szkolenie online

Profesjonalny sekretariat – organizacja i funkcjonowanie

ID szkolenia: 2850

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #profesjonalne zarządzanie sekretariatem, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #sekretarka, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, edukacja, Profesjonalny, Profesjonalny sekretariat, sekretariat
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 21. sierpnia cena szkolenia to jedyne 349 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych.

Adresaci

Kierownicy i pracownicy działów organizacyjnych, sekretariatów i kancelarii w urzędach, samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, którzy są odpowiedzialni za organizowanie, zarządzanie i prowadzenie sekretariatów i kancelarii, w tym odpowiedzialni za wdrażanie procedur kancelaryjnych i archiwizacyjnych.

 

Program szkolenia

Część I

Sekretariat w administracji publicznej

1. Rola, zadania, obowiązki sekretariatu.
2. Organizacja pracy
3. Komunikacja i informacja w sekretariacie.
4. Organizacja spotkań służbowych
5. Obsługa interesantów.
6. Savoir vivre w pracy biurowej
7. Dokumentacja w sekretariacie.
8. Korespondencja biurowa
9. Zasady redagowania pism
10. Zasady sporządzania protokołów, sprawozdań, notatek służbowych
11. Dokumentacja zebrań i szkoleń.

Część II

Czynności kancelaryjne i archiwizacyjne

1. Wstęp do archiwistyki.
2. Prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją,
3. Dokumentacja niejawna i kancelaria tajna.
4. Organizacja sieci archiwalnej.
5. Rodzaje i postać współczesnej dokumentacji.
6. Kwalifikacje archiwalne dokumentacji oraz okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B.
7. Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego.
8. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji.
9. Archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nie aktowej.
10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
11. Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.
12. Komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych.

Część III

„RODO” i ustawy o ochronie danych osobowych

1. Ochrona danych osobowych w sekretariacie
2. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych w świetle RODO
– dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych,
­ zbiór danych osobowych,
– przetwarzanie danych osobowych,
– administrator danych osobowych i procesor,
– anonimizacja i pseudonimizacja,
– profilowanie
3. Kategorie danych osobowych jakie mogą być przetwarzane w pracy sekretariatu
4. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych zawarte w RODO:
-zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
-zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,
-zasada minimalizacji danych,
-zasada prawidłowości danych,
­ zasada ograniczenia przetwarzania danych,
5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
6. Klauzule informacyjne RODO w pracy sekretariatu
7. Obowiązki wynikające z RODO w pracy sekretariatu
8. Monitoring
9. Jak zaprojektować proces ochrony danych osobowych w sekretariacie
– jak przeprowadzić audyt
– wybór zabezpieczeń
– etapy tworzenia niezbędnej dokumentacji
– procedury – co powinny zawierać?
– podejście oparte na ryzyku

Część IV

Dyskusja

Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

13 wrzesień 2023 08:00

Data do:

13 wrzesień 2023 11:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

389 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych z elementami samooceny

Zobacz więcej

Ewakuacja osób z niepełnosprawnością

Zobacz więcej

Cyberbezpieczeństwo dla osób zarządzających JST

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia