Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA.

27 października_08:00 - 15:00

249(+VAT)

Termin: 27 październik  Miejsce: online  Cena:249 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Adresaci Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

DLA KOGO:

Szkolenie kierowane jest do osób, które będą zajmować się ochroną danych osobowych w małych i średnich jednostkach ochrony zdrowia.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań rozporządzenia RODO i realizacji tych wymagań w  ochronie zdrowia. W trakcie szkolenia przedstawimy, autorskie propozycje rozwiązań i liczne przykłady dokumentów stosowanych przez wykładowcę w praktyce pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Po szkoleniu przewidujemy przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych, w tym formularzy i wzorów dokumentów.

PROGRAM:

 • Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujące w Polsce, w sektorze ochrony zdrowia
 • RODO – nowe czy stare wymagania
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych w ochronie zdrowia
 • Jak budować system ochrony danych w małych i średnich firmach ochrony zdrowia
 • Grupy i kategorie danych przetwarzanych w jednostkach ochrony zdrowia
 • Retencja danych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych
 • Obowiązek informacyjny
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Umowy powierzenia – kiedy stosować?
 • Udostępniania danych osobowych, w tym dokumentacji medycznej
 • Postępowanie z naruszeniami ochrony danych osobowych
 • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych i ocena ryzyka
 • Dokumentacja systemu ochrony danych osobowych
 • Środki organizacyjne i techniczne służące ochronie danych osobowych
 • Nadzorowanie danych w formie elektronicznej
 • Ocena stosowania RODO po trzech latach obowiązywania rozporządzenia.

 

Wykształcenie:

* Akademia Medyczna w Warszawie, wydział lekarski
* Specjalizacja II stopnia z chorób wewnętrznych
* Podyplomowe studia zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w SGH
* Podyplomowe studia marketingowe zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu

* Uczestnik wielu kursów w zakresie zarządzania placówkami ochrony zdrowia i zarządzania jakością w medycynie. Posiada również następujące uprawnienia:
* Lloyd – uprawnienia pełnomocnika ds. jakości systemów zgodnych z ISO 9001:2000
* ISOQAR – uprawnienia IRCA auditora systemów jakości zgodnych z ISO 9001:2000
* TUV NORD – auditor wg. normy 27001 – normy bezpieczeństwa informacji.

* IODO w 25 firmach medycznych – aktualnie
* IOR w 120 firmach medycznych – aktualnie
* Pełnomocnik ds jakości w 6 firmach medycznych – aktualnie

Praca zawodowa:

* 1983 – 1989 – lekarz, kierownik Pododdziału Dializ I Oddz. Wew. CSK Międzylesie
* 1989 – 1999 – Ordynator Oddziału Dializ w Sokołowie Podlaskim
* 1997 – 2002 – Dyrektor ZOZ Sokołów Podlaski
* 2002 – 2008 – Dyrektor, pełnomocnik ds. jakości w Centrum Nowoczesnej Laryngologii KRAJMED, Warszawa
* 2004 – 2006 – Wykładowca Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie w temacie „Koszty jakości”
* 2005 – 2007 – Wykładowca Centrum Edukacji Menagerów Promotor
* od 2004 – Konsultant ds. wdrożeń systemów jakości zgodnych z ISO 9001:2000 i restrukturyzacji firm medycznych
* od 2006 – Właściciel firmy ISOMED SYSTEMS
* od 2007 – auditor branży medycznej TUV NORD
* od 2008 – Wykładowca TUV NORD
* od 2014 – Administrator bezpieczeństwa informacji w placówkach ochrony zdrowia
* od 2016 – Wykładowca Polskiego Centrum Edukacji
* od 2018 – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
* od 2018 – konsultant ds wdrożeń systemu zapewnienia jakości – akredytacja wg. CMJ

 

 

 

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.