szkolenie online

Wyłączenie (reklamowanie) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej

ID szkolenia: 3120

Kategorie

Kadry i płace

Region

Cała Polska

Tagi

#obowiązki_pracodawcy, #reklamowanie, #służba|_wojskowa, #wniosek
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 17.maja cena szkolenia 389 zł/os.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników komórek urzędów gmin (miasta)
i starostw powiatowych właściwych do spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego, a także jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli spółek komunalnych i przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, przedstawicieli służb, straży
i inspekcji.

Program szkolenia

1. Czym jest i kiedy stosuje się wyłączenie od obowiązku pełnienia służby wojskowej?
2. Kto podlega wyłączeniu „z urzędu”?
3. Kto może podlegać wyłączeniu „na wniosek”?
4. Procedury wyłączenia osób „z urzędu”
5. Procedury wyłączenia osób „na wniosek”
6. Obowiązki pracodawców oraz osób wyłączonych
7. Sposób wypełniania zawiadomienia o wyłączeniu z urzędu
8. Sposób wypełniania wniosku w sprawie wyłączenia

Prowadzący

Doradca, audytor i szkoleniowiec administracji rządowej i samorządowej między innymi w sprawach obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Biegły przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w specjalizacji „zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności”. Trzykrotnie powoływany na specjalistę Najwyższej Izby Kontroli w toku kontroli nr P/17/040 „Przeciwdziałanie terroryzmowi i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych”. W przeszłości pracownik samorządowy miasta wojewódzkiego, gdzie prowadził sprawy obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Współautor wielu analiz, planów, procedur i instrukcji oraz organizator i prowadzący szkoleń, ćwiczeń i treningów. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

29 maj 2024 09:00

Data do:

29 maj 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

419 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zamówienia publiczne do 130 000 zł w pomocy społecznej

Zobacz więcej

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Zastosowanie ChatGPT w administracji publicznej

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia