Szkolenia

Szkolenia RES Edukacja - dostosowane do Ciebie!

Szkolenia organizowane przez RES Edukacja s.c. zawsze dostosowane są do potrzeb i oczekiwań Uczestników oraz charakteryzują się najwyższym poziomem jakości. Szkolenia otwarte organizowane są w odpowiednio wyposażonych salach szkoleniowych. RES Edukacja s.c. zapewnia Uczestnikom przerwę kawową oraz obiadową. Obiekty w których realizowane są szkolenia są sprawdzone i cechują się wysokim standardem.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zawierające kwintesencję przekazywanej przez Trenera wiedzy, a także notes i długopis. Podsumowaniem zdobytej wiedzy jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wręczany każdemu Uczestnikowi przez Trenera. Szkolenia dla administracji publicznej.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do zapisów na szkolenia i kursy organizowane przez RES Edukacja s.c.

Zespół RES Edukacja.

Skorzystaj z wyszukiwarki lub poniższego terminarza szkoleń

Terminarz szkoleń


MINIONE WYDARZENIA

PAŹDZIERNIK 2021
DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.10.2021
e-Doręczenia – rewolucja w doręczeniach i „ostatnie dni” listu poleconego ZPO (KPA, OP) TERMIN POTWIERDZONY  online
369 więcej
01.10.2021 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI online
279 więcej
01.10.2021 Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia- TERMIN POTWIERDZONY online
299
więcej
01.10.2021 Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – procedura krok po kroku, z naciskiem na problemy praktyczne. TERMIN POTWIERDZONY online 339 więcej
01.10.2021 BEZPIECZNE UMOWY KSIĘGOWE – zasady sporządzania umów, przykładowe zapisy chroniące księgowych online 379 więcej
01.10.2021 Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – Istotne zmiany dla systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TERMIN POTWIERDZONY  online 385 więcej
01.10.2021 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2021 . online 349 więcej
01.10.2021 Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych (RODO) – co, kiedy i jak zgłosić do UODO? online 339 więcej
01.10.2021 Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej. online 219 więcej
04.10.2021 Obieg i archiwizacja dokumentów w żłobkach i klubach dziecięcych. online 329 więcej
04.10.2021 „Kontrakt socjalny jako narzędzie diagnostycznej i element aktywizacji klienta pomocy społecznej” online 399 więcej
04.10.2021 Przygotowanie regulaminów, pism procesowych, umów – podstawy pisania dokumentów online 339 więcej
04.10.2021 Rozpoznawanie i badanie gruntów na potrzeby inwestycyjne. online 349 więcej
05.10.2021 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych online 329 więcej
05.10.2021 Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji. online 329 więcej
05.10.2021 Skąd czerpać informacje – kompendium wiedzy pracownika administracji publicznej online 339 więcej
06.10.2021 Jak przygotować i wdrożyć instrukcję kancelaryjną? Warsztat krok po kroku online 319 więcej
06.10.2021 Uchwała budżetowa 2022r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego online 349 więcej
06.10.2021 Kontrole podatkowe cen transferowych online 399 więcej
07.10.2021 Zebrania wspólnot mieszkaniowych w realiach stanu epidemii online 289 więcej
07.10.2021 Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej, o systemie ubezpieczeń społecznych i o kasach zapomogowo-pożyczkowych w 2021 i 2022 roku. online 329 więcej
07.10.2021 Wyroby medyczne – najnowsze wymagania zgodne z Ustawą i Rozporządzeniem 2017/275- TERMIN POTWIERDZONY online 649 więcej
07.10.2021 Szkolenie dla kandydatów na członków GK RPA (podstawowe) TERMIN POTWIERDZONY online 359 więcej
08.10.2021 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014- TERMIN POTWIERDZONY online 305 więcej
08.10.2021 Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST- TERMIN POTWIERDZONY online 369 więcej
08.10.2021 Incoterms 2020® – najnowsza wersja – Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów online 599 więcej
08.10.2021 Koordynator czynności kancelaryjnych w systemie ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD) TERMIN POTWIERDZONY!!! online 339 więcej
08.10.2021 Prawne aspekty finansowania inwestycji spółki komunalnej online 359 więcej
08.10.2021 Nadzór urzędowy nad żywieniem zbiorowym dzieci i młodzieży – aspekty praktyczne. online 219 więcej
11.10.2021 PROGRAM „CYFROWA GMINA” – wsparcie dla samorządów. Kompletna instrukcja złożenia wniosku o dofinansowanie- TERMIN POTWIERDZONY online 339 więcej
8-12.10.2021 KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE- TERMIN POTWIERDZONY online 749 więcej
11.10.2021 BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW ORGANÓW KONTROLI: NIK, MF, RIO online 349 więcej
11.10.2021 SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI w jednostkach budżetowych poprzez nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub darowiznę zbędnych środków trwałych w jsfp, z uwzględnieniem najnowszych zmian rozporządzenia RADY MINISTRÓW online 349 więcej
11.10.2021 Postępowanie administracyjne w kontekście spraw z zakresu ochrony środowiska online 329 więcej
11-12.10.2021 Postępowanie administracyjne – kompendium wiedzy urzędnika. 2-dniowe szkolenie praktyczne. online 529 więcej
11.10.2021 ZMIANY W PRAWIE ODPADOWYM W ŚWIETLE OGŁOSZONEGO PRZEZ MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA PROGRAMU CZYSTOŚĆ PLUS online 329 więcej
12.10.2021 Krajowy System e-Faktur – obowiązkowy czy dobrowolny w jednostkach samorządu terytorialnego od 1.10.2021 r.? online 219 więcej
12.10.2021 Duże zmiany w ustawie śmieciowej w 2021 r.- TERMIN POTWIERDZONY online 375 więcej
12.10.2021 Zadania własne samorządu realizowane w trybie koncesji. online 349 więcej
12.10.2021 DOKUMENTACJA PRACOWNICZA WEDŁUG AKTUALNYCH PRZEPISÓW – elektroniczna teczka akt osobowych, okresy przechowywania dokumentacji, zasady zawierania umów, w tym umów on-line online 299 więcej
12.10.2021 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego online 329 więcej
13.10.2021 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
13.10.2021 Wykorzystanie narzędzi TIK w procesie dydaktycznym na uczelni online 319 więcej
14.10.2021 Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni z uwzględnieniem specjalnych klauzul w umowach najmu w okresie Covid 19 online 299 więcej
14.10.2021 Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem przepisów o tarczy antykryzysowej oraz nowych terminów raportowania schematów transgranicznych online 325 więcej
14.10.2021 Budowa i utrzymanie infrastruktury odpadowej w trybie PPP (partnerstwo publiczno-prywatne). online 349 więcej
14.10.2021 Organizacyjne i prawne aspekty udzielania teleporad w czasie pandemii online 349 więcej
14-15.10.2021 OSINT – biały wywiad online 1500 więcej
14.10.2021 Identyfikacja i zapobieganie wprowadzenia do legalnego łańcucha dostaw sfałszowanych produktów online 649 więcej
15.10.2021 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie- TERMIN POTWIERDZONY online 349 więcej
15.10.2021 PROGRAM „CYFROWA GMINA” – wsparcie dla samorządów. Kompletna instrukcja złożenia wniosku o dofinansowanie online 339 więcej
15.10.21r. Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej online 319 więcej
15.10.2021 PROGRAM „CYFROWA GMINA” – wsparcie dla samorządów. Kompletna instrukcja złożenia wniosku o dofinansowanie online 339 więcej
15.10.2021 DIETY, ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE -w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE online 219 więcej
15.10.2021 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym, ponadlokalnym oraz planowanie na morzu (planowana reforma oraz aktualności orzecznicze) online 339 więcej
15.10.2021 Zamówienia publiczne powyżej 130 000zł w 2021r. online 299 więcej
16.10.2021
23.10.2021
(soboty)
KURS: Profilaktyka SARS CoV-2 dla pracowników ZOL i DPS, którzy bezpośrednio pracują z osobami chorymi lub mogącymi zachorować na COVID 19 online 390 więcej
18-19.10.2021 PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ DLA POZ. online 470 więcej
18.10.2021 Praktyczne aspekty stosowania przepisów o gruntach rolnych i leśnych online 349 więcej
18.10.2021 NOWE UPRAWNIENIA ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH ORAZ STRON POSTĘPOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH W PROCEDURACH INWESTYCYJNYCH online 199 więcej
18.10.2021 Dostosowanie NGOS do wymagań ustaw o dostępności cyfrowej oraz o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. online 339 więcej
19.10.2021 Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów TERMIN POTWIERDZONY online 339 więcej
19.10.2021 Postępowanie administracyjne – najczęstsze problemy online 339 więcej
19.10.2021 Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe online 289 więcej
19.10.2021 Jak przygotować/złożyć wniosek dotacyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego? online 329 więcej
20.10.2021 Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli TERMIN POTWIERDZONY  online 375 więcej
20.10.2021 Sołectwa i fundusz sołecki. Gospodarka finansowa sołectwa w praktyce. online 329 więcej
20.10.2021 Dokumentacja medyczna – jak ją prowadzić, żeby ograniczyć roszczenia pacjentów? online 349 więcej
20.09.2021 Najważniejsze zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ dokonane ustawą z dnia 30.03.2021 r . TERMIN POTWIERDZONY!! online 199 więcej
20.10.2021 Schematy podatkowe dla jednostek samorządu terytorialnego. MDR jako obowiązki sprawozdawcze dla JST. online 349 więcej
20.10.2021 Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej. online 299 więcej
21.10.2021 Podziały nieruchomości online 299 więcej
21.10.2021 Organizacja archiwum w firmie i analiza SWOT dla działalności archiwalnej – szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych- TERMIN POTWIERDZONY online 339 więcej
21-22.10.2021 Specjalista VAT w administracji publicznej -poziom II z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT online 749 więcej
21.10.2021 Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządowych. online 329 więcej
21.10.2021 Jak przygotować dokumentację do elektronicznego obiegu. online 299 więcej
21-22.10.2021 2 dniowe szkolenie- system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP. online 400 więcej
21.10.2021 Zwykłe i nadzwyczajnie tryby kwestionowania decyzji administracyjnej: odwołanie, stwierdzenie nieważności rozstrzygnięć administracyjnych. online 299 więcej
21.10.2021 Zmiany dla spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków związane z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych online 299 więcej
21.10.2021 Prawa i obowiązki Radnych w Gminie TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
22.10.2021 Spółki komunalne – nadzór i kontrola online 329 więcej
22.10.2021 Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem przepisów o tarczy antykryzysowej oraz nowych terminów raportowania schematów transgranicznych online 325 więcej
22.10.2021 CENY TRANSFEROWE 2021 – dokumentacja online 379 więcej
25.10.2021 Program CYFROWA GMINA – instruktaż złożenia wniosku. Złóż wniosek o dofinansowanie po szkoleniu z naszym Ekspertem

ZAPISY TRWAJĄ!

online 339 więcej
25.10.2021 Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
25.10.2021 Vademecum pracownika oświaty gminnej – zadania wynikające z ustaw oświatowych i ich terminy TERMIN POTWIERDZONY online 349 więcej
25.10.2021 Budowa zasobów cyfrowych przyjaznych studentom z niepełnosprawnościami online 319 więcej
25.10.2021 Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne. online 299 więcej
25.10.2021 INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych w tym w placówkach oświaty i kultury, OPS, DPS w dobie COVID- 19 – warsztaty online 369 więcej
26.10.2021 VAT na 2021 r. – zmiany i nowości w sektorze publicznym. online 329 więcej
27.10.2021 Ustawa o dostępności cyfrowej a BIP. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – praktyczny warsztat online online 349 więcej
27.10.2021 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymiar, egzekucja, najnowsze zmiany. TERMIN POTWIERDZONY online 329 więcej
27-28.10.2021 Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość? online 499 więcej
27.10.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych TERMIN POTWIERDZONY online 355 więcej
27.10.2021 E- doręczenia w świetle ustawy z 1 lipca 2021 roku

TERMIN POTWIERDZONY

online 369 więcej
27.10.2021 Gminne komisje RPA online 359 więcej
27.10.2021 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

TERMIN POTWIERDZONY

online 349 więcej
28.10.2021 Zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz istotne problemy związane z konstrukcją projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok. Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2021 roku – omówienie wprowadzonych zmian. online 259 więcej
28.10.2021 Dostępność administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami . Likwidacja barier w komunikacji. Respektowanie praw osób z niepełnosprawnością. online 270 więcej
28.10.2021 Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie i częściowym zawieszeniu wytycznych w 2020 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego online 299 więcej
28-29.10.2021 PŁACE OD PODSTAW 2021/2022 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian – 2 DNI online 499 więcej
28.10.2021 Sposoby rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej: pozostawienie podania bez rozpoznania, umorzenie i wydanie decyzji online 299 więcej
28.10.2021 RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników TERMIN POTWIERDZONY online 159 więcej
29.10.2021 Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji kultury TERMIN POTWIERDZONY online 339 więcej
29.10.2021 Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie projektu ustawy online 369 więcej
29.10.2021 Budżet obywatelski – uchwały i inne akty związane z jego przeprowadzeniem (na przykładzie gminy) online 319 więcej
29.10.2021 Badanie planu przekształcenia i inne usługi atestacyjne online 409 więcej
.10.2021 RODO w jednostkach samorządu terytorialnego online 349 więcej


LISTOPAD 2021

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
02.11.2021
Zasady rozliczania mediów- Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych online
369 więcej
02.11.2021 Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę/ umów cywilnoprawnych/ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania- 2021 rok online 339 więcej
03.11.2021 Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości online 299 więcej
03-05.11.2021 3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- TERMIN POTWIERDZONY online 729 więcej
04.11.2021 ABC dostępności – szkolenie dla Koordynatorów ds. dostępności online 319 więcej
04.11.2021 ZFŚS w 2021 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności skarbowej, karnej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury – warsztaty online 369 więcej
04.11.2021 Stosowanie i wykładnia prawa administracyjnego online 349 więcej
04.11.2021 Nowy Ład w podatkach online 349 więcej
04.11.2021 Zatrudnianie cudzoziemców – kontrola Straży Granicznej i PIP online 359 więcej
05.11.2021 e-Doręczenia – rewolucja w doręczeniach i „ostatnie dni” listu poleconego ZPO (KPA, OP) online 369 więcej
05.11.2021 Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych online 359 więcej
05.11.2021 Przedstawienie podstawowych informacji z zakresu postępowania cywilnego, jego funkcji oraz instytucji online 349 więcej
08.11.2021 Kontrola zarządcza w Domu Pomocy Społecznej w czasie COVID-19 online 345 więcej
08.11.2021 Nowe prawo zamówień publicznych- główne zmiany online 399 więcej
08.11.2021 Archiwizacja dokumentacji od podstaw- warsztaty. online 299 więcej
08.11.2021 PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH online 329 więcej
08.11.2021 KONTRAKTY CYWILNOPRAWNE W 2021 ROKU: NOWE PRZEPISY, REJESTRACJA UMÓW. online 299 więcej
08.11.2021 Przygotowanie umów związanych z inwestycjami budowlanymi online 339 więcej
08.11.2021 Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych online 339 więcej
09.11.2021 Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska TERMIN POTWIERDZONY online 369 więcej
09.11.2021 E- Usługi Publiczne online 319 więcej
09.11.2021 Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON online 315 więcej
09.11.2021 Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia online 329 więcej
09.11.2021 Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej. online 309 więcej
10.11.2021 Fakturowanie w 2022 roku w jednostkach budżetowych. Faktura ustrukturyzowana. online 299 więcej
10.11.2021 Postępowanie administracyjne w kontekście spraw z zakresu ochrony środowiska online 329 więcej
10.11.2021 Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy w kontekście zadań własnych gminy. online 349 więcej
10.11.2021 Metodyka sporządzania pism formalno-prawnych z szczególnym uwzględnieniem pism administracyjnych, w tym także odpowiedzi na skargi, wnioski i zażalenia online 349 więcej
12.11.2021 Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej. online 219 więcej
15,19,26.11.2021 KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online. online 600 więcej
15.11.2021 Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych. online 339 więcej
15.11.2021 Zajęcie pasa drogowego – Konsekwencje przypadków wadliwego określenia położenia pasa drogowego w kontekście ważności decyzji TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
15.11.2021 Specjalista ds. realizacji projektów UE online 359 więcej
15.11.2021 Instrukcja Kancelaryjna – Kompendium wiedzy – 1-dniowe warsztaty praktyczne. online 329 więcej
15.11.2021 Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej online 319 więcej
15.11.2021 PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU ZAMKNIĘCIA ROKU 2021 ORAZ PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH online 349 więcej
15.11.2021 PRZEGLĄD PODATKOWY – ZMIANY W VAT, PIT i CIT 2022 online 389 więcej
15.11.2021 OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH online 359 więcej
16.11.2021 Ustawa o dostępności cyfrowej a strony internetowe, Biuletyn Informacji Publicznej i social media online 299 więcej
16.11.2021 Wizualizacja informacji online 900 więcej
16.11.2021 Rozporządzenia dla polityki spójności na lata 2021-2027 – Główne kierunki zmian. online 399 więcej
17.11.2021 Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic oraz numeracja porządkowa nieruchomości z uwzględnieniem nowelizowanych przepisów wykonawczych online 329 więcej
17.11.2021 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 319 więcej
17.11.2021 Efektywne zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni w kontekście różnych aktów prawnych oraz form ochrony przyrody online 349 więcej
17-19.11.2021 3-dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA Białystok 920 więcej
17.11.2021 DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Jakie dokumenty musi mieć opracowane jednostka/instytucja w związku z kontrolą zarządczą? online 299 więcej
18-19.11.2021 Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa dla praktyków – 2 dniowy kurs TERMIN POTWIERDZONY online 539 więcej
18.11.2021 PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ, ZASKARŻANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIĄ DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI – NAJNOWSZE ZMIANY online 329 więcej
19.11.2021 PRAWA I OBOWIĄZKI RADNYCH. Mandat Radnego. Skarga na Radnego. online 299 więcej
19.11.2021 Obsługa platformy ePUAP2 – problemy, podpis kwalifikowany, profil zaufany. online 299 więcej
19.11.2021 Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych online 349 więcej
19.11.2021 Zamówienia do 130 tys. zł online 399 więcej
19.11.2021 E- doręczenia w świetle ustawy z 1 lipca 2021 roku online 369 więcej
19.11.2021 BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW ORGANÓW KONTROLI: NIK, MF, RIO online 369 więcej
19.11.2021 Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji administracyjnej . online 309 więcej
19.11.2021 Jak zbudować skuteczny system Whistleblowing`u i system zarządzania zgodnością (Compliance) online 299 więcej
20,27.11.2021 KURS w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych POZ oraz AOS. online 390 więcej
22.11.2021 Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE online 315 więcej
22.11.2021 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” online 299 więcej
22.11.2021 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie online 305 więcej
22.11.2021 Specyfika tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo- warsztaty. online 329 więcej
22.11.2021 Dziecko z trudnościami w jedzeniu i zaburzeniami odżywiania – perspektywa pracy z rodzicem i dzieckiem w szczególności żywionym w żłobku, przedszkolu i szkole. online 219 więcej
22.11.2021 Przygotowania obronne administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. online 499 więcej
23-24.11.2021 Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa online 559 więcej
23.11.2021 Zmiana prawa wodnego w zakresie opłaty retencyjnej. online 309 więcej
24.11.2021 Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 31 lipca 2021r. – każde biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana online 349 więcej
24.11.2021 Szkolenie dla kandydatów na członków GK RPA (podstawowe) online 359 więcej
24-26.11.2021 3-dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA Katowice 920 więcej
24.11.2021 Procedury, wymagania i regulaminy a praca zdalna w kontekście Covid 19 online 299 więcej
25.11.2021 Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego online 305 więcej
25.11.2021 Poprawne tworzenie pism urzędowych – Jak właściwie przygotować i zredagować pismo?. online 329 więcej
25.11.2021 Przygotowanie regulaminów, pism procesowych, umów – podstawy pisania dokumentów online 339 więcej
25.11.2021 Ustawa o e-doręczeniach elektronicznych i EZD. online 319 więcej
25.11.2021 Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych i samorządowych online 339 więcej
26.11.2021 Prawne aspekty rozwoju inwestycji z zakresu instalacji PV, z uwzględnieniem instalacji na budynkach należących do gmin, w kontekście zapewnienia samowystarczalności energetycznej. online 349 więcej
26.11.2021 Opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości. online 339 więcej
26.11.2021 Kasy zapomogowo-pożyczkowe online 359 więcej
26.11.2021 Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – Istotne zmiany dla systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi online 385 więcej
29.11.2021 Podpis elektroniczny w pracy urzędu online 129 więcej
29.11.2021 Sprzedaż nieruchomości gminnych online 319 więcej
29.11.2021 Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola online 299 więcej
29.11.2021 PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ART.26A USTAWY O ODPADACH. online 329 więcej
29.11.2021 Wyszukiwanie informacji w biznesie online 1200 więcej
30.11.2021 KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników. online 369 więcej
30.11.2021 Omówienie tworzenia i zapisów statutów i regulaminów organizacyjnych w samorządowych instytucjach kultury online 369 więcej
30.11.2021 NOWA USTAWA DEWELOPERSKA online 459 więcej
30.11.2021 Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych – wejście w życie 11.10.2021r. – obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa, nowe obowiązki i uprawnienia zarządu kasy, nowe uprawnienia członków kasy online 369 więcej
30.11.2021 Elektroniczne tytuły wykonawcze w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym od 1 lipca 2021r. – aktualne wzory, poprawne wypełnianie i przekazywanie TW do organów egzekucyjnych. onlin 329 więcej


GRUDZIEŃ 2021

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.12.2021
Podpis elektroniczny w pracy urzędu. online
129 więcej
01.12.2021 Decyzje administracyjne i postanowienia w praktyce online 329 więcej
01.12.2021 CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA online 359 więcej
01.12.2021 Dokument elektroniczny w urzędzie. Procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem. Najczęściej pojawiające się wątpliwości i praktyczne przykłady ich rozwiązania online 289 więcej
01.12.2021 Lista płac 2021/2022 a nadchodzące zmiany ; Polski Ład, ZUS online 369 więcej
01-03.12.2021 3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA Wrocław 920 więcej
02.12.2021 Ochrona danych osobowych pacjentów, w tym danych przetwarzanych w celach naukowych / TELEMEDYCYNA I E-USŁUGI MEDYCZNE online 459 więcej
02.12.2021 Najczęstsze błędy w tekstach urzędowych, czyli jak poprawnie zredagować pismo urzędowe? PROSTY JĘZYK W URZĘDZIE online 299 więcej
02.12.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych online 435 więcej
02.12.2021 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej ‘13” online 369 więcej
02.12.2021 Sygnaliści w sektorze publicznym – nowe obowiązki online 349 więcej
02.12.2021 Samorządowe Centra Usług Wspólnych online 299 więcej
03.12.2021 Program „CYFROWA GMINA” – II nabór wniosków. Złóż wniosek z nami 

INSTRUKTAŻ PRZENIESIONY NA 10.12.

online 339 więcej
03.12.2021 Formuła SMART – Doręczenia elektroniczne w świetle KPA, Ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz Ustawy o informatyzacji online 129 więcej
03.12.2021 Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST online 369 więcej
03.12.2021 RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników online 159 więcej
03.12.2021 Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad wprowadzaniem danych do SIO w kontekście naliczania subwencji oświatowej online 349 więcej
03.12.2021 Tryb podstawowy- krok po kroku online 339 więcej
03.12.2021 Legislacja, czyli jak zredagować projekt uchwały w jednostce samorządu terytorialnego? online 299 więcej
03.12.2021 Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej. online 219 więcej
03,10,13.12.2021 KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online. online 600 więcej
03.12.2021 Prosty język w administracji – standardy 2021 roku online 459 więcej
03.12.2021 Czas pracy- praktyczne zagadnienia. online 299 więcej
03.12.2021 Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych online 359 więcej
03.12.2021 Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika? online 299 więcej
03.12.2021 Audyt i kontrola w administracji online 289 więcej
06.12.2021 OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ. Koordynacja czynności kancelaryjnych w systemie EZD online 299 więcej
06.12.2021 ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY online 359 więcej
06.12.2021 Schematy podatkowe (MDR) dla Państwa Jednostki. online 299 więcej
07.12.2021 KONFERENCJA – Grunty rolne i leśne w pigułce online 499 więcej
07.12.2021 Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych (RODO) – co, kiedy i jak zgłosić do UODO? online 339 więcej
07.12.2021 E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym online 325 więcej
07.12.2021 Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji. online 329 więcej
07.12.2021 MAJĄTEK TRWAŁY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2021 r. – GOSPODAROWANIE I EWIDENCJA W SYTUACJI PANDEMII – ASPEKTY PRAKTYCZNE online 369 więcej
08-09.12.2021 Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość? online 499 więcej
08.12.2021 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymiar. Egzekucja. Najnowsze zmiany po 21 sierpnia 2021 r. online 329 więcej
08.12.2021 Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia online 329 więcej
08-10.12.2021 3-dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA Warszawa 920 więcej
08.12.2021 Jak odczytać odpis z ksiąg wieczystych – szkolenie warsztatowe z elementami prawa dot. nieruchomości online 539 więcej
08.12.2021 Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach lokalnych online 385 więcej
08.12.2021 Spółki komunalne – nadzór i kontrola online 329 więcej
08.12.2021 Instrukcja Kancelaryjna – Kompendium wiedzy – 1-dniowe warsztaty praktyczne. online 279 więcej
08.12.2021 Opłaty za usługi wodne – reklamacje, skargi, status wód opadowych i roztopowych – definicja ścieków online 339 więcej
09.12.2021 Zmiany w podatku VAT 2021/2022 dla jednostek samorządowych online 299 więcej
09.12.2021 Procedury kontroli zarządczej , sposoby tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin i jego elementy, planowanie i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej online 249 więcej
09.12.2021 Deklaracja dostępności – jak ją poprawnie stworzyć? Praktyczny warsztat online online 199 więcej
09.12.2021 Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji online 289 więcej
09.12.2021 Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – Istotne zmiany dla systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi online 385 więcej
09.12.2021 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2021 online 359 więcej
09.12.2021 Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne. online 259 więcej
08-10.12.2021 3-dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA Warszawa 920 więcej
09.12.2021 Prawa i obowiązki Radnych – praktyczny warsztat online online 299 więcej
10.12.2021 Program „CYFROWA GMINA” – II nabór wniosków. Złóż wniosek z nami online 339 więcej
10.12.2021 Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID -19) online 269 więcej
10.12.2021 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie online 349 więcej
10.12.2021 Platforma EPUAP2 – kompendium wiedzy online 349 więcej
10.12.2021 Polski ład z perspektywy przedsiębiorcy – praktyczne rozwiązania. online 369 więcej
10.12.2021 Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – procedura krok po kroku, z naciskiem na problemy praktyczne. online 339 więcej
10.12.2021 Status prawny dyrektora szkoły online 289 więcej
10.12.2021 ABC KADROWCA – ZMIANY W SAMORZĄDOWYM PRAWIE PRACY W 2021 ROKU online 359 więcej
10.12.2021 FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH – OPTYMALIZACJA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ online 299 więcej
10.12.2021 PROBLEMATYKA REKULTYWACJI GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH – WARSZTATY. online 329 więcej
10.12.2021 eDOKUMENT czyli dokument elektroniczny, korespondencja ePUAP oraz podpis elektroniczny, w tym podpis osobisty a profil zaufany online 459 więcej
10.12.2021 ZUS w praktyce – czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne online 269 więcej
10.12.2021 Doręczenia elektroniczne. Stan aktualny – praktyka doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej podmiotom realizującym zadania publiczne i podmiotom innym online 329 więcej
13.12.2021 Program „CYFROWA GMINA” – II nabór wniosków. Złóż wniosek z nami online 339 więcej
13.12.2021 Podziały nieruchomości online 319 więcej
13.12.2021 Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ online 339 więcej
13.12.2021 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 305 więcej
13.12.2021 Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej online 359 więcej
13.12.2021 Skąd czerpać informacje – kompendium wiedzy pracownika administracji publicznej online 339 więcej
13.12.2021 Zamówienia poniżej 130 000,00 zł a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. online 315 więcej
13.12.2021 Procedury, wymagania i regulaminy a praca zdalna w kontekście Covid 19 online 299 więcej
14.12.2021 Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów online 339 więcej
14.12.2021 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
14.12.2021 Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON online 315 więcej
14.12.2021 INFORMACJA NAUKOWA W INTERNECIE online 1200 więcej
15.12.2021 ZUS w praktyce czyli zmiany 2021/2022 online 339 więcej
15-17.12.2021 3-dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA Gdańsk 920 więcej
15.12.2021 Nowe zasady dostępu do informacji publicznej – nowelizacja dot. otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego online 329 więcej
15.12.2021 ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH ORAZ USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE W ŚWIETLE PROJEKTU Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2021 R. online 329 więcej
16.12.2021 INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych w tym w placówkach oświaty i kultury, OPS, DPS w dobie COVID- 19 – warsztaty online 369 więcej
16.12.2021 Zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli koordynatora czynności kancelaryjnych. online 299 więcej
16.12.2021 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie online 305 więcej
16.12.2021 Doręczenia elektroniczne przed organem administracji publicznej i w toku postępowania administracyjnego. Zmiany w KPA po 5 października 2021 r. online 299 więcej
16.12.2021 Księgowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych. Przypisy i odpisy należności, zarachowanie wpłat na zaległości, likwidacja nadpłat i zaległości w tym postępowanie z należnościami przedawnionymi. online 299 więcej
16.12.2021 Obowiązek szkolny i nauki online 299 więcej
17.12.2021 Fundusz Sołecki. Współpraca Gmin z Sołectwami. online 299 więcej
17.12.2021 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w pomocy społecznej online 299 więcej
17.12.2021 Korzystanie z ePUAP2. Praktyczne wykorzystanie ePUAP2 w pracy urzędu administracji publicznej online 329 więcej
17.12.2021 ABC dostępności – szkolenie dla Koordynatorów ds. dostępności online 319 więcej
17.12.2021 Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządowych. online 270 więcej
17.12.2021 Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością, czyli jak prawidłowo zapewnić dostępności komunikacyjno-informacyjną w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. online 250 więcej
17.12.2021 Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością, czyli jak prawidłowo zapewnić dostępności komunikacyjno-informacyjną w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. online 250 więcej
17.12.2021 Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia online 289 więcej
20.12.2021 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI online 259 więcej
20-21.12.2021 Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych – kurs inspektora ODO online 499 więcej
20.12.2021 Prowadzenie ksiąg podatkowych/rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) online 329 więcej
20.12.2021 Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online online 299 więcej
20.12.2021 Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej . online 299 więcej
21.12.2021 Obieg i archiwizacja dokumentacji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) online 299 więcej
21.12.2021 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH. Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową online 299 więcej
22.12.2021 KONTROLA ŚMIECI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH – NOWE OBOWIĄZKI GMIN online 429 więcej
29.12.2021 Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących gminy i powiatu. Uprawnienia informacyjne radnych a udostępnianie informacji publicznej online 369 więcej

AKTUALNE WYDARZENIA

STYCZEŃ 2022
Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
04.01.2022 Kontrola firm asenizacyjnych i właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych online
429 więcej
10.01.2022 Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych online 339 więcej
10.01.2022 Specjalista ds. realizacji projektów UE online 359 więcej
10.01.2022 Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia online 329 więcej
10.01.2022 Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 – instruktaż złożenia wniosku online 339 więcej
10.01.2022 ARCHIWIZACJA -zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego.Ze szczególnym uwzględnieniem roli koordynatora czynności kancelaryjnych online 299 więcej
10.01.2022 Archiwizacja dokumentacji od podstaw online 279 więcej
11.01.2022 Zamykanie projektów UE online 359 więcej
11.01.2022 BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW ORGANÓW KONTROLI: NIK, MF, RIO online 369 więcej
11.01.2022 Audyt KRI w administracji publicznej – praktycznie: plan, obszary, wzory dokumentów online 199 więcej
11.01.2022 Wdrożenie efektywnego i prostego mechanizmu ochrony sygnalistów w sektorze samorządowym online 329 więcej
11-13.01.2022 3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online online 729 więcej
11.01.2022 Zmiany od 2022 r. Polski Ład i ZUS – nowe obowiązki płatników online 349 więcej
11.01.2022 Archiwum zakładowe online 270 więcej
11.01.2022 Polski Ład z perspektywy przedsiębiorcy – praktyczne rozwiązania online 369 więcej
12-14.01.2022 KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE online 749 więcej
12.01.2022 Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe online 299 więcej
12.01.2022 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI online 270 więcej
12.01.2022 Sygnaliści – jak zorganizować procesy przetwarzania danych osobowych online 459 więcej
13.01.2022 Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka online 369 więcej
14.01.2022 e-Doręczenia w administracji rządowej i innych podmiotach publicznych. Nowe zasady od 05.07.2022 r. online 369 więcej
14.01.2022 Postępowanie administracyjne w kontekście spraw z zakresu ochrony środowiska online 329 więcej
14.01.2022 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie online 349 więcej
14.01.2022 Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych online 349 więcej
14.01.2022 Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 – instruktaż złożenia wniosku online 339 więcej
14.01.2022 Etyka zawodowa – etyka urzędnicza online 299 więcej
14.01.2022 Spółki komunalne – nadzór i kontrola online 329 więcej
14,21,27.01.2022 KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online online 450 więcej
14.01.2022 Sygnaliści w sektorze publicznym online 349 więcej
14.01.2022 Korzystanie z ePUAP2. Praktyczne wykorzystanie ePUAP2 w pracy urzędu administracji publicznej online 329 więcej
17.01.2022 Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 – instruktaż złożenia wniosku online 339 więcej
17.01.2022 Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic oraz numeracja porządkowa nieruchomości z uwzględnieniem nowelizowanych przepisów wykonawczych online 329 więcej
17.01.2022 Jak zredagować projekt uchwały w jednostce samorządu terytorialnego? Proces legislacyjny uchwały online 299 więcej
17.01.2022 Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne online 289 więcej
17.01.2022 Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej online 299 więcej
17.01.2022 Dziecko z trudnościami w jedzeniu i zaburzeniami odżywiania – perspektywa pracy z rodzicem i dzieckiem w szczególności żywionym w żłobku, przedszkolu i szkole online 219 więcej
17.01.2022 Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Dochodzenie rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności online 315 więcej
18.01.2022 Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie online 425 więcej
18.01.2022 KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników online 369 więcej
18.01.2022 Sołectwo i fundusz sołecki. Gospodarka finansowa sołectwa w praktyce online 329 więcej
18.01.2022 Compliance i etyka w urzędzie – walka z nadużyciami w sektorze publicznym. Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji online 329 więcej
19.01.2022 Najważniejsze zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ dokonane ustawą z dnia 30.03.2021 r . online 199 więcej
19.01.2022 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 319 więcej
19.01.2022 Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych online 339 więcej
19.01.2022 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 305 więcej
19.01.2022 Ustawa o gospodarce nieruchomościami i jej stosowanie w praktyce online 309 więcej
19.01.2022 Sygnaliści – jak wdrożyć przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii online 455 więcej
19.01.2022 Prowadzenie ksiąg podatkowych/rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) online 279 więcej
20-21.01.2022 Gospodarka odpadami – 2-dniowe szkolenie online 519 więcej
20.01.2022 W jaki sposób wdrożyć procedury zgłaszania nieprawidłowości w organizacji w myśl dyrektywy o ochronie sygnalistów? online 309 więcej
20.01.2022 Zajęcie pasa drogowego – zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane online 369 więcej
20.01.2022 Gmina w postępowaniu spadkowym. Prawa i obowiązki. Postępowanie sądowe krok po kroku online 299 więcej
21.01.2022 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” online 299 więcej
21.01.2022 Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – procedura krok po kroku, z naciskiem na problemy praktyczne online 399 więcej
21.01.2022 Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej online 329 więcej
21.01.2022 Ćwiczenia praktyczne z tworzenia statutów w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych i w Międzyzakładowych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Praca na wzorach dokumentów online 369 więcej
21.01.2022 Status prawny nauczyciela online 299 więcej
21.01.2022 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
21.01.2022 Doręczenia elektroniczne. Stan aktualny – praktyka doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej podmiotom realizującym zadania publiczne i podmiotom innym online 329 więcej
24.01.2022 Podziały nieruchomości online 319 więcej
24.01.2022 Fundusz Sołecki. Współpraca Gmin z Sołectwami online 299 więcej
24.01.2022 ZFŚS w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności skarbowej, karnej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury – warsztaty online 369 więcej
25-27.01.2022 Kurs kancelaryjno – archiwalny II stopnia online 749 więcej
25.01.2022 Zasady udzielania dotacji oświatowych dla placówek wychowania przedszkolnego w 2022 roku oraz kontroli ich pobrania i wykorzystania online 349 więcej
26.01.2022 ABC dostępności – szkolenie dla Koordynatorów ds. dostępności online 319 więcej
26.01.2022 Krajowy System e-Faktur – rewolucja od 1 stycznia 2022 roku online 219 więcej
26.01.2022 Przedsiębiorca w obliczu Nowego Ładu od 2022 roku- jak opanować nowe przepisy? online 299 więcej
26.01.2022 Podatek od środków transportowych w 2022 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych. Postępowanie w czasie COVID-19 online 385 więcej
26.01.2022 Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online online 299 więcej
26.01.2022 Obieg i archiwizacja dokumentacji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) online 299 więcej
26.01.2022 KPA a dokument elektroniczny: Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa online 279 więcej
26.01.2022 DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Jakie dokumenty musi mieć opracowane jednostka/instytucja w związku z kontrolą zarządczą? online 299 więcej
27.01.2022 Audyt KRI w administracji publicznej – praktycznie: plan, obszary, wzory dokumentów online 299 więcej
27.01.2022 Nowy Ład 2022 – wpływ nowych zasad na rozliczanie wynagrodzeń. online 369 więcej
27-28.01.2022 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ – od A do Z – 2 dniowe kompendium online 490 więcej
27.01.2022 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych online 339 więcej
27.01.2022 Ochrona danych dla ośrodków pomocy społecznej – aktualne przepisy i wymogi ustawowe online 259 więcej
27.01.2022 Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od tych opłat i kosztów upomnienia doręczonych zobowiązanemu w związku z nieuiszczeniem opłaty. Różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę. Przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia. online 315 więcej
28.01.2022 Podpis elektroniczny w pracy urzędu online 129 więcej
28.01.2022 WYNAGRODZENIA W OŚWIACIE 2021 – 2022 r., z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 online 419 więcej
28.01.2022 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy online 349 więcej
28.01.2022 Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej online 289 więcej
28.01.2022 PROBLEMATYKA REKULTYWACJI GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH – WARSZTATY online 329 więcej
28.01.2022 Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 – instruktaż złożenia wniosku online 339 więcej
28.01.2022 Równość w prawie oraz zakaz dyskryminacji online 299 więcej
28.01.2022 UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RODZICIELSTWA – OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY online 359 więcej
31.01.2022 Zajęcie pasa drogowego – Konsekwencje przypadków wadliwego określenia położenia pasa drogowego w kontekście ważności decyzji online 299 więcej
31.01.2022 E- Usługi Publiczne online 299 więcej
31.01.2022 Partnerstwo Publiczno – Prywatne. Zasady tworzenia spółek (kapitałowych) z udziałem jednostek sektora finansów publicznych online 299 więcej
31.01.2022 Zajęcie pasa drogowego – Konsekwencje przypadków wadliwego określenia położenia pasa drogowego w kontekście ważności decyzji online 299 więcej
31.01.2022 Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie funduszy na odnawialne źródła energii online 299 więcej


LUTY 2022

Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
01.02.2022 JAK CZYTAĆ ODPIS Z KSIĄG WIECZYSTYCH – szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości online
429 więcej
01.02.2022 Sołectwo i fundusz sołecki. Gospodarka finansowa sołectwa w praktyce online 329 więcej
01.02.2022 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymiar. Egzekucja. Najnowsze zmiany po 21 sierpnia 2021 r. online 329 więcej
01.02.2022 ZMIANY I BIEŻĄCE PROBLEMY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ I Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH JST online 349 więcej
02.02.2022 PKD dla przedszkoli niesamorządowych – warsztaty z naliczenia dotacji na 2022 rok online 400 więcej
02.02.2022 Ochrona danych osobowych pacjentów, w tym danych przetwarzanych w celach naukowych / TELEMEDYCYNA I E-USŁUGI MEDYCZNE online 459 więcej
02.02.2022 Archiwum zakładowe online 270 więcej
02-04.02.2022 3 dniowy- Kurs Kancelaryjno-Archiwalny I stopnia online 729 więcej
02.02.2022 Sygnaliści – jak zorganizować procesy przetwarzania danych osobowych online 455 więcej
03.02.2022 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI online 270 więcej
03.02.2022 ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ŚRODKI SPOŻYWCZE I USŁUGI CATERINGOWE online 240 więcej
04.02.2022 Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST online 369 więcej
04.02.2022 Wzorcowe archiwum zakładowe/składnica akt i bezpieczny archiwista online 279 więcej
04.02.2022 Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych online 359 więcej
04.02.2022 LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2021 –COVID 19 – Z uwzględnieniem proponowanych zmian od 2022 roku ( Kodeks Pracy, Ustawa o Zatrudnianiu Pracowników Samorządowych ,Ustawa ZUS, Polski Ład) online 419 więcej
04.02.2022 Ostatni nabór wniosków z Programu „CYFROWA GMINA” – złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie dla swojej GMINY online 339 więcej
04.02.2022 „Zamówienia publiczne w instytucjach kultury oraz zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł” online 319 więcej
07.02.2022 Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej online 359 więcej
07.02.2022 Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ online 339 więcej
07.02.2022 Podziały nieruchomości online 319 więcej
07.02.2022 Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej wg standardu ISO 27001 (spełnienie warunków Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – określonych w KRI) online 299 więcej
07-24.02.2022 NOWOCZESNY KUCHARZ – kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego osób dorosłych online 500 więcej
08.02.2022 Nadzór i kontrola starostw nad prawidłowym stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) przez fundacje i stowarzyszenia online 329 więcej
08.02.2022 ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2021 ROK W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Bilans, rachunek zysków i strat. online 299 więcej
08.02.2022 Nowy ład – rewolucja w kadrach i płacach od 1 stycznia 2022r. – szkolenie uwzględniające rozporządzenie MF zmieniające zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy wraz z wzorami oświadczeń i prezentacją dla pracowników. online 399 więcej
08.02.2022 Warsztaty z ustalania wynagrodzeń za pracę w 2022 roku online 379 więcej
09.02.2022 Zatrudnianie personelu w projektach UE online 299 więcej
09.02.2022 DROGI PUBLICZNE OD A DO Z – zarząd dróg online 399 więcej
09.02.2022 Archiwizacja dokumentacji w sądzie online 319 więcej
09.02.2022 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘC KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH, w tym pozyskiwanie funduszy na przedsięwzięcia online 339 więcej
10.02.2022 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2022 roku online 385 więcej
10.02.2022 ARCHIWIZACJA: zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli koordynatora czynności kancelaryjnych online 299 więcej
10.02.2022 Nowe zasady dostępu do informacji publicznej – nowelizacja dot. otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. NOWELIZACJA PO 8 grudnia 2021 r. online 329 więcej
10-11.02.2022 Gospodarka odpadami – 2-dniowe szkolenie online 519 więcej
10.02.2022 Szkolenie doskonalące w zakresie Dobrych Praktyk Higienicznej i Produkcyjnej (GHP, GMP) oraz Systemu HACCP dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego. Auditor wewnętrzny systemu HACCP w placówce żywienia zbiorowego online 240 więcej
11.02.2022 Realizacja adaptacji, remontów, przebudów i innych robót budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym online 369 więcej
11.02.2022 Transport ładunków nienormatywnych – akty prawne, kategorie pojazdów, zezwolenia, kontrola online 299 więcej
14.02.2022 Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym online 299 więcej
14.02.2022 Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów online 339 więcej
14.02.2022 Planowanie zamówień publicznych online 399 więcej
15.02.2022 Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola online 299 więcej
15.02.2022 Zadania JST jako jednostki współpracującej na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) online 329 więcej
15.02.2022 Szkolenie dla kandydatów na członków GK RPA (podstawowe) online 359 więcej
15.02.2022 Gospodarka kasowa i gospodarka drukami ścisłego zarachowania w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Zasady postępowania w przypadku przyjęcia w kasie fałszywych znaków pieniężnych lub dokonywania transakcji budzącej podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. online 315 więcej
15.02.2022 ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY I UCHWAŁ RADY GMINY. ORZECZNICTWO online 329 więcej
15.02.2022 Administracyjne kary pieniężne online 299 więcej
15.02.2022 Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym online 349 więcej
16.02.2022 RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników online 159 więcej
16.02.2022 Problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu online 319 więcej
16.02.2022 Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 r. – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii – aspekty praktyczne online 369 więcej
16.02.2022 ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY online 359 więcej
16.02.2022 VAT w kulturze w 2021 r. online 339 więcej
16.02.2022 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
16.02.2022 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie online 305 więcej
17.02.2022 Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – Istotne zmiany dla systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi online 385 więcej
17.02.2022 Wdrożenie i utrzymanie systemu klasy EZD w administracji publicznej (jednostkach samorządu terytorialnego) online 299 więcej
18.02.2022 Zebrania wspólnot mieszkaniowych w realiach stanu epidemii online 319 więcej
18.02.2022 Zamówienia do 130 tys. zł online 399 więcej
18.02.2022 Zmiana stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich po nowelizacji – aktualne orzecznictwo i praktyka, zmiany w tej materii które weszły w życie w 2018 r. oraz omówienie przepisów postępowania, z uwzględnieniem najnowszych zmian w k.p.a. online 319 więcej
18.02.2022 SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI w jednostkach budżetowych poprzez nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub darowiznę zbędnych środków trwałych w jsfp, z uwzględnieniem najnowszych zmian rozporządzenia RADY MINISTRÓW online 349 więcej
18.02.2022 Ustawa o doręczeniach elektronicznych online 290 więcej
21.02.2022 ZUS w praktyce online 289 więcej
21.02.2022 Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości online 319 więcej
21.02.2022 KONTRAKTY CYWILNOPRAWNE W 2022 ROKU: REJESTRACJA UMÓW, OBOWIĄZKI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH online 299 więcej
22.02.2022 Regulacja stosunków własnościowych dot. nieruchomości – nabywanie, wywłaszczanie oraz procedury zwrotu nieruchomości online 349 więcej
22.02.2022 Obowiązek szkolny i nauki w zadaniach gminy online 349 więcej
23.02.2022 Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie online 299 więcej
23.02.2022 Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie i częściowym zawieszeniu wytycznych w 2020 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego online 299 więcej
23.02.2022 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 319 więcej
23.02.2022 Sygnaliści – jak wdrożyć przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii online 455 więcej
23.02.2022 Scalanie i podział nieruchomości. Prawo pierwokupu nieruchomości. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami online 329 więcej
24.02.2022 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych online 339 więcej
24-25.02.2022 Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość? online 499 więcej
25.02.2022 Praktyczne aspekty stosowania przepisów o gruntach rolnych i leśnych online 349 więcej
25.02.2022 Najczęstsze błędy w tekstach urzędowych, czyli jak poprawnie zredagować pismo urzędowe? PROSTY JĘZYK W URZĘDZIE online 299 więcej
25.02.2022 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie online 349 więcej
25.02.2022 Gmina w postępowaniu spadkowym. Prawa i obowiązki. Postępowanie sądowe krok po kroku online 299 więcej
25.02.2022 Półroczne doświadczenie w elektronicznym przekazywaniu tytułów wykonawczych – najczęściej występujące problemy Egzekucja administracyjna – zmiany, które weszły w życie od początku 2022r. oraz prawa i obowiązki wierzycieli w przymusowym dochodzeniu należności jednostek samorządu terytorialnego, istotne zmiany w modelu naliczania kosztów egzekucyjnych. online 299 więcej
25.02.2022 Nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia nauczycieli online 329 więcej
28.02.2022 Jak przygotować treść umowy zgodną z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. online 305 więcej
28.02.2022 Efektywne zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni w kontekście różnych aktów prawnych oraz form ochrony przyrody online 269 więcej
28.02.2022 CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA online 359 więcej

Nie znalazłeś odpowiedniego szkolenia? Skontaktuj się z Nami!

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
    https://www.res.edu.pl/oferta/diety-alergie-i-nietolerancje-pokarmowe-w-zywieniu-dzieci-i-mlodziezy-w-zlobku-przedszkolu-i-szkole-warsztaty-praktyczne-3/