szkolenie online

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA SEKRETARZY GMIN

ID szkolenia: 2599

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#kompendium_wiedzy, #prawo_pracy, #sekretarz_gminy, #sekretarz_miast, #sekretarz_powiatu, #sekretarz_województw, #szkolenie_dla_sekretarzy
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Program szkolenia  uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 1 grudnia 2022 o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw oraz zmiany wprowadzone ustawą  o zmianie ustawy kodeks pracy oraz innych ustaw, uchwaloną na posiedzeniu sejmu w dniu 8 lutego 2023 roku

Przy zgłoszeniu do 24.listopada cena za szkolenie to 359zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy samorządowego, prowadzenia spraw kadrowych, w  urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich po zmianach obowiązującego w samorządzie prawa pracy, łącznie z obowiązującą i fakultatywną dokumentacją

Korzyści:

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące samorządowego prawa pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów  pism  które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin, powiatów oraz województw zajmujących się m.in. problematyką kadrową w urzędach.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne regulujące status pracowników samorządowych.

2. Formy zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego
a. Rodzaje form zatrudnienia
b. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z wyboru i powołania
c. Zasady wynagradzania w ramach stosunku pracy z wyboru i powołania

3. Status prawny sekretarza gminy.

4. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
a) Na podstawie otwartego konkurencyjnego naboru
b) Zatrudnianie w samorządzie bez przeprowadzania naboru

5. Zasady zawierania umów o pracę Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZONYH ZMIAN
a) umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”,
b) ELEMENTY UMOWY O PRACĘ
c) INFORMACJA O DODATKOWYCH WARUNKACH ZATRUDNIENIA

6.Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
a) Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia płacowego oraz przepisów wewnątrzzakładowych,
b) Składniki wynagrodzenia obligatoryjne i fakultatywne
c) Zasady przyznawania dodatku specjalnego,
d) Wynagradzanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych

7. Minimalne wynagrodzenie za prace w roku 2023 i skutki jego wprowadzenia.

8. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania

9. Zmiana warunków pracy i płacy (Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZONYCH ZMIAN):
a) Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy,
b) Porozumienie zmieniające,
c) wypowiedzenie warunków pracy.

10. Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę (Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZONYCH ZMIAN):
a) treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
b) oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
c) pracownicy podlegający szczególnej ochronie
d) Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

11. NOWE OBOWIAZKI PRACODAWCY WYNIKAJĄCE Z DZIAŁU CZWARTEGO KODEKSU PRACY

12. Służba przygotowawcza i zasady jej przeprowadzania.

13. Praca zdalna
a) uprawnieni/zobowiązani
b) zasady ustalania pracy zdalnej na wniosek pracownika
c) zasady ustalania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy
d) okazjonalna praca zdalna
e) obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie wykonywania obowiązków w formie pracy zdalnej
f) wymagane przez ustawodawcę procedury związane z wprowadzeniem pracy zdalnej
g) równouprawnienie pracowników wykonujących pracę zdalną

14. Kontrola trzeźwości pracownika w miejscu pracy.
a) podstawowe uprawnienia i ograniczenia prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników
b) podstawowe uprawnienia i ograniczenia prowadzenia kontroli pracowników na obecność środków działających podobnie do alkoholu
b) wymagane prawem procedury

15. PRZERWY I ZWOLNIENIA OD PRACY

16. URLOP OPIEKUŃCZY

17. RODZICIELSTWO A OCHRONA PRZED ROZWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY

18. ZMIANY W ZAKRESIE URLOPU MACIERZYNSKIEGO, RODZICIELSKIEGO, OJCOWSKIEGO I WYCHOWAWCZEGO

19. ELASTYCZNA ORGANIZACJA PRACY – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRON

20. ZMIANY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKROCZENIOWEJ PRACODAWY

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Uwaga! W przypadku kolejnych zmian przepisów prawa, które na dzień przygotowania oferty nie były uwzględnione, program szkolenia i jego zakres zostanie zaktualizowany i dostosowany do obowiązujących przepisów prawa na dzień zaplanowanego szkolenia.

Prowadzący

Mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w tematyce samorządowego prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania urzędu, oparte na ponad 35-letnim doświadczeniu zawodowym w administracji publicznej, w tym 25 letnim w samorządzie gminnym na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz sprawami  pracowniczymi.
Jako szkoleniowiec od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.
Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Obecnie Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

11 grudzień 2023 09:00

Data do:

11 grudzień 2023 14:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

389 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Klasyfikacja gleboznawcza od strony postępowań administracyjnych – zasady procedowania oraz ocena operatów klasyfikacyjnych.

Zobacz więcej

Cyberbezpieczeństwo dla osób zarządzających JST

Zobacz więcej

Uprawnienia rodzicielskie kompleksowo po zmianach w 2023 roku

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia