szkolenie online

Poprawne redagowanie pism urzędowych

ID szkolenia: 2440

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#decyzja administracyjna, #korespondencja, #Kultura języka polskieg, #pisma urzędowe, #redagowanie, #Struktura korespondencji wychodzącej, #szablony
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Program szkolenia

1. POJĘCIE KOMUNIKACJI W ZESTAWIENIU Z POPRAWNOŚCIĄ JĘZYKOWĄ I ZASADAMI REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH
2. RODZAJE PISM URZĘDOWYCH
3. CZYM JEST KORESPONDENCJA?
*Korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna
*Korespondencja elektroniczna
4. OMÓWIENIE ZASAD REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH
*Części składowe pisma urzędowego
*Styl pisma urzędowego
*Forma pisma urzędowego
*Treść pisma urzędowego
*Czy warto korzystać z szablonów pism?
*O czym świadczy pismo?
*Jakie słownictwo jest dopuszczalne w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej?
*Jakich zwrotów należy unikać?
5. PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE REDAGOWANIA PISM URZĘDOWYCH
6. PRZYGOTOWANIE PISMA
*Typowe zwroty
*Odmiana nazwisk
*Duża i mała litera
*Kolejność informacji
*Przejrzystość pisma
*Adresowanie pism urzędowych
7. GRAMATYCZNE I LOGICZNE ZAGADNIENIA KONSTRUKCJI PISM URZĘDOWYCH
*Kultura języka polskiego w korespondencji
*Zwroty w korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej
*Zwroty grzecznościowe
*Szanowny Pan/Szanowna Pani kiedy i jakie zwroty grzecznościowe powinny być używane?
*Kiedy wielka litera?
*Najczęściej spotykane błędy
*Struktura korespondencji wychodzącej – przejrzystość tekstu i wartość przekazu merytorycznego
*Techniki redakcji pism
*Treść – adekwatność i przejrzystość
*Znaki interpunkcyjne
*Znak sprawy
*Skróty i zwroty w korespondencji
*Atrakcyjność pisma
*Style pism urzędowych
8. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
*Reguły komunikacji urząd-urząd oraz urząd-petent w komunikacji elektronicznej – zasady formułowania myśli w komunikacji prowadzonej za pomocą korespondencji elektronicznej
*Savoir-vivre e-komunikacji
9. OBIEG PISM I KORESPONDENCJI MIĘDZY STRONAMI W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
*Kodeksowe terminy do doręczeń
*Decyzja administracyjna oraz postanowienie
*Ugoda administracyjna
*Skargi oraz wnioski
*Forma upoważnień i pełnomocnictw
*Forma wydawanych zaświadczeń
*Podstawy i zakres prawny dotyczący dokumentacji i korespondencji
10. PISMA URZĘDOWE W PRAKTYCE
*Jak powinna wyglądać decyzja administracyjna – skuteczność decyzji administracyjnej
11. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
*Warsztaty z pisania pism, notatek i innych krótkich form przekazujących ważne informacje i istotne w sprawie ustalenia.

Prowadzący

Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończone studnia w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa, dodatkowo ukończone studnia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej  Wydział Geodezji i Kartografii.

Doświadczenie Trenera:

Od dziesięciu lat współpracuje z jednostkami sektora prywatnego i publicznego w zakresie, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Podczas swojej pracy zawodowej zdobył wiedzę praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego. Przeprowadza audytu z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej w tym audyty Biuletynów Informacji Publicznej. Obecnie współpracuje z instytucjami publicznymi jako Inspektor Ochrony Danych, jest IOD, m.in. w ośrodkach szkolno wychowawczych w województwie mazowieckim.  Był jednym z partnerów (wraz z Radą OPZZ) Województwa Łódzkiego i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej w projekcie pn. „Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.16 PO WER: usprawnienie procesu stanowienia prawa. Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego w ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego”, pt. „Prawo samorządowe dla uczestników dialogu społecznego”.

Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego pt. „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”, w ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”.

W ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych dla członków dialogu społecznego w następującej tematyce:
-„Zasady działania i uprawnienia organów samorządowych i rządowych – kompendium wiedzy dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
-„Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – niezbędne informacje dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
W ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych, pt: „Dostęp do informacji publicznej dla uczestników dialogu społecznego”

Specjalizacje Trenera:

Prowadzone przez Trenera szkolenia dotyczą m.in. odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych za zobowiązania spółki; obowiązków przedsiębiorcy związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kontrahentów; ochrony danych osobowych; ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym; prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego; prawa autorskiego i praw pokrewnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

06 grudzień 2023 09:00

Data do:

06 grudzień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

355 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA SEKRETARZY GMIN

Zobacz więcej

Obsługa systemu eDoręczenia – warsztaty

Zobacz więcej

Obsługa systemu eDoręczenia – warsztaty

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia