szkolenie online

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD – wdrażanie, obieg i archiwizacja dokumentów

ID szkolenia: 2913

Kategorie

Archiwistyka

Region

Nie określono

Tagi

#archiwizacja_dokumentów, #dokumentacja, #EZD, #obieg_dokumentów
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 10. stycznia cena szkolenia wynosi 399 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, obiegiem i archiwizacją dokumentów w systemie EZD.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do: pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy lub wspomagający sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Program szkolenia

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją
1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2) Przepisy wykonawcze do ustawy archiwalnej
3) Wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
4) Własne normatywy kancelaryjno-archiwalne

II. Obieg dokumentacji w systemie EZD
1) Dokumentacja elektroniczna i papierowa w systemie EZD
2) System kancelaryjny a system wykonywania czynności kancelaryjnych
3) Czym jest system EZD? Etapy i zasady jego wdrażania
4) EZD jako podstawowy lub wspomagający system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw
5) Rodzaje przesyłek wpływających w systemie EZD i sposoby ich procedowania
6) Wyjątki od podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i ich rodzaje

III. Czynności kancelaryjne w systemie EZD
1) Zadania punktów kancelaryjnych.
a) rejestracja wpływów
b) odwzorowanie cyfrowe (skanowanie)
c) wprowadzanie metadanych
d) realizacja dekretacji
e) tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego oraz składu informatycznych nośników danych
f) obsługa korespondencji wychodzącej
2) Zadania komórek merytorycznych
a) pojęcie teczki rzeczowej w systemie EZD i stosowanie JRWA
b) zakładanie spraw
c) prowadzenie akt spraw i zbiorów dokumentacji aktowej
3) Tworzenie dokumentacji wewnętrznej i korespondencji wychodzącej
4) Akceptacja wielostopniowa i podpisywanie dokumentów w systemie EZD

IV. Archiwum Zakładowe w systemie EZD.
1) Przejmowanie dokumentacji elektronicznej w systemie EZD
2) Przejmowanie zawartości składów
3) Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
4) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w systemie EZD
5) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

Prowadzący

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.
W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kilkoma jednostkami samorządowymi. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

21 luty 2024 09:00

Data do:

21 luty 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

415 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zasady e-doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.

Zobacz więcej

Kurs Kancelaryjno – Archiwalny I stopnia

Zobacz więcej

Warsztaty kancelaryjne dla pracowników biurowych. Formy grupowania i łączenia pism.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia