Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Profilaktyka zakażeń SARS – Cov-2 w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach stałego pobytu osób dorosłych.

26 lutego_10:00 - 14:00

200zł (+VAT)

Termin: 26  lutego Miejsce: online  Cena:200 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

Adresaci Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

DLA KOGO:

– dyrektorów/kierowników domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.,

– personelu medycznego zatrudnionego w w/w placówkach, odpowiedzialnego za stan sanitarno – higieniczny placówek,

– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:

BLOK TEMATYCZNY I: Wytyczne dla personelu sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami.

 1. Źródła zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej.
 2. Aktualne przepisy prawne, rekomendacje i wytyczne GIS i MZ dotyczące działalności DPS: strategia przyjmowania pacjentów do DPS oraz przekazywania pensjonariuszy zakażonych do szpitala i izolatoriów, postępowanie z bielizną pościelową, odzieżą osobistą mieszkańców, odzieżą roboczą pracowników, postępowanie z odpadami, procedury mycia i dezynfekcji rąk, pomieszczeń i ich wyposażenia, zasady wydawania leków, postępowania w przypadku pracowników zatrudnionych równocześnie w kilku jednostkach pomocy społecznej lub placówkach służby zdrowia.
 3. Stosowanie środków ochrony indywidualnej w sytuacji zapobiegania oraz wystąpienia ogniska epidemicznego – rekomendacje GIS i Konsultanta Krajowego Medycyny Rodzinnej
 4. Normy dla środków ochrony indywidualnej wykorzystywane podczas zwalczania COVID – 19 – wytyczne MZ.
 1. Procedury/instrukcje higieniczno-sanitarne wspierające profilaktykę zakażeń koronawirusem.

 

BLOK TEMATYCZNY II:

Wytyczne dla personelu przygotowującego posiłki dla pacjentów.

 1. Bezpieczeństwo żywności a COVID 19: wytyczne Komisji Europejskiej, relacja wytyczne GIS i MZ a przepisy prawne krajowe i unijne dotyczące bezpieczeństwa żywności.
 2. Jakie działania należy podjąć jeśli placówka korzysta z usług firmy cateringowej a jakie w przypadku produkcji dań kulinarnych we własnym zakresie.
 3. Zakres zmian w dokumentacji GHP, GMP i HACCP koniecznych do wprowadzenia w związku z zagrożeniem koronawirusem: przykładowe procedury w obszarze: mycie i dezynfekcja powierzchni, mycie i dezynfekcja rąk pracowników, higiena pracowników, obróbka termiczna, dostawa surowców i składników, mycie i dezynfekcja naczyń stołowych.
 4. Przykładowa procedura profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych oraz postępowanie w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia SARS CoV-2 u pracownika pozostającego w kontakcie z żywnością.

 

BLOK TEMATYCZNY III:

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narażonych na  zakażenie SARS-CoV-2

 1. Zmiany przepisów prawa w związku z wystąpieniem epidemii i ich wpływ na bhp w placówkach stałego pobytu osób dorosłych: zmiana klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych, praca zdalna, szkolenia wstępne, szkolenia okresowe.
 2. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy narażonych na zagrożenia biologiczne, w tym zakażenie SARS-CoV-2 z uwzględnieniem zmian w przepisach prawnych i rekomendacji dot. zastosowania środków profilaktycznych.

 

BLOK I – Grażyna Koszowska: ukończyła liceum Medyczne, jest mgr pedagogiki  z promocją zdrowia, specjalizacja – pielęgniarka epidemiologiczna. Pracowała i pracuje na stanowisku pielęgniarka epidemiologiczna w szpitalu i kilku podmiotach leczniczych prowadzących podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Pracowała również w Inspekcji Sanitarnej, w Sekcji Epidemiologii. Członek PSPE- Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych i SHL – Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, ceniony wykładowca, były kierownik 2 specjalizacji pielęgniarstwa epidemiologicznego.

 

BLOK II i III – Jolanta Wójcik: wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności   w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu w spółce medycznej.

 

 

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.