szkolenie online

Wymiar i pobór niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym – od decyzji do tytułu wykonawczego

ID szkolenia: 2792

Kategorie

Kadry i płace

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#Rejestr należności publicznoprawnych, decyzje administracyjne, KKS, kodeks karny skarbowy, kodeks skarbowy, KPA, naleznosci, należności publicznoprawne
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 8. września ena szkolenia to jedyne 375 zł/os!

Cel i korzyści

Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów: ustawy o finansach publicznych,  kodeksu postępowania administracyjnego, działu III Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa odnoszącego się do wymiaru, poboru i dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, samorządowych jednostek organizacyjnych, urzędów administracji rządowej którym powierzono obowiązki w zakresie ustalania, pobierania oraz wierzyciela w zakresie dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym pieniężnych oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego i egzekucyjnego w zakresie tych należności.

Program szkolenia

1. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Pojęcie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.

3. Pojęcie należności publicznoprawnej w rozumieniu kodeksu karnego skarbowego.

4. Domniemanie konieczności wydania decyzji administracyjnej w stosunku do niepodatkowej należności budżetowej o charakterze publicznoprawnym.

5. Pełne stosowanie przepisów KPA do ustalania / określania należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
a) Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
b) Strona postępowania.
c) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
d) Postępowanie dowodowe.
e) Protokoły, adnotacje i metryka sprawy administracyjnej;
f) Zapoznanie się aktami sprawy przed wydaniem decyzji.
g) Decyzja administracyjna, podstawa prawna i elementy składowe decyzji.
h) Metryka sprawy administracyjnej.

6. Prawa i obowiązki wierzyciela należności pieniężnej w rozumieniu rozporządzenia „wierzycielskiego”.

7. Wszystko o upomnieniu i o tzw. działaniach „miękkich” wierzyciela.

8. Upoważnienia.

a) Upoważnienia z ustaw ustrojowych.
b) Upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
c) Upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
d) Upoważnienia w myśl standardów INTOSAI.

9. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
a) Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
b) Tytułu wykonawczy,
c) Rodzaje tytułu wykonawczego;
d) Dokumenty towarzyszące tytułowi wykonawczemu.

10. Odpowiednie, czyli jakie stosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej.

11. Niepodatkowe należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzący

Prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Trener przeprowadził ok. 85 szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w których uczestniczyło pond 1600 osób zatrudnionych w administracji publicznej.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

12 październik 2023 09:00

Data do:

12 październik 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

415 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Poprawne redagowanie pism urzędowych

Zobacz więcej

Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych – zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych.

Zobacz więcej

Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia