Scalanie i podział nieruchomości. Prawo pierwokupu nieruchomości. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami

ID szkolenia: 1456

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#gospodarka nieruchomości, #prawa do nieruchomości, #przepisy karne i pieniężne, #res edukacja, #szkolenie online, #ustawa, #wycena
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 19 stycznia  Miejsce: online Cena: 329 zł (+VAT)


Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wszystkimi najważniejszymi regulacjami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zarówno praktyczne wyjaśnienie wszystkich pojęć i definicji jak również wszelkich kluczowych procedur w oparciu o te regulacje prawne. Program obejmuje m.in. zarządzanie i zbywanie nieruchomości publicznych, kwestie użytkowania wieczystego jak również proces wywłaszczeń. Wreszcie celem zajęć jest zapoznanie uczestników z konkretnymi kazusami jak orzecznictwem organów i sądów

Program szkolenia

I. Przepisy ogólne. Praktyczne omówienie najważniejszych pojęć i definicji zawartych w ustawie.
II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste. Przetargi na zbycie nieruchomości. Oddawanie w trwały zarząd. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości.
III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości. Podziały nieruchomości. Scalanie i podział nieruchomości. Prawo pierwokupu nieruchomości. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
IV. Wycena nieruchomości.
V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. Rzeczoznawstwo majątkowe. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zarządzanie nieruchomościami.
VI. Przepisy karne i o karach pieniężnych.
VII. Przepisy przejściowe i zmiany w przepisach obowiązujących.

 

Prowadzący

Adwokat, szkoleniowiec i publicysta. Członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni pracownik instytucji publicznych. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

                             SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

19 styczeń 2022 09:00

Data do:

19 styczeń 2022 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

309 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Gospodarowanie nieruchomościami samorządowymi oraz Skarbu Państwa według najnowszego stanu prawnego i orzecznictwa.

Zobacz więcej

Organizacja imprez na drogach publicznych.

Zobacz więcej

Obowiązki gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zapewniania lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia