szkolenie online

Numeracja porządkowa dla nieruchomości/budynków oraz numeracja lokali – studium przypadków.

ID szkolenia: 1752

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#ewidencja, #ewidencjamiejscowości, #numeracja, #Numery prognozowane, #szkolenieonline, #zmiana
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 29. stycznia  cena szkolenia to jedyne 399 zł/os!

Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej instytucji cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

W ostatnim czasie znowelizowano przepisy prawne dotyczące tematu szkolenia. Ich zmiana miała wyeliminować szereg błędów w nadawaniu numeracji porządkowej, co na pewno w znacznej mierze się zrealizowało. Niemniej pozostało kilka aspektów utrudniających nadawanie numeracji, które powinny zostać przeanalizowane i rozpatrzone. Na wielu przykładach zostaną przedstawione problemy związane z numeracją porządkową oraz relacji tych numerów  z numeracją lokali, z nazwami miejscowości i ulic. Rysunki, przykłady i ich omówienia będą tu najlepszym i skutecznym przekazem a ich zbiór kompendium wiedzy dla zajmujących się zawodowo tym tematem. Dla zaś właścicieli nieruchomości szkolenie ukaże problem od strony korzyści jakie uzyskują z tytułu dobrze i logicznie zanumerowanych budynków i obiektów ale także obowiązków jakie spoczywają na właścicielach nieruchomości w tym zakresie.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla administracji publicznej, szczególnie dla pracowników urzędów gmin prowadzących rejestr ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz nadających numery porządkowe nieruchomościom. Ponadto skorzystać z niego mogą pracownicy administracji geodezyjnej, a także dla geodeci, zarządcy nieruchomości, użytkownicy wieczyści, planiści, urbaniści, administratorzy nieruchomości, deweloperzy na rynku nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, notariusze, komornicy, projektanci, inwestorzy na rynku nieruchomości, właściciele i najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych.

Program szkolenia

 1. Nadawanie, zmiana i zniesienie nazw miejscowości, granice miejscowości, w aspekcie i w związku z numeracją porządkową nieruchomości.
 2. Nadawanie i zmiana nazw ulic i placów, w aspekcie i w związku z numeracją porządkową nieruchomości.
 3. Nadawanie numerów porządkowych. Podstawy prawne. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Przedmiot numeracji.
 4. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów jako rejestr publiczny. Ogólne zasady gromadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji wynikające ze znowelizowanych przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 5. Jak dostosować obecną ewidencję do obowiązujących przepisów?
 6. Numery prognozowane/przewidywane dla budynków.
 7. Numery dla budynków w budowie.
 8. Numery dla budynków wybudowanych.
 9. Numery dla budynków, gdy nie były przedmiotem prognozy.
 10. Numeracja porządkowa dla nieruchomości przy drogach wewnętrznych – przypadki.
 11. Numeracja porządkowa gdy brak zgody na nazwę ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną.
 12. Numeracja, gdy budynki znajdują się w znacznym oddaleniu od ulicy.
 13. Numeracja porządkowa w budownictwie wielorodzinnym – przykłady.
 14. Numeracja budynków u zbiegu ulic i na placach, przy rondach. Wejścia główne do budynku a wejścia do lokali – przykłady.
 15. Numeracja porządkowa przy ulicach na granicach gmin i miejscowości w tej samej gminie – przykłady.
 16. Numeracja porządkowa a numery lokali – relacje, przykłady.
 17. Numeracja przy ulicach gminnych nie objętych uchwałami o zaliczeniu do drogi publicznej – przykłady.
 18. Nadawanie numerów porządkowych z urzędu. Tzw. „przenumerowanie”. Zmiana przepisów wykonawczych do Ustawy Pgik w tym zakresie. Warunki stosowania, orzecznictwo sądów. Czy zmiana przepisów wystarczy?
 19. Adresy nieruchomości.
 20. Zasady udostępniania danych EMUiA w świetle nowych przepisów.
 21. Wymiana danych z innymi rejestrami.
 22. Omówienie zakresu informacji gromadzonych w EMUiA,
 23. Organizacja, tryb tworzenia i aktualizacji danych w EMUiA,
 24. Wnioski o ustalenie numeru porządkowego, kto może złożyć, rozpatrywanie wniosków. Nowy wzór wniosku, omówienie. Załączniki do wniosku, czy można ich wymagać, jakich i w jakich sytuacjach?
 25. Zawiadomienia o nadaniu nr porządkowego, również w konteście zmian w bazach danych ewidencji gruntów i budynków.
 26. Odmowa nadania numeru porządkowego. W jaki sposób i w jakich okolicznościach?
 27. Uchwały rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom i ich wpływ na numerację adresową.
 28. Oznaczanie nieruchomości w terenie.
 29. Tablice miejscowości, tabliczki z nazwami ulic, tabliczki kierunkowe etc.
 30. Egzekwowanie obowiązku oznaczania nieruchomości.

Prowadzący

Trener jest czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia, praktyki i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpraca z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów.  Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone szkolenia dla administracji samorządowej w różnych lokalizacjach. Szereg ukończonych szkoleń i kursów (np. związanych z inwestycjami japońskimi w Polsce, na temat parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów innowacyjnych i platform technologicznych, zarządzanie przez jakość – TQM ,Total Quality Managment). Obecnie również Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

Tin1. sierpnia Miejsce: online Cena: 329zł (+VA

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

26 luty 2024 09:00

Data do:

26 luty 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

419 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych – zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych.

Zobacz więcej

Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi oraz Skarbu Państwa według najnowszego stanu prawnego i orzecznictwa.

Zobacz więcej

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia