szkolenie online

Ewakuacja osób z niepełnosprawnością

ID szkolenia: 1612

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#dostępność, #ewakuacja, #koorduynator, #proceduraewakuacji, #szkolenieonline, BHP, niepełnosprawność, procedura
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 28. listopada  cena za osobę to jedyne 379 zł.
Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji możliwa negocjacje ceny.

Cel i korzyści

Cel:

Uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie niepełnosprawności, zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami bezpieczeństwa w zakresie ewakuacji, wsparcie w aktualizacji procedur ewakuacyjnych.

Korzyści:

 • Spotkanie szkoleniowe z osobą od kilkunastu lat zajmującą się tematyką osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia;
 • Kompleksowe zapoznanie się z tematyką związaną z zapewnieniem dostępności w urzędzie w kontekście ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Adresaci

Koordynatorzy ds. dostępności, członkowie zespołów ds. dostępności, osoby zajmujące się BHP i sprawami ppoż.

Uwaga! Szkolenie zawiera moduł praktyczny dotyczący technicznych rozwiązań związanych z ewakuacją osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W czasie szkolenia uczestnicy  poznają różnice w zastosowaniu poszczególnych sprzętów ewakuacyjnych i zapoznawani są z działaniem:

– Krzesła ewakuacyjnego,

– Materaca ewakuacyjnego,

– prześcieradła ewakuacyjnego,

– Maty ratowniczej.

Prowadzący szkolenie on-line prezentuje ze swojej sali szkoleniowej jak używać poszczególny sprzęt ewakuacyjny.     

Program szkolenia:

1. Krótka charakterystyka ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz inne przepisy dotyczące niepełnosprawności.
2. Osoby ze szczególnymi potrzebami w świetle ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
3. Bezpieczeństwo pożarowe w kontekście zapewnienia bezpiecznej ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami
4. Ewakuacja osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – potencjalne problemy podczas ewakuacji.
-Osoby niepełnosprawne intelektualnie 
-Osoby z niepełnosprawnością psychiczną
-Osoby niesłyszące/niedosłyszące 
-Osoby niewidome/niedowidzące
-Osoby niepełnosprawne ruchowo
-Osoby z epilepsją
-Osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia
-Osoby z chorobami układu pokarmowego
-Osoby z chorobami układu moczowo-płciowego
-Osoby z chorobami neurologicznymi/z porażeniem mózgowym
-Osoby z innymi schorzeniami
-Osoby z autyzmem
-Osoby korzystające z pomocy psa asystującego/przewodnika

5. Techniczne rozwiązania związane z ewakuacją osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia ze sprzętem ewakuacyjnym, czyli prezentacja on-line na czym polega działanie:

– Krzesła ewakuacyjnego FALCON
– Materaca ewakuacyjnego PRIME
– prześcieradła ewakuacyjnego STANDARD
– Maty ratowniczej    

6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Organizacja i warunki ewakuacji. Zapisy w instrukcji dotyczące ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
7. Dyskusja i pytania.
8. Podsumowanie szkolenia.

Zapraszamy na szkolenia zamknięte oraz szkolenia stacjonarne gdzie można przetestować sprzęt bezpośrednio.    

Prowadzący

Specjalista w zakresie niepełnosprawności, niedyskryminacji i dostępności. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2012 r. ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskując tytuł menedżera HR. Od 2006 r. merytorycznie związany z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi, w szczególności osobami z niepełnosprawnością. W latach 2011-2015 członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy Prezydencie Miasta Gdyni. W latach 2011-2017 członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Prowadzi kancelarię prawną. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Specjalizuje się w sprawach dotyczących rent i orzeczeń dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Długoletni pracownik merytoryczny, pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, z Fundacją Integracja, Fundacją -PFPDN- Echo w Warszawie oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Doświadczenie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością (informacje wybrane):

 • na co dzień współpraca z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością: Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja L’Arche Dom w Gdyni, PFPDN -Echo-, Fundacja Dom Marzeń, Fundacja Pokolenia, PSONI, TPBA Koło w Gdańsku, inne organizacje
 • Współpraca z portalem niepelnosprawni.pl w zakresie udzielania porad prawnych na zapytania czytelników portalu.
 • Współautor publikacji „Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób głuchych, z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną” dostępnej na stronie Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób głuchych, z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną – niepelnosprawni.pl
 • Od 2020 r. współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie prowadzenia szkoleń „Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw”.
 • uchwałą Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 17 października 2019 r. – pozytywne zaopiniowanie na wykładowcę KSSiP. Tematyka wykładów będzie dotyczyła osób z niepełnosprawnością.
 • 20-21.09.2019 udział jako jedna z grona 100 osób, które będą miały realny wpływ na wypracowanie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w ramach przyjaznego środowiska w pracy. Udział w #IDEATHON – pierwszy tego typu innowacyjny projekt CSR w Polsce realizowany dla Fundacji Integracja przez 9 firm zrzeszonych w ramach networku Human Explorers korporacji: DHL Parcel, Dentsu Aegis Network Polska, Orange, Alior, Grupa Żywiec, PWC, Budimex, Leroy Merlin, Polpharma. #IDEATHON ma pokazać światu nowy trend wolontariatu na rzecz fundacji, w tym przypadku w zakresie aktywizacji pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
 • Od 2015 r. do obecnie – Urban Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Urban: aktywne doradztwo prawne i praktyka sądowa w różnego rodzaju sprawach, szkolenia prawne. Specjalizacja prawo osób niepełnosprawnych
 •  Od 2019  ekspert w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu”, którego liderem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Od 2015 – 2019 stała współpraca Kancelarii z organizacjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością,
 • od 2006 do 2015 – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, od 2009 na stanowisku Dyrektor Centrum Integracja w Gdyni, Dyrektor Centrów Integracja,
 • od 2016 Członek Komisji ds. praw człowieka i współpracy z organizacjami pozarządowymi działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
 • 2013-2015 Członek Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • 2011-2015 Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy Prezydencie Miasta Gdyni.
 • 2011-2017 Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
 • 2017-2018 wykłady dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, szkolenia kadry kierowniczej urzędów w zakresie prawa osób z niepełnosprawnościami.
 • 2014 II miejsce w konkursie Lodołamacze 2014 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
 • 2012 medal „Gdynia bez Barier” za: „Niekonwencjonale metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”
 • 2006 – 2021 udział i wystąpienia w licznych konferencjach i targach dotyczących tematyki niepełnosprawności, zdrowia, bezrobocia, rynku pracy, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, prawa.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

12 grudzień 2023 08:00

Data do:

12 grudzień 2023 12:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

Zobacz więcej

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Procedury kontroli zarządczej , sposoby tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin i jego elementy, planowanie i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia