FAQ

Poniżej znajdą Państwo najczęściej zadawane pytania dotyczące zarowno szkoleń w formie on-line jak i szkoleń stacjonarnych. Jeśli nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania prosimy o kontakt: tel. 798 301 329 / e-mail: szkolenia@res.edu.pl

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia on-line

Nasze szkolenia realizowane są na platformie ClickMeeting.

Prezenterzy oraz uczestnicy nie muszą tworzyć konta ClickMeeting, aby dołączyć do webinaru lub spotkania. Mogą zostać zaproszeni do wydarzenia poprzez zaproszenie e-mail z linkiem przekierowującym do pokoju webinarowego.

Pamiętaj, że logując się do pokoju webinarowego, zostaniesz poproszony o wpisanie swojego imienia oraz adresu e-mail.

Uczestnicy mają również możliwość dołączenia do pokoju webinarowego z iPadu, iPhona, urządzeń z systemem operacyjnym Android za pomocą aplikacji mobilnej lub przeglądarki (Google Chrome lub Safari). Nie wymaga to żadnej instalacji systemu, ponieważ opiera się to na technologii RWD.

Aby dołączyć, potrzebujesz adresu pokoju. Po prostu kliknij na niego lub wklej go w pasek adresu swojej przeglądarki.

Proszę zamknąć dotychczas otwarte strony i spróbować otworzyć link ponownie –  preferowana przeglądarka to Google Chrome.

Prawdopodobnie cały link nie został skopiowany, tylko jakaś jego część. Proszę skopiować cały link i spróbować ponownie wkleić go do przeglądarki.

Jeśli w pokoju webinarowym słychać echo, może być to spowodowane urządzeniem, które używasz. Sytuacja ta ma miejsce, gdy podczas wydarzenia mówi wiele osób i co najmniej jedna z nich używa głośników w swojej konfiguracji sprzętowej. W ten sposób dźwięk z głośników komputera jest zbierany przez mikrofon i wysyłany z powrotem do pokoju webinarowego, powodując problem powracającego dźwięku.

Możesz rozwiązać ten problem wyciszając głośniki podczas używania mikrofonu (zadawania pytania).

Tak, każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Wysyłany jest w formacie PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Po szkoleniu, dostają państwo fakturę z 7dniowym terminem płatności

Tak, tylko trzeba to zgłosić telefonicznie bądź umieścić taką informację na formularzu zgłoszeniowym.

Tak, zapewniamy materiały w wersji elektronicznej.

Oczywiście! Na życzenie jesteśmy w stanie przygotować szkolenie z wybranej przez Państwa tematyki, zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.(res@res.edu.pl, tel. 798 301 329)

Nieobecność na szkoleniu można zgłaszać najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia, telefonicznie bądź drogą mailową na adres e-mail res@res.edu.pl. W wypadku gdy uczestnik szkolenia nie powiadomi nas o swojej nieobecności (lub powiadomi później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia) zostanie obciążony kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia. Istnieje również możliwość zmiany zgłoszonego uczestnika z tej samej instytucji, jednak nie później niż na dzień przed terminem szkolenia

Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie firma RES Edukacja przesyła na adres mailowy zawarty w formularzu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W przypadku nie otrzymania wiadomości potwierdzającej zgłoszenie zalecamy kontakt telefoniczny 798 301 329, lub mailowy res@res.edu.pl

Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące tego, czy szkolenie odbędzie się w wyznaczonym terminie. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. W przypadku braku jakichkolwiek informacji dotyczących szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 798 301 329.

Najczęściej zadawane pytania

SZKOLENIA W FORMIE STACJONARNEJ

Na szkolenie można zgłosić się poprzez:
– pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie głównej
lub w karcie konkretnego szkolenia i przesłanie go mailem lub faksem na adres res@res.edu.pl /
– wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w karcie konkretnego szkolenia

Każde szkolenie organizowane jest w odpowiednio wyposażonych salach szkoleniowych. Organizator zapewnia Uczestnikom przerwę kawową oraz obiadową. Obiekty w których realizowane są szkolenia są sprawdzone i cechują się wysokim standardem.

Tak, pod koniec szkolenia Uczestnikom wręczane są certyfikaty ukończenia szkolenia.

Faktura wydawana jest uczestnikom po zakończonym szkoleniu (wraz z certyfikatem), lub jeżeli uczestnik wyrazi zgodę na formularzu zgłoszeniowym zostanie ona przesłana mailem na wskazany wcześniej adres.

Tak, na każdym szkoleniu Uczestnikom rozdawane są materiały szkoleniowe wraz z długopisem i notesem. Należy jednak pamiętać, że materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom są objęte prawem autorskim. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych jest zabronione.

Po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie firma RES Edukacja przesyła na adres mailowy zawarty w formularzu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. W przypadku nie otrzymania wiadomości potwierdzającej zgłoszenie zalecamy kontakt telefoniczny 798 301 329, lub mailowy res@res.edu.pl.

Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące tego, czy szkolenie odbędzie się w wyznaczonym terminie. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. W przypadku braku jakichkolwiek informacji dotyczących szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 798 301 329.

Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.

Istnieje możliwość zmiany zgłoszonego uczestnika z tej samej instytucji, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem szkolenia.

Tak, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji usługi szkoleniowej w przypadku, gdy średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3 punkty w skali 5-cio punktowej na podstawie ankiety ewaluacyjnej oceniającej szkolenie (pod uwagę brane będą oceny wszystkich uczestników szkolenia).

Nie, jednakże przy szkoleniach dwudniowych istnieje możliwość zamówienia opcji z noclegiem.

Nie, w przypadku szkoleń komputerowych zapewnienie sprzętu leży po stronie Organizatora.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia