szkolenie online

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

ID szkolenia: 897

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

# medyczne, #personel, akta, archiwum, kontrol, NZOZ, składnica, służba_zdrowia, SPZOZ, szpital, ZOZ
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia otrzymają Państwo mailowo.

Cel i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym dotyczącym postępowania z dokumentacją, a także przedstawienie obowiązujących standardów dotyczących prowadzenia archiwów w zakładach opieki zdrowotnej.

Uwaga nowelizacja!

Analiza treści Zarządzenia nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 września 2019 roku w sprawie kryteriów wartościowania dokumentacji medycznej

Szkolenie przygotowuje do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące w SP ZOZ z zakresu zarządzania dokumentacja i odpowiada na określony w Instrukcji archiwalnej obowiązek pogłębiania kwalifikacji zawodowych przez odpowiedzialnych za dokumentację pracowników.

 

Adresaci

Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, zwłaszcza osób odpowiedzialnych za sekretariaty oraz archiwa w placówkach opieki zdrowotnej, ale także przedstawicieli organów założycielskich i nadzorujących ZOZ (np. urzędy miast, starostwa, gminy, itp.), a także radni członkowie Komisji Zdrowia.

Program szkolenia

1.Z czego wynika obowiązek dbałości o dokumentację w jednostce opieki zdrowotnej? Garść uwag nt. regulacji prawodawstwa krajowego (w tym Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) i unijnego, z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej.
2.Różnice w postępowaniu z dokumentacją papierową i elektroniczną. Konsekwencje wyboru tradycyjnego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych a EZD.
3.Odmienne obowiązki państwowych i samorządowych ZOZ-ów a „prywatnej” służby zdrowia w zakresie prowadzenia dokumentacji.
4.Obieg dokumentacji w SPZOZ (zakładanie akt spraw, znakowanie pism, znak sprawy, kancelaryjny opis teczek rzeczowych, prowadzenie historii chorób i dokumentacji medycznej zbiorczej)).
5.Nowe kryteria wyboru materiałów archiwalnych z dokumentacji medycznej. Na czym polegają i kogo dotyczą?
6.Ile lat przechowywać dany typ dokumentów? Ustalanie czasookresów przechowywania segregatorów z aktami i dokumentacją medyczną. Potrzeba korekty treści jednolitych rzeczowych wykazów akt.
7.Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji przez komórki i stanowiska pracy. Odpowiedzialność twórców za dokumentację.
8.Zamykanie teczek rzeczowych i przygotowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt.
9.Jak zorganizować i prowadzić archiwum w SPZOZ – wymogi lokalowe
i personel.
10.Archiwum medyczne, a archiwum administracyjno-finansowe – różnice
i podobieństwa.
11.Ewidencja i zabezpieczanie dokumentacji w archiwum. Udostępnianie dokumentacji.
12.Rozliczanie się z dokumentacją zakończoną. Złożoność procedury brakowania dokumentacji. Konstekst RODO.
13.Kontrole archiwalne w ZOZ. Ich zakres, przedmiot i cel.
14.Podsumowanie (pytania, dyskusja).

Prowadzący

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, biegły sądowy, uczestnik studiów EMBA, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych. Jest pierwszą w Polsce osobą, która podjęła się analizy i wartościowania dokumentacji placówek opieki zdrowotnej uzyskując na ten cel dofinansowanie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

26 wrzesień 2024 09:00

Data do:

26 wrzesień 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

449 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Ochrona danych osobowych a ustawa o ochronie sygnalistów

Zobacz więcej

Poradnik dla nowego pracownika na stanowisku archiwisty zakładowego

Zobacz więcej

Ustawa o ochronie sygnalistów w praktyce, czy wszystkie podmioty publiczne i prywatne zobowiązane są do stosowania ustawy? Czy przygotować procedurę zgłoszeń wewnętrznych pomimo braku obowiązku. Omówienie krok po kroku obowiązków i postępowania w zakresie ochrony sygnalistów

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia