szkolenie online

Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli: NIK, MF, RIO

ID szkolenia: 1079

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#nieprawidłowości, błędy, dokumentacja, dokumenty, gospodarka, inwentaryzacja, kontrola, kontrola_zarzadcza, kst, naprawa, PKZP, ZFŚS
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 29. marca cena za osobę 429 zł!

Program szkolenia

1. Istota kontroli zarządczej,
2. Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, a kontrolą finansową,
3. Definicja kontroli zarządczej,
4. Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów,
5. Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium:
• oszczędności,
• efektywności,
• skuteczności
6. Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej,
7. Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia,
8. Omówienie standardów kontroli zarządczej,
9. Elementy kontroli zarządczej,
10. Rola i odpowiedzialność Kadry Kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej,
11. Powierzenie uprawnień i obowiązków w systemie kontroli zarządczej, a odpowiedzialność Kierownika jednostki i głównego księgowego,
12. Określenie obszarów odpowiedzialności,
13. Uregulowanie uprawnień i odpowiedzialności w ramach danej jednostki organizacyjnej,
14. Metodologia tworzenia procedur wewnętrznych,
15. Analiza i modyfikowanie istniejących procedur i uregulowań,
16. Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
17. Kodeks etyki – realna potrzeba, czy niepotrzebna biurokracja,
18. Procedury niezbędne do prawidłowego działania kontroli zarządczej,
19. Błędy w dokumentach dotyczących kontroli zarządczej,
20. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej,
21. Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej,
22. Wykorzystanie kontroli zarządczej w najważniejszych obszarach funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych:
• organizacja jednostki – schemat organizacyjny – zakresy czynności i obowiązków,
• kontrola i obieg dokumentów finansowych,
• zasady (polityki) rachunkowości,
• pełnomocnictwa i upoważnienia,
• rejestr druków ścisłego zarachowania,
• kasa i pogotowie kasowe,
• gospodarka nieruchomościami,
• inwentaryzacja,
• ZFŚS,
• PKZP,
• KŚT,
23.Zarządzanie ryzykiem jako jeden z elementów kontroli zarządczej,
24. Złamanie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w świetle znowelizowanej ustawy o dyscyplinie finansów publicznych,
25. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ w świetle znowelizowanej ustawy o dyscyplinie finansów publicznych,
26. Najczęściej występujące błędy w funkcjonowaniu kontroli zarządczej na podstawie protokołów pokontrolnych NIK, MF, RIO, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
27. Dyskusja.

Prowadzący

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, studia podyplomowe – kierunek rachunkowość i kontroling – ukończyła na Wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym,  ponadto jest absolwentką studiów socjologicznych. Od 2012 r. prowadzi własną Kancelarię Rachunkową i dodatkowo pracuje jako trener, wykładowca. Prowadzi szkolenia, wykłady i kursy – otwarte i zamknięte na terenie całej Polski dla sektora finansów publicznych. Współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz jednostkami  samorządowymi.

Autorka licznych opracowań i prezentacji miedzy innymi na temat: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Inwentaryzacja, Rachunkowość budżetowa dla początkujących  i zaawansowanych, Kontrola zarządcza,  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ich klasyfikacja i inwentaryzacja, Zbywanie poprzez nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, darowiznę zbędnych środków trwałych w jsfp,  Majątek trwały w jsfp – gospodarowanie i ewidencja w sytuacji pandemii, Bilans – czynności poprzedzające sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i inne.

Przeprowadziła szkolenia dla urzędów miast i gmin, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstwa, urzędów skarbowych, izb skarbowych, ZUS, KRUS, sądów, nadleśnictwa, komend wojewódzkich i powiatowych straży pożarnej, szpitali, policji, centrów usług wspólnych, szkół, żłobków i przedszkoli, OHP, WUP, PUP, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

24 kwiecień 2024 09:00

Data do:

24 kwiecień 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

459 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia