Prawo autorskie

ID szkolenia: 694

Kategorie

Kadry i płace

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 14. kwietnia Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 279 zł (+VAT)


Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pracą na „cudzych dziełach”, tj. Dziennikarzy, nauczycieli, lektorów, pracowników działów reklam, pracowników działów promocji. Odbiorami szkoleń mogą być zarówno pracownicy instytucji publicznych jak i firm prywatnych.

Cel

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciami związanymi z prawami autorskimi w tym pojęciem praw autorskich osobistych i majątkowych. Podczas zajęć zostaną poruszone tematy związane z elementami obligatoryjnymi i fakultatywnymi umów przenoszących autorskie prawa majątkowe na zamawiających. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę min. z zakresu ochrony wizerunku, pojęcia plagiatu. Po szkoleniu uczestnicy będą umieli samodzielnie konstruować umowy umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, umowy licencyjne. Podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie związane z ochroną wizerunku. Dzięki nabytej wiedzy uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób można chronić własny wizerunek.

Program szkolenia

1. Czym są prawa autorskie?
2. Podział praw autorskich.
3. Co chronią prawa autorskie?
4. Prawa pokrewne.
5. Zakres i czas ochrony prawami autorskimi.
6. Dziedziczność praw autorskich.
7. Wykorzystywanie zasobów muzealnych i archiwalnych.
8. Prace naukowe, a prawa autorskie.
– dozwolony użytek – pojecie
9. Kiedy można korzystać z cudzych dzieł?
– elementy umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych,
– elementy umowy licencyjnej,
– rodzaje licencji
10. Zgoda na korzystanie z cudzych dzieł.
11. Prawo cytatu.
– jak korzystać z zasobów Internetu?
12. Prawo publikacji fragmentów cudzych dzieł bez uzyskiwania zgody.
13. Kopiowanie i rozpowszechnianie cudzych dzieł.
14. Kiedy zgodnie z prawem można korzystać z cudzego wizerunku?
– cudzy wizerunek – dozwolony użytek
15. Podsumowanie szkolenia.

Prowadzący

Wykształcenie wyższe prawnicze, ukończone studnia w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa, dodatkowo ukończone studnia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej  Wydział Geodezji i Kartografii.

Doświadczenie Trenera:

Od dziesięciu lat współpracuje z jednostkami sektora prywatnego i publicznego w zakresie, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. Podczas swojej pracy zawodowej zdobył wiedzę praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego. Przeprowadza audytu z zakresu ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej w tym audyty Biuletynów Informacji Publicznej. Obecnie współpracuje z instytucjami publicznymi jako Inspektor Ochrony Danych, jest IOD, m.in. w ośrodkach szkolno wychowawczych w województwie mazowieckim.  Był jednym z partnerów (wraz z Radą OPZZ) Województwa Łódzkiego i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Łódzkiej w projekcie pn. „Kompetentne kadry związkowe województwa łódzkiego”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.16 PO WER: usprawnienie procesu stanowienia prawa. Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego w ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego”, pt. „Prawo samorządowe dla uczestników dialogu społecznego”.

Jest autorem jednego z rozdziałów podręcznika dla członków dialogu społecznego pt. „Ustawa o dostępie do informacji publicznej”, w ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”.

W ramach Projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych dla członków dialogu społecznego w następującej tematyce:
-„Zasady działania i uprawnienia organów samorządowych i rządowych – kompendium wiedzy dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
-„Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – niezbędne informacje dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych”.
W ramach projektu, pn „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego” jest autorem szkoleń e-learningowych, pt: „Dostęp do informacji publicznej dla uczestników dialogu społecznego”

Specjalizacje Trenera:

Prowadzone przez Trenera szkolenia dotyczą m.in. odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych za zobowiązania spółki; obowiązków przedsiębiorcy związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kontrahentów; ochrony danych osobowych; ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; umów cywilno-prawnych w obrocie gospodarczym; prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego; prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do 31 marca 2021 cena za osobę to jedyne 259 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

14 kwiecień 2021 09:00

Data do:

14 kwiecień 2021 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

279 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia – 3-dniowe warsztaty ONLINE

Zobacz więcej

Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad wprowadzaniem danych do SIO w kontekście naliczania subwencji oświatowej na rok 2023

Zobacz więcej

Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia