szkolenie online

Poprawne redagowanie pism urzędowych

ID szkolenia: 2440

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#decyzja administracyjna, #korespondencja, #Kultura języka polskieg, #pisma urzędowe, #redagowanie, #Struktura korespondencji wychodzącej, #szablony
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Program szkolenia

1. POJĘCIE KOMUNIKACJI W ZESTAWIENIU Z POPRAWNOŚCIĄ JĘZYKOWĄ I ZASADAMI REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH
2. RODZAJE PISM URZĘDOWYCH
3. CZYM JEST KORESPONDENCJA?
*Korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna
*Korespondencja elektroniczna
4. OMÓWIENIE ZASAD REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH
*Części składowe pisma urzędowego
*Styl pisma urzędowego
*Forma pisma urzędowego
*Treść pisma urzędowego
*Czy warto korzystać z szablonów pism?
*O czym świadczy pismo?
*Jakie słownictwo jest dopuszczalne w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej?
*Jakich zwrotów należy unikać?
5. PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH
6. PRZYGOTOWANIE PISMA
*Typowe zwroty
*Odmiana nazwisk
*Duża i mała litera
*Kolejność informacji
*Przejrzystość pisma
*Adresowanie pism urzędowych
7. GRAMATYCZNE I LOGICZNE ZAGADNIENIA KONSTRUKCJI PISM URZĘDOWYCH
*Kultura języka polskiego w korespondencji
*Zwroty w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej
*Zwroty grzecznościowe
*Szanowny Pan/Szanowna Pani kiedy i jakie zwroty grzecznościowe powinny być używane?
*Kiedy wielka litera?
*Najczęściej spotykane błędy
*Struktura korespondencji wychodzącej – przejrzystość tekstu i wartość przekazu merytorycznego
*Techniki redakcji pism
*Treść – adekwatność i przejrzystość
*Znaki interpunkcyjne
*Znak sprawy
*Skróty i zwroty w korespondencji
*Atrakcyjność pisma
*Style pism urzędowych
8. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
*Reguły komunikacji urząd-urząd oraz urząd-petent w komunikacji elektronicznej – zasady formułowania myśli w komunikacji prowadzonej za pomocą korespondencji elektronicznej
*Savoir-vivre e-komunikacji
9. OBIEG PISM I KORESPONDENCJI MIĘDZY STRONAMI W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
*Kodeksowe terminy do doręczeń
*Decyzja administracyjna oraz postanowienie
*Ugoda administracyjna
*Skargi oraz wnioski
*Forma upoważnień i pełnomocnictw
*Forma wydawanych zaświadczeń
*Podstawy i zakres prawny dotyczący dokumentacji i korespondencji
10. PISMA URZĘDOWE W PRAKTYCE
*Jak powinna wyglądać decyzja administracyjna – skuteczność decyzji administracyjnej
11. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
*Warsztaty z pisania pism, notatek i innych krótkich form przekazujących ważne informacje i istotne w sprawie ustalenia.

Prowadzący

Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończone studnia w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa, dodatkowo ukończone studnia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej  Wydział Geodezji i Kartografii.

Doświadczenie Trenera:

Od dziesięciu lat współpracuje z jednostkami sektora prywatnego i publicznego w zakresie, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Podczas swojej pracy zawodowej zdobył wiedzę praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego. Przeprowadza audytu z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej w tym audyty Biuletynów Informacji Publicznej. Obecnie współpracuje z instytucjami publicznymi jako Inspektor Ochrony Danych, jest IOD, m.in. w ośrodkach szkolno wychowawczych w województwie mazowieckim.  Był jednym z partnerów (wraz z Radą OPZZ) Województwa Łódzkiego i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej w projekcie pn. „Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.16 PO WER: usprawnienie procesu stanowienia prawa. Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego w ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego”, pt. „Prawo samorządowe dla uczestników dialogu społecznego”.

Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego pt. „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”, w ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”.

W ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych dla członków dialogu społecznego w następującej tematyce:
-„Zasady działania i uprawnienia organów samorządowych i rządowych – kompendium wiedzy dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
-„Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – niezbędne informacje dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
W ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych, pt: „Dostęp do informacji publicznej dla uczestników dialogu społecznego”

Specjalizacje Trenera:

Prowadzone przez Trenera szkolenia dotyczą m.in. odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych za zobowiązania spółki; obowiązków przedsiębiorcy związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kontrahentów; ochrony danych osobowych; ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym; prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego; prawa autorskiego i praw pokrewnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

14 czerwiec 2024 09:00

Data do:

14 czerwiec 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zamówienia publiczne do 130 000 zł w pomocy społecznej

Zobacz więcej

Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Znaczenie wyroku europejskiego trybunału sprawiedliwości z 13 stycznia 2022r. C-327/20 w kwestii dochodzenia rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności przez wierzyciela będącego podmiotem sektora finansów publicznych. Interpretacje niektórych regionalnych izb obrachunkowych, stanowisko ministerstwa rozwoju oraz najwyższej izby kontroli odnośnie dochodzenia rekompensaty przez podmioty publiczne.

Zobacz więcej

Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów pracowników

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia