Szkolenia

Szkolenia RES Edukacja - dostosowane do Ciebie!

Szkolenia organizowane przez RES Edukacja s.c. zawsze dostosowane są do potrzeb i oczekiwań Uczestników oraz charakteryzują się najwyższym poziomem jakości. Szkolenia otwarte organizowane są w odpowiednio wyposażonych salach szkoleniowych. RES Edukacja s.c. zapewnia Uczestnikom przerwę kawową oraz obiadową. Obiekty w których realizowane są szkolenia są sprawdzone i cechują się wysokim standardem.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zawierające kwintesencję przekazywanej przez Trenera wiedzy, a także notes i długopis. Podsumowaniem zdobytej wiedzy jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wręczany każdemu Uczestnikowi przez Trenera. Szkolenia dla administracji publicznej.

Szanowni Państwo,

W związku z epidemią  Koronawirusa SARS-CoV-2 jesteśmy zmuszeni odwołać realizację wszystkich szkoleń zaplanowanych na marzec 2020. Będziemy je realizować w późniejszych terminów. Będziemy informować Państwa na bieżąco.

Pozdrawiamy i życzymy dużo siły w tych trudnych chwilach.

Zespół RES Edukacja.

Skorzystaj z wyszukiwarki lub poniższego terminarza szkoleń

Terminarz szkoleń


MINIONE WYDARZENIA

CZERWIEC 2019
03.06.2019 Księgowość projektów UE Katowice 549 więcej
03.06.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Lublin 405 więcej
03.06.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Wrocław 415 więcej
04.06.2019 Karta Nauczyciela Poznań 449 więcej
05.06.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Toruń 415 więcej
05.06.2019 CZAS PRACY I ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY OD 01.01.2019 r. – NOWY WZÓR KARTY EWIDENCJI I WNIOSKÓW, WYLICZENIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, WARSZTATY Poznań 419 więcej
05.06.2019 Karta Nauczyciela Zielona Góra 449 więcej
05.06.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Poznań 399 więcej
05.06.2019 Pracownicze plany kapitałowe – co każdy pracodawca powinien wiedzieć? Procedury, obowiązki informacyjne i administracyjne. Warszawa 449 więcej
05.06.2019 Zmiany w prawie pracy wynikające z ustawy wdrożeniowej RODO Białystok 415 więcej
05.06.2019 COACHING MANAGERSKI JAKO UMIEJĘTNOŚĆ DOSKONALĄCA KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA Białystok 559 więcej
05.06.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Poznań 415 więcej
05.06.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne Olsztyn 425 więcej
06.06.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Gdańsk 415 więcej
06.06.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne Gdańsk 425 więcej
06.06.2019 ZMIANY W PROWADZANIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I AKT OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2019 roku. Wrocław 449 więcej
06.06.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Lublin 399 więcej
07.06.2019 Podziały nieruchomości Katowice 399 więcej
10.06.2019 Księgowość projektów UE Wrocław 519 więcej
11.06.2019 Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik – aspekty praktyczne zatrudniania osób z niepełnosprawnością w administracji i służbie publicznej Elbląg 399 więcej
11.06.2019 Odpowiedzialność karna a obowiązki ustawowe instytucji publicznych, pracodawców i innych organizacji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Elbląg 345 więcej
11.06.2019 Podziały nieruchomości Białystok 399 więcej
12.06.2019 Analiza ryzyka czynności przetwarzania Kraków 499 więcej
12.06.2019 UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW W PROJEKTACH UE Warszawa 399 więcej
13.06.2019 Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik – aspekty praktyczne zatrudniania osób z niepełnosprawnością w administracji i służbie publicznej Koszalin 399 więcej
13.06.2019 Odpowiedzialność karna a obowiązki ustawowe instytucji publicznych, pracodawców i innych organizacji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Koszalin 345 więcej
14.06.2019 CZAS PRACY I ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY OD 01.01.2019 r. – NOWY WZÓR KARTY EWIDENCJI I WNIOSKÓW, WYLICZENIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, WARSZTATY Białystok 419 więcej
14.06.2019 CZAS PRACY I ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY OD 01.01.2019 r. – NOWY WZÓR KARTY EWIDENCJI I WNIOSKÓW, WYLICZENIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, WARSZTATY Toruń 449 więcej
14.06.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Kraków 415 więcej
17.06.2019 Kontrakt socjalny jako podstawa przyznania i realizacji świadczeń z pomocy społecznej. Toruń 399 więcej
17.06.2019 Księgowość projektów UE Kielce 519 więcej
17.06.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Białystok 399 więcej
17.06.2019 Odpowiedzialność karna a obowiązki ustawowe instytucji publicznych, pracodawców i innych organizacji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Warszawa 345 więcej
18.06.2019 ZMIANY W PROWADZANIU DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I AKT OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2019 roku. Kielce 415 więcej
19.06.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne Poznań 425 więcej
21.06.2019 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.) Katowice 415 więcej
24.06.2019 Kontrakt socjalny ukierunkowany na podjęcie zatrudnienia przez osobę z niepełnosprawnością. Elbląg 399 więcej
24.06.2019 Zmiany w prawie pracy wynikające z ustawy wdrożeniowej RODO Poznań 415 więcej
24.06.2019 Odpowiedzialność karna a obowiązki ustawowe instytucji publicznych, pracodawców i innych organizacji zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Toruń 345 więcej
24.06.2019 Księgowość projektów UE Toruń 519 więcej
24.06.2019 Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE Rzeszów 415 więcej
24.06.2019 Wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości Olsztyn 415 więcej
24.06.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Olsztyn 415 więcej
24-26.06.2019 3-dniowy, kompleksowy kurs SPECJALISTA DS. KADR i PŁAC Białystok 990 więcej
26.06.2019 Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy oświadczenia prowadzącego gospodarstwo rolne Opole 425 więcej
27.06.2019 Wymierzanie „opłaty retencyjnej” – zmiana w procesie jej wymierzania Rzeszów 415 więcej
28.06.2019 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.) Toruń 415 więcej


LIPIEC 2019

01.07.2019 Księgowość projektów UE Elbląg 549 więcej
01.07.2019 Prawo pracy – najnowsze zmiany Zielona Góra 399 więcej
01.07.2019 Samorządowe akty prawa miejscowego a zasady techniki prawodawczej i zmiany w prawie administracyjnym Warszawa 415 więcej
02.07.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Białystok 415 więcej
02.07.2019 NAJNOWSZE ZMIANY W RODO ( 4.05.2019r.) – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI Białystok 499 więcej
03.07.2019 NAJNOWSZE ZMIANY W RODO ( 4.05.2019r.) – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI Warszawa 499 więcej
03.07.2019 Samorządowe akty prawa miejscowego a zasady techniki prawodawczej i zmiany w prawie administracyjnym Wrocław 415 więcej
04-05.07.2019 Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac Katowice 749 więcej
04.07.2019 Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik – aspekty praktyczne zatrudniania osób z niepełnosprawnością w administracji i służbie publicznej Łódź 399 więcej
04.07.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Wrocław 415 więcej
04.07.2019 „ZMIANY PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – NOWELIZACJA Z DNIA 4.05.2019” Białystok 499 więcej
05.07.2019 VAT w kulturze w 2019 r. Katowice 449 więcej
05.07.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Katowice 415 więcej
08.07.2019 Podziały nieruchomości Poznań 449 więcej
08.07.2019 Księgowość projektów UE Koszalin 549 więcej
08.07.2019 Redukcja kosztów oświetlenia ulicznego w gminie Białystok 405 więcej
08.07.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Warszawa 415 więcej
09.07.2019 Wywłaszczenia i zwrot wywłaszczonych nieruchomości Opole 429 więcej
09.07.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Białystok 415 więcej
10.07.2019 Obowiązki kadrowca w świetle RODO i kodeksu pracy Wrocław 415 więcej
11.07.2019 „ZMIANY PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – NOWELIZACJA Z DNIA 4.05.2019” Wrocław 410 więcej
12.07.2019 Obowiązki kadrowca w świetle RODO i kodeksu pracy Katowice 415 więcej
15.07.2019 Księgowość projektów UE Radom 549 więcej
15.07.2019 Zajęcie pasa drogowego Katowice 405 więcej
22.07.2019 WPROWADZENIE DO VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych Olsztyn 449 więcej
22.07.2019 Księgowość projektów UE Opole 549 więcej
22.07.2019 Redukcja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w gminie Bydgoszcz 405 więcej
22.07.2019 Zmiany w prawie pracy wynikające z ustawy wdrożeniowej RODO Warszawa 405 więcej
22.07.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Gdańsk 425 więcej
23-24.07.2019 Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac Olsztyn 749 więcej
23.07.2019 Zmiany w prawie pracy wynikające z ustawy wdrożeniowej RODO Łódź 405 więcej
26.07.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Warszawa 399 więcej
29.07.2019 Księgowość projektów UE Kraków 549 więcej
29.07.2019 Zajęcie pasa drogowego Gdynia 405 więcej
29.07.2019 Obowiązki kadrowca w świetle RODO i kodeksu pracy Białystok 405 więcej
29.07.2019 Podziały nieruchomości Szczecin 415 więcej
29.07.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Częstochowa 425 więcej
30.07.2019 Obowiązki kadrowca w świetle RODO i kodeksu pracy Olsztyn 415 więcej
30.07.2019 Podziały nieruchomości Zielona Góra 415 więcej
30.07.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Gdynia 449 więcej
31.07.2019 Prawo pracy – najnowsze zmiany Lublin 399 więcej


SIERPIEŃ 2019

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
05.08.2019 Redukcja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w gminie Wrocław 405 więcej
08.08.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Olsztyn 415 więcej
09.08.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Gdynia 415 więcej
12.08.2019 VAT w kulturze w 2019 Poznań 449 więcej
12.08.2019 Podziały nieruchomości Gdańsk 449 więcej
12.08.2019 Zajęcie pasa drogowego Warszawa 405 więcej
12.08.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Rzeszów 415 więcej
12.08.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Toruń 425 więcej
13.08.2019 Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych Toruń 449 więcej
13.08.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Lublin 415 więcej
19.08.2019 OZE a VAT: opodatkowanie i kwalifikowalność VAT w projektach (OZE, wymiana pieców, projekty wodno-kanalizacyjne, azbest, dopłaty do szkoleń i inne) Warszawa 449 więcej
19.08.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Wrocław 425 więcej
20.08.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Kraków 425 więcej
20.08.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Olsztyn 415 więcej
21.08.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 Białystok 415 więcej
22.08.2019 REALIZACJA PROJEKTÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W 2019 ROKU PO OSTATNICH ZMIANACH Wrocław 415 więcej
22.08.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Białystok 415 więcej
23.08.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Poznań 415 więcej
26.08.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Lublin 415 więcej
26.08.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Olsztyn 425 więcej
26.08.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Warszawa 449 więcej
26.08.2019 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Olsztyn 399 więcej
26.08.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Kielce 425 więcej
27.08.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Olsztyn 449 więcej
27.08.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Gdańsk 425 więcej
27.08.2019 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Białystok 399 więcej
27.08.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Łódź 449 więcej
28.08.2019 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Warszawa 399 więcej
29.08.2019 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Bydgoszcz 399 więcej
29.08.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Warszawa 399 więcej
30.08.2019 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Gdańsk 399 więcej


WRZESIEŃ 2019

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
04.09.2019 Skargi, wnioski i petycje w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych Wrocław 409 więcej
05.09.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Poznań 399 więcej
05.09.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Wrocław 399 więcej
06.09.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Katowice 399 więcej
09.09.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Warszawa 419 więcej
09.09.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Lublin 405 więcej
09.09.2019 Opodatkowanie dotacji VAT i kwalifikowalność VAT w projektach 2019r. Gdynia 415 więcej
09.09.2019 Księgowość projektów UE Katowice 519 więcej
09.09.2019 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH Wrocław 389 więcej
09.09.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Poznań 425 więcej
10.09.2019 Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście funduszy europejskich Warszawa 399 więcej
11-12.09.2019 Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac Katowice 749 więcej
11.09.2019 Zatrudnianie personelu w projektach UE Warszawa 399 więcej
11.09.2019 Skargi, wnioski i petycje w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych Białystok 409 więcej
11.09.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Warszawa 415 więcej
12.09.2019 Skargi, wnioski i petycje w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych Lublin 409 więcej
12.09.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Białystok 399 więcej
12.09.2019 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Białystok 415 więcej
13.09.2019 Nowe zasady ściągania długów obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku. Warszawa 489 więcej
16.09.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Poznań 399 więcej
16.09.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Łódź 405 więcej
16.09.2019 Księgowość projektów UE Kielce 519 więcej
16.09.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Białystok 389 więcej
16.09.2019 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH Katowice 399 więcej
16.09.2019 Skargi, wnioski i petycje w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych Warszawa 419 więcej
16.09.2019 Podziały nieruchomości Wrocław 409 więcej
16.09.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Lublin 425 więcej
18.09.2019 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych Rzeszów 409 więcej
20.09.2019 Organizacja i realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Białystok 399 więcej
23.09.2019 Księgowość projektów UE Wrocław 519 więcej
23.09.2019 Samorządowe akty prawa miejscowego a zasady techniki prawodawczej i zmiany w prawie administracyjnym Warszawa 399 więcej
23.09.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzew Wrocław 385 więcej
23.09.2019 PROJEKTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH, CZYLI JAK ZREALIZOWAĆ UDANĄ IMPREZĘ KULTURALNĄ? Rzeszów 389 więcej
23.09.2019 Organizacja i realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Olsztyn 399 więcej
23.09.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Gdynia 409 więcej
25.09.2019 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Rzeszów 299 więcej
25.09.2019 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych Lublin 409 więcej
26.09.2019 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Rzeszów 299 więcej
30.09.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Katowice 409 więcej
30.09.2019 Księgowość projektów UE Toruń 519 więcej
30.09.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Białystok 409 więcej
30.09.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzew Warszawa 385 więcej
30.09.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Rzeszów 399 więcej
30.09.2019 Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym Katowice 425 więcej
30.09.2019 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Poznań 405 więcej
30.09.2019 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Białystok 405 więcej


PAŹDZIERNIK 2019

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.10.2019 Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych Wrocław 409 więcej
01.10.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Lublin 405 więcej
01.10.2019 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Wrocław 425 więcej
01.10.2019 Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych Warszawa 409 więcej
01.-03.10.2019 3-dniowy Kurs „Sekretarka – asystentka dyrektora” Białystok 999 więcej
02.10.2019 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Białystok 299 więcej
02.10.2019 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Opole 425 więcej
03.10.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Bydgoszcz 399 więcej
03.10.2019 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Białystok 299 więcej
03.10.2019 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Kraków 425 więcej
04.10.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Szczecin 399 więcej
04.10.2019 Uchwały i inne akty organów samorządu terytorialnego związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego. Wrocław 409 więcej
04.10.2019 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Radom 425 więcej
07.10.2019 Księgowość projektów UE Gdynia 519 więcej
07.10.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Toruń 419 więcej
08.10.2019 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Poznań 449 więcej
08.10.2019 Jak skutecznie przyciągnąć inwestorów do gminy i stworzyć nowe miejsca pracy, czyli gminna polityka proinwestycyjna. Poznań 409 więcej
09-11.10.2019 3-dniowy Kurs „Sekretarka – asystentka dyrektora” Katowice 1290 więcej
09.10.2019 PROCEDURA PRZEKSZTAŁCANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ – przepisy dotychczasowe oraz zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku Toruń 449 więcej
09.10.2019 Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego Białystok 409 więcej
10.10.2019 Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Katowice 409 więcej
11.10.2019 Uchwały i inne akty organów samorządu terytorialnego związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego. Warszawa 419 więcej
14.10.2019 Redukcja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w gminie Gdynia 405 więcej
14.10.2019 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Bydgoszcz 399 więcej
14.10.2019 Księgowość projektów UE Zamość 519 więcej
14.10.2019 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Warszawa 405 więcej
14.10.2019 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Wrocław 405 więcej
14.10.2019 Podziały nieruchomości Warszawa 409 więcej
15.10.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Rzeszów 405 więcej
16.10.2019 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Olsztyn 415 więcej
17.10.2019 PROCEDURA PRZEKSZTAŁCANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ – przepisy dotychczasowe oraz zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku Warszawa 449 więcej
18.10.2019 PROJEKTOWANIE PRZEDSIEWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH, CZYLI JAK ZREALIZOWAĆ UDANĄ IMPREZĘ KULTURALNĄ? Gdańsk 409 więcej
21.10.2019 WPROWADZENIE DO VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych Olsztyn 405 więcej
21.10.2019 Zmiany w Karcie Nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2019 r. Poznań 299 więcej
21.10.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Kraków 399 więcej
21.10.2019 Nowe zasady ściągania długów obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku. Katowice 489 więcej
21.10.2019 Księgowość projektów UE Koszalin 518 więcej
21.10.2019 Zarządzanie dokumentacją w instytucjach kultury Olsztyn 409 więcej
21.10.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Poznań 405 więcej
21.10.2019 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH Warszawa 419 więcej
22.10.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Łódź 399 więcej
28.10.2019 VAT w kulturze 2019 Gdańsk 419 więcej
28.10.2019 Zmiany w Karcie Nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2019 r. Toruń 299 więcej
28.10.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Gdańsk 405 więcej
28.10.2019 Księgowość projektów UE Rzeszów 519 więcej
28.10.2019 Zmiany w Karcie Nauczyciela, które obowiązują od 1 września 2019 r. Gdańsk 299 więcej
29-30.10.2019 Dwudniowy kurs: Specjalista ds. kadr i płac Wrocław 699 więcej


LISTOPAD 2019

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
04.11.2019 Podziały nieruchomości Olsztyn 449 więcej
04.11.2019 Księgowość projektów UE Katowice 549 więcej
04.11.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Szczecin 415 więcej
04.11.2019 Centralizacja VAT – jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT Poznań 449 więcej
05.11.2019 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Warszawa 445 więcej
05.11.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Lublin 449 więcej
05.11.2019 Organizacja i realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa 449 więcej
06.11.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Bydgoszcz 415 więcej
06.11.2019 Organizacja i realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Łódź 449 więcej
08.11.2019 Obieg dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) Poznań 429 więcej
12.11.2019 Księgowość projektów UE Wrocław 549 więcej
12.11.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Gdynia 449 więcej
12.11.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Kraków 415 więcej
12.11.2019 PROJEKTOWANIE PRZEDSIEWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH, CZYLI JAK ZREALIZOWAĆ UDANĄ IMPREZĘ KULTURALNĄ? Gdańsk 449 więcej
12.11.2019 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W LATACH 2014-2020 PO ZMIANIE WYTYCZNYCH W 2019 ROKU Lublin 405 więcej
12.11.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Kraków 415 więcej
13.11.2019 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Łódź 415 więcej
13.11.2019 Subwencja oświatowa – zasady podziału, szacowanie subwencji ostatecznej, wieloletnie planowanie dochodów subwencyjnych Olsztyn 469 więcej
13.11.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019r. Bielsko Biała 499 więcej
15.11.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Wrocław 449 więcej
18.11.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Kielce 449 więcej
18.11.2019 Księgowość projektów UE Kielce 549 więcej
18.11.2019 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Białystok 299 więcej
18.11.2019 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Opole 465 więcej
18.11.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Białystok 449 więcej
18.11.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019r. Lublin 499 więcej
18.11.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Wrocław 445 więcej
19.11.2019 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Białystok 299 więcej
19.11.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Białystok 415 więcej
19.11.2019 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Wrocław 465 więcej
19.11.2019 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Gdynia 445 więcej
20.11.2019 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych Wrocław 429 więcej
20.11.2019 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Poznań 465 więcej
20.11.2019 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Olsztyn 329 więcej
21.11.2019 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Łódź 465 więcej
21.11.2019 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Olsztyn 329 więcej
22.11.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Olsztyn 415 więcej
22.11.2019 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Warszawa 465 więcej
25.11.2019 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Lublin 449 więcej
25.11.2019 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Wrocław 449 więcej
25.11.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Lublin 445 więcej
25.11.2019 Centralizacja VAT – jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT Gdynia 449 więcej
25.11.2019 Księgowość projektów UE Toruń 549 więcej
26.11.2019 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Rzeszów 449 więcej
26-28.11.2019 3-dniowy Kurs „Sekretarka – asystentka dyrektora” Warszawa 1299 więcej
26.11.2019 Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych. Warsztaty dla samorządów z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji. Zmiany w dotowaniu od 1 stycznia 2019 r. Rzeszów 469 więcej
26.11.2019 Dotowanie szkół i placówek niesamorządowych. Warsztaty dla samorządów z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji. Zmiany w dotowaniu od 1 stycznia 2019 r. Poznań 469 więcej
28.11.2019 Zapobieganie naruszeniom danych osobowych oraz dóbr osobistych w praktyce działania instytucji pomocy społecznej, z elementami zasad bezpiecznego postępowania przez osoby świadczące usługi pomocy społecznej. Gdynia 445 więcej
29.11.2019 Zapobieganie naruszeniom danych osobowych oraz dóbr osobistych w praktyce działania instytucji pomocy społecznej, z elementami zasad bezpiecznego postępowania przez osoby świadczące usługi pomocy społecznej. Olsztyn 445 więcej

GRUDZIEŃ 2019
DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
02.12.2019 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Poznań 449 więcej
02.12.2019 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Białystok 940 więcej
02.12.2019 VAT i PIT w oświacie – wybrane aspekty i nowości Poznań 449 więcej
02.12.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Białystok 409 więcej
02.12.2019 Uchwały i inne akty organów samorządu terytorialnego związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego. Warszawa 449 więcej
02.12.2019 Podziały nieruchomości Szczecin 449 więcej
02.12.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019 r. Warszawa 499 więcej
02.12.2019 Księgowość projektów UE Warszawa 549 więcej
03.12.2019 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Katowice 449 więcej
03.12.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Lublin 409 więcej
03.12.2019 Podziały nieruchomości Poznań 449 więcej
04.12.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Gdynia 409 więcej
04.12.2019 Budowanie autorytetu szefa Warszawa 549 więcej
05.12.2019 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Warszawa 409 więcej
06.12.2019 Skargi, wnioski i petycje w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych Wrocław 449 więcej
06.12.2019 Organizacja i realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Gdynia 449 więcej
09.12.2019 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach. Wrocław 449 więcej
09.12.2019 VAT w kulturze 2019 Katowice 449 więcej
09.12.2019 Uchwały i inne akty organów samorządu terytorialnego związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego. Wrocław 449 więcej
09.12.2019 Podziały nieruchomości Kraków 449 więcej
09.12.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019r. Łódź 499 więcej
09.12.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Warszawa 465 więcej
09.12.2019 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Warszawa 329 więcej
09.12.2019 Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 Rzeszów 549 więcej
09.12.2019 Zapobieganie naruszeniom danych osobowych oraz dóbr osobistych w praktyce działania instytucji pomocy społecznej, z elementami zasad bezpiecznego postępowania przez osoby świadczące usługi pomocy społecznej. Bydgoszcz 445 więcej
10.12.2019 Realizacja polityki kadrowej w praktyce z uwzględnieniem zmian w obowiązującym stanie prawnym Poznań 465 więcej
10.12.2019 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Katowice 449 więcej
10.12.2019 Organizacja i realizacja zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wrocław 449 więcej
10.12.2019 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Łódź 329 więcej
10.12.2019 Zapobieganie naruszeniom danych osobowych oraz dóbr osobistych w praktyce działania instytucji pomocy społecznej, z elementami zasad bezpiecznego postępowania przez osoby świadczące usługi pomocy społecznej. Koszalin 445 więcej
11.12.2019 Antykorupcja – bezpieczeństwo osobiste, współpracowników oraz firmy / urzędu. Gdynia 489 więcej
11.12.2019 „Realizacja polityki kadrowej w praktyce z uwzględnieniem zmian w obowiązującym stanie prawnym” Katowice 465 więcej
11.12.2019 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Poznań 329 więcej
12.12.2019 Wydatkowanie (rozliczanie) dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Gdynia 469 więcej
12.12.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019 r. Poznań 499 więcej
12.12.2019 Realizacja polityki kadrowej w praktyce z uwzględnieniem zmian w obowiązującym stanie prawnym Wrocław 465 więcej
12.12.2019 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Wrocław 329 więcej
13.12.2019 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Zielona Góra 449 więcej
13.12.2019 Zajęcie Pasa Drogowego Poznań 449 więcej
16.12.2019 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Olsztyn 940 więcej
16.12.2019 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Poznań 499 więcej
16.12.2019 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019r. Rzeszów 499 więcej
16.12.2019 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Łódź 465 więcej
16.12.2019 Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 Olsztyn 549 więcej
17.12.2019 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Olsztyn 499 więcej
17.12.2019 Nowe zasady ściągania długów obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku. Katowice 529 więcej
23.12.2019 Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 Białystok 549 więcej


STYCZEŃ 2020

 

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
07.01.2020 Podatek VAT w projektach UE Olsztyn 549 więcej
08-10.01.2020 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Poznań 940 więcej
08.01.2020 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. Analiza porównawcza nowego aktu prawnego Lublin 599 więcej
08.01.2020 CZAS PRACY-PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA Olsztyn 449 więcej
09.01.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Olsztyn 449 więcej
09-10.01.2020 Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – stan obecny w kontekście nowych regulacji Warszawa 949 więcej
10.01.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Gdynia 449 więcej
10.01.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Poznań 449 więcej
10.01.2020 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Lublin 465 więcej
13.01.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Warszawa 449 więcej
13.01.2020 Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego Warszawa 469 więcej
13.01.2020 Podatek VAT w projektach UE Warszawa 549 więcej
13.01.2020 VAT w kulturze w 2020 r. Warszawa 489 więcej
15.01.2020 Redukcja kosztów oświetlenia ulicznego w gminie Warszawa 449 więcej
15.01.2020 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Białystok 359 więcej
15.01.2020 Kontrola zarządcza Olsztyn 445 więcej
16.01.2020 Zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych Olsztyn 489 więcej
16.01.2020 KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSTYTUCJI Lublin 359 więcej
17.01.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Kielce 449 więcej
17.01.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Kraków 449 więcej
17.01.2020 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Białystok 465 więcej
20-22.01.2020 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Gdynia 940 więcej
20.01.2020 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Gdynia 449 więcej
20.01.2020 Rozgraniczanie nieruchomości Toruń 449 więcej
20.01.2020 Zajęcie pasa drogowego Białystok 449 więcej
20.01.2020 Podatek VAT w projektach UE Lublin 549 więcej
20.01.2020 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – WARSZTATY Lublin 449 więcej
22.01.2020 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców Wrocław 445 więcej
24.01.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Wrocław 469 więcej
24.01.2020 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Rzeszów 465 więcej
24.01.2020 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH Katowice 449 więcej
27.01.2020 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych Lublin 469 więcej
27.01.2020 Podatek VAT w projektach UE Białystok 549 więcej
27.01.2020 CZAS PRACY 2020 Wrocław 449 więcej
27.01.2020 Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak zbudować skuteczny system Whistleblowing`u i system zarządzania zgodnością (Compliance) Łódź 579 więcej
27.01.2020 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Lublin 449 więcej
27.01.2020 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE Warszawa 449 więcej
28.01.2020 AUTOPREZENTACJA, PREZENTACJA PROJEKTU/PRODUKTU, WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Warszawa 359 więcej
28.01.2020 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Rzeszów 449 więcej
29.01.20200 Redukcja kosztów oświetlenia ulicznego w gminie Szczecin 449 więcej
29.01.2020 Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków w praktyce 2019 Warszawa 449 więcej
29.01.2020 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców Poznań 445 więcej
29.01.2020 OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ I DECYZJI KADROWYCH Wrocław 359 więcej
30-31.01.2020 Zamówienia publiczne w praktyce. Poznań 899 więcej
30.01.2020 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W LATACH 2014-2020 PO ZMIANIE WYTYCZNYCH W 2019 ROKU Białystok 445 więcej
30.01.2020 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców Warszawa 465 więcej
31.01.2020 CZAS PRACY 2020 Gdańsk 449 więcej
31.01.2020 Opłata retencyjna – warsztaty i spojrzenie praktyczne Katowice 465 więcej
31.01.2020 Kontrola zarządcza Białystok 425 więcej
31.01.2020 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W LATACH 2014-2020 PO ZMIANIE WYTYCZNYCH W 2019 ROKU Olsztyn 445 więcej


LUTY 2020

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
03.02.2020 OPŁATA ADIACENCKA I OPŁATA/RENTA PLANISTYCZNA – DANINY PUBLICZNE Rzeszów 449 więcej
03.02.2020 Kontrola zarządcza pierwszego stopnia w samorządowych jednostkach podległych i nadzorowanych z zarządzaniem ryzykiem Warszawa 449 więcej
03.02.2020 Księgowość projektów UE Kielce 549 więcej
03.02.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Olsztyn 449 więcej
03.02.2020 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE Białystok 449 więcej
04-05.02.2020 Dwudniowy kurs Vademecum Kadrowca Warszawa 749 więcej
04.02.2020 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. Analiza porównawcza nowego aktu prawnego Białystok 529 więcej
04.02.2020 Ewidencja gruntów i budynków jako rejestr publiczny – rola, wykorzystanie w praktyce administracyjnej, źródło danych dla organów administracji, statystyki i innych zainteresowanych Poznań 449 więcej
06-07.02.2020 Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac Poznań 749 więcej
06-07.02.2020 Dwudniowy kurs Specjalista ds. kadr i płac Białystok 749 więcej
07.02.2020 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W LATACH 2014-2020 PO ZMIANIE WYTYCZNYCH W 2019 ROKU Warszawa 465 więcej
10.02.2020 Księgowość projektów UE Opole 549 więcej
10.02.2020 Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – jak zbudować skuteczny system Whistleblowing`u i system zarządzania zgodnością (Compliance) Warszawa 579 więcej
10.02.2020 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Toruń 445 więcej
10.02.2020 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – WARSZTATY Rzeszów 449 więcej
10.02.2020 Kontrola zarządcza pierwszego stopnia w samorządowych jednostkach podległych i nadzorowanych z zarządzaniem ryzykiem Olsztyn 449 więcej
10.02.2020 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” Rzeszów 429 więcej
11.02.2020 OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ I DECYZJI KADROWYCH Poznań 359 więcej
11.02.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Warszawa 449 więcej
11.02.2020 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” Kraków 429 więcej
12.02.2020 Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego Poznań 469 więcej
12.02.2020 Umowy cywilnoprawne Poznań 449 więcej
12.02.2020 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Wrocław 359 więcej
13-14.02.2020 Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – stan obecny w kontekście nowych regulacji Wrocław 899 więcej
13.02.2020 Fundusz sołecki oraz prawa i obowiązki sołtysa wynikające z ustawy o samorządzie gminnym Warszawa 449 więcej
14.02.2020 VAT w kulturze w 2020 r. Poznań 489 więcej
14.02.2020 Komisja Rewizyjna Łódź 449 więcej
17.02.2020 Podatek VAT w projektach UE Katowice 549 więcej
17.02.2020 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH Poznań 449 więcej
17.02.2020 Płaca dla zaawansowanych- warsztaty z uwzględnieniem zmian w przepisach 2020 Wrocław 449 więcej
17.02.2020 Kontrola zarządcza pierwszego stopnia w samorządowych jednostkach podległych i nadzorowanych z zarządzaniem ryzykiem Poznań 449 więcej
17.02.2020 REALIZACJA INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Lublin 445 więcej
18.02.2020 Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentów w firmie,biurze,sekretariacie Katowice 449 więcej
19.02.2020 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Gdańsk 445 więcej
19.02.2020 Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentów w firmie,biurze,sekretariacie Kraków 449 więcej
19.02.2020 Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów Zielona Góra 435 więcej
19-21.02.2020 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Białystok 945 więcej
19.02.2020 Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – najnowsze zmiany w powiązaniu z procedurą administracyjną Gdańsk 499 więcej
20.02.2020 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W LATACH 2014-2020 PO ZMIANIE WYTYCZNYCH W 2019 ROKU Poznań 445 więcej
20.02.2020 Warsztaty dla inwestorów – pisanie pism w postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej (wniosków, pełnomocnictw, odpowiedzi na wezwania, odwołań, zażaleń) Olsztyn 499 więcej
20.02.2020 Archiwizacja i bezpieczeństwo w firmie/biurze/sekretariacie/ – jako kontynuacja Profesjonalnego sekretariatu Rzeszów 449 więcej
20.02.2020 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców Wrocław 445 więcej
21.02.2020 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Wrocław 445 więcej
21.02.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Łódź 449 więcej
21.02.2020 Płace dla zaawansowanych- warsztaty z uwzględnieniem zmian w przepisach 2020 Lublin 449 więcej
24.02.2020 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych Katowice 469 więcej
24.02.2020 Podatek VAT w projektach UE Rzeszów 549 więcej
24.02.2020 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Warszawa 449 więcej
24.02.2020 Zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych Warszawa 489 więcej
24.02.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Olsztyn 449 więcej
24.02.2020 Kodeks postępowania administracyjnego dla gmin w pigułce Wrocław 495 więcej
25.02.2020 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Białystok 449 więcej
25.02.2020 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Białystok 359 więcej
25.02.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Gdańsk 449 więcej
25.02.2020 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Katowice 495 więcej
26.02.2020 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji. Białystok 445 więcej
26.02.2020 Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów Poznań 435 więcej
26.02.2020 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy Lublin 359 więcej
26.02.2020 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Białystok 445 więcej
26-28.02.2020 Zamówienia publiczne w praktyce. Katowice 949 więcej
27.02.2020 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Olsztyn 445 więcej
27.02.2020 Warsztaty dla organów administracji – pisanie pism w postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej (wezwań, obwieszczeń, postanowień, decyzji) Białystok 499 więcej
27.02.2020 Kontrola zarządcza Opole 445 więcej
27.02.2020 Archiwizacja i bezpieczeństwo w firmie/biurze/sekretariacie/ – jako kontynuacja Profesjonalnego sekretariatu Bydgoszcz 449 więcej
28.02.2020 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Gdańsk 445 więcej
28.02.2020 CZAS PRACY-PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA Wrocław 449 więcej
28.02.2020 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Poznań 495 więcej
28.02.2020 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Poznań 449 więcej
28.02.2020 Płace dla zaawansowanych- warsztaty z uwzględnieniem zmian w przepisach 2020 Warszawa 449 więcej


MARZEC 2020

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
02.03.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniachNajnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Wrocław 449 więcej
02.03.2020 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Warszawa 449 więcej
02.03.2020 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W JEDNOSTCE Poznań 449 więcej
02.03.2020 Kontrola zarządcza pierwszego stopnia w samorządowych jednostkach podległych i nadzorowanych z zarządzaniem ryzykiem Lublin 449 więcej
03.03.2020 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Gdańsk 495 więcej
03.03.2020 VAT w kulturze w 2020 r. Rzeszów 489 więcej
05.03.2020 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W LATACH 2014-2020 PO ZMIANIE WYTYCZNYCH W 2019 ROKU Lublin 445 więcej
05.03.2020 Kontrola zarządcza Katowice 445 więcej
06.03.2020 Rewolucyjne zmiany w ochronie praw lokatorów – nowelizacja ustawy wchodząca w życie dnia 21 kwietnia 2019 roku Warszawa 495 więcej
06.03.2020 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 Bydgoszcz 445 więcej
09.03.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Lublin 449 więcej
09.03.2020 NOWE ZASADY REALIZACJI INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Katowice 445 więcej
09.03.2020 Kodeks postępowania administracyjnego dla gmin w pigułce Warszawa 495 więcej
09.03.2020 Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego Gdynia 469 więcej
09.03.2020 Kontrola zarządcza pierwszego stopnia w samorządowych jednostkach podległych i nadzorowanych z zarządzaniem ryzykiem Gdańsk 449 więcej
09.03.2020 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” Kielce 429 więcej
09.03.2020 Status prawny radnego: prawa i obowiązki Lublin 449 więcej
09.03.2020 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Białystok 465 więcej
09.03.2020 Księgowość projektów UE Olsztyn 549 więcej
09.03.2020 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Białystok 449 więcej
10.03.2020 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” Łódź 429 więcej
10.03.2020 Kodeks postępowania administracyjnego Poznań 449 więcej
11.03.2020 CZAS PRACY-PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA Białystok 449 więcej
11-12.03.2020 ZARZĄDZANIE KSIĘGOWOŚCIĄ/BIUREM RACHUNKOWYM – warsztat Wrocław 749 więcej
11.03.2020 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców Poznań 445 więcej
11.03.2020 Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów. Bydgoszcz 435 więcej
12.03.2020 Kontrola zarządcza Zielona Góra 445 więcej
13.03.2020 ZARZĄDZANIE KSIĘGOWOŚCIĄ/BIUREM RACHUNKOWYM – warsztat Katowice 549 więcej
16.03.2020 Kodeks postępowania administracyjnego dla gmin w pigułce Gdańsk 495 więcej
16.03.2020 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH Wrocław 449 więcej
16.03.2020 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W LATACH 2014-2020 PO ZMIANIE WYTYCZNYCH W 2019 ROKU Olsztyn 445 więcej
16.03.2020 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – WARSZTATY Olsztyn 449 więcej
16.03.2020 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Radom 445 więcej
16.03.2020 KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Kraków 449 więcej
16.03.2020 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Poznań 465 więcej
16.03.2020 Księgowość projektów UE Rzeszów 549 więcej
16.03.2020 Realizacja i rozliczanie projektów badawczych (w tym z UE) Zamość 529 więcej
16.03.2020 Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji. Poznań 429 więcej
16.03.2020 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Wrocław 449 więcej
16-17.03.2020 Zamówienia publiczne w praktyce. Katowice 949 więcej
17.03.2020 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Warszawa 445 więcej
17.03.2020 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. Analiza porównawcza nowego aktu prawnego Olsztyn 549 więcej
17.03.2020 KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH UE W LATACH 2014-2020 PO ZMIANIE WYTYCZNYCH W 2019 ROKU Białystok 439 więcej
17.03.2020 Redukcja kosztów oświetlenia ulicznego w gminie Poznań 449 więcej
18.03.2020 ZARZĄDZANIE KSIĘGOWOŚCIĄ/BIUREM RACHUNKOWYM – warsztat Poznań 449 więcej
18.03.2020 Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji Opole 429 więcej
18-20.03.2020 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Kraków 945 więcej
18.03.2020 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców Łódź 445 więcej
18.03.2020 Przewóz dzieci do szkoły i przedszkola – obowiązki gminy po zmianie przepisów. Katowice 435 więcej
19.03.2020 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców Częstochowa 445 więcej
20.03.2020 Arkusz organizacji szkoły i przedszkola. Wpływ zapisów w arkuszu na finanse. Poznań 549 więcej
20.03.2020 Budżet obywatelski – uchwały i inne akty związane z jego przeprowadzeniem (na przykładzie gminy) Toruń 429 więcej
23.03.2020 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych Łódź 469 więcej
23.03.2020 Zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych Lublin 489 więcej
23.03.2020 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Katowice 449 więcej
23.03.2020 NOWE ZASADY REALIZACJI INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Łódź 445 więcej
23.03.2020 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Wrocław 445 więcej
23.03.2020 KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Wrocław 449 więcej
23.03.2020 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” Warszawa 429 więcej
23.03.2020 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Poznań 449 więcej
23.03.2020 NOWE ZASADY REALIZACJI INWESTYCJI – OD POMYSŁU DO ZGODY BUDOWLANEJ Białystok 445 więcej
23.03.2020 Podziały nieruchomości Wrocław 449 więcej
23.03.2020 Księgowość projektów UE Toruń 549 więcej
23.03.2020 Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji. Wrocław 429 więcej
23.03.2020 Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz rozporządzenia „RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych Łódź 449 więcej
24.03.2020 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Olsztyn 445 więcej
24.03.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Lublin 449 więcej
24.03.2020 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Wrocław 449 więcej
24.03.2020 Zarządzanie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych Lublin 489 więcej
24.03.2020 Podziały nieruchomości Zielona Góra 449 więcej
24.03.2020 Zajęcie pasa drogowego Wrocław 449 więcej
25.03.2020 Mediacja sądowa Rzeszów 429 więcej
26.03.2020 Kontrola zarządcza Poznań 445 więcej
27.03.2020 Budżet obywatelski – uchwały i inne akty związane z jego przeprowadzeniem (na przykładzie gminy) Warszawa 429 więcej
27.03.2020 Księgowość projektów UE Lublin 549 więcej
30.03.2020 Kodeks postępowania administracyjnego dla gmin w pigułce Katowice 495 więcej
30.03.2020 KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Bydgoszcz 449 więcej
30.03.2020 Rewolucja w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów – nowy system bezpieczeństwa dokumentów publicznych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. Olsztyn 465 więcej
30.03.2020 Księgowość projektów UE Gdańsk 549 więcej
30.03.2020 Realizacja i rozliczanie projektów badawczych (w tym z UE) Poznań 529 więcej
30.03.2020 Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji. Łódź 429 więcej
30.03.2020 Prawo Pracy Lublin 459 więcej
30.03.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Katowice 449 więcej
31.03.2020 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Gdańsk 445 więcej
31.03.2020 Redukcja kosztów oświetlenia ulicznego w gminie Katowice 449 więcej
31.03.2020 Nowa ustawa o zamówieniach publicznych 2021r. Gdańsk 469 więcej


KWIECIEŃ 2020

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.04.2020 Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji. Zielona Góra 429 więcej
02.04.2020 Warsztaty z aktualizacji kwoty dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych. Białystok 549 więcej
03.04.2020 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Łódź 359 więcej
03.04.2020 Kontrola zarządcza w administracji samorządowej z zarządzaniem ryzykiem – omówienie zmian do ustawy i wytycznych w sprawie sposobu realizacji Szczecin 449 więcej
03.04.2020 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego Białystok 429 więcej
06.04.2020 Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych Zielona Góra 469 więcej
06.04.2020 Podziały nieruchomości Lublin 449 więcej
06.04.2020 Mediacja sądowa Kielce 499 więcej
06-08.04.2020 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Gdańsk 949 więcej
06.04.2020 Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego Wrocław 469 więcej
06.04.2020 Księgowość projektów UE Szczecin 549 więcej
06.04.2020 Archiwizacja i bezpieczeństwo w firmie/biurze/sekretariacie/ – jako kontynuacja Profesjonalnego sekretariatu Katowice 449 więcej
06.04.2020 Udzielanie i rozliczanie dotacji publicznych. Olsztyn 549 więcej
07.04.2020 Zajęcie pasa drogowego Białystok 449 więcej
07.04.2020 Własność wód – wybrane problemy prawne Poznań 699 więcej
07.04.2020 Pozwolenie wodnoprawne jako element procesu inwestycyjnego Wrocław 850 więcej
07.04.2020 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – WARSZTATY Gdańsk 449 więcej
07.04.2020 KONTROLE PUODO, UOKIK I PIP W PIGUŁCE Łódź 649 więcej
08.04.2020 Procedura przekształcania użytkowania wieczystego we własność – przepisy dotychczasowe oraz zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku wraz z wszystkim trzema nowelizacjami z 6.12.2018, 31.01.2019 i 13.06.2019 roku. Poznań 495 więcej
08.04.2020 Kontrola zarządcza Wrocław 445 więcej
08.04.2020 Kodeks postępowania administracyjnego – zagadnienia praktyczne z punktu widzenia organów administracji publicznej Poznań 645 więcej
08.04.2020 RODO praktyczne zasady stosowania w oświacie z uwzględnieniem ustawy o dostępie do informacji publicznej. Poznań 449 więcej
09.04.2020 Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) Warszawa 649 więcej
10.04.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Gdańsk 449 więcej
10.04.2020 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – warsztaty praktyczne Warszawa 549 więcej
13.04.2020 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – WARSZTATY Wrocław 449 więcej
15.04.2020 Umowy w obrocie gospodarczym Olsztyn 449 więcej
15.04.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Białystok 449 więcej
15.04.2020 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Poznań 445 więcej
16.04.2020 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Zamość 449 więcej
16.04.2020 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH Wrocław 750 więcej
16.04.2020 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014 Wrocław 445 więcej
17.04.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Katowice 449 więcej
17.04.2020 Kontrola zarządcza pierwszego stopnia w samorządowych jednostkach podległych i nadzorowanych z zarządzaniem ryzykiem Warszawa 449 więcej
17.04.2020 JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI NFZ I URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO? Lublin 799 więcej
17.04.2020 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców Opole 445 więcej
17.04.2020 Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów Poznań 449 więcej
17.04.2020 Płace dla początkujących Białystok 455 więcej
17.04.2020 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH Łódź 449 więcej
20.04.2020 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji Warszawa 465 więcej
20.04.2020 Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji. Katowice 429 więcej
20.04.2020 Nadawanie, likwidacja, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie Warszawa 449 więcej
20.04.2020 Archiwizacja dokumentacji i funkcjonowanie archiwum zakładowego Kielce 469 więcej
20-22.04.2020 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia Poznań 945 więcej
20.04.2020 Płace dla początkujących Poznań 455 więcej
20.04.2020 PROJEKTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH, CZYLI JAK ZREALIZOWAĆ UDANĄ IMPREZĘ KULTURALNĄ? Kraków 449 więcej
20.04.2020 Księgowość projektów UE Wrocław 549 więcej
20.04.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Wrocław 449 więcej
20.04.2020 Udzielanie i rozliczanie dotacji publicznych. Lublin 549 więcej
20.04.2020 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – warsztaty praktyczne Lublin 499 więcej
20.04.2020 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji. Warszawa 465 więcej
21.04.2020 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji. Łódź 465 więcej
21.04.2020 Redukcja kosztów oświetlenia ulicznego w gminie Warszawa 449 więcej
21.04.2020 Płace w 2020 Roku Warszawa 579 więcej
21.04.2020 Pozwolenie wodnoprawne jako element procesu inwestycyjnego Warszawa 569 więcej
21.04.2020 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – WARSZTATY Poznań 449 więcej
21.04.2020 Udostępnianie informacji publicznej w codziennej praktyce Urzędu. Prawne granice prawa do informacji. Łódź 465 więcej
22.04.2020 VAT w kulturze w 2020 r. Łódź 489 więcej
22.04.2020 Archiwizacja i bezpieczeństwo w firmie/biurze/sekretariacie/ – jako kontynuacja Profesjonalnego sekretariatu Łódź 449 więcej
22.04.2020 Kontrola zarządcza w administracji samorządowej z zarządzaniem ryzykiem – omówienie zmian do ustawy i wytycznych w sprawie sposobu realizacji Katowice 449 więcej
23.04.2020 Umowy Cywilno Prawne Warszawa 579 więcej
23.04.2020 Kontrola zarządcza Częstochowa 445 więcej
23.04.2020 RODO W OŚWIACIE – JAK ZABEZPIECZYĆ DANE OSOBOWE W PLACÓWKACH I INNYCH INSTYTUCJACH EDUKACYJNYCH? Łódź 649 więcej
23.04.2020 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego Łódź 459 więcej
24.04.2020 Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Poznań 449 więcej
24.04.2020 BEZPIECZNE PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Rzeszów 749 więcej
24.04.2020 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE– nowy obowiązek dla pracodawców Wrocław 445 więcej
24.04.2020 RODO praktyczne zasady stosowania w oświacie z uwzględnieniem ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wrocław 449 więcej
27.04.2020 Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji Białystok 449 więcej
27.04.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Rzeszów 449 więcej
27.04.2020 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Białystok 559 więcej
27.04.2020 Udzielanie i rozliczanie dotacji publicznych. Białystok 549 więcej
28.04.2020 Fundusz dróg samorządowych – praktyczne warsztaty Białystok 445 więcej
28.04.2020 Mediacja sądowa Lublin 499 więcej
28.04.2020 Redukcja kosztów oświetlenia ulicznego w gminie Bydgoszcz 449 więcej
28.04.2020 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH Poznań 759 więcej
28.04.2020 Własność wód – wybrane problemy prawne Lublin 499 więcej
28.04.2020 Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. Analiza porównawcza nowego aktu prawnego Warszawa 549 więcej
28.04.2020 RODO W OŚWIACIE – JAK ZABEZPIECZYĆ DANE OSOBOWE W PLACÓWKACH I INNYCH INSTYTUCJACH EDUKACYJNYCH? Warszawa 649 więcej
29.04.2020 Nowelizacja prawa budowlanego, a wybrane problemy praktyczne procesu inwestycyjno-budowlanego Toruń 649 więcej
29.04.2020 Kontrola zarządcza w administracji samorządowej z zarządzaniem ryzykiem – omówienie zmian do ustawy i wytycznych w sprawie sposobu realizacji Zielona Góra 449 więcej
29.04.2020 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego Warszawa 459 więcej
29.04.2020 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – warsztaty praktyczne Rzeszów 499 więcej
29.04.2020 ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014445 Łódź 445 więcej
30.04.2020 VAT w kulturze 2020 Kraków 449 więcej
30.04.2020 Profesjonalna obsługa trudnego klienta z wykorzystaniem postawy asertywnej Białystok 359 więcej
30.04.2020 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 Warszawa 429 więcej

AKTUALNE WYDARZENIA

Nie znalazłeś odpowiedniego szkolenia? Skontaktuj się z Nami!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.