Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

RODO – Teka czyli dopasowany Podstawowy Pakiet RODO dla organizacji pozarządowej.

25 czerwca_09:00 - 14:00

239zł(+VAT)

Termin: 25. czerwca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 239 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
KorzyściFormaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

W ramach Podstawowego Pakietu RODO:

 1. Odbędziesz dedykowane 5 godzinne (300 minut, w tym 3 x 10 minutowe przerwy) szkolenie, po zakończeniu którego wrócisz do swojej organizacji z gotowym dla niej RODO pakietem.
 2. Uzyskasz odpowiedzi na Twoje pytania o RODO.
 3. Wyjaśnimy Twoje wątpliwości.
 4. Nauczymy Cię stosować RODO.
 5. W czasie szkolenia zrozumiesz ochronę danych osobowych i przestaniesz bać się RODO.
 6. Ty i Twoja organizacja otrzymacie „certyfikat wiedzy RODO”
 7. W czasie szkolenia pomożemy Ci zinwentaryzować przetwarzane przez Ciebie dane osobowe.
 8. Pomożemy Ci przeanalizować ryzyko w zakresie przetwarzanych przez Ciebie danych osobowych.
 9. Przy pomocy trenera przygotujesz wymaganą prawem, podstawową i zrozumiałą dla Ciebie dokumentację RODO (w tym w szczególności Rejestr Czynności Przetwarzania, Rejestr Naruszeń, Politykę Bezpieczeństwa, Upoważnienia, Umowy powierzenia, klauzulę informacyjną, wzór zgody) – praca na wzorach otrzymanych od trenera szkolenia
 10. Powiemy Ci jak wdrożyć RODO w Twojej organizacji.

Forma szkolenia: interaktywna, on-line przewidująca czynny udział uczestników szkolenia, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości, praca warsztatowa, wsparcie przy tworzeniu dokumentacji.

Długość szkolenia: 5 h ,

I. Pojęcia podstawowe – cześć teoretyczna szkolenia, zapoznanie z systemem ochrony danych, przygotowanie do części praktycznej. (czas trwania 1 godzina łącznie z przerwą).
1. Wprowadzenie do systemu przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych.
3. Podejście do ochrony danych osobowych oparte na ryzyku, czyli zasada risk-based appro-ach.
4. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
5. Organ nadzoru – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Wdrożenie RODO – część praktyczna szkolenia zawierająca tworzenie niezbędnej dokumentacji. (czas trwania 4 godziny łącznie z dwoma przerwami)
1. Identyfikacja przetwarzanych danych osobowych.
2. Identyfikacja posiadanej dokumentacji.
3. Szkolenie personelu, upoważnienia, umowy powierzenia.
4. Identyfikacja zabezpieczeń w ochronie danych osobowych.
5. Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne).
6. Formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
8. Tworzenie rejestrów: RCP (m.in. Rejestr Czynności Przetwarzania, Rejestr Naruszeń, inne).
9. Ocena ryzyka w przetwarzaniu danych osobowych.
10. Model wdrożenia RODO i zalecenia na przyszłość.
11. Zakończenie szkolenia.

Ukończył Studia Prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W 2011 r. obronił pracę doktorską z zakresu nieruchomości i prawa spółek. W 2012 ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi uzyskując tytuł Menedżer HR. Licencjonowany zarządca nieruchomościami. Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się m.in. w prawie danych osobowych, prawie cywilnym, rodzinnym, karnym oraz prawie dotyczącym osób z niepełnosprawnością. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu do  11 czerwca cena za osobę to jedyne 200 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.