szkolenie online

OKRESOWE OCENY KWALIFIKACYJNE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWYCH

ID szkolenia: 2725

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#jednostki samorządowe, #kryteria oceny, #oceny kwalifikacyjne, #okresowe oceny, #problematyka kadrowa, #res edukacja, #szkolenie online, dokumentacja, kadry, pracownik, prawo, prawo pracy, rozwój
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 01. czerwca cena szkolenia to jedyne 319 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych pracowników oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji. Ustawa o pracownikach samorządowych w sposób istotny określa system dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych. Stosowanie obowiązujących przepisów umożliwi w jednostkach samorządowych prawidłowe i efektywne dokonywanie ocen kwalifikacyjnych przez osoby pełniące funkcję kierownicze w jednostkach.

Nieznajomość tych zasad naraża  pracodawców na dodatkowe  zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami  sądowymi,  czy też wynikające  z zaleceń pokontrolnych  uprawnionych organów.

Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy.

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami dokonywania oceny okresowej pracowników samorządowych;
  • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
  • poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy;

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów,  pism  które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów, osób kierujących zespołem pracowniczym oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne dokonywania ocen pracowników samorządowych
2. Katalog pracowników podlegających ocenie
3. Obowiązki bezpośredniego przełożonego w zakresie oceniania pracowników samorządowych.
4. Terminy przeprowadzania oceny
– termin przeprowadzenia pierwszej oceny
– termin przeprowadzenia kolejnej oceny
5. Stosowane kryteria oceny
– obowiązkowe
– uznaniowe
6. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej
7. Rozmowa oceniająca, w tym najczęściej popełniane błędy
8. Zawiadomienie o ocenie i tryb odwoławczy od dokonanej oceny
9. Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika.
10. Wykorzystanie przeprowadzonych ocen w dalszej pracy:
– korzyści dla pracodawcy
– korzyści dla przełożonego pracownika
– korzyści dla pracownika
11. Zakres czynności związanych z przeprowadzeniem oceny – obowiązująca dokumentacja.
12. Zasady przeprowadzania oceny kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Uwaga! W przypadku zmian przepisów prawa, które na dzień przygotowania oferty nie były uwzględnione, program szkolenia zostanie zaktualizowany do obowiązujących przepisów prawa na dzień zaplanowanego szkolenia.  

Prowadzący

Mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w tematyce samorządowego prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania urzędu, oparte na ponad 35-letnim doświadczeniu zawodowym w administracji publicznej, w tym 25 letnim w samorządzie gminnym na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz sprawami  pracowniczymi.
Jako szkoleniowiec od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.
Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej .
Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Obecnie Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

15 czerwiec 2023 09:00

Data do:

15 czerwiec 2023 13:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

359 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Obsługa systemu eDoręczenia

Zobacz więcej

Vademecum zmian kadrowych 2023,czyli co nowego w nowym roku?

Zobacz więcej

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika?

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia