Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej

14 lipca_09:00 - 14:30

349zł(+VAT)

Termin: 14. lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 349zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

• Zdobycie wiedzy w jaki sposób przeprowadzić audyt dostępności cyfrowej i architektonicznej;
• Zapoznanie się ze standardem WCAG w wersji 2.1.

• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
• Koordynatorzy ds. dostępności;
• Audytorzy ds. dostępności

I. Standard WCAG 2.1
1. Co to jest dostępność cyfrowa?
2. Dlaczego dostępność cyfrowa podmiotów publicznych jest ważna?
3. Kto ustala standardy dostępności cyfrowej?
4. WCAG jako fundament dostępności
5. Dokumenty WCAG
6. Podział wytycznych WCAG
7. Standard WCAG 2.1 – charakterystyka
8. Od kiedy dostępność jest obowiązkowa?
9. Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej stron internetowych według WCAG 2.1
a) Zasady dostępności
b) 78 kryteriów sukcesu
c) Poziomy kryteriów sukcesu – minimalny, zalecany, komfortowy
d) 17 nowych kryteriów sukcesu według WCAG 2.1
e) Kompatybilność wsteczna WCAG 2.1.
10. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych a standard WCAG 2.1 – Wymagania dostępności cyfrowej według załącznika do ustawy
a) 4 zasady, 13 wytycznych, 49 kryteriów sukcesu
b) Postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i kompatybilność – co oznaczają dla podmiotu?
• Zasada 1: Postrzegalność – jak ją zrealizować?
• Zasada 2: Funkcjonalność
• Zasada 3: Zrozumiałość
• Zasada 4: Solidność
c) Kryteria sukcesu na poziomie minimalnym (A) i zalecanym (AA) – jak należy wdrożyć i w jakim zakresie?
II. Audyt dostępności cyfrowej – od czego zacząć?
1. Krok pierwszy: zdefiniowanie „dostępności cyfrowej”
2. Wybór metodologii
3. Próba badawcza – co przygotować?
III. Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej
1. Poziomy dostępności
a) Poziom minimalny – Zgodność z ustawą (o dostępności cyfrowej)
b) Poziom pośredni – Zgodność z WCAG + dodatkowe wymogi ustawy
c) Poziom plus – Zgodność z WCAG + dodatkowe wymogi ustawy + inne wymagania
2. Sposoby badania
a) Narzędzia i testy automatyczne
b) Badania i testy eksperckie
c) Test z użyciem Listy Kontrolnej Gov
d) Testy z użytkownikami
e) Mieszane testy i metody badawcze
f) Proste testy – wady i zalety
3. Próba badawcza – co i jak należy zrobić?
a) Podstrony do badania – co należy wziąć pod uwagę przy wyborze?
b) Najistotniejsze podstrony i funkcje
c) Co jest a co nie jest objęte ustawą o dostępności cyfrowej – o wyjątkach dostępności słów kilka
4. Wykrywanie podstawowych błędów dostępności cyfrowej strony internetowej
a) Treści tekstowe
b) Obsługa klawiaturą
c) Alternatywa dla grafik,
d) Alternatywa dla multimediów
e) Łatwa orientacja i obsługa
f) Brak zaskakujących sytuacji
5. Narzędzia i programy audytowe
IV. Raport z audytu dostępności cyfrowej
1. W jaki sposób przygotować raport?
2. Metodologia przygotowania raportu
3. Części składowe raportu
4. Podział na część opisową i analityczną
5. Czego nie zamieszczać w raporcie?
V. Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej
1. Krok pierwszy: zdefiniowanie „dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej”
2. Wybór metodologii
3. Obszary do sprawdzenia
a) Parkingi, stanowiska postojowe dla samochodów
• Lokalizacja
• Nawierzchnia stanowisk postojowych
• Dostęp do stanowiska z poziomu chodnika
• Wymiary stanowisk postojowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
• Oznakowanie stanowisk postojowych
b) Wejście do budynku
• Domofon
• Wiatrołap
• Pochylnia
c) Czytelny przekaz informacji w budynku
d) System odnajdywania drogi
e) Plany tyflograficzne
f) Pętle indukcyjne
g) Symbole graficzne, piktogramy, informacje tekstowe i głosowe
h) Ścieżki dotykowe
i) Czytelna komunikacja pozioma w budynku
j) Korytarze
• Szerokość korytarzy
• Zasada zachowania jednej linii
• Umiejscowienie małej architektury
k) Wysokość ciągów komunikacyjnych
l) Projektowanie miejsc odpoczynku
m) Schody i spoczniki
n) Poręcze
o) Platformy pionowe i ukośne
p) Recepcje, sekretariaty
q) Sanitariaty i sposób ich urządzenia
r) Garderoby
s) Drzwi
t) Systemy oczyszczania obuwia
u) Okna
v) Oświetlenie
• Rodzaje oświetlenia
• Sposób doświetlenia
• Powierzchnie błyszczące a oświetlenie

VI. Raport z audytu dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej
1. W jaki sposób przygotować raport?
2. Metodologia przygotowania raportu
3. Części składowe raportu
4. Czego nie zamieszczać w raporcie?

Czynny Koordynator ds. dostępności i audytor dostępności cyfrowej i architektonicznej, doradca merytoryczny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Założyciel i właściciel AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne Adam Parysz. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – cena za osobę 289 zł/os.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.