szkolenie online

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

ID szkolenia: 2701

Kategorie

Kadry i płace

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, edukacja, kandydaci, listy, ławnicy, wybór, wybory ławników

Program szkolenia

1. Przepisy prawne dotyczące wyboru ławników przez rady gmin
2. Informacja rady gminy o przystąpieniu do wyborów ławników i możliwości zgłaszania kandydatów
3. Kto może zostać ławnikiem
4. Negatywne przesłanki wyboru ławników.
5. Zgłaszanie kandydatów na ławników – krok po kroku
6. Lista osób zgłaszających kandydata
7. Uchwała rady gminy w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników . Zespół i zakres działania zespołu. Opinia zespołu w sprawie zaopiniowania kandydatów
8. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
9. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
10. Zaświadczenie KRK, zaświadczenie lekarskie
11. Terminy wyboru ławników.
12. Uchwała rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które wpłynęło po terminie.
13. Uchwała rady gminy w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymagań formalnych
14. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników po przeprowadzeniu głosowania.
15. Uchwała rady gminy w sprawie powołania komisji rady gminy ds. zniszczenia dokumentów kandydatów, którzy nie zostali wybrani.
16. Informacja o dokonanym wyborze ławników dla prezesa właściwego sądu.
17. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników – procedura głosowania.
18. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu ławnika i odwołanie ławnika przez radę gminy.
19. Uchwała rady gminy o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu ławnika.
20. Uchwała rady gminy o odwołaniu ławnika.
21. Wybory uzupełniające ławników.
22. Dyskusja

 

Prowadzący

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

24 kwiecień 2023 08:00

Data do:

24 kwiecień 2023 12:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

439 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Środki trwałe i inwestycje w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Zobacz więcej

Nakładanie kar  za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu. Prowadzenie postępowania i wydanie decyzji. Odstąpienie od nałożenia kary. Problemy praktyczne w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Zobacz więcej

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji. Tworzenie umów inwestycyjnych w samorządzie

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia