Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Podmioty gospodarujące odpadami – najważniejsze regulacje obowiązujące od 2021 r dla pierwotnego wytwórcy, zbierającego, przetwarzającego odpady

28 lipca_09:00 - 13:00

339zł

Termin: 28. lipca  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 339 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska 
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl 
AdresaciCelProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci: wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, urzędy, instytucje. Osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze wymagań prawnych w gospodarce odpadami. Zbierający odpady, przetwarzający odpady – wszyscy zarejestrowani w BDO oraz niezarejestrowani w BDO, którzy wytwarzają odpady

Cel szkolenia – przekazanie uczestnikom praktycznych informacji na temat najważniejszych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami.– BDO, a pierwotny wytwórca, zbierający, przetwarzający odpady.

 1. Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami

– pierwotny wytwórca odpadów

– zbieranie odpadów

– przetwarzanie odpadów

– nieprofesjonalne zbieranie odpadów

– sprzedawca odpadów

-pośrednik w odpadach

– transportujący odpady

 1. Decyzje w gospodarce odpadami

– kiedy jesteśmy zobowiązani posiadać decyzję na wytwarzanie odpadów

– czy każdy przedsiębiorca wytwarza odpady z instalacji

– decyzja na zbieranie odpadów – operat p.poż.

– decyzja na przetwarzanie odpadów – uzgodnienia właściwych organów

– pozwolenie zintegrowane

– czy na nieprofesjonalne zbieranie odpadów wymagane jest decyzja

– zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji. Wizyjny system kontroli miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Baza danych o odpadach – wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie

– dział XIII BDO wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji

– czy rejestrować się w BDO, czy wyrejestrować się z BDO, jakie obowiązki wiążą się z rejestracją

– konsekwencje  za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie przepisów prawnych

– dokumentacja  niezbędna do wykazania w trakcie kontroli

– jak przekazać lub odebrać odpady od podmiotu niezarejestrowanego w BDO,

– przekazanie  odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami

– przekazanie odpadów osobie fizycznej

– przekazanie odpadów pomiędzy oddziałami

– co wpisać w prowadzoną ewidencję lub jakie dokumenty należy posiadać, aby ewidencji nie prowadzić

– ewidencja uproszczona, KPO

–  zwolnienia z wpisu do BDO dla wytwórców odpadów

– jakie decyzje wpisywane są z urzędu do rejestru BDO

– problem określenia wagi przekazywanych odpadów

– status KPO – odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające

– ewidencja odpadów w formie papierowej.

 1. Kontrole gospodarki odpadami – wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie, transport i działania nad tymi procesami.

– KPO, KPOK, faktura

– uprawnienia kontrolne policji, inspekcji transportu drogowego, wioś, straży miejskiej do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 10.000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów.

Ponadto, omawianie przykładów zgłaszanych przez uczestników szkolenia

Pracownik Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (od 9 lat). Posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, ochroną gatunkową, gatunków obcych inwazyjnych, kodeksu postępowania administracyjnego, procesu legislacyjnego (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie interpretacji prawnych i opinii). Od 2015 r. prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, chirurgów drzew oraz inwestorów z zakresu usuwania drzew.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.