Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Wynagrodzenie za pracę – przypadki szczególne – warsztaty

9 marca_09:00 - 14:30

399zł

Termin: 9 marca Cena: 399zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

SZKOLENIE PODZIELONE JEST NA 2 CZĘŚCI – MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z 1 CZĘŚCI BĄDŹ CAŁEGO WARSZTATU

CENA CAŁEGO WARSZTATU 399 zł

CENA I CZĘŚCI – 229 zł

Celem szkolenia jest zdobycie, uzupełnienie lub zweryfikowanie aktualności posiadanej wiedzy z zakresu kadr i płac przez osoby mające zamiar lub zajmujące się na co dzień tą dziedziną.

Program szkolenia

SZKOLENIE PODZIELONE JEST NA 2 CZĘŚCI – MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z 1 CZĘŚCI BĄDŹ CAŁEGO WARSZTATU

CENA CAŁEGO WARSZTATU 399 zł

CENA I CZĘŚCI – 229 zł

CZĘŚĆ I (9:00 – 11:30) – Zasady rozliczania wynagrodzeń w przypadkach szczególnych

1. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
2. Roczne przekroczenie kwoty granicznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
3. Przekroczenie kwoty granicznej dochodu w trakcie miesiąca i ustalanie zaliczki na podatek dochodowy według wyższej stawki procentowej podatku – zmiany od 2020 r.
4. Rozliczanie składkowo-podatkowe świadczeń pozapłacowych
a. w całości finansowane ze środków pracodawcy
b. w części finansowane przez pracodawcę i pracownika
c. w trakcie pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego
5. Rozliczenie wynagrodzenia pracownika otrzymującego przychody podlegające oskładkowaniu i zwolnione z podatku dochodowego
6. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w przypadku stosowania ulgi dla młodych a obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

CZĘŚĆ II (12:00 – 14:30)Zasady rozliczania wynagrodzeń w przypadkach szczególnych

1. Ustalanie wynagrodzenia pracownika z tytułu praw autorskich i pozostałych prac w ramach stosunku pracy
2. Ustalanie wynagrodzenia z zastosowaniem 50% koszty uzyskania przychodu w przypadku stosowania ulgi dla młodych a obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
3. Ustalenie wynagrodzenia z zastosowaniem kosztów autorskich i ryczałtowych za czas choroby pracownika
4. Rozliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia realizowanej na rzecz własnego pracodawcy
5. Rozliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń w związku ze zgonem pracownika

Wieloletni pracownik działów kadr i płac na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych. Wykładowca studiów podyplomowych i uzupełniających magisterskich. Absolwentka specjalizacji: zarządzanie zasobami pracy na UMK w Toruniu. Posiada 12 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z dziedziny kadr i płac. Przeprowadziła ponad 5.000 godzin szkoleń. Od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa personalnego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.