Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji.

22 czerwca_10:00 - 15:00

429zł (+VAT)

Termin: 22. czerwca Miejsce: Białystok  Cena: 429 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Burak
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
Cele szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cele szkolenia:

Omówimy poszczególne etapy Budżetu Obywatelskiego. Odpowiemy na pytanie, co należy do kompetencji organu stanowiącego, a co do kompetencji organu wykonawczego.  Wskażemy elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia regulaminu. Przedstawimy najważniejsze rozstrzygnięcia organów nadzoru i orzeczenia sądów administracyjnych. Podpowiemy, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy urzędów odpowiedzialni za wdrażanie oraz kompleksową realizację procedury Budżetu Obywatelskiego, kadra zarządzająca, radni, aktywiści lokalni.

Program szkolenia:
1. Czym jest Budżet Obywatelski?
2. Budżet Obywatelski przed i po nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Uchwała w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako akt prawa miejscowego.
4. Elementy uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego:
a) określenie wysokości środków finansowych oraz ich podział na pule;
b) zgłaszanie projektów;
c) weryfikacja i opiniowanie projektów;
d) tryb odwoławczy;
e) głosowanie, ustalenie wyników oraz ich publikacja;
f) realizacja projektów;
g) kampania informacyjno-promocyjna;
h) harmonogram.
5. Rozstrzygnięcia organów nadzoru i orzeczenia sądów administracyjnych.
6. Dobre praktyki w Budżecie Obywatelskim.
7. Analiza przykładowych aktów prawnych.

Pracownik Urzędu Miasta Kalisza. Ekspert w zakresie przygotowania i realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego. Osoba współodpowiedzialna za organizację kilku edycji Budżetu Obywatelskiego, w tym konsultacji w oparciu o art. 5a ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, które obowiązują od nowej kadencji.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 1. czerwca cena szkolenia to 399 zł/os!

 

Szczegóły

Data:
22 czerwca
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
429zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , ,

Miejsce

Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29.
Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.