szkolenie online

Rozliczanie Projektów Unijnych

ID szkolenia: 2859

Region

Cała Polska

Tagi

#kwalifikowalność, #perpektywa finansowa, #projekty unijne, #res edukacja, #resedukacja, #rozliczanie projektów, #ryczałt, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, #wydatki
Opiekun szkolenia
Uwaga!

 

Przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej instytucji cena szkolenia to jedyne 410 zł/os!

Program szkolenia

1. Zasady kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027
§ Ramy czasowe kwalifikowalności;
§ Zasięg geograficzny kwalifikowalności;
§ Ocena kwalifikowalności projektu;
§ Zasada faktycznego poniesienia wydatku;
§ Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji;
§ Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe;
§ Zakaz podwójnego finansowania.
2. Podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych w latach 2021-2027
§ Wkład niepieniężny;
§ Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu;
§ Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
§ Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
§ Leasing;
§ Podatek VAT od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty;
§ Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych;
§ Koszty pośrednie:
– Przygotowanie projektu,
– Zarządzanie projektem,
§ Koszty związane z angażowaniem personelu:
– Stosunek pracy,
– Stosunek cywilnoprawny,
– Osoby samozatrudnione,
– Inne formy angażowania personelu projektu.
3. Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2021-2027
§ Terminy składania Wniosku o płatność;
§ Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność;
§ Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe;
§ Prezentacja wniosku o płatność oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych;
§ Załączniki do Wniosku o płatność;
§ Wykazywanie postępu rzeczowo-finansowego projektu;
§ Omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność;
§ Obsługa systemu informatycznego służącego składaniu Wniosków o płatność;
§ Typowe błędy w toku procesu rozliczeń.
4. Studium przypadku
§ Weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych;
§ Weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków;
§ Sporządzanie Wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych.

Prowadzący

Z wykształcenia ekonomista i finansista. Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Przebył liczne kursy doszkalające, w tym kursy przeznaczone dla trenerów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach oraz urzędach. Szkoli pracowników jednostek samorządowych, właścicieli przedsiębiorstw, kadrę zarządzającą i menadżerską.

Specjalizuje się w szkoleniach związanych z księgowością i rozliczaniem projektów unijnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

13 maj 2024 09:00

Data do:

13 maj 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

449 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Warsztaty praktyczne: przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy.

Zobacz więcej

KURS INTENDENT W PLACÓWCE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Zobacz więcej

Warsztaty praktyczne: układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia