyciela Toruń 299 więcej
23.01.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny (…) Zielona Góra 399 więcej
24.01.2019 Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach Poznań 415 więcej
24.01.2019 Dokumentacja pracownicza i akta osobowe od stycznia 2019 r. -nowe zasady prowadzenia i przechowywania w związku ze zmianą przepisów Rzeszów 399 więcej
25.01.2019 Skuteczne sposoby na stres, czyli jak w prosty sposób pozbyć się stresu i cieszyć się życiem Białystok 269 więcej
25.01.2019 Dokumentacja pracownicza i akta osobowe od stycznia 2019 r. -nowe zasady prowadzenia i przechowywania w związku ze zmianą przepisów Białystok 399 więcej
28.01.2019 Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych Białystok 415 więcej
28.01.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Granice dostępu do informacji publicznej Olsztyn 395 więcej
28.01.2019 “Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych” Poznań 549 więcej
29.01.2019 “Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych” Wrocław 549 więcej
29.01.2019 Prawo pracy 2019 Poznań 355 więcej


LUTY 2019

Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
01.02.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny Rzeszów 395 więcej
04.02.2019 Księgowość projektów UE Olsztyn 549 więcej
04.02.2019 Prawo pracy w 2019 r. Bydgoszcz 375 więcej
04.02.2019 VAT w kulturze w 2019 Gdańsk 449 więcej
04.02.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny Kielce 395 więcej
04.02.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce urzędu Białystok 395 więcej
04.02.2019 Wymierzanie opłaty stałej i zmiennej przez Wody Polskie z perspektywy Gmin Olsztyn 415 więcej
05.02.2019 Wymierzanie opłaty stałej i zmiennej przez Wody Polskie z perspektywy Gmin Białystok 415 więcej
05.02.2019 Nowe zasady prowadzenia akt osobowych w 2019 r. Poznań 550 więcej
05.02.2019 Podziały nieruchomości Radom 399 więcej
05.02.2019 Nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych Białystok 549 więcej
06.02.2019 Karta Nauczyciela Poznań 299 więcej
11.02.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Kraków 399 więcej
11.02.2019 Wymierzanie opłaty stałej i zmiennej przez Wody Polskie z perspektywy Gmin Kraków 415 więcej
11-13.02.2019 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Białystok 890 więcej
12.02.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny Olsztyn 399 więcej
12.02.2019 Wymierzanie opłaty stałej i zmiennej przez Wody Polskie z perspektywy Gmin Radom 415 więcej
12.02.2019 Wymierzanie opłaty retencyjnej – rewolucyjna zmiana w procesie jej wymierzania Łódź 399 więcej
12.02.2019 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków 365 więcej
12.02.2019 Prawo oświatowe w 2019 r Warszawa 375 więcej
13-15.02.2019 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Poznań 890 więcej
14.02.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Wrocław 395 więcej
14.02.2019 Realizacja projektów EFS w świetle obowiązujących wytycznych oraz dotychczasowych doświadczeń. Olsztyn 415 więcej
15.02.2019 Realizacja projektów EFS w świetle obowiązujących wytycznych oraz dotychczasowych doświadczeń. Białystok 415 więcej
15.02.2019 Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach Radom 429 więcej
15.02.2019 Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – zagadnienia problemowe Szczecin 449 więcej
15.02.2019 Karta Nauczyciela Białystok 299 więcej
16-17.02.2019 Weekendowy Warsztat Stylu – Borowinowy Zdrój Supraśl 790 więcej
18.02.2019 Prawo pracy w 2019 r. Łódź 375 więcej
18.02.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych osobowych Białystok 405 więcej
18.02.2019 Wymierzanie opłaty stałej i zmiennej przez Wody Polskie z perspektywy Gmin Gdańsk 415 więcej
18-20.02.2019 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Kraków 890 więcej
19.02.2019 Realizacja polityki kadrowej w praktyce z uwzględnieniem zmian w prawie pracy oraz najważniejsze aspekty i kierunki organizacji wewnętrznej w jednostce Radom 415 więcej
19.02.2019 Wymierzanie opłaty stałej i zmiennej przez Wody Polskie z perspektywy Gmin Toruń 415 więcej
19.02.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne Kraków 399 więcej
19.02.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Warszawa 415 więcej
20.02.2019 Dokumentacja pracownicza i akta osobowe od stycznia 2019 r. Kielce 415 więcej
21.02.2019 eDokumenta, czyli dokument elektroniczny, podpis elektroniczny i korespondencja ePUAP Poznań 415 więcej
21.02.2019 Realizacja polityki kadrowej w praktyce z uwzględnieniem zmian w prawie pracy oraz najważniejsze aspekty i kierunki organizacji wewnętrznej w jednostce Kraków 415 więcej
22.02.2019 ZMIANY W PROWADZANIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I AKT OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2019 roku. Kraków 449 więcej
22-24.02.2019 Kurs obsługi programu AUTOCAD – poziom I Białystok 950 więcej
25.02.2019 Jak w edukacji udzielić informacji zwrotnej uczniowi i rodzicom? Opole 449 więcej
25.02.2019 Prawo oświatowe w 2019 r. Gdańsk 375 więcej
25.02.2019 Wymierzanie opłaty stałej i zmiennej przez Wody Polskie z perspektywy Gmin Poznań 415 więcej
25.02.2019 Zmiany w dokumentacji pracowniczej od stycznia 2019 r. Poznań 399 więcej
26.02.2019 Wymierzanie „opłaty retencyjnej”- rewolucyjna zmiana w procesie jej wymierzania Gorzów Wielkopolski 415 więcej
26.02.2019 VAT w kulturze Katowice 449 więcej
26.02.2019 Wymierzanie opłaty stałej i zmiennej przez Wody Polskie z perspektywy Gmin Wrocław 415 więcej
26.02.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń Warszawa 415 więcej
27.02.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Rzeszów 415 więcej
27 – 28.02.2019 Zautomatyzowanie pozyskiwanie Turystów do gminy/powiatu Olsztyn 790 więcej


MARZEC 2019

Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
01.03.2019 Podziały nieruchomości Poznań 399 więcej
04.03.2019 Księgowość projektów UE Rzeszów 549 więcej
04.03.2019 Prawo pracy 2019 Białystok 375 więcej
04.03.2019 Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach Lublin 415 więcej
04.03.2019 Usuwanie drzew i krzewów a formy ochrony przyrody Zamość 405 więcej
04.03.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne Białystok 399 więcej
05.03.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne Olsztyn 399 więcej
05.03.2019 VAT na 2019 r. – zmiany i nowości w sektorze publicznym Poznań 429 więcej
05.03.2019 Usuwanie drzew i krzewów a formy ochrony przyrody Poznań 405 więcej
06.03.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Białystok 405 więcej
07.03.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny Wrocław 399 więcej
07.03.2019 Zamówienia publiczne – praktyczne zasady unikania konfliktu interesów i ryzyka korupcji przez pracowników Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy Gdańsk 479 więcej
08.03.2019 Projektowania zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak sie przygotować z wykorzystaniem ISO 19600 i ISO3700 Gdańsk 519 więcej
08.03.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw ulic, miejscowości i adresów oraz ich ewidencjonowanie Katowice 399 więcej
08.03.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 Wrocław 399 więcej
11.03.2019 Prawo geodezyjne i kartograficzne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ewidencji gruntów i budynków i modernizacji ewidencji gruntów Białystok 399 więcej
11.03.2019 Księgowość projektów UE Lublin 549 więcej
11.03.2019 Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników JST Białystok 449 więcej
11.03.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Rzeszów 405 więcej
11.03.2019 Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2019 Gdańsk 399 więcej
12.03.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Poznań 395 więcej
12.03.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Gdańsk 405 więcej
13.03.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Wrocław 395 więcej
13.03.2019 Usuwanie drzew i krzewów a formy ochrony przyrody Olsztyn 405 więcej
14-15.03.2019 Obsługa Social Media Olsztyn 790 więcej
14.03.2019 eDokument czyli dokument elektroniczny, podpis elektroniczny i korespondencja ePUAP Suwałki 395 więcej
15.03.2019 Instrukcja kancelaryjna w nowoczesnym urzędzie – obieg papierowy i elektroniczny Gdańsk 415 więcej
15.03.2019 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Białystok 399 więcej
18.03.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia RODO Olsztyn 385 więcej
18.03.2019 Redukcja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w gminie Katowice 405 więcej
19.03.2019 Zajęcie pasa drogowego Bydgoszcz 405 więcej
18.03.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne Toruń 399 więcej
18.03.2019 Księgowość projektów UE Łódź 549 więcej
18.03.2019 Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2019 r. Toruń 399 więcej
19.03.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne Gdańsk 399 więcej
19.03.2019 Dokumentacja pracownicza i akta osobowe od stycznia 2019 r. -nowe zasady prowadzenia i przechowywania w związku ze zmianą przepisów Wrocław 399 więcej
20.03.2019  Zatrudnianie personelu w projektach UE Rzeszów 415 więcej
20.03.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia RODO Poznań 385 więcej
20.03.2019 ZMIANY W PROWADZANIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I AKT OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2019 roku. Katowice 449 więcej
21.03.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia RODO Lublin 385 więcej
21.03.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia RODO Katowice 385 więcej
21.03.2019 ZMIANY W PROWADZANIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I AKT OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2019 roku. Łódź 449 więcej
21.02.2019 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Katowice 365 więcej
22.03.2019 Podziały nieruchomości Rzeszów 399 więcej
22.03.2019 Dokumentacja pracownicza w 2019 Zielona Góra 399 więcej
22.03.2019 ZMIANY W PROWADZANIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I AKT OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2019 roku. Radom 449 więcej
25.03.2019 Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2019 Olsztyn 399 więcej
25.03.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne Łódź 399 więcej
25.03.2019 Podziały nieruchomości Łódź 399 więcej
25.03.2019 Wymierzanie opłaty retencyjnej – rewolucyjna zmiana w procesie jej wymierzania Łódź 399 więcej
25.03.2019 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Poznań 375 więcej
25.03.2019 Wymierzanie opłaty stałej i zmiennej przez Wody Polskie z perspektywy Gmin Poznań 415 więcej
26.03.2019 Wymierzanie opłaty stałej i zmiennej przez Wody Polskie z perspektywy Gmin Kraków 415 więcej
27.03.2019 Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019 r. Warszawa 415 więcej
28.03.2019 Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019 r. Biała Podlaska 399 więcej
29.03.2019 Pracownik młodociany – po zmianach w teorii i praktyce Olsztyn 415 więcej
29.03.2019 Konkurencyjne ponoszenie wydatków w projektach UE Warszawa 415 więcej


KWIECIEŃ 2019

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.04.2019 Zajęcie pasa drogowego Bydgoszcz 405 wiecej
01.04.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia RODO Białystok 395 więcej
01.04.2019 Redukcja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w gminie Olsztyn 405 więcej
02.04.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny Lublin 289 więcej
02.04.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia RODO Warszawa 395 więcej
02.04.2019 Zajęcie pasa drogowego Białystok 405 więcej
03.04.2019 Podziały nieruchomości Toruń 409 więcej
03.04.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia RODO Toruń 395 więcej
03.04.2019 Zajęcie pasa drogowego Poznań 405 więcej
03.04.2019 Praktyczna nauka zawodu kluczem do przyszłości. Promowanie szkolnictwa zawodowego i współpraca na lokalnym rynku edukacyjno – zawodowym Poznań 299 więcej
03.04.2019 Redukcja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w gminie Katowice 405 więcej
04.04.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 Olsztyn 399 więcej
04.04.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia RODO Poznań 395 więcej
04.04.2019 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Radom 365 więcej
04.04.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń -zasady ogólne i rozwiązania szczególne Olsztyn 399 więcej
05.04.2019 Wymierzanie „opłaty retencyjnej” – rewolucyjna zmiana w procesie jej wymierzania i inne problemy praktyczne Gdańsk 405 więcej
08.04.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw ulic, miejscowości i adresów oraz ich ewidencjonowanie Warszawa 409 więcej
08.04.2019 Księgowość projektów UE Białystok 519 więcej
08.04.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu Olsztyn 399 więcej
08.04.2019 Księgowość projektów UE Łódź 549 więcej
08.04.2019 Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej) Poznań 405 wiecej
09.04.2019 Czas pracy i zmiany w dokumentacji czasu pracy od stycznia 2019 r. – wzory Wrocław 429 więcej
10.04.2019 Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2019 r. Suwałki 399 więcej
11.04.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. Rzeszów 399 więcej
11.04.2019 Karta Nauczyciela w 2019 r. Olsztyn 299 więcej
11.04.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Gdańsk 399 więcej
11.04.2019 Wymierzanie opłaty retencyjnej oraz stałej i zmiennej przez Wody Polskie oraz Gminy z perspektywy Gmin Warszawa 415 więcej
12.04.2019 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Lublin 399 więcej
12.04.2019 Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2019 r. Słupsk 399 więcej
12.04.2019 Wymierzanie opłaty retencyjnej oraz stałej i zmiennej przez Wody Polskie oraz Gminy z perspektywy Gmin Olsztyn 415 więcej
15.04.2019 Księgowość projektów UE Warszawa 519 więcej
16.04.2019 Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2019 r. Gniezno 399 więcej
15.04.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Lublin 405 więcej
16.04.2019 Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej) Warszawa 405 więcej
17.04.2019 Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej) Toruń 405 więcej
17.04.2019 Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2019 r. Opole 399 więcej
17.04.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Toruń 415 więcej
18.04.2019 Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej) Gdańsk 405 więcej
18.04.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne Rzeszów 399 więcej
18.04.2019 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rzeszów 365 więcej
23.04.2019 Podatki w kulturze w 2019 r. Olsztyn 415 więcej
23.04.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. Poznań 399 więcej
24.04.2019 Czas pracy i zmiany w dokumentacji czasu pracy od stycznia 2019 r. – wzory Poznań 429 więcej
25.04.2019 Czas pracy i zmiany w dokumentacji czasu pracy od stycznia 2019 r. – wzory Toruń 429 więcej
25.04.2019 VAT w kulturze w 2019 Gdańsk 415 więcej
25.04.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw ulic, miejscowości i adresów oraz ich ewidencjonowanie Częstochowa 399 więcej
25.04.2019 Wymierzanie „opłaty retencyjnej” – rewolucyjna zmiana w procesie jej wymierzania Toruń 399 więcej
25.04.2019 Krajowy system cyberbezpieczeństwa dla podmiotów publicznych – wprowadzenie do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Wrocław 449 więcej
26.04.2019 Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji Wrocław 379 więcej
26.04.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne Wrocław 399 więcej
26.04.2019 Pracownicze plany kapitałowe – co każdy pracodawca powinien wiedzieć? Procedury, obowiązki informacyjne i administracyjne. Olsztyn 449 więcej
29.04.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Toruń 415 więcej


MAJ 2019

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
06.05.2019 Księgowość projektów UE Białystok 549 wiecej
06.05.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Katowice 415 więcej
07.05.2019 Podziały nieruchomości Gdańsk 409 więcej
07.05.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Gdańsk 415 więcej
07.05.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Olsztyn 415 więcej
08.05.2019 Modyfikowanie dokumentacji ochrony danych do wymogów rozporządzenia ogólnego i Krajowych Ram Interoperacyjności dla podmiotów publicznych Katowice 499 więcej
08.05.2019 Karta nauczyciela Wrocław 449 więcej
08.05.2019 CZAS PRACY I ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY Olsztyn 415 więcej
09.05.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Poznań 399 więcej
10.05.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Warszawa 415 więcej
10.05.2019 Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO – ujęcie praktyczne Olsztyn 449 więcej
13.05.2019 Księgowość projektów UE Poznań 549 więcej
13.05.2019 VAT w kulturze w 2019 r. Olsztyn 399 więcej
13.05.2019 Podziały nieruchomości Warszawa 409 więcej
13.05.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Warszawa 405 więcej
13.05.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Kielce 415 więcej
14.05.209 SZEF ZESPOŁU EFEKTYWNYM PRZEŁOŻONYM-warsztaty menedżerskie kierowania personelem Poznań 309 więcej
14-15.05.2019 Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac Poznań 749 więcej
14-15.05.2019 Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac Wrocław 749 więcej
14.05.2019 UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW W PROJEKTACH UE Kielce 415 więcej
15.05.2019 Procedury wyboru ławników na kadencję 2020-2023 – wzory dokumentów, nowe przepisy, zadania gminy Białystok 439 więcej
15.05.2019 Warsztat Inspektora Ochrony danych Poznań 499 wiecej
15.05.2019 Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach 2019r. Lublin 449 więcej
16.05.2019 Procedury wyboru ławników na kadencję 2020-2023 – wzory dokumentów, nowe przepisy, zadania gminy Olsztyn 439 więcej
16.05.2019 Karta nauczyciela Katowice 449 więcej
17.05.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Białystok 415 więcej
17.05.2019

Karta nauczyciela

Kraków 449 więcej
17.05.2019 Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO – ujęcie praktyczne Warszawa 449 więcej
20.05.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Suwałki 385 więcej
20.05.2019 Księgowość projektów UE Częstochowa 549 więcej
20.05.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Kraków 399 więcej
21.05.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Gdańsk 385 więcej
21.05.2019 Podziały nieruchomości Lublin 409 więcej
21-22.05.2019 Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac Olsztyn 749 więcej
21-22.05.2019 Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac Katowice 749 więcej
22.05.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Łódź 385 więcej
22.05.2019 Wymierzanie opłaty retencyjnej oraz stałej i zmiennej przez Wody Polskie i Gminy w z perspektywy Gmin Rzeszów 415 więcej
22.05.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Kraków 415 więcej
23.05.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Wrocław 395 więcej
23.05.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne Warszawa 405 więcej
23.05.2019

UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW W PROJEKTACH UE

Kraków 415 więcej
24.05.2019 Sekretariat w administracji publicznej z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Rzeszów 395 więcej
24.05.2019 Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO – ujęcie praktyczne Białystok 449 więcej
27.05.2019 Rachunkowość jednostek oświatowych po zmianach wprowadzonych „nowymi” rozporządzeniami w sprawie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej Białystok 399 więcej
27.05.2019 Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji Wrocław 399 więcej
27.05.2019 Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach 2019r. Katowice 415 więcej
27.05.2019 CZAS PRACY I ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY Katowice 415 więcej
28.05.2019 Rachunkowość i gospodarka finansowa ośrodków pomocy społecznej Poznań 399 więcej
28.05.2019 CZAS PRACY I ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY Kielce 415 więcej
28.05.2019 Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik – aspekty praktyczne pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych Toruń 399 więcej
28.05.2019 Instytucje kultury – gospodarka finansowa i rachunkowość – po zmianach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Poznań 409 więcej
29.05.2019 CZAS PRACY I ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY Wrocław 415 więcej
29.05.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne Białystok 405 więcej
30.05.2019 Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik – aspekty praktyczne zatrudniania osób z niepełnosprawnością w administracji i służbie publicznej Gdynia 399 więcej
30.05.2019 Zmiany w prawie administracyjnym Warszawa 409 więcej


CZERWIEC 2019

03.06.2019 Księgowość projektów UE Katowice 549 więcej
03.06.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Lublin 405 więcej
03.06.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Wrocław 415 więcej
04.06.2019 Karta Nauczyciela Poznań 449 więcej
05.06.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Toruń 415 więcej
05.06.2019 CZAS PRACY I ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY OD 01.01.2019 r. – NOWY WZÓR KARTY EWIDENCJI I WNIOSKÓW, WYLICZENIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, WARSZTATY Poznań 419 więcej
05.06.2019 Karta Nauczyciela Zielona Góra 449 więcej
05.06.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Poznań 399 więcej
05.06.2019 Pracownicze plany kapitałowe – co każdy pracodawca powinien wiedzieć? Procedury, obowiązki informacyjne i administracyjne. Warszawa 449 więcej
05.06.2019 Zmiany w prawie pracy wynikające z ustawy wdrożeniowej RODO Białystok 415 więcej
05.06.2019 COACHING MANAGERSKI JAKO UMIEJĘTNOŚĆ DOSKONALĄCA KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA Białystok 559 więcej
05.06.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Poznań 415 więcej
05.06.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne Olsztyn 425 więcej
06.06.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Gdańsk 415 więcej
06.06.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne Gdańsk 425 więcej
06.06.2019 ZMIANY W PROWADZANIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I AKT OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2019 roku. Wrocław 449 więcej
06.06.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Lublin 399 więcej
07.06.2019 Podziały nieruchomości Katowice 399 więcej
10.06.2019 Księgowość projektów UE Wrocław 519 więcej
11.06.2019 Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik – aspekty praktyczne zatrudniania osób z niepełnosprawnością w administracji i służbie publicznej Elbląg 399 więcej
11.06.2019 Odpowiedzialność karna a obowiązki ustawowe instytucji publicznych, pracodawców i innych organizacji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Elbląg 345 więcej
11.06.2019 Podziały nieruchomości Białystok 399 więcej
12.06.2019 Analiza ryzyka czynności przetwarzania Kraków 499 więcej
12.06.2019 UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW W PROJEKTACH UE Warszawa 399 więcej
13.06.2019 Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik – aspekty praktyczne zatrudniania osób z niepełnosprawnością w administracji i służbie publicznej Koszalin 399 więcej
13.06.2019 Odpowiedzialność karna a obowiązki ustawowe instytucji publicznych, pracodawców i innych organizacji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Koszalin 345 więcej
14.06.2019 CZAS PRACY I ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY OD 01.01.2019 r. – NOWY WZÓR KARTY EWIDENCJI I WNIOSKÓW, WYLICZENIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, WARSZTATY Białystok 419 więcej
14.06.2019 CZAS PRACY I ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY OD 01.01.2019 r. – NOWY WZÓR KARTY EWIDENCJI I WNIOSKÓW, WYLICZENIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, WARSZTATY Toruń 449 więcej
14.06.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Kraków 415 więcej
17.06.2019 Kontrakt socjalny jako podstawa przyznania i realizacji świadczeń z pomocy społecznej. Toruń 399 więcej
17.06.2019 Księgowość projektów UE Kielce 519 więcej
17.06.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Białystok 399 więcej
17.06.2019 Odpowiedzialność karna a obowiązki ustawowe instytucji publicznych, pracodawców i innych organizacji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Warszawa 345 więcej
18.06.2019 ZMIANY W PROWADZANIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I AKT OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2019 roku. Kielce 415 więcej
19.06.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne Poznań 425 więcej
21.06.2019 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.) Katowice 415 więcej
24.06.2019 Kontrakt socjalny ukierunkowany na podjęcie zatrudnienia przez osobę z niepełnosprawnością. Elbląg 399 więcej
24.06.2019 Zmiany w prawie pracy wynikające z ustawy wdrożeniowej RODO Poznań 415 więcej
24.06.2019 Odpowiedzialność karna a obowiązki ustawowe instytucji publicznych, pracodawców i innych organizacji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Toruń 345 więcej
24.06.2019 Księgowość projektów UE Toruń 519 więcej
24.06.2019 Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE Rzeszów 415 więcej
24.06.2019 Wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości Olsztyn 415 więcej
24.06.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Olsztyn 415 więcej
24-26.06.2019 3-dniowy, kompleksowy kurs SPECJALISTA DS. KADR i PŁAC Białystok 990 więcej
26.06.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne Opole 425 więcej
27.06.2019 Wymierzanie „opłaty retencyjnej” – zmiana w procesie jej wymierzania Rzeszów 415 więcej
28.06.2019 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.) Toruń 415 więcej


LIPIEC 2019

01.07.2019 Księgowość projektów UE Elbląg 549 więcej
01.07.2019 Prawo pracy – najnowsze zmiany Zielona Góra 399 więcej
01.07.2019 Samorządowe akty prawa miejscowego a zasady techniki prawodawczej i zmiany w prawie administracyjnym Warszawa 415 więcej
02.07.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Białystok 415 więcej
02.07.2019 NAJNOWSZE ZMIANY W RODO ( 4.05.2019r.) – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI Białystok 499 więcej
03.07.2019 NAJNOWSZE ZMIANY W RODO ( 4.05.2019r.) – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI Warszawa 499 więcej
03.07.2019 Samorządowe akty prawa miejscowego a zasady techniki prawodawczej i zmiany w prawie administracyjnym Wrocław 415 więcej
04-05.07.2019 Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac Katowice 749 więcej
04.07.2019 Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik – aspekty praktyczne zatrudniania osób z niepełnosprawnością w administracji i służbie publicznej Łódź 399 więcej
04.07.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Wrocław 415 więcej
04.07.2019 „ZMIANY PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – NOWELIZACJA Z DNIA 4.05.2019” Białystok 499 więcej
05.07.2019 VAT w kulturze w 2019 r. Katowice 449 więcej
05.07.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Katowice 415 więcej
08.07.2019 Podziały nieruchomości Poznań 449 więcej
08.07.2019 Księgowość projektów UE Koszalin 549 więcej
08.07.2019 Redukcja kosztów oświetlenia ulicznego w gminie Białystok 405 więcej
08.07.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Warszawa 415 więcej
09.07.2019 Wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości Opole 429 więcej
09.07.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Białystok 415 więcej
10.07.2019 Obowiązki kadrowca w świetle RODO i kodeksu pracy Wrocław 415 więcej
11.07.2019 „ZMIANY PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – NOWELIZACJA Z DNIA 4.05.2019” Wrocław 410 więcej
12.07.2019 Obowiązki kadrowca w świetle RODO i kodeksu pracy Katowice 415 więcej
15.07.2019 Księgowość projektów UE Radom 549 więcej
15.07.2019 Zajęcie pasa drogowego Katowice 405 więcej
22.07.2019 WPROWADZENIE DO VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych Olsztyn 449 więcej
22.07.2019 Księgowość projektów UE Opole 549 więcej
22.07.2019 Redukcja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w gminie Bydgoszcz 405 więcej
22.07.2019 Zmiany w prawie pracy wynikające z ustawy wdrożeniowej RODO Warszawa 405 więcej
22.07.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Gdańsk 425 więcej
23-24.07.2019 Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac Olsztyn 749 więcej
23.07.2019 Zmiany w prawie pracy wynikające z ustawy wdrożeniowej RODO Łódź 405 więcej
26.07.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Warszawa 399 więcej
29.07.2019 Księgowość projektów UE Kraków 549 więcej
29.07.2019 Zajęcie pasa drogowego Gdynia 405 więcej
29.07.2019 Obowiązki kadrowca w świetle RODO i kodeksu pracy Białystok 405 więcej
29.07.2019 Podziały nieruchomości Szczecin 415 więcej
29.07.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Częstochowa 425 więcej
30.07.2019 Obowiązki kadrowca w świetle RODO i kodeksu pracy Olsztyn 415 więcej
30.07.2019 Podziały nieruchomości Zielona Góra 415 więcej
30.07.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Gdynia 449 więcej
31.07.2019 Prawo pracy – najnowsze zmiany Lublin 399 więcej


SIERPIEŃ 2019

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
05.08.2019 Redukcja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w gminie Wrocław 405 więcej
08.08.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Olsztyn 415 więcej
09.08.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Gdynia 415 więcej
12.08.2019 VAT w kulturze w 2019 Poznań 449 więcej
12.08.2019 Podziały nieruchomości Gdańsk 449 więcej
12.08.2019 Zajęcie pasa drogowego Warszawa 405 więcej
12.08.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Rzeszów 415 więcej
12.08.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Toruń 425 więcej
13.08.2019 Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych Toruń 449 więcej
13.08.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Lublin 415 więcej
19.08.2019 OZE a VAT: opodatkowanie i kwalifikowalność VAT w projektach (OZE, wymiana pieców, projekty wodno-kanalizacyjne, azbest, dopłaty do szkoleń i inne) Warszawa 449 więcej
19.08.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Wrocław 425 więcej
20.08.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Kraków 425 więcej
20.08.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Olsztyn 415 więcej
21.08.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Białystok 415 więcej
22.08.2019 REALIZACJA PROJEKTÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W 2019 ROKU PO OSTATNICH ZMIANACH Wrocław 415 więcej
22.08.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Białystok 415 więcej
23.08.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Poznań 415 więcej
26.08.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Lublin 415 więcej
26.08.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Olsztyn 425 więcej
26.08.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Warszawa 449 więcej
26.08.2019 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Olsztyn 399 więcej
26.08.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Kielce 425 więcej
27.08.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Olsztyn 449 więcej
27.08.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Gdańsk 425 więcej
27.08.2019 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Białystok 399 więcej
27.08.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Łódź 449 więcej
28.08.2019 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Warszawa 399 więcej
29.08.2019 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Bydgoszcz 399 więcej
29.08.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Warszawa 399 więcej
30.08.2019 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Gdańsk 399 więcej


WRZESIEŃ 2019

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
04.09.2019 Skargi, wnioski i petycje w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych Wrocław 409 więcej
05.09.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Poznań 399 więcej
05.09.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Wrocław 399 więcej
06.09.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Katowice 399 więcej
09.09.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Warszawa 419 więcej
09.09.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Lublin 405 więcej
09.09.2019 Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach 2019r. Gdynia 415 więcej
09.09.2019 Księgowość projektów UE Katowice 519 więcej
09.09.2019 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH Wrocław 389 więcej
09.09.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Poznań 425 więcej
10.09.2019 Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście funduszy europejskich Warszawa 399 więcej
11-12.09.2019 Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac Katowice 749 więcej
11.09.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Warszawa 399 więcej
11.09.2019 Skargi, wnioski i petycje w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych Białystok 409 więcej
11.09.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Warszawa 415 więcej
12.09.2019 Skargi, wnioski i petycje w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych Lublin 409 więcej
12.09.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Białystok 399 więcej
12.09.2019 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Białystok 415 więcej
13.09.2019 Nowe zasady ściągania długów obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku. Warszawa 489 więcej
16.09.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Poznań 399 więcej
16.09.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Łódź 405 więcej
16.09.2019 Księgowość projektów UE Kielce 519 więcej
16.09.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Białystok 389 więcej
16.09.2019 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH Katowice 399 więcej
16.09.2019 Skargi, wnioski i petycje w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych Warszawa 419 więcej
16.09.2019 Podziały nieruchomości Wrocław 409 więcej
16.09.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Lublin 425 więcej
18.09.2019 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych Rzeszów 409 więcej
20.09.2019 Organizacja i realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Białystok 399 więcej
23.09.2019 Księgowość projektów UE Wrocław 519 więcej
23.09.2019 Samorządowe akty prawa miejscowego a zasady techniki prawodawczej i zmiany w prawie administracyjnym Warszawa 399 więcej
23.09.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzew Wrocław 385 więcej
23.09.2019 PROJEKTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH, CZYLI JAK ZREALIZOWAĆ UDANĄ IMPREZĘ KULTURALNĄ? Rzeszów 389 więcej
23.09.2019 Organizacja i realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Olsztyn 399 więcej
23.09.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Gdynia 409 więcej
25.09.2019 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Rzeszów 299 więcej
25.09.2019 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych Lublin 409 więcej
26.09.2019 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Rzeszów 299 więcej
30.09.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Katowice 409 więcej
30.09.2019 Księgowość projektów UE Toruń 519 więcej
30.09.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Białystok 409 więcej
30.09.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzew Warszawa 385 więcej
30.09.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Rzeszów 399 więcej
30.09.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Katowice 425 więcej
30.09.2019 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Poznań 405 więcej
30.09.2019 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Białystok 405 więcej


PAŹDZIERNIK 2019

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.10.2019 Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych Wrocław 409 więcej
01.10.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Lublin 405 więcej
01.10.2019 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Wrocław 425 więcej
01.10.2019 Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych Warszawa 409 więcej
01.-03.10.2019 3-dniowy Kurs „Sekretarka – asystentka dyrektora” Białystok 999 więcej
02.10.2019 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Białystok 299 więcej
02.10.2019 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Opole 425 więcej
03.10.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Bydgoszcz 399 więcej
03.10.2019 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Białystok 299 więcej
03.10.2019 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Kraków 425 więcej
04.10.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Szczecin 399 więcej
04.10.2019 Uchwały i inne akty organów samorządu terytorialnego związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego. Wrocław 409 więcej
04.10.2019 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Radom 425 więcej
07.10.2019 Księgowość projektów UE Gdynia 519 więcej
07.10.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Toruń 419 więcej
08.10.2019 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Poznań 449 więcej
08.10.2019 Jak skutecznie przyciągnąć inwestorów do gminy i stworzyć nowe miejsca pracy, czyli gminna polityka proinwestycyjna. Poznań 409 więcej
09-11.10.2019 3-dniowy Kurs „Sekretarka – asystentka dyrektora” Katowice 1290 więcej
09.10.2019 PROCEDURA PRZEKSZTAŁCANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ – przepisy dotychczasowe oraz zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku Toruń 449 więcej
09.10.2019 Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego Białystok 409 więcej
10.10.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Katowice 409 więcej
11.10.2019 Uchwały i inne akty organów samorządu terytorialnego związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego. Warszawa 419 więcej
14.10.2019 Redukcja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w gminie Gdynia 405 więcej
14.10.2019 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Bydgoszcz 399 więcej
14.10.2019 Księgowość projektów UE Zamość 519 więcej
14.10.2019 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Warszawa 405 więcej
14.10.2019 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Wrocław 405 więcej
14.10.2019 Podziały nieruchomości Warszawa 409 więcej
15.10.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Rzeszów 405 więcej
16.10.2019 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Olsztyn 415 więcej
17.10.2019 PROCEDURA PRZEKSZTAŁCANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ – przepisy dotychczasowe oraz zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku Warszawa 449 więcej
18.10.2019 PROJEKTOWANIE PRZEDSIEWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH, CZYLI JAK ZREALIZOWAĆ UDANĄ IMPREZĘ KULTURALNĄ? Gdańsk 409 więcej
21.10.2019 WPROWADZENIE DO VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych Olsztyn 405 więcej
21.10.2019 Zmiany w Karcie Nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2019 r. Poznań 299 więcej
21.10.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Kraków 399 więcej
21.10.2019 Nowe zasady ściągania długów obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku. Katowice 489 więcej
21.10.2019 Księgowość projektów UE Koszalin 518 więcej
21.10.2019 Zarządzanie dokumentacją w instytucjach kultury Olsztyn 409 więcej
21.10.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Poznań 405 więcej
21.10.2019 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH Warszawa 419 więcej
22.10.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Łódź 399 więcej
28.10.2019 VAT w kulturze 2019 Gdańsk 419 więcej
28.10.2019 Zmiany w Karcie Nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2019 r. Toruń 299 więcej
28.10.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Gdańsk 405 więcej
28.10.2019 Księgowość projektów UE Rzeszów 519 więcej
28.10.2019 Zmiany w Karcie Nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2019 r. Gdańsk 299 więcej
29-30.10.2019 Dwudniowy kurs: Specjalista ds. kadr i płac Wrocław 699 więcej


LISTOPAD 2019

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
04.11.2019 Podziały nieruchomości Olsztyn 449 więcej
04.11.2019 Księgowość projektów UE Katowice 549 więcej
04.11.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Szczecin 415 więcej
04.11.2019 Centralizacja VAT – jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT Poznań 449 więcej
05.11.2019 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Warszawa 445 więcej
05.11.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Lublin 449 więcej
05.11.2019 Organizacja i realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa 449 więcej
06.11.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Bydgoszcz 415 więcej
06.11.2019 Organizacja i realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Łódź 449 więcej
08.11.2019 Obieg dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) Poznań 429 więcej
12.11.2019 Księgowość projektów UE Wrocław 549 więcej
12.11.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Gdynia 449 więcej
12.11.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Kraków 415 więcej
12.11.2019 PROJEKTOWANIE PRZEDSIEWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH, CZYLI JAK ZREALIZOWAĆ UDANĄ IMPREZĘ KULTURALNĄ? Gdańsk 449 więcej
12.11.2019 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W LATACH 2014-2020 PO ZMIANIE WYTYCZNYCH W 2019 ROKU Lublin 405 więcej
12.11.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Kraków 415 więcej
13.11.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Łódź 415 więcej
13.11.2019 Subwencja oświatowa – zasady podziału, szacowanie subwencji ostatecznej, wieloletnie planowanie dochodów subwencyjnych Olsztyn 469 więcej
13.11.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019r. Bielsko Biała 499 więcej
15.11.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Wrocław 449 więcej
18.11.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Kielce 449 więcej
18.11.2019 Księgowość projektów UE Kielce 549 więcej
18.11.2019 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Białystok 299 więcej
18.11.2019 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Opole 465 więcej
18.11.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Białystok 449 więcej
18.11.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019r. Lublin 499 więcej
18.11.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Wrocław 445 więcej
19.11.2019 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Białystok 299 więcej
19.11.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Białystok 415 więcej
19.11.2019 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Wrocław 465 więcej
19.11.2019 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Gdynia 445 więcej
20.11.2019 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych Wrocław 429 więcej
20.11.2019 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Poznań 465 więcej
20.11.2019 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Olsztyn 329 więcej
21.11.2019 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Łódź 465 więcej
21.11.2019 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Olsztyn 329 więcej
22.11.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Olsztyn 415 więcej
22.11.2019 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Warszawa 465 więcej
25.11.2019 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Lublin 449 więcej
25.11.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Wrocław 449 więcej
25.11.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Lublin 445 więcej
25.11.2019 Centralizacja VAT – jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT Gdynia 449 więcej
25.11.2019 Księgowość projektów UE Toruń 549 więcej
26.11.2019 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Rzeszów 449 więcej
26-28.11.2019 3-dniowy Kurs „Sekretarka – asystentka dyrektora” Warszawa 1299 więcej
26.11.2019 Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych. Warsztaty dla samorządów z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji. Zmiany w dotowaniu od 1 stycznia 2019 r. Rzeszów 469 więcej
26.11.2019 Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych. Warsztaty dla samorządów z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji. Zmiany w dotowaniu od 1 stycznia 2019 r. Poznań 469 więcej
28.11.2019 Zapobieganie naruszeniom danych osobowych oraz dóbr osobistych w praktyce działania instytucji pomocy społecznej, z elementami zasad bezpiecznego postępowania przez osoby świadczące usługi pomocy społecznej. Gdynia 445 więcej
29.11.2019 Zapobieganie naruszeniom danych osobowych oraz dóbr osobistych w praktyce działania instytucji pomocy społecznej, z elementami zasad bezpiecznego postępowania przez osoby świadczące usługi pomocy społecznej. Olsztyn 445 więcej

AKTUALNE WYDARZENIA

GRUDZIEŃ 2019

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
02.12.2019 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Poznań 449 więcej
02.12.2019 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Białystok 940 więcej
02.12.2019 VAT i PIT w oświacie – wybrane aspekty i nowości Poznań 449 więcej
02.12.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Białystok 409 więcej
02.12.2019 Uchwały i inne akty organów samorządu terytorialnego związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego. Warszawa 449 więcej
02.12.2019 Podziały nieruchomości Szczecin 449 więcej
02.12.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019 r. Warszawa 499 więcej
02.12.2019 Księgowość projektów UE Warszawa 549 więcej
03.12.2019 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Katowice 449 więcej
03.12.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Lublin 409 więcej
03.12.2019 Podziały nieruchomości Poznań 449 więcej
04.12.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Gdynia 409 więcej
04.12.2019 Budowanie autorytetu szefa Warszawa 549 więcej
05.12.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Warszawa 409 więcej
06.12.2019 Skargi, wnioski i petycje w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych Wrocław 449 więcej
06.12.2019 Organizacja i realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Gdynia 449 więcej
09.12.2019 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach. Wrocław 449 więcej
09.12.2019 VAT w kulturze 2019 Katowice 449 więcej
09.12.2019 Uchwały i inne akty organów samorządu terytorialnego związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego. Wrocław 449 więcej
09.12.2019 Podziały nieruchomości Kraków 449 więcej
09.12.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019r. Łódź 499 więcej
09.12.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Warszawa 465 więcej
09.12.2019 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Warszawa 329 więcej
09.12.2019 Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 Rzeszów 549 więcej
09.12.2019 Zapobieganie naruszeniom danych osobowych oraz dóbr osobistych w praktyce działania instytucji pomocy społecznej, z elementami zasad bezpiecznego postępowania przez osoby świadczące usługi pomocy społecznej. Bydgoszcz 445 więcej
10.12.2019 Realizacja polityki kadrowej w praktyce z uwzględnieniem zmian w obowiązującym stanie prawnym Poznań 465 więcej
10.12.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Katowice 449 więcej
10.12.2019 Organizacja i realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wrocław 449 więcej
10.12.2019 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Łódź 329 więcej
10.12.2019 Zapobieganie naruszeniom danych osobowych oraz dóbr osobistych w praktyce działania instytucji pomocy społecznej, z elementami zasad bezpiecznego postępowania przez osoby świadczące usługi pomocy społecznej. Koszalin 445 więcej
11.12.2019 Antykorupcja – bezpieczeństwo osobiste, współpracowników oraz firmy / urzędu. Gdynia 489 więcej
11.12.2019 „Realizacja polityki kadrowej w praktyce z uwzględnieniem zmian w obowiązującym stanie prawnym” Katowice 465 więcej
11.12.2019 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Poznań 329 więcej
12.12.2019 Wydatkowanie (rozliczanie) dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Gdynia 469 więcej
12.12.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019 r. Poznań 499 więcej
12.12.2019 Realizacja polityki kadrowej w praktyce z uwzględnieniem zmian w obowiązującym stanie prawnym Wrocław 465 więcej
12.12.2019 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Wrocław 329 więcej
13.12.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Zielona Góra 449 więcej
13.12.2019 Zajęcie Pasa Drogowego Poznań 449 więcej
16.12.2019 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Olsztyn 940 więcej
16.12.2019 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Poznań 499 więcej
16.12.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019r. Rzeszów 499 więcej
16.12.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Łódź 465 więcej
16.12.2019 Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 Olsztyn 549 więcej
17.12.2019 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Olsztyn 499 więcej
17.12.2019 Nowe zasady ściągania długów obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku. Katowice 529 więcej
23.12.2019 Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 Białystok 549 więcej

 

STYCZEŃ 2020

 

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
07.01.2020 Podatek VAT w projektach UE Olsztyn 549 więcej
08-10.01.2020 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Poznań 940 więcej
08.01.2020 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. Analiza porównawcza nowego aktu prawnego Lublin 599 więcej
08.01.2020 CZAS PRACY-PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA Olsztyn 449 więcej
09.01.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Olsztyn 449 więcej
09-10.01.2020 Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – stan obecny w kontekście nowych regulacji Warszawa 949 więcej
10.01.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Gdynia 449 więcej
10.01.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Poznań 449 więcej
10.01.2020 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Lublin 465 więcej
13.01.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Warszawa 449 więcej
13.01.2020 Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego Warszawa 469 więcej
13.01.2020 Podatek VAT w projektach UE Warszawa 549 więcej
13.01.2020 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE Warszawa 449 więcej
15.01.2020 Redukcja kosztów oświetlenia ulicznego w gminie Warszawa 449 więcej
17.01.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Kielce 449 więcej
17.01.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Kraków 449 więcej
17.01.2020 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Białystok 465 więcej
20-22.01.2020 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Gdynia 940 więcej
20.01.2020 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Gdynia 449 więcej
20.01.2020 Rozgraniczanie nieruchomości Toruń 449 więcej
20.01.2020 Zajęcie pasa drogowego Białystok 449 więcej
20.01.2020 Podatek VAT w projektach UE Lublin 549 więcej
20.01.2020 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – WARSZTATY Lublin 449 więcej
24.01.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Wrocław 469 więcej
24.01.2020 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Rzeszów 465 więcej
24.01.2020 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH Katowice 449 więcej
27.01.2020 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych Lublin 469 więcej
27.01.2020 Podatek VAT w projektach UE Białystok 549 więcej
27.01.2020 CZAS PRACY 2020 Wrocław 449 więcej
27.01.2020 Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak zbudować skuteczny system Whistleblowing`u i system zarządzania zgodnością (Compliance) Łódź 579 więcej
29.01.20200 Redukcja kosztów oświetlenia ulicznego w gminie Szczecin 449 więcej
29.01.2020 Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków w praktyce 2019 Warszawa 449 więcej
30.01.2020 Zamówienia publiczne w praktyce. Poznań 899 więcej
30.01.2020 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W LATACH 2014-2020 PO ZMIANIE WYTYCZNYCH W 2019 ROKU Białystok 445 więcej
31.01.2020 CZAS PRACY 2020 Gdańsk 449 więcej
31.01.2020 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Katowice 465 więcej
31.01.2020 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W LATACH 2014-2020 PO ZMIANIE WYTYCZNYCH W 2019 ROKU Olsztyn 445 więcej

Nie znalazłeś odpowiedniego szkolenia? Skontaktuj się z Nami!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.