szkolenie online

Prawo pracy dla kadry zarządzającej po zmianach w Kodeksie Pracy – czy Twoja organizacja już je wdrożyła? Jak skutecznie przeciwdziałać konfliktom, zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

ID szkolenia: 2909

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#kadry, #pracodawca, #pracownik, #prawo_pracy
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 16.października cena szkolenia wynosi 329 zł/os.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych i do wszystkich zainteresowanych. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z obszaru kadr ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian w Kodeksie Pracy.

Program szkolenia

Prawo pracy w praktyce: od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy
✓ Kiedy zawieramy umowę o pracę a w jakich sytuacjach umowy cywilnoprawne?
✓ Nawiązanie stosunku pracy – procedura zatrudniania pracownika w praktyce –zasady tworzenia dokumentacji osobowej- teczka A.
✓ Praca zdalna – po nowemu – projektowane zmiany?
✓ Proces zatrudniania pracowników zgodnie z RODO.
✓ Stosunek pracy
– najważniejsze regulacje dotyczące zasady zatrudniania pracownika i tworzenia dokumentacji pracowniczej – teczka B
✓ Uprawnienia rodzicielskie – nowe przepisy wynikające z wdrożenia dyrektywy work life balance
✓ Obowiązki pracodawcy i pracownika
-powierzenie pracownikowi innej pracy niż umówiona
– polecenie służbowe, kiedy pracownik może odmówić jego wykonania?
– zakaz konkurencji – w jakich okolicznościach?
✓ Plan urlopowy
– urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
– przesunięcie z urlopu
-odwołanie z urlopu
– czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?
– dokumentacja urlopowa
✓ Czas pracy- w stronę elastycznej organizacji czasu pracy:
– systemy czasu pracy
-normy czasu pracy,
-wymiar czasu pracy,
-pora nocna,
-okresy rozliczeniowe,
– nadgodziny,
– dyżury,
– grafiki,
– kontrola pracowników pracujących zdalnie
-dokumentacja czasu pracy w praktyce
– Praca, dyżur na zwolnieniu lekarskim
– co kryje się pod pojęciem “ elastyczna organizacja czasu pracy”
✓ Polityka wynagrodzeń
-Zasady ustalania wysokości wynagrodzeń pracowników
-Czy klauzule poufności wynagrodzeń są dopuszczalne?
-Kierunki zmian – przejrzystość wynagrodzenia – nowa dyrektywa UE
-Benefity pracownicze
✓ Ocenianie pracowników
✓ Ustanie stosunku pracy
– jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę
– prawa pracownika i pracodawcy
– świadectwo pracy
✓ Procedura nakładania kar na pracownika.
✓ Jak prowadzić dokumentację pracowniczą cudzoziemca.
✓ Zasady tworzenia i funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
✓ Praca zdalna od 7 IV 2023– czy wprowadziłeś ja po nowemu?
• definicja pracy zdalnej
• zasady powierzania pracownikowi pracy w formie zdalnej
• zasady BHP w pracy zdalnej
• przepisy o ochronie danych osobowych a praca zdalna
• zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z pracą zdalną
• procedury pracy zdalnej
• okazjonalna praca zdalna do 24 dni w roku
• kontrola pracy zdalnej
Zasady kontroli trzeźwości pracowników
• kontrola prewencyjna
• grupy pracowników objęte nowymi przepisami
• sposób realizacji kontroli oraz metody kontroli- układ zbiorowy, regulamin pracy, obwieszczenie
• czas przechowania w aktach osobowych informacji o przeprowadzonym badaniu trzeźwości
• zasady dopuszczania osób posiadających pisemne upoważnienie do zebranych danych
• instytucje państwowe, które pracodawca czy pracownik może zaangażować w proces badania
• okoliczności, w których pracodawca może rozszerzyć badania o kontrolę środków działających podobnie do alkoholu.
Zmiany w Kodeksie Pracy i ich wpływ na organizację zatrudniania
• rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika,
• zmiany w umowach o pracę na okres próbny,
• prawo pracownika do równoległego zatrudnienia
• prawa do wystąpienia z zapytaniem o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy oraz obowiązki pracodawcy udzielenia pisemnej odpowiedzi na ten wniosek z uzasadnieniem
• prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku;
• zmiany w urlopach rodzicielskich – urlop rodzicielski dla ojców
• urlop opiekuńczy
• zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika
• Elastyczna organizacji czasu pracy – jak zastosować się do nowych przepisów.
• Skróceniu okresu z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka do urlopu ojcowskiego
• praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy, delegowanie poza stałe miejsce pracy tylko za zgodą pracownika – zmiana wieku dziecka z 4 do 8 roku życia
Zadania pracodawcy w obliczu zmian w prawie pracy
-przepisy chroniące pracownika przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę lub negatywnymi konsekwencjami wobec pracownika z powodu skorzystania przez niego z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu pracy
Jak skutecznie przeciwdziałać zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.
Sytuacje szczególne: mobbing a dyskryminacja – na czym polega różnica?
❖ Zjawisko mobbingu – określenie kluczowych elementów
● przykłady sytuacji
● kto może być sprawcą?
● wzorzec “ofiary rozsądnej”
● co nie jest mobbingiem?
● do czego ma prawo pracownik?
❖ Zjawisko dyskryminacji- określenie kluczowych elementów:
● obszary w jakich występuje dyskryminacja
● czym jest równe traktowanie w organizacji
● dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia
● do czego ma prawo pracownik w sytuacji dyskryminacji?
❖ Prawa pracownika – ochrona dóbr osobistych
❖ Zadania pracodawcy
❖ Konsekwencje dla zakładu pracy
❖ Dobre praktyki – na czym powinny polegać?
❖ Jak przeciwdziałać zjawiskom patologicznym w miejscu pracy:
● omówienie procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
Najciekawsze orzecznictwo.
Podsumowanie.

Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

06 listopad 2023 08:00

Data do:

06 listopad 2023 11:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

369 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego…..i co dalej? Prawa i obowiązki wierzyciela w zakresie ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zobacz więcej

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne do 130 000 zł w pomocy społecznej

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia