Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce intendenta.

ID szkolenia: 1094

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#intendent, #praktyka intendenta, #res edukacja, #szkolenie online, #usługi cateringowe, #zamówienia na środki spożywcze
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 06 sierpień  Miejsce: online  Cena:219 zł (+VAT)


Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

[/su_tab]

Adresaci

DLA KOGO:

 1. a) publicznych zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży:
 • dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,
 • dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach;

 

 1. b) publicznych zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych:
 • dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno –opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
 • dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach.

 

Program szkolenia

Program szkolenia:

 1. Zakres stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019) w odniesieniu do zamówień publicznych na środki spożywcze.
 2. Zasady ustalania wartości zamówienia udzielanego w częściach – wskazówki praktyczne, przykłady.
 3. Szacowanie wartości zamówienia na środki spożywcze – wskazówki praktyczne, przykłady.
 4. Opis przedmiotu zamówienia – wskazówki praktyczne, przykłady.
 5. Procedura postępowania przy zamówieniu o szacunkowej wartości poniżej 130 tys. zł.
 6. Zasady postępowania przy zamówieniu o szacunkowej wartości powyżej 130 tys. zł.
 7. Naruszenie dyscypliny finansowej czyli osoby wykonujące czynności w postępowaniu, a ich odpowiedzialność za błędy w zamówieniach publicznych.
 8. Określanie kryteriów jakościowych dla środków spożywczych w szczególności w kontekście wymagań Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
 9. Dokumentacja systemu HACCP wspomagająca zarządzanie dostawami środków: procedura przyjmowania dostaw, formularz przyjęcia dostaw, rejestr dostawców, oświadczenia dla dostawców.

 

 

Bogate materiały szkoleniowe będą zawierać przykładowe:

 1. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 tys zł wraz z załącznikami: Wniosek o zamówienie publiczne, Opis przedmiotu zamówienia, Oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z postępowania, Protokół z postępowania, Zaproszenie do składania ofert, Wzór umowy, Formularz ofertowy.
 2. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych powyżej 130 tys. zł, wraz z załącznikami: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok ……………. (Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne), Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok ……………. (Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), Wniosek o zamówienie publiczne.
 3. Specyfikacja warunków zamówienia.
 1. Specyfikacje asortymentowo – ilościowo – wartościowe dla poszczególnych grup środków spożywczych w formie aktywnych plików excel.
 1. Procedura przyjęcia dostaw w ramach dokumentacji HACCP.

Prowadzący

 • Jolanta Wójcik: Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka aplikacji KCALkulator żywieniowy do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego umożliwiającej rozliczanie dostaw środków spożywczych i kontrolę realizacji umów o zamówienia publiczne. Uczestnik licznych szkoleń i kursów także z zakresu prawa zamówień publicznych.

Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci  i młodzieży oraz osób dorosłych. Przez lata związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych – w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, którzy przez lata zaufali jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach.

 

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Szczegóły i rejestracja

Data od:

06 sierpień 2021 09:00

Data do:

06 sierpień 2021 15:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

219 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

PRZYGOTOWANIE ZAKŁADU ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DO KONTROLI SANITARNEJ ORAZ DOKUMENTACJA GHP, GMP I HACCP ZGODNA Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI

Zobacz więcej

Zarządzanie zasobami cyfrowymi

Zobacz więcej

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia – 3-dniowe warsztaty ONLINE

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia