szkolenie online

Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych.

ID szkolenia: 2503

Region

Nie określono

Tagi

#impreza, #impreza masowa, #nik, #zezwolenia
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 19. maja cena szkolenia to jedyne 399 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników samorządowych do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, w szczególności wydawania zezwoleń i kotroli przebiegu imprez masowych. Jego program został opracowany w oparciu o najczęstsze problemy i pytania, które pojawiają się w codziennej pracy pracowników urzędów gmin (miast) oraz pozostałych instytucji uczestniczących w zabezpieczeniu imprez masowych. Dzięki takiem podejściu uczestnicy szkolenia mogą mieć pewność, że poszczególne zagadnienia zostaną omówione w sposób możliwie szczegółowy i praktyczny.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników urzędów gmin i miast oraz pozostałych instytucji uczestniczących w procesie wydawania zezwoleń i kontroli przebiegu imprezy masowej, m.in. Policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, inspekcji sanitarnej.
W równym stopniu uczestnikami mogą być zarządzający obiektami komunalnymi, pracownicy lokalnych instytucji publicznych, organizatorzy imprez masowych oraz przedstawiciele pozostałych służb i formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Program szkolenia

 Część I

 • Jak stwierdzić czy wydarzenie podlega pod przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych czy też nie?
 • Jakie obowiązki musi spełnić organizator, by uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Jaka jest odpowiedzialność urzędu gminy lub miasta oraz pozostałych instytucji publicznych za zabezpieczenie imprezy masowej?
 • Na co należy zwrócić uwagę w organizacji urzędu gminy/miasta, by zezwolenie zostało wydane zgodnie z prawem?
 • Na jakie nieprawidłowości w procesie wydawania zezwoleń wskazuje Najwyższa Izba Kontroli?

 

Część II

 • Jak przebiegają procesy wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej według zasady „krok po kroku”?
 • Jak przebiega proces opiniowania imprezy masowej przez właściwe podmioty i jakie on ma znaczenie dla organu wydającego zezwolenie?
 • Jakie informacje i dokumenty przedkłada organizator wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia lub wydanie opinii, a jakich informacji można dodatkowo zażądać?
 • Czy terminy w procesie wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej mają charakter obligatoryjny czy tylko instrukcyjny?
 • Co powinna zawierać decyzja o zezwoleniu lub odmowie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
 • Jaka jest różnica pomiędzy decyzją odmawiającą zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, a decyzją zakazującą przeprowadzenia imprezy masowej?
 • Jak przebiega procedura odwoławcza od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia oraz od decyzji zakazującej przeprowadzenie imprezy masowej?

Cześć III

 • Kiedy kontrola przebiegu imprezy masowej jest fakultatywna, a kiedy obligatoryjna?
 • Kto jest podmiotem kontroli, co jest jej przedmiotem i jakie stosuje się kryteria kontroli?
 • Jakie uprawnienia podczas kontroli posiada osoba kontrolująca, a jakie obowiązki spoczywają na kontrolowanym?
 • Jakie decyzje powinien podjąć kontrolujący w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków wskazanych w zezwoleniu?
 • Jaką formę powinna przybrać decyzja o przerwaniu imprezy masowej i jakie niesie ona konsekwencje?
 • Czy kontrolujący uprawniony jest do wzywania organizatora do usunięcia nieprawidłowości?
 • Jakie konsekwencje grożą organizatorowi w przypadku kontynuowania imprezy masowej pomimo wydania decyzji o jej przerwaniu?

Prowadzący

Niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnieniami organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych zajmuje się od przeszło dziesięciu lat. W latach 2010 – 2015 stały współpracownik operatora Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie uczestniczył w opracowaniu planów i procedur bezpieczeństwa organizowanych tam wydarzeń. Jako trener służb informacyjnej i porządkowej przeszkolił kilkuset pracowników. W trakcie największych imprez masowych organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie zarządzał zespołami pracowników liczącymi od kilku do nawet kilkuset osób. Jako menedżer obszaru nadzorował organizację oraz przebieg procesu wejścia i wyjścia uczestników podczas wszystkich meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM organizowanych w Warszawie. Odpowiadał ponadto za rekrutację i przeszkolenie operatorów monitoringu wizyjnego, organizację stanowisk pracy i opracowanie procedur współpracy z pozostałymi podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczeniu imprezy masowej. Jest współautorem publikacja „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki” oraz twórcą programu audytu bezpieczeństwa imprez masowych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

07 czerwiec 2023 09:00

Data do:

07 czerwiec 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

425 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Wymagania potrzebne do przeprowadzenia inwestycji i podpisania umowy generalnego wykonawstwa

Zobacz więcej

Ewidencja gruntów i budynków – aktualne problemy i nowelizacja przepisów wykonawczych.

Zobacz więcej

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji. Tworzenie umów inwestycyjnych w samorządzie

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia