Szkolenia

Szkolenia RES Edukacja - dostosowane do Ciebie!

Szkolenia organizowane przez RES Edukacja s.c. zawsze dostosowane są do potrzeb i oczekiwań Uczestników oraz charakteryzują się najwyższym poziomem jakości. Szkolenia otwarte organizowane są w odpowiednio wyposażonych salach szkoleniowych. RES Edukacja s.c. zapewnia Uczestnikom przerwę kawową oraz obiadową. Obiekty w których realizowane są szkolenia są sprawdzone i cechują się wysokim standardem.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zawierające kwintesencję przekazywanej przez Trenera wiedzy, a także notes i długopis. Podsumowaniem zdobytej wiedzy jest certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wręczany każdemu Uczestnikowi przez Trenera. Szkolenia dla administracji publicznej.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do zapisów na szkolenia i kursy organizowane przez RES Edukacja s.c.

Zespół RES Edukacja.

Skorzystaj z wyszukiwarki lub poniższego terminarza szkoleń

Terminarz szkoleń


MINIONE WYDARZENIA

PAŹDZIERNIK 2021
DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.10.2021
e-Doręczenia – rewolucja w doręczeniach i „ostatnie dni” listu poleconego ZPO (KPA, OP) TERMIN POTWIERDZONY  online
369 więcej
01.10.2021 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI online
279 więcej
01.10.2021 Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia- TERMIN POTWIERDZONY online
299
więcej
01.10.2021 Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – procedura krok po kroku, z naciskiem na problemy praktyczne. TERMIN POTWIERDZONY online 339 więcej
01.10.2021 BEZPIECZNE UMOWY KSIĘGOWE – zasady sporządzania umów, przykładowe zapisy chroniące księgowych online 379 więcej
01.10.2021 Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – Istotne zmiany dla systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TERMIN POTWIERDZONY  online 385 więcej
01.10.2021 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2021 . online 349 więcej
01.10.2021 Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych (RODO) – co, kiedy i jak zgłosić do UODO? online 339 więcej
01.10.2021 Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej. online 219 więcej
04.10.2021 Obieg i archiwizacja dokumentów w żłobkach i klubach dziecięcych. online 329 więcej
04.10.2021 „Kontrakt socjalny jako narzędzie diagnostycznej i element aktywizacji klienta pomocy społecznej” online 399 więcej
04.10.2021 Przygotowanie regulaminów, pism procesowych, umów – podstawy pisania dokumentów online 339 więcej
04.10.2021 Rozpoznawanie i badanie gruntów na potrzeby inwestycyjne. online 349 więcej
05.10.2021 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych online 329 więcej
05.10.2021 Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji. online 329 więcej
05.10.2021 Skąd czerpać informacje – kompendium wiedzy pracownika administracji publicznej online 339 więcej
06.10.2021 Jak przygotować i wdrożyć instrukcję kancelaryjną? Warsztat krok po kroku online 319 więcej
06.10.2021 Uchwała budżetowa 2022r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego online 349 więcej
06.10.2021 Kontrole podatkowe cen transferowych online 399 więcej
07.10.2021 Zebrania wspólnot mieszkaniowych w realiach stanu epidemii online 289 więcej
07.10.2021 Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej, o systemie ubezpieczeń społecznych i o kasach zapomogowo-pożyczkowych w 2021 i 2022 roku. online 329 więcej
07.10.2021 Wyroby medyczne – najnowsze wymagania zgodne z Ustawą i Rozporządzeniem 2017/275- TERMIN POTWIERDZONY online 649 więcej
07.10.2021 Szkolenie dla kandydatów na członków GK RPA (podstawowe) TERMIN POTWIERDZONY online 359 więcej
08.10.2021 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014- TERMIN POTWIERDZONY online 305 więcej
08.10.2021 Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST- TERMIN POTWIERDZONY online 369 więcej
08.10.2021 Incoterms 2020® – najnowsza wersja – Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów online 599 więcej
08.10.2021 Koordynator czynności kancelaryjnych w systemie ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ (EZD) TERMIN POTWIERDZONY!!! online 339 więcej
08.10.2021 Prawne aspekty finansowania inwestycji spółki komunalnej online 359 więcej
08.10.2021 Nadzór urzędowy nad żywieniem zbiorowym dzieci i młodzieży – aspekty praktyczne. online 219 więcej
11.10.2021 PROGRAM „CYFROWA GMINA” – wsparcie dla samorządów. Kompletna instrukcja złożenia wniosku o dofinansowanie- TERMIN POTWIERDZONY online 339 więcej
8-12.10.2021 KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE- TERMIN POTWIERDZONY online 749 więcej
11.10.2021 BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW ORGANÓW KONTROLI: NIK, MF, RIO online 349 więcej
11.10.2021 SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI w jednostkach budżetowych poprzez nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub darowiznę zbędnych środków trwałych w jsfp, z uwzględnieniem najnowszych zmian rozporządzenia RADY MINISTRÓW online 349 więcej
11.10.2021 Postępowanie administracyjne w kontekście spraw z zakresu ochrony środowiska online 329 więcej
11-12.10.2021 Postępowanie administracyjne – kompendium wiedzy urzędnika. 2-dniowe szkolenie praktyczne. online 529 więcej
11.10.2021 ZMIANY W PRAWIE ODPADOWYM W ŚWIETLE OGŁOSZONEGO PRZEZ MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA PROGRAMU CZYSTOŚĆ PLUS online 329 więcej
12.10.2021 Krajowy System e-Faktur – obowiązkowy czy dobrowolny w jednostkach samorządu terytorialnego od 1.10.2021 r.? online 219 więcej
12.10.2021 Duże zmiany w ustawie śmieciowej w 2021 r.- TERMIN POTWIERDZONY online 375 więcej
12.10.2021 Zadania własne samorządu realizowane w trybie koncesji. online 349 więcej
12.10.2021 DOKUMENTACJA PRACOWNICZA WEDŁUG AKTUALNYCH PRZEPISÓW – elektroniczna teczka akt osobowych, okresy przechowywania dokumentacji, zasady zawierania umów, w tym umów on-line online 299 więcej
12.10.2021 Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego online 329 więcej
13.10.2021 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
13.10.2021 Wykorzystanie narzędzi TIK w procesie dydaktycznym na uczelni online 319 więcej
14.10.2021 Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni z uwzględnieniem specjalnych klauzul w umowach najmu w okresie Covid 19 online 299 więcej
14.10.2021 Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem przepisów o tarczy antykryzysowej oraz nowych terminów raportowania schematów transgranicznych online 325 więcej
14.10.2021 Budowa i utrzymanie infrastruktury odpadowej w trybie PPP (partnerstwo publiczno-prywatne). online 349 więcej
14.10.2021 Organizacyjne i prawne aspekty udzielania teleporad w czasie pandemii online 349 więcej
14-15.10.2021 OSINT – biały wywiad online 1500 więcej
14.10.2021 Identyfikacja i zapobieganie wprowadzenia do legalnego łańcucha dostaw sfałszowanych produktów online 649 więcej
15.10.2021 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie- TERMIN POTWIERDZONY online 349 więcej
15.10.2021 PROGRAM „CYFROWA GMINA” – wsparcie dla samorządów. Kompletna instrukcja złożenia wniosku o dofinansowanie online 339 więcej
15.10.21r. Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej online 319 więcej
15.10.2021 PROGRAM „CYFROWA GMINA” – wsparcie dla samorządów. Kompletna instrukcja złożenia wniosku o dofinansowanie online 339 więcej
15.10.2021 DIETY, ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE -w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE online 219 więcej
15.10.2021 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu lokalnym, ponadlokalnym oraz planowanie na morzu (planowana reforma oraz aktualności orzecznicze) online 339 więcej
15.10.2021 Zamówienia publiczne powyżej 130 000zł w 2021r. online 299 więcej
16.10.2021
23.10.2021
(soboty)
KURS: Profilaktyka SARS CoV-2 dla pracowników ZOL i DPS, którzy bezpośrednio pracują z osobami chorymi lub mogącymi zachorować na COVID 19 online 390 więcej
18-19.10.2021 PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ DLA POZ. online 470 więcej
18.10.2021 Praktyczne aspekty stosowania przepisów o gruntach rolnych i leśnych online 349 więcej
18.10.2021 NOWE UPRAWNIENIA ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH ORAZ STRON POSTĘPOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH W PROCEDURACH INWESTYCYJNYCH online 199 więcej
18.10.2021 Dostosowanie NGOS do wymagań ustaw o dostępności cyfrowej oraz o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. online 339 więcej
19.10.2021 Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów TERMIN POTWIERDZONY online 339 więcej
19.10.2021 Postępowanie administracyjne – najczęstsze problemy online 339 więcej
19.10.2021 Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe online 289 więcej
19.10.2021 Jak przygotować/złożyć wniosek dotacyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego? online 329 więcej
20.10.2021 Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli TERMIN POTWIERDZONY  online 375 więcej
20.10.2021 Sołectwa i fundusz sołecki. Gospodarka finansowa sołectwa w praktyce. online 329 więcej
20.10.2021 Dokumentacja medyczna – jak ją prowadzić, żeby ograniczyć roszczenia pacjentów? online 349 więcej
20.09.2021 Najważniejsze zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ dokonane ustawą z dnia 30.03.2021 r . TERMIN POTWIERDZONY!! online 199 więcej
20.10.2021 Schematy podatkowe dla jednostek samorządu terytorialnego. MDR jako obowiązki sprawozdawcze dla JST. online 349 więcej
20.10.2021 Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej. online 299 więcej
21.10.2021 Podziały nieruchomości online 299 więcej
21.10.2021 Organizacja archiwum w firmie i analiza SWOT dla działalności archiwalnej – szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych- TERMIN POTWIERDZONY online 339 więcej
21-22.10.2021 Specjalista VAT w administracji publicznej -poziom II z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT online 749 więcej
21.10.2021 Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządowych. online 329 więcej
21.10.2021 Jak przygotować dokumentację do elektronicznego obiegu. online 299 więcej
21-22.10.2021 2 dniowe szkolenie- system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP. online 400 więcej
21.10.2021 Zwykłe i nadzwyczajnie tryby kwestionowania decyzji administracyjnej: odwołanie, stwierdzenie nieważności rozstrzygnięć administracyjnych. online 299 więcej
21.10.2021 Zmiany dla spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków związane z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych online 299 więcej
21.10.2021 Prawa i obowiązki Radnych w Gminie TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
22.10.2021 Spółki komunalne – nadzór i kontrola online 329 więcej
22.10.2021 Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem przepisów o tarczy antykryzysowej oraz nowych terminów raportowania schematów transgranicznych online 325 więcej
22.10.2021 CENY TRANSFEROWE 2021 – dokumentacja online 379 więcej
25.10.2021 Program CYFROWA GMINA – instruktaż złożenia wniosku. Złóż wniosek o dofinansowanie po szkoleniu z naszym Ekspertem

ZAPISY TRWAJĄ!

online 339 więcej
25.10.2021 Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
25.10.2021 Vademecum pracownika oświaty gminnej – zadania wynikające z ustaw oświatowych i ich terminy TERMIN POTWIERDZONY online 349 więcej
25.10.2021 Budowa zasobów cyfrowych przyjaznych studentom z niepełnosprawnościami online 319 więcej
25.10.2021 Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne. online 299 więcej
25.10.2021 INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych w tym w placówkach oświaty i kultury, OPS, DPS w dobie COVID- 19 – warsztaty online 369 więcej
26.10.2021 VAT na 2021 r. – zmiany i nowości w sektorze publicznym. online 329 więcej
27.10.2021 Ustawa o dostępności cyfrowej a BIP. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – praktyczny warsztat online online 349 więcej
27.10.2021 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymiar, egzekucja, najnowsze zmiany. TERMIN POTWIERDZONY online 329 więcej
27-28.10.2021 Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość? online 499 więcej
27.10.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych TERMIN POTWIERDZONY online 355 więcej
27.10.2021 E- doręczenia w świetle ustawy z 1 lipca 2021 roku

TERMIN POTWIERDZONY

online 369 więcej
27.10.2021 Gminne komisje RPA online 359 więcej
27.10.2021 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

TERMIN POTWIERDZONY

online 349 więcej
28.10.2021 Zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz istotne problemy związane z konstrukcją projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok. Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2021 roku – omówienie wprowadzonych zmian. online 259 więcej
28.10.2021 Dostępność administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami . Likwidacja barier w komunikacji. Respektowanie praw osób z niepełnosprawnością. online 270 więcej
28.10.2021 Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie i częściowym zawieszeniu wytycznych w 2020 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego online 299 więcej
28-29.10.2021 PŁACE OD PODSTAW 2021/2022 z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian – 2 DNI online 499 więcej
28.10.2021 Sposoby rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej: pozostawienie podania bez rozpoznania, umorzenie i wydanie decyzji online 299 więcej
28.10.2021 RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników TERMIN POTWIERDZONY online 159 więcej
29.10.2021 Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji kultury TERMIN POTWIERDZONY online 339 więcej
29.10.2021 Kasy zapomogowo-pożyczkowe w praktyce. Planowane zmiany, omówienie projektu ustawy online 369 więcej
29.10.2021 Budżet obywatelski – uchwały i inne akty związane z jego przeprowadzeniem (na przykładzie gminy) online 319 więcej
29.10.2021 Badanie planu przekształcenia i inne usługi atestacyjne online 409 więcej
.10.2021 RODO w jednostkach samorządu terytorialnego online 349 więcej


LISTOPAD 2021

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
02.11.2021
Zasady rozliczania mediów- Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych online
369 więcej
02.11.2021 Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę/ umów cywilnoprawnych/ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania- 2021 rok online 339 więcej
03.11.2021 Przygotowanie projektów UE do kontroli, w tym do kontroli trwałości online 299 więcej
03-05.11.2021 3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- TERMIN POTWIERDZONY online 729 więcej
04.11.2021 ABC dostępności – szkolenie dla Koordynatorów ds. dostępności online 319 więcej
04.11.2021 ZFŚS w 2021 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności skarbowej, karnej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury – warsztaty online 369 więcej
04.11.2021 Stosowanie i wykładnia prawa administracyjnego online 349 więcej
04.11.2021 Nowy Ład w podatkach online 349 więcej
04.11.2021 Zatrudnianie cudzoziemców – kontrola Straży Granicznej i PIP online 359 więcej
05.11.2021 e-Doręczenia – rewolucja w doręczeniach i „ostatnie dni” listu poleconego ZPO (KPA, OP) online 369 więcej
05.11.2021 Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych online 359 więcej
05.11.2021 Przedstawienie podstawowych informacji z zakresu postępowania cywilnego, jego funkcji oraz instytucji online 349 więcej
08.11.2021 Kontrola zarządcza w Domu Pomocy Społecznej w czasie COVID-19 online 345 więcej
08.11.2021 Nowe prawo zamówień publicznych- główne zmiany online 399 więcej
08.11.2021 Archiwizacja dokumentacji od podstaw- warsztaty. online 299 więcej
08.11.2021 PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH online 329 więcej
08.11.2021 KONTRAKTY CYWILNOPRAWNE W 2021 ROKU: NOWE PRZEPISY, REJESTRACJA UMÓW. online 299 więcej
08.11.2021 Przygotowanie umów związanych z inwestycjami budowlanymi online 339 więcej
08.11.2021 Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych online 339 więcej
09.11.2021 Ochrona powietrza w jednostce samorządu terytorialnego – obowiązki gmin i instrumenty wspierające realizację celów w zakresie ochrony powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji na ochronę środowiska TERMIN POTWIERDZONY online 369 więcej
09.11.2021 E- Usługi Publiczne online 319 więcej
09.11.2021 Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON online 315 więcej
09.11.2021 Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia online 329 więcej
09.11.2021 Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej. online 309 więcej
10.11.2021 Fakturowanie w 2022 roku w jednostkach budżetowych. Faktura ustrukturyzowana. online 299 więcej
10.11.2021 Postępowanie administracyjne w kontekście spraw z zakresu ochrony środowiska online 329 więcej
10.11.2021 Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy w kontekście zadań własnych gminy. online 349 więcej
10.11.2021 Metodyka sporządzania pism formalno-prawnych z szczególnym uwzględnieniem pism administracyjnych, w tym także odpowiedzi na skargi, wnioski i zażalenia online 349 więcej
12.11.2021 Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej. online 219 więcej
15,19,26.11.2021 KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online. online 600 więcej
15.11.2021 Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych. online 339 więcej
15.11.2021 Zajęcie pasa drogowego – Konsekwencje przypadków wadliwego określenia położenia pasa drogowego w kontekście ważności decyzji TERMIN POTWIERDZONY online 299 więcej
15.11.2021 Specjalista ds. realizacji projektów UE online 359 więcej
15.11.2021 Instrukcja Kancelaryjna – Kompendium wiedzy – 1-dniowe warsztaty praktyczne. online 329 więcej
15.11.2021 Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej online 319 więcej
15.11.2021 PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU ZAMKNIĘCIA ROKU 2021 ORAZ PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH online 349 więcej
15.11.2021 PRZEGLĄD PODATKOWY – ZMIANY W VAT, PIT i CIT 2022 online 389 więcej
15.11.2021 OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH online 359 więcej
16.11.2021 Ustawa o dostępności cyfrowej a strony internetowe, Biuletyn Informacji Publicznej i social media online 299 więcej
16.11.2021 Wizualizacja informacji online 900 więcej
16.11.2021 Rozporządzenia dla polityki spójności na lata 2021-2027 – Główne kierunki zmian. online 399 więcej
17.11.2021 Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic oraz numeracja porządkowa nieruchomości z uwzględnieniem nowelizowanych przepisów wykonawczych online 329 więcej
17.11.2021 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 319 więcej
17.11.2021 Efektywne zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni w kontekście różnych aktów prawnych oraz form ochrony przyrody online 349 więcej
17-19.11.2021 3-dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA Białystok 920 więcej
17.11.2021 DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Jakie dokumenty musi mieć opracowane jednostka/instytucja w związku z kontrolą zarządczą? online 299 więcej
18-19.11.2021 Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa dla praktyków – 2 dniowy kurs TERMIN POTWIERDZONY online 539 więcej
18.11.2021 PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ, ZASKARŻANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIĄ DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI – NAJNOWSZE ZMIANY online 329 więcej
19.11.2021 PRAWA I OBOWIĄZKI RADNYCH. Mandat Radnego. Skarga na Radnego. online 299 więcej
19.11.2021 Obsługa platformy ePUAP2 – problemy, podpis kwalifikowany, profil zaufany. online 299 więcej
19.11.2021 Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych online 349 więcej
19.11.2021 Zamówienia do 130 tys. zł online 399 więcej
19.11.2021 E- doręczenia w świetle ustawy z 1 lipca 2021 roku online 369 więcej
19.11.2021 BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW ORGANÓW KONTROLI: NIK, MF, RIO online 369 więcej
19.11.2021 Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji administracyjnej . online 309 więcej
19.11.2021 Jak zbudować skuteczny system Whistleblowing`u i system zarządzania zgodnością (Compliance) online 299 więcej
20,27.11.2021 KURS w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych POZ oraz AOS. online 390 więcej
22.11.2021 Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE online 315 więcej
22.11.2021 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” online 299 więcej
22.11.2021 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie online 305 więcej
22.11.2021 Specyfika tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo- warsztaty. online 329 więcej
22.11.2021 Dziecko z trudnościami w jedzeniu i zaburzeniami odżywiania – perspektywa pracy z rodzicem i dzieckiem w szczególności żywionym w żłobku, przedszkolu i szkole. online 219 więcej
22.11.2021 Przygotowania obronne administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. online 499 więcej
23-24.11.2021 Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa online 559 więcej
23.11.2021 Zmiana prawa wodnego w zakresie opłaty retencyjnej. online 309 więcej
24.11.2021 Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 31 lipca 2021r. – każde biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana online 349 więcej
24.11.2021 Szkolenie dla kandydatów na członków GK RPA (podstawowe) online 359 więcej
24-26.11.2021 3-dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA Katowice 920 więcej
24.11.2021 Procedury, wymagania i regulaminy a praca zdalna w kontekście Covid 19 online 299 więcej
25.11.2021 Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego online 305 więcej
25.11.2021 Poprawne tworzenie pism urzędowych – Jak właściwie przygotować i zredagować pismo?. online 329 więcej
25.11.2021 Przygotowanie regulaminów, pism procesowych, umów – podstawy pisania dokumentów online 339 więcej
25.11.2021 Ustawa o e-doręczeniach elektronicznych i EZD. online 319 więcej
25.11.2021 Archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej w podmiotach państwowych i samorządowych online 339 więcej
26.11.2021 Prawne aspekty rozwoju inwestycji z zakresu instalacji PV, z uwzględnieniem instalacji na budynkach należących do gmin, w kontekście zapewnienia samowystarczalności energetycznej. online 349 więcej
26.11.2021 Opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości. online 339 więcej
26.11.2021 Kasy zapomogowo-pożyczkowe online 359 więcej
26.11.2021 Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – Istotne zmiany dla systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi online 385 więcej
29.11.2021 Podpis elektroniczny w pracy urzędu online 129 więcej
29.11.2021 Sprzedaż nieruchomości gminnych online 319 więcej
29.11.2021 Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola online 299 więcej
29.11.2021 PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ART.26A USTAWY O ODPADACH. online 329 więcej
29.11.2021 Wyszukiwanie informacji w biznesie online 1200 więcej
30.11.2021 KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników. online 369 więcej
30.11.2021 Omówienie tworzenia i zapisów statutów i regulaminów organizacyjnych w samorządowych instytucjach kultury online 369 więcej
30.11.2021 NOWA USTAWA DEWELOPERSKA online 459 więcej
30.11.2021 Nowa ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych – wejście w życie 11.10.2021r. – obowiązki i uprawnienia pracodawców u których działa kasa, nowe obowiązki i uprawnienia zarządu kasy, nowe uprawnienia członków kasy online 369 więcej
30.11.2021 Elektroniczne tytuły wykonawcze w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym od 1 lipca 2021r. – aktualne wzory, poprawne wypełnianie i przekazywanie TW do organów egzekucyjnych. onlin 329 więcej


GRUDZIEŃ 2021

DATA TEMAT MIEJSCE CENA SZCZEGÓŁY
01.12.2021
Podpis elektroniczny w pracy urzędu. online
129 więcej
01.12.2021 Decyzje administracyjne i postanowienia w praktyce online 329 więcej
01.12.2021 CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA online 359 więcej
01.12.2021 Dokument elektroniczny w urzędzie. Procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem. Najczęściej pojawiające się wątpliwości i praktyczne przykłady ich rozwiązania online 289 więcej
01.12.2021 Lista płac 2021/2022 a nadchodzące zmiany ; Polski Ład, ZUS online 369 więcej
01-03.12.2021 3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA Wrocław 920 więcej
02.12.2021 Ochrona danych osobowych pacjentów, w tym danych przetwarzanych w celach naukowych / TELEMEDYCYNA I E-USŁUGI MEDYCZNE online 459 więcej
02.12.2021 Najczęstsze błędy w tekstach urzędowych, czyli jak poprawnie zredagować pismo urzędowe? PROSTY JĘZYK W URZĘDZIE online 299 więcej
02.12.2021 Kontrola gminy w firmach odbierających odpady komunalne i kontrola obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych online 435 więcej
02.12.2021 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej ‘13” online 369 więcej
02.12.2021 Sygnaliści w sektorze publicznym – nowe obowiązki online 349 więcej
02.12.2021 Samorządowe Centra Usług Wspólnych online 299 więcej
03.12.2021 Program „CYFROWA GMINA” – II nabór wniosków. Złóż wniosek z nami 

INSTRUKTAŻ PRZENIESIONY NA 10.12.

online 339 więcej
03.12.2021 Formuła SMART – Doręczenia elektroniczne w świetle KPA, Ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz Ustawy o informatyzacji online 129 więcej
03.12.2021 Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST online 369 więcej
03.12.2021 RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników online 159 więcej
03.12.2021 Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad wprowadzaniem danych do SIO w kontekście naliczania subwencji oświatowej online 349 więcej
03.12.2021 Tryb podstawowy- krok po kroku online 339 więcej
03.12.2021 Legislacja, czyli jak zredagować projekt uchwały w jednostce samorządu terytorialnego? online 299 więcej
03.12.2021 Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta. Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej. online 219 więcej
03,10,13.12.2021 KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online. online 600 więcej
03.12.2021 Prosty język w administracji – standardy 2021 roku online 459 więcej
03.12.2021 Czas pracy- praktyczne zagadnienia. online 299 więcej
03.12.2021 Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych online 359 więcej
03.12.2021 Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika? online 299 więcej
03.12.2021 Audyt i kontrola w administracji online 289 więcej
06.12.2021 OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ. Koordynacja czynności kancelaryjnych w systemie EZD online 299 więcej
06.12.2021 ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY online 359 więcej
06.12.2021 Schematy podatkowe (MDR) dla Państwa Jednostki. online 299 więcej
07.12.2021 KONFERENCJA – Grunty rolne i leśne w pigułce online 499 więcej
07.12.2021 Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych (RODO) – co, kiedy i jak zgłosić do UODO? online 339 więcej
07.12.2021 E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym online 325 więcej
07.12.2021 Platforma ePUAP jako narzędzie komunikacji. online 329 więcej
07.12.2021 MAJĄTEK TRWAŁY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2021 r. – GOSPODAROWANIE I EWIDENCJA W SYTUACJI PANDEMII – ASPEKTY PRAKTYCZNE online 369 więcej
08-09.12.2021 Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość? online 499 więcej
08.12.2021 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymiar. Egzekucja. Najnowsze zmiany po 21 sierpnia 2021 r. online 329 więcej
08.12.2021 Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia online 329 więcej
08-10.12.2021 3-dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA Warszawa 920 więcej
08.12.2021 Jak odczytać odpis z ksiąg wieczystych – szkolenie warsztatowe z elementami prawa dot. nieruchomości online 539 więcej
08.12.2021 Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach lokalnych online 385 więcej
08.12.2021 Spółki komunalne – nadzór i kontrola online 329 więcej
08.12.2021 Instrukcja Kancelaryjna – Kompendium wiedzy – 1-dniowe warsztaty praktyczne. online 279 więcej
08.12.2021 Opłaty za usługi wodne – reklamacje, skargi, status wód opadowych i roztopowych – definicja ścieków online 339 więcej
09.12.2021 Zmiany w podatku VAT 2021/2022 dla jednostek samorządowych online 299 więcej
09.12.2021 Procedury kontroli zarządczej , sposoby tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin i jego elementy, planowanie i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej online 249 więcej
09.12.2021 Deklaracja dostępności – jak ją poprawnie stworzyć? Praktyczny warsztat online online 199 więcej
09.12.2021 Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji online 289 więcej
09.12.2021 Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – Istotne zmiany dla systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi online 385 więcej
09.12.2021 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2021 online 359 więcej
09.12.2021 Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne. online 259 więcej
08-10.12.2021 3-dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA Warszawa 920 więcej
09.12.2021 Prawa i obowiązki Radnych – praktyczny warsztat online online 299 więcej
10.12.2021 Program „CYFROWA GMINA” – II nabór wniosków. Złóż wniosek z nami online 339 więcej
10.12.2021 Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID -19) online 269 więcej
10.12.2021 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie online 349 więcej
10.12.2021 Platforma EPUAP2 – kompendium wiedzy online 349 więcej
10.12.2021 Polski ład z perspektywy przedsiębiorcy – praktyczne rozwiązania. online 369 więcej
10.12.2021 Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – procedura krok po kroku, z naciskiem na problemy praktyczne. online 339 więcej
10.12.2021 Status prawny dyrektora szkoły online 289 więcej
10.12.2021 ABC KADROWCA – ZMIANY W SAMORZĄDOWYM PRAWIE PRACY W 2021 ROKU online 359 więcej
10.12.2021 FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH – OPTYMALIZACJA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ online 299 więcej
10.12.2021 PROBLEMATYKA REKULTYWACJI GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH – WARSZTATY. online 329 więcej
10.12.2021 eDOKUMENT czyli dokument elektroniczny, korespondencja ePUAP oraz podpis elektroniczny, w tym podpis osobisty a profil zaufany online 459 więcej
10.12.2021 ZUS w praktyce – czyli jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne online 269 więcej
10.12.2021 Doręczenia elektroniczne. Stan aktualny – praktyka doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej podmiotom realizującym zadania publiczne i podmiotom innym online 329 więcej
13.12.2021 Program „CYFROWA GMINA” – II nabór wniosków. Złóż wniosek z nami online 339 więcej
13.12.2021 Podziały nieruchomości online 319 więcej
13.12.2021 Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ online 339 więcej
13.12.2021 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 305 więcej
13.12.2021 Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej online 359 więcej
13.12.2021 Skąd czerpać informacje – kompendium wiedzy pracownika administracji publicznej online 339 więcej
13.12.2021 Zamówienia poniżej 130 000,00 zł a obowiązek celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. online 315 więcej
13.12.2021 Procedury, wymagania i regulaminy a praca zdalna w kontekście Covid 19 online 299 więcej
14.12.2021 Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów online 339 więcej
14.12.2021 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
14.12.2021 Warsztaty z pomocy PFRON na zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON online 315 więcej
14.12.2021 INFORMACJA NAUKOWA W INTERNECIE online 1200 więcej
15.12.2021 ZUS w praktyce czyli zmiany 2021/2022 online 339 więcej
15-17.12.2021 3-dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA Gdańsk 920 więcej
15.12.2021 Nowe zasady dostępu do informacji publicznej – nowelizacja dot. otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego online 329 więcej
15.12.2021 ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH ORAZ USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE W ŚWIETLE PROJEKTU Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2021 R. online 329 więcej
16.12.2021 INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych w tym w placówkach oświaty i kultury, OPS, DPS w dobie COVID- 19 – warsztaty online 369 więcej
16.12.2021 Zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli koordynatora czynności kancelaryjnych. online 299 więcej
16.12.2021 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie online 305 więcej
16.12.2021 Doręczenia elektroniczne przed organem administracji publicznej i w toku postępowania administracyjnego. Zmiany w KPA po 5 października 2021 r. online 299 więcej
16.12.2021 Księgowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych. Przypisy i odpisy należności, zarachowanie wpłat na zaległości, likwidacja nadpłat i zaległości w tym postępowanie z należnościami przedawnionymi. online 299 więcej
16.12.2021 Obowiązek szkolny i nauki online 299 więcej
17.12.2021 Fundusz Sołecki. Współpraca Gmin z Sołectwami. online 299 więcej
17.12.2021 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w pomocy społecznej online 299 więcej
17.12.2021 Korzystanie z ePUAP2. Praktyczne wykorzystanie ePUAP2 w pracy urzędu administracji publicznej online 329 więcej
17.12.2021 ABC dostępności – szkolenie dla Koordynatorów ds. dostępności online 319 więcej
17.12.2021 Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządowych. online 270 więcej
17.12.2021 Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością, czyli jak prawidłowo zapewnić dostępności komunikacyjno-informacyjną w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. online 250 więcej
17.12.2021 Savoir – vivre wobec osób z niepełnosprawnością, czyli jak prawidłowo zapewnić dostępności komunikacyjno-informacyjną w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. online 250 więcej
17.12.2021 Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia online 289 więcej
20.12.2021 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI online 259 więcej
20-21.12.2021 Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych – kurs inspektora ODO online 499 więcej
20.12.2021 Prowadzenie ksiąg podatkowych/rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) online 329 więcej
20.12.2021 Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online online 299 więcej
20.12.2021 Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej . online 299 więcej
21.12.2021 Obieg i archiwizacja dokumentacji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) online 299 więcej
21.12.2021 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH. Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową online 299 więcej
22.12.2021 KONTROLA ŚMIECI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH – NOWE OBOWIĄZKI GMIN online 429 więcej
29.12.2021 Ochrona danych osobowych w pracy organów stanowiących gminy i powiatu. Uprawnienia informacyjne radnych a udostępnianie informacji publicznej online 369 więcej


STYCZEŃ 2022

Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
04.01.2022 Kontrola firm asenizacyjnych i właścicieli nieruchomości w zakresie nieczystości ciekłych online
429 więcej
10.01.2022 Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych online 339 więcej
10.01.2022 Specjalista ds. realizacji projektów UE online 359 więcej
10.01.2022 Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia online 329 więcej
10.01.2022 Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 – instruktaż złożenia wniosku online 339 więcej
10.01.2022 ARCHIWIZACJA -zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego.Ze szczególnym uwzględnieniem roli koordynatora czynności kancelaryjnych online 299 więcej
10.01.2022 Archiwizacja dokumentacji od podstaw online 279 więcej
11.01.2022 Zamykanie projektów UE online 359 więcej
11.01.2022 BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW ORGANÓW KONTROLI: NIK, MF, RIO online 369 więcej
11.01.2022 Audyt KRI w administracji publicznej – praktycznie: plan, obszary, wzory dokumentów online 199 więcej
11.01.2022 Wdrożenie efektywnego i prostego mechanizmu ochrony sygnalistów w sektorze samorządowym online 329 więcej
11-13.01.2022 3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online online 729 więcej
11.01.2022 Zmiany od 2022 r. Polski Ład i ZUS – nowe obowiązki płatników online 349 więcej
11.01.2022 Archiwum zakładowe online 270 więcej
11.01.2022 Polski Ład z perspektywy przedsiębiorcy – praktyczne rozwiązania online 369 więcej
12-14.01.2022 KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE online 749 więcej
12.01.2022 Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe online 299 więcej
12.01.2022 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI online 270 więcej
12.01.2022 Sygnaliści – jak zorganizować procesy przetwarzania danych osobowych online 459 więcej
13.01.2022 Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka online 369 więcej
14.01.2022 e-Doręczenia w administracji rządowej i innych podmiotach publicznych. Nowe zasady od 05.07.2022 r. online 369 więcej
14.01.2022 Postępowanie administracyjne w kontekście spraw z zakresu ochrony środowiska online 329 więcej
14.01.2022 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie online 349 więcej
14.01.2022 Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych online 349 więcej
14.01.2022 Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 – instruktaż złożenia wniosku online 339 więcej
14.01.2022 Etyka zawodowa – etyka urzędnicza online 299 więcej
14.01.2022 Spółki komunalne – nadzór i kontrola online 329 więcej
14,21,27.01.2022 KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online online 450 więcej
14.01.2022 Sygnaliści w sektorze publicznym online 349 więcej
14.01.2022 Korzystanie z ePUAP2. Praktyczne wykorzystanie ePUAP2 w pracy urzędu administracji publicznej online 329 więcej
17.01.2022 Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 – instruktaż złożenia wniosku online 339 więcej
17.01.2022 Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic oraz numeracja porządkowa nieruchomości z uwzględnieniem nowelizowanych przepisów wykonawczych online 329 więcej
17.01.2022 Jak zredagować projekt uchwały w jednostce samorządu terytorialnego? Proces legislacyjny uchwały online 299 więcej
17.01.2022 Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne online 289 więcej
17.01.2022 Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej online 299 więcej
17.01.2022 Dziecko z trudnościami w jedzeniu i zaburzeniami odżywiania – perspektywa pracy z rodzicem i dzieckiem w szczególności żywionym w żłobku, przedszkolu i szkole online 219 więcej
17.01.2022 Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Dochodzenie rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności online 315 więcej
18.01.2022 Kontrola segregacji odpadów i kompostowania bioodpadów w przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie online 425 więcej
18.01.2022 KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników online 369 więcej
18.01.2022 Sołectwo i fundusz sołecki. Gospodarka finansowa sołectwa w praktyce online 329 więcej
18.01.2022 Compliance i etyka w urzędzie – walka z nadużyciami w sektorze publicznym. Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji online 329 więcej
19.01.2022 Najważniejsze zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ dokonane ustawą z dnia 30.03.2021 r . online 199 więcej
19.01.2022 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 319 więcej
19.01.2022 Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych online 339 więcej
19.01.2022 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 305 więcej
19.01.2022 Ustawa o gospodarce nieruchomościami i jej stosowanie w praktyce online 309 więcej
19.01.2022 Sygnaliści – jak wdrożyć przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii online 455 więcej
19.01.2022 Prowadzenie ksiąg podatkowych/rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) online 279 więcej
20-21.01.2022 Gospodarka odpadami – 2-dniowe szkolenie online 519 więcej
20.01.2022 W jaki sposób wdrożyć procedury zgłaszania nieprawidłowości w organizacji w myśl dyrektywy o ochronie sygnalistów? online 309 więcej
20.01.2022 Zajęcie pasa drogowego – zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne i zaawansowane online 369 więcej
20.01.2022 Gmina w postępowaniu spadkowym. Prawa i obowiązki. Postępowanie sądowe krok po kroku online 299 więcej
21.01.2022 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” online 299 więcej
21.01.2022 Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji fotowoltaicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – procedura krok po kroku, z naciskiem na problemy praktyczne online 399 więcej
21.01.2022 Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej online 329 więcej
21.01.2022 Ćwiczenia praktyczne z tworzenia statutów w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych i w Międzyzakładowych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Praca na wzorach dokumentów online 369 więcej
21.01.2022 Status prawny nauczyciela online 299 więcej
21.01.2022 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
21.01.2022 Doręczenia elektroniczne. Stan aktualny – praktyka doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej podmiotom realizującym zadania publiczne i podmiotom innym online 329 więcej
24.01.2022 Podziały nieruchomości online 319 więcej
24.01.2022 Fundusz Sołecki. Współpraca Gmin z Sołectwami online 299 więcej
24.01.2022 ZFŚS w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności skarbowej, karnej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury – warsztaty online 369 więcej
25-27.01.2022 Kurs kancelaryjno – archiwalny II stopnia online 749 więcej
25.01.2022 Zasady udzielania dotacji oświatowych dla placówek wychowania przedszkolnego w 2022 roku oraz kontroli ich pobrania i wykorzystania online 349 więcej
26.01.2022 ABC dostępności – szkolenie dla Koordynatorów ds. dostępności online 319 więcej
26.01.2022 Krajowy System e-Faktur – rewolucja od 1 stycznia 2022 roku online 219 więcej
26.01.2022 Przedsiębiorca w obliczu Nowego Ładu od 2022 roku- jak opanować nowe przepisy? online 299 więcej
26.01.2022 Podatek od środków transportowych w 2022 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych. Postępowanie w czasie COVID-19 online 385 więcej
26.01.2022 Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online online 299 więcej
26.01.2022 KPA a dokument elektroniczny: Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa online 279 więcej
26.01.2022 DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Jakie dokumenty musi mieć opracowane jednostka/instytucja w związku z kontrolą zarządczą? online 299 więcej
27.01.2022 Audyt KRI w administracji publicznej – praktycznie: plan, obszary, wzory dokumentów online 299 więcej
27.01.2022 Nowy Ład 2022 – wpływ nowych zasad na rozliczanie wynagrodzeń. online 369 więcej
27-28.01.2022 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ – od A do Z – 2 dniowe kompendium online 490 więcej
27.01.2022 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych online 339 więcej
27.01.2022 Ochrona danych dla ośrodków pomocy społecznej – aktualne przepisy i wymogi ustawowe online 259 więcej
27.01.2022 Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od tych opłat i kosztów upomnienia doręczonych zobowiązanemu w związku z nieuiszczeniem opłaty. Różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę. Przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia. online 315 więcej
28.01.2022 Podpis elektroniczny w pracy urzędu online 129 więcej
28.01.2022 Obieg i archiwizacja dokumentacji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) online 299 więcej
28.01.2022 WYNAGRODZENIA W OŚWIACIE 2021 – 2022 r., z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 online 419 więcej
28.01.2022 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy online 349 więcej
28.01.2022 Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej online 289 więcej
28.01.2022 PROBLEMATYKA REKULTYWACJI GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH – WARSZTATY online 329 więcej
28.01.2022 Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 – instruktaż złożenia wniosku online 339 więcej
28.01.2022 Równość w prawie oraz zakaz dyskryminacji online 299 więcej
28.01.2022 UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RODZICIELSTWA – OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY online 359 więcej
31.01.2022 Zajęcie pasa drogowego – Konsekwencje przypadków wadliwego określenia położenia pasa drogowego w kontekście ważności decyzji online 299 więcej
31.01.2022 E- Usługi Publiczne online 299 więcej
31.01.2022 Partnerstwo Publiczno – Prywatne. Zasady tworzenia spółek (kapitałowych) z udziałem jednostek sektora finansów publicznych online 299 więcej
31.01.2022 Zajęcie pasa drogowego – Konsekwencje przypadków wadliwego określenia położenia pasa drogowego w kontekście ważności decyzji online 299 więcej
31.01.2022 Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie funduszy na odnawialne źródła energii online 299 więcej

LUTY 2022
Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
01.02.2022 JAK CZYTAĆ ODPIS Z KSIĄG WIECZYSTYCH – szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości online
429 więcej
01.02.2022 Sołectwo i fundusz sołecki. Gospodarka finansowa sołectwa w praktyce online 329 więcej
01.02.2022 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymiar. Egzekucja. Najnowsze zmiany po 21 sierpnia 2021 r. online 329 więcej
01.02.2022 ZMIANY I BIEŻĄCE PROBLEMY SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ I Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH JST online 349 więcej
02.02.2022 PKD dla przedszkoli niesamorządowych – warsztaty z naliczenia dotacji na 2022 rok online 400 więcej
02.02.2022 Ochrona danych osobowych pacjentów, w tym danych przetwarzanych w celach naukowych / TELEMEDYCYNA I E-USŁUGI MEDYCZNE online 459 więcej
02.02.2022 Archiwum zakładowe online 270 więcej
02-04.02.2022 3 dniowy- Kurs Kancelaryjno-Archiwalny I stopnia online 729 więcej
02.02.2022 Sygnaliści – jak zorganizować procesy przetwarzania danych osobowych online 455 więcej
03.02.2022 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI online 270 więcej
03.02.2022 ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ŚRODKI SPOŻYWCZE I USŁUGI CATERINGOWE online 240 więcej
04.02.2022 Rekompensata za koszty odzyskiwania należności i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w działalności JST online 369 więcej
04.02.2022 Wzorcowe archiwum zakładowe/składnica akt i bezpieczny archiwista online 279 więcej
04.02.2022 Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych online 359 więcej
04.02.2022 LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2021 –COVID 19 – Z uwzględnieniem proponowanych zmian od 2022 roku ( Kodeks Pracy, Ustawa o Zatrudnianiu Pracowników Samorządowych ,Ustawa ZUS, Polski Ład) online 419 więcej
04.02.2022 Ostatni nabór wniosków z Programu „CYFROWA GMINA” – złóż wniosek i otrzymaj dofinansowanie dla swojej GMINY online 339 więcej
04.02.2022 „Zamówienia publiczne w instytucjach kultury oraz zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł” online 319 więcej
07.02.2022 Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej online 359 więcej
07.02.2022 Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ online 339 więcej
07.02.2022 Podziały nieruchomości online 319 więcej
07.02.2022 Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej wg standardu ISO 27001 (spełnienie warunków Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – określonych w KRI) online 299 więcej
07-24.02.2022 NOWOCZESNY KUCHARZ – kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego osób dorosłych online 500 więcej
08.02.2022 Nadzór i kontrola starostw nad prawidłowym stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) przez fundacje i stowarzyszenia online 329 więcej
08.02.2022 ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2021 ROK W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Bilans, rachunek zysków i strat. online 299 więcej
08.02.2022 Nowy ład – rewolucja w kadrach i płacach od 1 stycznia 2022r. – szkolenie uwzględniające rozporządzenie MF zmieniające zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy wraz z wzorami oświadczeń i prezentacją dla pracowników. online 399 więcej
08.02.2022 Warsztaty z ustalania wynagrodzeń za pracę w 2022 roku online 379 więcej
09.02.2022 Zatrudnianie personelu w projektach UE online 299 więcej
09.02.2022 DROGI PUBLICZNE OD A DO Z – zarząd dróg online 399 więcej
09.02.2022 Archiwizacja dokumentacji w sądzie online 319 więcej
09.02.2022 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘC KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH, w tym pozyskiwanie funduszy na przedsięwzięcia online 339 więcej
10.02.2022 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w I półroczu 2022 roku online 385 więcej
10.02.2022 ARCHIWIZACJA: zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli koordynatora czynności kancelaryjnych online 299 więcej
10.02.2022 Nowe zasady dostępu do informacji publicznej – nowelizacja dot. otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. NOWELIZACJA PO 8 grudnia 2021 r. online 329 więcej
10-11.02.2022 Gospodarka odpadami – 2-dniowe szkolenie online 519 więcej
10.02.2022 Szkolenie doskonalące w zakresie Dobrych Praktyk Higienicznej i Produkcyjnej (GHP, GMP) oraz Systemu HACCP dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego. Auditor wewnętrzny systemu HACCP w placówce żywienia zbiorowego online 240 więcej
11.02.2022 Realizacja adaptacji, remontów, przebudów i innych robót budowlanych w istniejącym obiekcie budowlanym online 369 więcej
11.02.2022 Transport ładunków nienormatywnych – akty prawne, kategorie pojazdów, zezwolenia, kontrola online 299 więcej
14.02.2022 Praktyczne aspekty postępowania ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle Ustawy o petycjach online 270 więcej
14.02.2022 Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym online 299 więcej
14.02.2022 Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów online 339 więcej
14.02.2022 Planowanie zamówień publicznych online 399 więcej
15.02.2022 Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola online 299 więcej
15.02.2022 Zadania JST jako jednostki współpracującej na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) online 329 więcej
15.02.2022 Szkolenie dla kandydatów na członków GK RPA (podstawowe) online 359 więcej
15.02.2022 Gospodarka kasowa i gospodarka drukami ścisłego zarachowania w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Zasady postępowania w przypadku przyjęcia w kasie fałszywych znaków pieniężnych lub dokonywania transakcji budzącej podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. online 315 więcej
15.02.2022 ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY I UCHWAŁ RADY GMINY. ORZECZNICTWO online 329 więcej
15.02.2022 Administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne online 299 więcej
15.02.2022 Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym online 349 więcej
16.02.2022 RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników online 159 więcej
16.02.2022 Problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu online 319 więcej
16.02.2022 Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 r. – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii – aspekty praktyczne online 369 więcej
16.02.2022 ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY online 359 więcej
16.02.2022 VAT w kulturze w 2021 r. online 339 więcej
16.02.2022 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
16.02.2022 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie online 305 więcej
17.02.2022 Istotne kwestie opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kolejna nowelizacja systemu utrzymania czystości w gminach – Istotne zmiany dla systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi online 385 więcej
17.02.2022 Wdrożenie i utrzymanie systemu klasy EZD w administracji publicznej (jednostkach samorządu terytorialnego) online 299 więcej
18.02.2022 Zebrania wspólnot mieszkaniowych w realiach stanu epidemii online 319 więcej
18.02.2022 Zamówienia do 130 tys. zł online 399 więcej
18.02.2022 Zmiana stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich po nowelizacji – aktualne orzecznictwo i praktyka, zmiany w tej materii które weszły w życie w 2018 r. oraz omówienie przepisów postępowania, z uwzględnieniem najnowszych zmian w k.p.a. online 319 więcej
18.02.2022 OD INSTRUKCJI DO KARTY KONTROLI czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych – jak opracować i wdrożyć odpowiednie procedury, w tym procedury HACCP. online 280 więcej
18.02.2022 SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI w jednostkach budżetowych poprzez nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub darowiznę zbędnych środków trwałych w jsfp, z uwzględnieniem najnowszych zmian rozporządzenia RADY MINISTRÓW online 349 więcej
18.02.2022 Ustawa o doręczeniach elektronicznych online 290 więcej
21.02.2022 ZUS w praktyce online 289 więcej
21.02.2022 Zarządzanie samorządowym zasobem nieruchomości online 319 więcej
21.02.2022 Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 – instruktaż złożenia wniosku. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW!!! online 339 więcej
21.02.2022 KONTRAKTY CYWILNOPRAWNE W 2022 ROKU: REJESTRACJA UMÓW, OBOWIĄZKI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH online 299 więcej
22.02.2022 Regulacja stosunków własnościowych dot. nieruchomości – nabywanie, wywłaszczanie oraz procedury zwrotu nieruchomości online 349 więcej
22.02.2022 Warsztaty z ustalania wynagrodzeń za pracę w 2022 roku online 379 więcej
22.02.2022 Obowiązek szkolny i nauki w zadaniach gminy online 349 więcej
23.02.2022 Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie online 299 więcej
23.02.2022 Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie i częściowym zawieszeniu wytycznych w 2020 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego online 299 więcej
23.02.2022 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 319 więcej
23.02.2022 Sygnaliści – jak wdrożyć przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii online 455 więcej
23.02.2022 Polski Ład – nowe obowiązki płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę w 2022 roku online 379 więcej
23.02.2022 Scalanie i podział nieruchomości. Prawo pierwokupu nieruchomości. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami online 329 więcej
24.02.2022 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych online 339 więcej
24-25.02.2022 Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość? online 499 więcej
25.02.2022 Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej. online 289 więcej
25.02.2022 Receptury, gramatury i jadłospisy dla dzieci i młodzieży. Nowe normy żywienia dzieci i młodzieży – wydanie grudzień 2020 r. online 280 więcej
25.02.2022 Polski Ład 2022, a zmiany w pomocy PFRON na zatrudniania osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON online 315 więcej
25.02.2022 Praktyczne aspekty stosowania przepisów o gruntach rolnych i leśnych online 349 więcej
25.02.2022 Najczęstsze błędy w tekstach urzędowych, czyli jak poprawnie zredagować pismo urzędowe? PROSTY JĘZYK W URZĘDZIE online 299 więcej
25.02.2022 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie online 349 więcej
25.02.2022 Gmina w postępowaniu spadkowym. Prawa i obowiązki. Postępowanie sądowe krok po kroku online 299 więcej
25.02.2022 Półroczne doświadczenie w elektronicznym przekazywaniu tytułów wykonawczych – najczęściej występujące problemy Egzekucja administracyjna – zmiany, które weszły w życie od początku 2022r. oraz prawa i obowiązki wierzycieli w przymusowym dochodzeniu należności jednostek samorządu terytorialnego, istotne zmiany w modelu naliczania kosztów egzekucyjnych. online 299 więcej
25.02.2022 Nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia nauczycieli online 329 więcej
28.02.2022 Jak przygotować treść umowy zgodną z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. online 305 więcej
28.02.2022 Efektywne zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni w kontekście różnych aktów prawnych oraz form ochrony przyrody online 269 więcej
28.02.2022 CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA online 359 więcej
28.02.2022 Nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia nauczycieli online 329 więcej
28.02.2022 Fundusz Sołecki. Współpraca Gmin z Sołectwami. online 329 więcej
28.02.2022 Spis z natury środków trwałych w jednostkach – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie online 319 więcej


MARZEC 2022

Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
01.03.2022 VAT w kulturze. Kontrole NIK. O VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach. online
339 więcej
02.03.2022 Pełnomocnictwa i upoważnienia w systemie kontroli zarządczej online 385 więcej
02.03.2022 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w pomocy społecznej online 299 więcej
2-4.03.2022 3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online online 729 więcej
02.03.2022 Podatki 2022 – Nowy ład i faktury ustrukturyzowane – wybrane zagadnienia PIT online 339 więcej
02.03.2022 Archiwum zakładowe online 270 więcej
3-4.03.2022 Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa dla praktyków z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa online 599 więcej
03.03.2022 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI online 270 więcej
03.03.2022 NOWA USTAWA DEWELOPERSKA online 459 więcej
04.03.2022 e-Doręczenia w administracji rządowej i innych podmiotach publicznych. Nowe zasady od 05.07.2022 r. online 369 więcej
04.03.2022 Tryb podstawowy- krok po kroku online 399 więcej
04.03.2022 Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej wg standardu ISO 27001 (spełnienie warunków Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – określonych w KRI) online 299 więcej
04.03.2022 ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH WPROWADZONE PRZEZ POLSKI ŁAD online 329 więcej
07.03.2022 Dostępność administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami . Likwidacja barier w komunikacji. Respektowanie praw osób z niepełnosprawnością. online 299 więcej
07.03.2022 JAK CZYTAĆ ODPIS Z KSIĄG WIECZYSTYCH – szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości online 429 więcej
07.03.2022 Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji online 319 więcej
7-9.03.2022 KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE online 749 więcej
07.03.2022 CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH I JEGO DOKUMENTOWANIE W 2022 ROKU online 299 więcej
7-8.03.2022 ARCHIWIZACJA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją w szkole i placówce oświatowej online 529 więcej
07.03.2022 Pomoc publiczna udzielana w 2022 roku online 359 więcej
08.03.2022 Podpis elektroniczny w pracy urzędu online 129 więcej
08.03.2022 Kontrole prowadzone przez Archiwa Państwowe online 299 więcej
08.03.2022 Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne. online 289 więcej
08.03.2022 Jak wspierać dziecko z wybiórczością pokarmową w przedszkolu? online 259 więcej
09.03.2022 Ogólne zasady wystawiania faktur przez jednostki i zakłady budżetowe a struktura XML – warsztat online online 319 więcej
09.03.2022 Wynagrodzenie za pracę – przypadki szczególne – warsztaty online 399 więcej
09.03.2022 Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji kultury online 339 więcej
09.03.2022 Zmiany w Kodeksie pracy i ustawie zasiłkowej od 01 sierpnia 2022 roku online 399 więcej
09.03.2022 URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY online 359 więcej
09.03.2022 Warsztaty z ustalania wynagrodzeń za pracę w 2022 roku online 379 więcej
10.03.2022 Organizacja archiwum w firmie i analiza SWOT dla działalności archiwalnej – szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych online 339 więcej
10.03.2022 Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych online 349 więcej
10.03.2022 Postępowanie administracyjne w kontekście spraw z zakresu ochrony środowiska online 329 więcej
10.03.2022 Gmina w postępowaniu spadkowym. Prawa i obowiązki. Postępowanie sądowe krok po kroku online 299 więcej
11.03.2022 Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych online 339 więcej
11.03.2022 Sterylizacja wyrobów medycznych – najnowsze zalecenia online 280 więcej
11,18,25.03.2022 KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online online 450 więcej
11.03.2022 ZFŚS w Polskim Ładzie w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury online 369 więcej
11.03.2022 Gminne komisje RPA online 359 więcej
11.03.2022 Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym online 299 więcej
14.03.2022 Ewakuacja osób z niepełnosprawnością online 319 więcej
14.03.2022 Wdrożenie i utrzymanie systemu klasy EZD w administracji publicznej (jednostkach samorządu terytorialnego) online 299 więcej
15.03.2022 Dokumentacja pracownicza, związana z realizacją umów cywilnoprawnych, ZFŚS i osób niepełnosprawnych oraz monitoring na terenie zakładu pracy online 399 więcej
15.03.2022 Compliance i etyka w urzędzie – walka z nadużyciami w sektorze publicznym. Najnowsze wytyczne antykorupcyjne CBA dla administracji online 329 więcej
15.03.2022 Ustawa o doręczeniach elektronicznych online 290 więcej
15.03.2022 Administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne online 299 więcej
15.03.2022 ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY I UCHWAŁ RADY GMINY. ORZECZNICTWO online 329 więcej
15.03.2022 Ochrona sygnalistów w jednostkach samorządu terytorialnego – wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości online 299 więcej
16.03.2022 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 305 więcej
16-17.03.2022 Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa online 559 więcej
16.03.2022 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
16.03.2022 Scalanie i podział nieruchomości. Prawo pierwokupu nieruchomości. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami online 329 więcej
16.03.2022 Obieg i archiwizacja dokumentacji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) online 299 więcej
16.03.2022 Ochrona danych osobowych w placówkach leczniczych/szpitalach online 455 więcej
16.03.2022 Zatrudnianie cudzoziemców w 2022r. online 289 więcej
16.03.2022 Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola online 299 więcej
17.03.2022 Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP w pracy pracownika merytorycznego urzędu administracji publicznej – ePUAP jako narzędzie komunikacji online 329 więcej
17.03.2022 Nowy ład – rewolucja w kadrach i płacach– szkolenie uwzględniające rozporządzenie MF zmieniające zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy oraz planowane zmiany przepisów online 369 więcej
18.03.2022 Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic oraz numeracja porządkowa nieruchomości z uwzględnieniem nowelizowanych przepisów wykonawczych online 329 więcej
18.03.2022 Dostosowanie NGOS do wymagań ustaw o dostępności cyfrowej oraz o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. online 339 więcej
18.03.2022 Aktualne problemy podatkowe – odliczenie i korekta podatku VAT online 339 więcej
18.03.2022 DANE OSOBOWE. Jak przygotować, wdrożyć i utrzymywać program w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności online 429 więcej
21.03.2022 Ćwiczenia praktyczne z tworzenia statutów w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych i w Międzyzakładowych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych. Praca na wzorach dokumentów online 369 więcej
21.03.2022 OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH online 359 więcej
21.03.2022 FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘC KULTURALNYCH I ARTYSTYCZNYCH, w tym pozyskiwanie funduszy na przedsięwzięcia online 339 więcej
21.03.2022 AML nowelizacje i ich implementacja online 429 więcej
22.03.2022 Nadzór i kontrola starostw nad prawidłowym stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) przez fundacje i stowarzyszenia online 329 więcej
22.03.2022 Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika? online 315 więcej
23.03.2022 Zatrudnianie personelu w projektach UE online 299 więcej
23.03.2022 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” online 299 więcej
23.03.2022 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH online 270 więcej
23.03.2022 Vademecum pracownika oświaty gminnej – zadania wynikające z ustaw oświatowych i ich terminy online 349 więcej
23.03.2022 Jak zredagować projekt uchwały w jednostce samorządu terytorialnego? Proces legislacyjny uchwały online 329 więcej
23.03.2022 Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli: NIK, MF, RIO online 369 więcej
23.03.2022 Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych online 339 więcej
23.03.2022 ZUS w praktyce online 289 więcej
23.03.2022 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 319 więcej
23.03.2022 Ocena ryzyka zawodowego (aktualizacja pod względem COVID -19) online 269 więcej
23.03.2022 DROGI PUBLICZNE OD A DO Z – zarząd dróg online 399 więcej
23.03.2022 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWUM ZAKŁADOWE online 249 więcej
22.03.2022 DOKUMENTOWANIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ – jakie dokumenty musi mieć opracowane jednostka/instytucja w związku z kontrolą zarządczą? online 329 więcej
24.03.2022 Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka online 369 więcej
24.03.2022 Wynagrodzenia za pracę – korekty list płac – warsztaty online 399 więcej
24.03.2022 Praktyczne aspekty postępowania ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle Ustawy o petycjach online 270 więcej
24.03.2022 Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne online 399 więcej
24.03.2022 ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH online 249 więcej
24.03.2022 Aktualizacja wskaźnika zwiększającego dotację dla szkół publicznych niesamorządowych 2022 online 350 więcej
25.03.2022 Status prawny dyrektora szkoły online 289 więcej
25.03.2022 Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych online 359 więcej
25.03.2022 Zajęcie pasa drogowego – Konsekwencje przypadków wadliwego określenia położenia pasa drogowego w kontekście ważności decyzji online 299 więcej
25.03.2022 ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH WPROWADZONE PRZEZ POLSKI ŁAD online 329 więcej
25.03.2022 Rozliczanie kosztów kształcenia wychowanków przedszkoli między gminami online 350 więcej
28.03.2022 KADRY I PŁACE W OŚWIACIE w 2021 r. – w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników. Polski Ład. online 369 więcej
28.03.2022 CYBERBEZPIECZEŃSTWO W URZĘDZIE. Atak ransomware – jak się zachować? KRÓTKIE SZKOLENIE (1,5 h) O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PRACY W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH online 249 więcej
28.03.2022 Ochrona danych dla ośrodków pomocy społecznej. Podstawy przetwarzania danych przez OPS online 299 więcej
28.03.2022 Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę / umowy cywilnoprawne / ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania – 2021/2022 rok online 419 więcej
29.03.2022 Jak przygotować zakład żywienia zbiorowego do kontroli sanitarnej po zmianach przepisów prawnych, norm żywienia i zaleceń żywieniowych z 2020 r. Procedury w obszarze profilaktyki zakażeń SARS CoV2 przy pracach z żywnością online 219 więcej
29.03.2022 Byt i wykonanie obowiązków administracyjnoprawnych online 299 więcej
30.03.2022 Wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli – jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT online 399 więcej
30.03.2022 Wymiar i dochodzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. Realizacja czynności w postępowaniach dotyczących opłaty a napływ osób zza wschodniej granicy online 349 więcej
30.03.2022 Nastoletnie problemy żywieniowe: jak wspierać ucznia z zaburzeniami karmienia i odżywiania online 259 więcej
30.03.2022 Tworzenie dostępnych cyfrowo treści w social mediach online 299 więcej
30.03.2022 Spis z natury środków trwałych w jednostkach – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie online 319 więcej
31.03.2022 Polski Ład 2022, a zmiany w pomocy PFRON na zatrudniania osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON online 315 więcej
31.03.2022 Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku, który stanowi wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianie rozporządzenia rady ministrów oraz w nowym polskim ładzie w 2022 roku online 369 więcej
31.03.2022 Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych© online 385 więcej


KWIECIEŃ 2022

Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
04.04.2022 KONTRAKTY CYWILNOPRAWNE W 2022 ROKU: REJESTRACJA UMÓW, OBOWIĄZKI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH online
299 więcej
4-5.04.2022 Gospodarka odpadami – 2-dniowe szkolenie online 599 więcej
04.04.2022 Podziały nieruchomości online 319 więcej
4-6.04.2022 3 dniowy- Kurs Kancelaryjno-Archiwalny I stopnia- szkolenie online online 729 więcej
04.04.2022 Archiwum zakładowe online 270 więcej
5-6.04.2022 Kadry i Płace w roku 2022- kompendium wiedzy online 599 więcej
05.04.2022 Postępowanie egzekucyjne w administracji z punktu widzenia wierzyciela online 349 więcej
05.04.2022 Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 31 lipca 2021r. – każde biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana online 369 więcej
05.04.2022 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI online 270 więcej
05.04.2022 Administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne online 299 więcej
05.04.2022 Aktualizacja dotacji dla przedszkoli i szkół nie samorządowych na 2022 online 300 więcej
06.04.2022 Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2014-2020 po zmianie i częściowym zawieszeniu wytycznych w 2020 roku i wprowadzeniu funduszowego pakietu antywirusowego online 299 więcej
06.04.2022 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
06.04.2022 Stosowanie przepisów RODO w archiwach zakładowych i składnicach akt online 299 więcej
07.04.2022 ABC KADROWCA – ZMIANY W SAMORZĄDOWYM PRAWIE PRACY online 359 więcej
07.04.2022 Polski Ład – nowe obowiązki płatników podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę w 2022 roku online 379 więcej
07.04.2022 Podatki 2022 – Nowy ład i faktury ustrukturyzowane – wybrane zagadnienia PIT online 339 więcej
7-8.04.2022 PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH CMJ W SZPITALACH. Interpretacja wybranych wymagań wskazanych w Programie Standardów Akredytacyjnych. Prezentacja praktycznych rozwiązań online 599 więcej
08.04.2022 Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ online 339 więcej
08.04.2022 Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego w praktyce podmiotów zarządzających nieruchomościami online 319 więcej
08.04.2022 ZFŚS w Polskim Ładzie w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury online 369 więcej
08.04.2022 KONFERENCJA – Grunty rolne i leśne w pigułce online 499 więcej
08.04.2022 Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej online 329 więcej
08.04.2022 Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 r. – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii – aspekty praktyczne online 369 więcej
08.04.2022 Audyt KRI w administracji publicznej – praktycznie: plan, obszary, wzory dokumentów online 319 więcej
08.04.2022 Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej wg standardu ISO 27001 (spełnienie warunków Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – określonych w KRI) online 299 więcej
08.04.2022 CYBERBEZPIECZEŃSTWO W URZĘDZIE. Atak ransomware – jak się zachować? KRÓTKIE SZKOLENIE (1,5 h) O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PRACY W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH online 199 więcej
08.04.2022 Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Najnowszy wyrok trybunału sprawiedliwości dotyczący rodzaju odsetek przy opóźnieniu płatności za użytkowanie wieczyste. Dochodzenie rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności online 319 więcej
11.04.2022 Pomoc na rzecz Uchodźców w Gminie, w ramach gminnego Zarządzania Kryzysowego. Zadania i obowiązki Urzędu Gminy na rzecz Uchodźców oraz możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi” online 325 więcej
11.04.2022 E- Usługi Publiczne online 299 więcej
11.04.2022 Spółki komunalne – nadzór i kontrola online 329 więcej
11.04.2022 Krajowy System e-Faktur. Co to jest KSeF i do czego ma służyć? Zmiany od 1 lipca 2022 roku online 319 więcej
12.04.2022 ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH WPROWADZONE PRZEZ POLSKI ŁAD online 329 więcej
12.04.2022 KONTROLA ZARZĄDCZA: regulamin i dokumentacja analizy i ewaluacji ryzyka w jednostce online 329 więcej
13.04.2022 Centralny Rejestr Umów online 369 więcej
13.04.2022 Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym online 315 więcej
13-14.04.214022 ARCHIWIZACJA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją w szkole i placówce oświatowej online 529 więcej
14,22,29.04.2022 KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online online 450 więcej
14.04.2022 Kolejne rewolucyjne zmiany w PIT od wynagrodzeń – jak przygotować się na zmiany od 01.07.2022 r. online 399 więcej
14.04.2022 NOWELIZACJA Kodeksu Pracy i ustawy zasiłkowej od 1 sierpnia 2022 roku online 399 więcej
14.04.2022 Praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP w pracy pracownika merytorycznego urzędu administracji publicznej – ePUAP jako narzędzie komunikacji online 329 więcej
14.04.2022 Ruch kadrowy w oświacie – bez tajemnic online 319 więcej
15.04.2022 Nowy Ład 2022, Krajowy System e-faktur od 1 stycznia 2022, SLIM VAT 2 od 1 października 2021 online 369 więcej
19.04.2022 FUNDUSZ SOŁECKI. Współpraca Gmin z Sołectwami. Procedura oceny wniosków o finansowanie zadań z funduszu sołeckiego online 349 więcej
20.04.2022 ARCHIWIZACJA W JEDNOSTKACH KULTURY. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów online 299 więcej
20.04.2022 Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola. Rola, zadania, obowiązki sekretariatu w placówce oświatowej online 299 więcej
20.04.2022 DROGI PUBLICZNE OD A DO Z – zarząd dróg online 399 więcej
20.04.2022 Compliance i walka z nadużyciami w sektorze publicznym. Rejestr umów jako nowy obowiązek dla jednostek sektora finansów publicznych. Nowe wyzwania dla organizacji online 329 więcej
20.04.2022 ZUS w praktyce online 289 więcej
21.04.2022 Weryfikacja arkuszy organizacyjne przez jst. Przygotowanie do zatwierdzenia z uwagą na wydatki. online 350 więcej
21.04.2022 KONFERENCJA: USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI.
I. Zasady wywłaszczania, ustalania odszkodowania i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
II. Zasady scalania i podziału gruntów oraz pierwokupu nieruchomości.
online 529 więcej
21.04.2022 Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych online 339 więcej
21.04.2022 Nowe zasady dostępu do informacji publicznej – nowelizacja dot. otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. NOWELIZACJA PO 8 grudnia 2021 r. online 329 więcej
21.04.2022 Odpowiedzialność pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jego konsekwencje online 329 więcej
21.04.2022 Egzekucja w pomocy społecznej w tym problematyka wystawiania elektronicznych tytułów wykonawczych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – aktualne wzory, poprawne wypełnianie i przekazywanie TW do organów egzekucyjnych online 319 więcej
21.04.2022 Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo. Tworzenie dostępnych treści w edytorze MS Word / Ms Excel / PowerPoint. Wykrywanie problemów dostępności online 299 więcej
21.04.2022 ARCHIWIZACJA DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych online 239 więcej
21-22.04.2022 Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa online 559 więcej
22.04.2022 e-Doręczenia – wdrożenie i stosowanie krok po kroku online 369 więcej
22.04.2022 CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA online 359 więcej
22.04.2022 PROSTY JĘZYK W URZĘDZIE. Najczęstsze błędy w tekstach urzędowych, czyli jak poprawnie zredagować pismo urzędowe? online 299 więcej
22.04.2022 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: obowiązki archiwisty i innych pracowników merytorycznych. Ewidencjonowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji spraw zakończonych online 239 więcej
22.04.2022 ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY I UCHWAŁ RADY GMINY. ORZECZNICTWO online 329 więcej
22.04.2022 Regulacje prawne w zakresie SYGNALISTÓW online 319 więcej
25.04.2022 Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli: NIK, MF, RIO online 369 więcej
25-26.04.2022 Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych – kurs inspektora ODO online 529 więcej
25.04.2022 Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów online 339 więcej
25.04.2022 Schematy podatkowe dla jednostek samorządu terytorialnego. MDR jako obowiązki sprawozdawcze dla JST online 349 więcej
25.04.2022 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy online 399 więcej
25.04.2022 Oszustwa na rynku Forex, kryptowalut i opcji binarnych – jak je rozpoznać, jak ich uniknąć oraz jak odzyskać stracone pieniądze online 319 więcej
25-26.04.2022 Koordynator dostępności cyfrowej w urzędzie – podstawa prawna, zasady wyznaczania, cechy, umocowanie w organizacji i przepisach prawa online 599 więcej
26.04.2022 Sołectwo i fundusz sołecki. Gospodarka finansowa sołectwa w praktyce online 329 więcej
26.04.2022 Imprezy w pasie drogi publicznej – procedury, teoria i praktyka. Zmiany w organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego i zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny online 369 więcej
26.04.2022 Ochrona sygnalistów w jednostkach samorządu terytorialnego – wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości online 299 więcej
26-27.04.2022 KURS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego online 179/309/579 więcej
27.04.2022 Biuletyn Informacji Publicznej online 290 więcej
27.04.2022 Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie online 315 więcej
27.04.2022 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 319 więcej
27.04.2022 Organizacja ruchu drogowego – zagadnienia specjalistyczne. Nadzór w zarządzaniu ruchem, zatwierdzanie organizacji ruchu, inicjatorzy i ewidencja organizacji ruchu drogowego online 369 więcej
27.04.2022 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022 online 399 więcej
27.04.2022 Audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej online 349 więcej
28.04.2022 Kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy online 369 więcej
27.04.2022 CYBERBEZPIECZEŃSTWO W URZĘDZIE. Atak ransomware – jak się zachować? KRÓTKIE SZKOLENIE (1,5 h) O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PRACY W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH online 199 więcej
28.04.2022 Polski Ład 2022, a zmiany w pomocy PFRON na zatrudniania osób z niepełnosprawnością – dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia, wypełnianie wniosków i formularzy do PFRON online 315 więcej
28-29.04.2022 Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość? online 369 więcej
29.04.2022 Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie funduszy na odnawialne źródła energii online 299 więcej
29.04.2022 Nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia nauczycieli online 329 więcej
29.04.2022 Szkolenie dla kandydatów na członków GK RPA (podstawowe) online 329 więcej


MAJ 2022

Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
04.05.2022 RODO – szkolenie uaktualniające wiedzę pracowników online
159 więcej
05.05.2022 „Pomoc na rzecz Uchodźców w Gminie, w ramach gminnego Zarządzania Kryzysowego. Zadania i obowiązki Urzędu Gminy na rzecz Uchodźców oraz możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi” online 325 więcej
05.05.2022 ABC dostępności – szkolenie dla Koordynatorów ds. dostępności online 315 więcej
05.05.2022 Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni z uwzględnieniem specjalnych klauzul w umowach najmu w okresie Covid 19 online 299 więcej
06.05.2022 Jak przygotować treść umowy zgodną z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami online 315 więcej
06.05.2022 Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji online 319 więcej
06.05.2022 Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 r. – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii – aspekty praktyczne online 369 więcej
06.05.2022 Gminne komisje RPA online 329 więcej
06.05.2022 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie online 305 więcej
06.05.2022 Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych jako postępowanie administracyjne online 399 więcej
09.05.2022 Audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej online 349 więcej
09.05.2022 Akademia Fakturowania, w tym nowy system E-faktur od 1 stycznia 2022r. online 369 więcej
09.05.2022 Omówienie rozwiązań wprowadzanych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Omówienie nowelizacji Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
online 369 więcej
09.05.2022 Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych. online 339 więcej
09.05.2022 ZMIANA, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE STOSUNKU PRACY online 359 więcej
9-11.05.2022 3 dniowy- Kurs Kancelaryjno-Archiwalny I stopnia- szkolenie online online 729 więcej
9-11.05.2022 KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE online 799 więcej
09.05.2022 Archiwum zakładowe online 270 więcej
10.05.2022 CYBERBEZPIECZEŃSTWO W URZĘDZIE. Atak ransomware – jak się zachować? KRÓTKIE SZKOLENIE (1,5 h) O PODSTAWOWYCH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA PRACY W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH BIAŁYSTOK – stacjonarnie 219 więcej
10.05.2022 Spis z natury środków trwałych w jednostkach – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie online 319 więcej
10.05.2022 Wymiar i dochodzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. Realizacja czynności w postępowaniach dotyczących opłaty a napływ osób zza wschodniej granicy online 349 więcej
10.05.2022 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI online 270 więcej
10.05.2022 Spółki komunalne – nadzór i kontrola online 329 więcej
10.05.2022 KONTROLA ZARZĄDCZA: regulamin i dokumentacja analizy i ewaluacji ryzyka w jednostce online 329 więcej
11.05.2022 Ochrona danych osobowych w placówkach leczniczych/szpitalach. online 455 więcej
11-12.05.2022 Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa dla praktyków z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa online 599 więcej
11.05.2022 Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji kultury online 339 więcej
12.05.2022 Sołectwo i fundusz sołecki. Gospodarka finansowa sołectwa w praktyce online 329 więcej
12.05.2022 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWUM ZAKŁADOWE online 249 więcej
12-13.05.2022 Kurs praktycznej wiedzy – specjalista do spraw nieruchomości z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa online 559 więcej
13.05.2022 Zajęcie pasa drogowego – Konsekwencje przypadków wadliwego określenia położenia pasa drogowego w kontekście ważności decyzji online 299 więcej
13,20,27.05.2022 KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online online 450 więcej
13.05.2022 Dostępność w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert, zleceniu zadania publicznego organizacjom pozarządowym i zamówieniach publicznych online 299 więcej
16.05.2022 CZAS PRACY PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH I JEGO DOKUMENTOWANIE W 2022 ROKU online 299 więcej
16.05.2022 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a związki zawodowe – na co uważać zmieniając regulamin ZFŚS ? online 319 więcej
16.05.2022 Procedura administracyjna z elementami e-doręczeń. Nowe obowiązki od 05.10.2022 r. online 329 więcej
16.05.2022 Stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów i orzecznictwa sądów administracyjnych. Dodatek osłonowy- zasady i tryb przyznawania i wypłacania online 319 więcej
16-17.05.2022 Koordynator dostępności cyfrowej w urzędzie – Zadania koordynatora ds. dostępności. Dostępność architektoniczna i informacyjno – komunikacyjna online 599 więcej
17.05.2022 Ewakuacja osób z niepełnosprawnością online 319 więcej
17.05.2022 Administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne online 299 więcej
17.05.2022 Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad prawidłowością wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej w kontekście składania wniosku o rezerwę subwencji oświatowej online 329 więcej
17.05.2022 Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych online 309 więcej
18.05.2022 Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym online 315 więcej
18.05.2022 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
18.05.2022 ZUS w praktyce. Zasady wypłacania wynagrodzenia ze stosunku pracy. online 289 więcej
18.05.2022 Świadectwo pracy 2022- omówienie najczęstszych problemów online 299 więcej
18.05.2022 Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej wg standardu ISO 27001 (spełnienie warunków Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – określonych w KRI) online 299 więcej
18.05.2022 Umowy z zakresu cyberbezpieczeństwa w sektorze administracji publicznej online 399 więcej
19.05.2022 Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetek od tych opłat i kosztów upomnienia. Różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę. Przesłanki przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia. online 315 więcej
19.05.2022 Nowe zasady dostępu do informacji publicznej – nowelizacja dot. otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. NOWELIZACJA PO 8 grudnia 2021 r. online 329 więcej
19.05.2022 Zmiany w Polskim Ładzie online 369 więcej
19.05.2022 Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji pracowniczej online 299 więcej
20.05.2022 Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w JST i jej jednostkach podległych, również z uwzględnieniem środków z różnych źródeł m.in. Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL itp.” online 349 więcej
20.05.2022 Ochrona danych dla ośrodków pomocy społecznej. Podstawy przetwarzania danych przez OPS online 229 więcej
20.05.2022 Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku, który stanowi wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianie rozporządzenia rady ministrów oraz w nowym polskim ładzie w 2022 roku . online 369 więcej
20.05.2022 Rejestr umów – nowość od 01.07.2022 r. online 369 więcej
20.05.2022 Nadawanie, likwidacja i zmiana nazw miejscowości, ulic oraz numeracja porządkowa nieruchomości z uwzględnieniem nowelizowanych przepisów wykonawczych online 329 więcej
20.05.2022 ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY I UCHWAŁ RADY GMINY. ORZECZNICTWO online 329 więcej
23.05.2022 Organizacja archiwum w firmie i analiza SWOT dla działalności archiwalnej – szkolenie archiwalne dla samorządowych i państwowych jednostek organizacyjnych online 339 więcej
23.05.2022 Tworzenie dostępnych cyfrowo treści w social mediach online 299 więcej
23.05.2022 ODMOWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ- WARSZTATY KONSTRUOWANIA DECYZJI ODMAWIAJĄCEJ UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ online 329 więcej
24.05.2022 Scalanie i podział nieruchomości. Prawo pierwokupu nieruchomości. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami online 329 więcej
25.05.2022 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWUM ZAKŁADOWE online 249 więcej
25.05.2022 Księgowość podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych w 2022r. Przypisy i odpisy należności, zarachowanie wpłat na zaległości, likwidacja nadpłat i zaległości w tym postępowanie z należnościami przedawnionymi. Obowiązki komórek księgowości w zakresie udzielania informacji organom egzekucyjnym o dokonanych wpłatach, przedawnieniach i zastosowanych ulgach dot. należności objętych tytułami wykonawczymi. online 315 więcej
25.05.2022 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w pomocy społecznej online 299 więcej
26.05.2022 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 319 więcej
26.05.2022 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Analiza obszarowa i wyznaczenie parametrów zabudowy online 399 więcej
27.05.2022 LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2021 –COVID 19 – Z uwzględnieniem proponowanych zmian od 2022 roku ( Kodeks Pracy, Ustawa o Zatrudnianiu Pracowników Samorządowych ,Ustawa ZUS, Polski Ład) online 399 więcej
27.05.2022 Uchwały i inne akty związane z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w gminie online 355 więcej
27.05.2022 Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – Procedura „Niebieskie Karty” online 299 więcej
27.05.2022 Centralny Rejestr Umów – nowy obowiązek dla każdej jednostki sektora finansów publicznych© online 385 więcej
30.05.2022 Jak w praktyce rozliczać zasiłki po zmianach 2022? – warsztaty online 299 więcej
30.05.2022 UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RODZICIELSTWA – OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY online 359 więcej
30.05.2022 Zmiany prawne w Polsce i Europie w zakresie cyberbezpieczeństwa – konsekwencje dla administracji publicznej online 399 więcej
30.05.2022 Zatrudnianie cudzoziemców w 2022r. online 289 więcej
30.05.2022 Kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy online 365 więcej
31.05.2022 ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH online 270 więcej

AKTUALNE WYDARZENIA

CZERWIEC 2022
Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
01.06.2022 KONTRAKTY CYWILNOPRAWNE W 2022 ROKU: REJESTRACJA UMÓW, OBOWIĄZKI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH online
299 więcej
01.06.2022 Zmiany w Polskim Ładzie online 369 więcej
02.06.2022 URLOPY PRACOWNICZE, RODZICIELSKIE ORAZ POZOSTAŁE NIEOBECNOŚCI W PRACY ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY A WPŁYW NA NALICZANIE WYNAGRODZENIA – zmiany od 2022 r. online 399 więcej
03.06.2022 Pas drogowy: zajęcie pasa, ustalenie granic, opłaty, kary, procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku online 299 więcej
03.06.2022 Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika? online 315 więcej
06.06.2022 Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ online 339 więcej
06.06.202206 ZFŚS w Polskim Ładzie w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury online 369 więcej
06.06.2022 Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej online 289 więcej
06.06.2022 ABC KADROWCA – ZMIANY W SAMORZĄDOWYM PRAWIE PRACY online 359 więcej
06.06.2022 Księgowość projektów UE
Białystok 499 więcej
06.06.2022 Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku, który stanowi wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych po zmianie rozporządzenia rady ministrów oraz w nowym polskim ładzie w 2022 roku . online 369 więcej
07.06.2022 Obowiązki sekretarza szkoły i przedszkola. Rola, zadania, obowiązki sekretariatu w placówce oświatowej online 299 więcej
07.06.2022 Mobbing w ujęciu prawno-psychologicznym online 299 więcej
07.06.2022 FUNDUSZ SOŁECKI. Współpraca Gmin z Sołectwami. Procedura oceny wniosków o finansowanie zadań z funduszu sołeckiego online 349 więcej
07.06.2022 Awans zawodowy w obowiązkach organu prowadzącego szkołę/placówkę oświatową online 329 więcej
07.06.2022 Administracyjne kary pieniężne nakładane na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne online 299 więcej
07.06.2022 WALNE ZGROMADZENIE 2022 – obowiązek od czerwca 2022 roku? Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia online 349 więcej
7-8.06.2022 KURS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego online 579 więcej
08.06.2022 Compliance i walka z nadużyciami w sektorze publicznym. Rejestr umów jako nowy obowiązek dla jednostek sektora finansów publicznych. Nowe wyzwania dla organizacji online 329 więcej
08.06.2022 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
09.06.2022 Doręczenia elektroniczne i elektronizacja spółdzielni mieszkaniowej online 349 więcej
09.06.2022 Centralny Rejestr Umów online 369 więcej
09.06.2022 KONTROLA ZARZĄDCZA: regulamin i dokumentacja analizy i ewaluacji ryzyka w jednostce online 349 więcej
09.06.2022 Ochrona sygnalistów w jednostkach samorządu terytorialnego – wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości online 299 więcej
09.06.2022 Spis z natury środków trwałych w jednostkach – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie online 319 więcej
10.06.2022 Praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII online 299 więcej
13.06.2022 Podziały nieruchomości online 319 więcej
13.06.2022 Archiwum zakładowe online 270 więcej
13.06.2022 Kolejne rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym od wynagrodzeń planowane od 01.07.2022 r. oraz w rozliczaniu składki zdrowotnej od wynagrodzeń od 01.07.2022 r. online 399 więcej
13.06.2022 Księgowość projektów UE Warszawa
545 więcej
13.06.2022 Dokument elektroniczny. Postępowanie z e- dokumentem w jednostce online 299 więcej
13-15.06.2022 Kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia online 729 więcej
14.06.2022 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI – archiwizacja dla praktyków online 270 więcej
14.06.2022 Akademia Fakturowania, w tym nowy system E-faktur od 1 stycznia 2022r. online 369 więcej
14.06.2022 Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym online 315 więcej
15.06.2022 ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (ZASADY GOSPODAROWANIA I EWIDENCJA KSIĘGOWA) online 259/279 więcej
15.06.2022 Dostępność administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami . Likwidacja barier w komunikacji. Respektowanie praw osób z niepełnosprawnością online 299 więcej
15.06.2022 Omówienie tworzenia i zapisów statutów i regulaminów organizacyjnych w samorządowych instytucjach kultury online 369 więcej
15.06.2022 Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej wg standardu ISO 27001 (spełnienie warunków Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – określonych w KRI) online 299 więcej
15.06.2022 Regulacje prawne w zakresie SYGNALISTÓW. online 319 więcej
15.06.2022 Obieg i archiwizacja dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) online 299 więcej
20.06.2022 KONFERENCJA – Grunty rolne i leśne w pigułce online 499 więcej
20.06.2022 ZEZWOLENIA NA DETALICZNĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH-KOMPEDIUM WIEDZY online 339  więcej
20.06.2022 „Zamówienia publiczne w instytucjach kultury oraz zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł” online 319 więcej
20.06.2022 Spółki komunalne – nadzór i kontrola online 329 więcej
20-21.06.2022 Wytyczne CBA (antykorupcja, compliance), dyrektywa o sygnalistach, kontrola zarządcza w JSFP – jak to złożyć w spójną całość? online 499 więcej
21.06.2022 Praktycznie o zatrudnianiu pracowników w 2022 – omówienie projektowanych zmian w Kodeksie Pracy z uwzględnieniem dyrektyw unijnych (Dyrektywa 2019/1152) (Dyrektywa 2019/1158) online 299 więcej
21.06.2022 Jednostka budżetowa – PŁATNIK w obliczu Nowego Ładu od 2022 roku– jak opanować nowe przepisy? Jakie zmiany wprowadzane będą od 1 lipca 2022 roku do Polskiego Ładu? online 339 więcej
21.06.2022 Jak poprawnie zredagować projekt uchwały w JST? Zasady techniki prawodawczej online 349 więcej
21.06.2022 Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji online 319 więcej
22.06.2022 Prowadzenie dokumentacji w Domu Pomocy Społecznej online 299 więcej
22.06.2022 Procedura „Niebieskie Karty”, aspekty praktyczne i problematyczne w realizacji procedury NK. Interwencyjne odebranie dziecka przez pracownika socjalnego, w związku z przemocą w rodzinie online 315 więcej
22.06.2022 OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH online 359 więcej
23.06.2022 Kontrola przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu gminy online 365 więcej
23.06.2022 Procedura administracyjna z elementami e-doręczeń. Nowe obowiązki od 05.10.2022 r. online 329 więcej
23.06.2022 Gospodarka kasowa i gospodarka drukami ścisłego zarachowania w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Zasady postępowania w przypadku przyjęcia w kasie fałszywych znaków pieniężnych lub dokonywania transakcji budzącej podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. online 315 więcej
23-24.06.2022 Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w sieci dla początkujących – 2 dniowa konferencja online 499 więcej
24.06.2022 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Analiza obszarowa i wyznaczenie parametrów zabudowy online 399 więcej
24.06.2022 Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli: NIK, MF, RIO online 369 więcej
24.06.2022 Modyfikacja zakresu przedmiotu zamówienia. Zasady ogólne dot. opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane online 359 więcej
24.06.2022 Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE online 319 więcej
27.06.2022 Rola granic nieruchomości w procesie inwestycyjno-budowlanym – studium przypadków online 329 więcej
27.06.2022 Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg online 299 więcej
27.06.2022 Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem wiedzy praktycznej online 329 więcej
27.06.2022 Normatywy kancelaryjno-archiwalne dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych online 339 więcej
27-28.06.2022 Gospodarka odpadami – 2-dniowe szkolenie online 599 więcej
28.06.2022 Kary pieniężne za uchybienia w zawiadomieniu o zbyciu lub nabyciu pojazdu online 315 więcej
29.06.2022 Ustawa deweloperska po nowelizacji 2022r
online 319 więcej
29.06.2022 Obieg i archiwizacja dokumentacji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Koordynator czynności w EZD online 279 więcej
29.06.2022 Tworzenie poprawnych i przyjaznych tekstów na strony www. Warsztaty dla jednostek samorządowych online 299 więcej
30.06.2022 ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY I UCHWAŁ RADY GMINY. ORZECZNICTWO online 329 więcej
30.06.2022 Podpis elektroniczny w pracy w urzędzie online 129 więcej
30.06.2022 ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY I UCHWAŁ RADY GMINY. ORZECZNICTWO online 329 więcej


LIPIEC 2022

Data Temat Miejsce Cena Szczegóły
01.07.2022 Szkolenie dla kandydatów na członków GK RPA (podstawowe) online
329 więcej
01.07.2022 Nawiązanie stosunku pracy i przebieg zatrudnienia nauczycieli online 299 więcej
01.07.2022 Zmiana umowy o zamówienie publiczne. Praktyczne przykłady zapisów umownych dot. zmian online 359 więcej
04.07.2022 Kwalifikowalność wydatków w projektach UE w latach 2021-2027 online 315 więcej
04.07.2022 Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych online 339 więcej
04.07.2022 Transport ładunków nienormatywnych – akty prawne, kategorie pojazdów, zezwolenia, kontrola. Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego dla poszczególnych kategorii pojazdów online 299 więcej
04.07.2022 ZFŚS w Polskim Ładzie w 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w kontekście RODO, COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej, skarbowej i dyscyplinarnej w jednostkach sektora finansów publicznych w tym w jednostkach oświaty i instytucjach kultury online 369 więcej
04.07.2022 DOKUMENTACJA PRACOWNICZA WEDŁUG AKTUALNYCH PRZEPISÓW – elektroniczna teczka akt osobowych, okresy przechowywania dokumentacji, zasady zawierania umów, w tym umów on-line online 299 więcej
04.07.2022 CZAS PRACY W ZAKŁADZIE PO ZMIANACH PRAWA online 359 więcej
04.07.2022 Skargi, wnioski i petycje w ogólnym postępowaniu administracyjnym Białystok 329 więcej
04.07.2022 Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych)

Instruktaż złożenia wniosku

online 369 więcej
05.07.2022 Vademecum pracownika oświaty gminnej – zadania wynikające z ustaw oświatowych i ich terminy online 349 więcej
05.07.2022 Spis z natury środków trwałych w jednostkach – zasady, dokumentacja i odpowiedzialność za przeprowadzenie i rozliczenie online 319 więcej
05.07.2022 FUNDUSZ SOŁECKI. Współpraca Gmin z Sołectwami. Procedura oceny wniosków o finansowanie zadań z funduszu sołeckiego online 349 więcej
06.07.2022 Prowadzenie ksiąg podatkowych/rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) online 279 więcej
06.07.2022 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie online 305 więcej
06.07.2022 Gospodarka kasowa i książka druków ścisłego zarachowania w jednostkach samorządowych i w jednostkach im podległych w tym w jednostkach oświatowych. online 369 więcej
07.07.2022 ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH online 249 więcej
07.07.2022 Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na PIT w obliczu Nowego Ładu – jak opanować nowe przepisy po zmianach od 1 lipca 2022 online 319 więcej
08.07.2022 Rozliczanie projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020 w systemie SL 2014 online 305 więcej
08.07.2022 Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych)

Instruktaż złożenia wniosku

online 369 więcej
08.07.2022 Praktyczne stosowanie instrukcji kancelaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII online 299 więcej
08.07.2022 Powierzchnie lokali mieszkalnych, użytkowych w procesie budowlanym i eksploatacji budynków online 329 więcej
08.07.2022 Poradnik dla nowego pracownika na stanowisku archiwisty zakładowego online 339 więcej
8,15,22.07.2022 KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY – kurs online online 450 więcej
11.07.2022 Geodezja po nowemu – analiza zmian prawa geodezyjnego i przepisów wykonawczych, praktyka stosowania starych i nowych przepisów online 339 więcej
11-13.07.2022 3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online online 729 więcej
11.07.2022 INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWUM ZAKŁADOWE online 249 więcej
11.07.2022 Obowiązki jst jako jednostek współpracujących na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy online 499 więcej
11.07.2022 Archiwum zakładowe online 270 więcej
12.07.2022 Zasady archiwizacji dokumentacji projektów unijnych w świetle przepisów kancelaryjno-archiwalnych i wytycznych archiwów państwowych online 339 więcej
12.07.2022 WARSZTATY ARCHIWISTYCZNE: PORZĄDKOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I EWIDENCJONOWANIE DOKUMENTACJI online 270 więcej
12.07.2022 Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości podatkowe – czyli jakie działania powinien podjąć organ podatkowy gdy podatnik umiera? Jak odzyskać niezapłacone przez zmarłego podatnika podatki i inne należności publicznoprawne? online 315 więcej
13.07.2022 Zmiany w Kodeksie pracy i ustawie zasiłkowej od 01 sierpnia 2022 roku online 399 więcej
13.07.2022 Procedura weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – regulacja i problemy praktyczne online 329 więcej
14.07.2022 Procedury kontroli zarządczej , sposoby tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin i jego elementy, planowanie i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej online 239 więcej
14.07.2022 Wzorcowe archiwum zakładowe/składnica akt i bezpieczny archiwista online 299 więcej
14.07.2022 Audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej online 349 więcej
14.07.2022 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /AML/ – omówienie najważniejszych zagadnień online 139 więcej
15.07.2022 Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne online 299 więcej
15.07.2022 Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Różnice pomiędzy umową o roboty budowlane a umową o dzieło online 359 więcej
15.07.2022 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z uwzględnieniem zmian w prawie o ochronie danych osobowych online 339 więcej
18.07.2022 Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości – kompendium wiedzy urzędnika i nieruchomisty online 319 więcej
18.07.2022 URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY I INNE NIEOBECNOŚCI W PRACY online 359 więcej
18.07.2022 Dostępność w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert, zleceniu zadania publicznego organizacjom pozarządowym i zamówieniach publicznych online 299 więcej
18.07.2022 Prowadzenie dokumentacji w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej online 329 więcej
19.07.2022 Służebność przesyłu w praktyce przedsiębiorstw przesyłowych online 319 więcej
21.07.2022 Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w pomocy społecznej online 299 więcej
21,28.07.2022 NOWOCZESNY KUCHARZ – kurs dla kucharzy pracujących w zakładach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży (żłobkach, przedszkolach, szkołach itp.) online 300 więcej
22.07.2022 RODO w jednostkach samorządu terytorialnego online 259  więcej
22.07.2022 E- Usługi Publiczne online 299 więcej
25.07.2022 Fundusze Europejskie 2021-2027 a Krajowy Plan Odbudowy online 369 więcej
25.07.2022 Pas drogowy: zajęcie pasa, ustalenie granic, opłaty, kary, procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku online 299 więcej
25-26.07.2022 Gospodarka odpadami – 2-dniowe szkolenie online 599 więcej
26.07.2022 Podstawy przeciwdziałania korupcji w administracji samorządowej online 319 więcej
26.07.2022 Rejestr umów a zaangażowanie, zobowiązania, wydatki online 369 więcej
26.07.2022 Ewakuacja osób z niepełnosprawnością online 319 więcej
27.07.2022 Vademecum zmian w kadrach i płacach – czyli nowe zasady zatrudniania pracowników i naliczania wynagrodzeń (Polski Ład 2.0, dyrektywy unijne-work life balanse) online 319 więcej
27-29.07.2022 KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA – 3-dniowe warsztaty ONLINE online 799 więcej
28.07.2022 Umarzanie, odraczanie terminów płatności, rozkładanie na raty i niedochodzenie należności cywilnoprawnych jednostek samorządu terytorialnego – czyli jak przeprowadzić i udokumentować postępowanie aby nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych? online 315 więcej
28.07.2022 Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji online 319 więcej
29.07.2022 Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie online 315 więcej
29.07.2022 Cyfryzacja procesów geodezyjno-budowlanych online 329 więcej
29.07.2022 Podstawy prawa Unii Europejskiej dla pracowników administracji online 259 więcej

Nie znalazłeś odpowiedniego szkolenia? Skontaktuj się z Nami!

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.