Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w każdym formularzu dostępnym na www.res.edu.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Administratorem danych jest Sylwia Głowacka oraz Elwira Grygorczuk  – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137.
2. Jeżeli korzystają Państwo z naszej oferty oznacza to, że przetwarzamy Państwa dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
e. zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną poprzez zapisanie się na newsletter,
f. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą.
4. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
5. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).
7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
9. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione zgodnie z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych.

§3. Formularze zgłoszeniowe

1. Przekazywanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne. Ich nie podanie może skutkować niemożnością zawarcia i realizacji umowy.
2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
3. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez administratora w rejestrze przetwarzania.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane jedynie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu obsługi zgłoszenia na szkolenie lub kontaktu handlowego.

§4. Pliki cookies

1. Witryna www.res.edu.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy administratora w celu optymalizacji działań.
3.Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§5. Szkolenia w formie on-line

1. Szkolenia on-line realizowane są przez zewnętrzną Platformę. Platforma – Witryna zoom-video.pl należąca do Greeneris Sp. z o.o., KRS: 0000435724, ul. Nad Rzeczką 21B, 03-257 Warszawa. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Platforma umożliwia wzięcie udziału w szkoleniach online, organizowanych przez RES Edukacja s.c. oraz służy do wymiany informacji między Uczestnikiem i Administratorem, w szczególności udzielaniu odpowiedzi na pytania Uczestnika, przekazywaniu komunikatów technicznych itp.
2. Jednorazowe Konto Uczestnika po jego zarejestrowaniu na Platformie obejmuje następujące dane osobowe: Imię i nazwisko oraz adres email. Uczestnik rejestruje konto dobrowolnie, na etapie zapisywania się na szkolenie. Konto Uczestnika jest niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.
3. Uczestnik może samodzielnie modyfikować dane, które udostępnił przy rejestracji konta.
4. Adres email Uczestnika nie jest widoczny publicznie.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia