Kontakt

DANE TELEADRESOWE:

BIURO:

ul. Jana Pawła II 52 lok. 207,
15-703 Białystok

TEL:

798 301 329

FAX:

85 87 42 011

EMAIL:

biuro@res.edu.pl

DANE DO FAKTURY:

RES Edukacja - Kompleksowa organizacja szkoleń s.c.

ul. Białostoczek 15/35,
15-869 Białystok
NIP: 5423316405 REGON: 380410137

Konto bankowe: mBank 67 1140 2004 0000 3502 7771 5635

NASZ ZESPÓŁ:

Elwira Grygorczuk

518 192 393
egrygorczuk@res.edu.pl

Sylwia Głowacka

504 268 795
sburak@res.edu.pl

Katarzyna Wardzińska

888 549 572
kwardzinska@res.edu.pl

Katarzyna Zajkowska

798 301 781
kzajkowska@res.edu.pl

ZNAJDZIESZ NAS:

FORMULARZ KONTAKTOWY:

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.