Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

WALNE ZGROMADZENIE 2022 – obowiązek od czerwca 2022 roku? Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

7 czerwca_09:00 - 14:00

349zł

Termin: 7 czerwca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  349 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ WZORY:
– zawiadomienia o walnym zgromadzeniu spełniającego wszystkie wymogi formalne
– Uchwał Walnego Zgromadzenia zgodnych z najnowszym orzecznictwem
– scenariusza Walnego Zgromadzenia

W programie szkolenia m.in.
– obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia od CZERWCA 2022r.?
– jak przygotować się do Walnego Zgromadzenia po odwołaniu epidemii?
– jak najlepiej Zarząd i Rada Nadzorcza może zaprezentować się na Walnym Zgromadzeniu
– wskazówki jak perfekcyjnie zorganizować najważniejsze w Spółdzielni zebranie
– najnowsze orzecznictwo sądowe zmieniające interpretację przepisów dotyczących organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia
– obligatoryjne sprawy, które muszą być omówione na walnym zgromadzeniu w 2022r.
– wytyczne jak pisać uchwały żeby nie zostały zakwestionowane przez sąd

1. Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia od czerwca 2022r.?
2. Jak przygotować się do Walnego Zgromadzenia po odwołaniu epidemii?
3. Formy aktywności członków Rady Nadzorczej i Zarządu w życiu spółdzielni i na Walnym Zgromadzeniu
4. Statut spółdzielni a Walne Zgromadzenie
5. Przygotowanie Walnego Zgromadzenia
a. uczestnictwo
b. kompetencje
c. zwoływanie
d. zasady zawiadomienia – spełnienie wymogów formalnych
e. porządek obrad i jego uzupełnienie
f. wnoszenie poprawek do projektów uchwał

6. Przebieg Walnego Zgromadzenia (w tym Walne w częściach)
a. otwarcie obrad
b. porządek obrad
c. prezentacja sprawozdań
d. dyskusja
e. organizacja obrad i ich prowadzenie – rola Zarządu i Rady Nadzorczej
f. wnioski na Walnym Zgromadzeniu
g. głosowanie uchwał
h. protokoły

7) Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:
a) sprawozdania z działalności
b) sprawozdania finansowego Spółdzielni,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej,
d) absolutorium dla Członków Zarządu,
e) przeznaczenia nadwyżki bilansowej
f) najwyższa suma zobowiązań
g) inne istotne dla funkcjonowania Spółdzielni.

8. Zaskarżenie uchwał

Radca prawny – wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Opracowuje statuty i inne dokumenty dla spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Przeprowadza audyty, szkolenia i opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzi bloga na stronie wocior.pl oraz na Facebook-u oraz pod nazwą: Prawo w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – r.pr. D. Wociór. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej, w Wydawnictwie C.H. Beck oraz w serwisie internetowym prawo.pl

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

PRZY ZGŁOSZENIU DO 20 MAJA – CENA 329 ZŁ

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.