szkolenie online

Zgromadzenia publiczne – zadania gminy i innych instytucji publicznych

ID szkolenia: 2485

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, bezpieczeństwo, edukacja, gmina, powiat, zadania, zgromadzenia, zgromadzenia publiczne
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 3. kwietnia cena szkolenia to jedyne 399 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Przygotowanie uczestników do realizowania spraw z zakresu zgromadzeń. W czasie szkolenia zaprezentowane zostaną zadania i obowiązki samorządu gminnego w zakresie przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach, zakazywania, kontrolowania i rozwiązywania zgromadzeń. Omówieniu obowiązujących przepisów prawa towarzyszyć będzie zaprezentowanie krajowych studiów przypadku.

Adresaci

Pracownicy urzędów gmin (miast), pracownicy gminnych i wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, jednostek organizacyjnych gminy, straży gminnych (miejskich) oraz Policji

 

Program szkolenia

Część I. Zgromadzenia publiczne

 1. Czym są zgromadzenia?
 2. Kto może być organizatorem zgromadzenia?
 3. Jakie przepisy prawa regulują kwestie organizacji i odbywania zgromadzeń?
 4. W jaki sposób Konstytucja RP chroni wolność zgromadzeń?
 5. Jakie są generalne zasady organizowania zgromadzeń publicznych?
 6. W jakich miejscach nie można organizować zgromadzeń publicznych?
 7. Czym są zgromadzenia spontaniczne i zgromadzenia cykliczne?

 

Część II. Zawiadomienia o zgromadzeniu

 1. Jakie są zasady i tryb organizowania zgromadzeń?
 2. Jakimi terminami zobligowany jest organizator zgromadzenia?
 3. Co powinno zawierać zawiadomienie o zgromadzeniu?
 4. W jakiej formie może zostać dokonane zawiadomienie?
 5. W jakich przypadkach zawiadamianie o zgromadzeniu nie jest konieczne?
 6. Co zrobić w przypadku zbiegu zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie?
 7. Kiedy można zakazać zgromadzenia?
 8. Centra zarządzania kryzysowego a zgromadzenia publiczne

 

Część III. Kontrola przebiegu zgromadzenia

 1. Jakie uprawnienia i obowiązki posiada organizator i przewodniczący zgromadzenia?
 2. Jakie uprawnienia i obowiązki posiada przedstawiciel organu gminy biorący udział w zgromadzeniu?
 3. Jakie są metody szacowania liczby uczestników zgromadzenia?
 4. W jaki sposób powinni zachowywać się uczestnicy zgromadzenia?
 5. Do jakich przestępstw i wykroczeń dochodzi najczęściej podczas zgromadzeń?
 6. Czym jest i jak oddziałuje na jednostkę psychologia tłumu?
 7. W jakich sytuacjach zgromadzenie może zostać rozwiązane?
 8. Jakie uprawienia i obowiązki w zakresie zgromadzeń spoczywają na Policji?
 9. Jakie uprawienia i obowiązki w zakresie zgromadzeń spoczywają na wojewodzie?

Prowadzący

Niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa. W przeszłości pracownik miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, gdzie odpowiadał między innymi za opracowywanie planów i procedur postępowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, w tym sytuacji kryzysowych, monitorowanie i ocenę zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów, prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń oraz imprez masowych. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób. Doświadczony trener. Autor licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

28 kwiecień 2023 09:00

Data do:

28 kwiecień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

425 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych.

Zobacz więcej

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika?

Zobacz więcej

Spółki komunalne – nadzór i kontrola

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia