szkolenie online

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

ID szkolenia: 3180

Kategorie

Archiwistyka

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#kurs #kurs kancelaryjno -archiwalny, #online, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie online, #szkolenieonline, archiwum, kurs, kurs kancelaryjno archiwalny

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej. Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych zwłaszcza w JST i państwowych podmiotach (referentów, inspektorów), ale także prowadzących pracowników biura i sekretariaty w podmiotach niepublicznych, personelu odpowiedzialnego za prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne) lub odpowiedzialnych za archiwizację dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Program szkolenia

1 dzień

1. Podstawy prawne zarządzania dokumentacją (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, akty prawne wydane na podstawie ustawy archiwalnej) oraz słowniczek pojęć kancelaryjno-archiwalnych.

2. Normatywy kancelaryjno-archiwalne regulujące postępowanie z dokumentacją w danej jednostce organizacyjnej (zakres przedmiotowy i znaczenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej).

2 dzień

1. Kluczowe czynności kancelaryjne w jednostce i obieg dokumentacji. Tworzenie akt spraw, kompletowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych.

2. Obowiązki komórek organizacyjnych w odniesieniu do dokumentacji zakończonej. Przygotowanie teczek rzeczowych do przekazania do archiwum zakładowego.

3. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.

4. Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji w podmiocie. Kryteria wartościowania dokumentacji. Konstrukcja i znaczenie jednolitego rzeczowego wykazu akt.

5. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wykazów akt.

3 dzień

1. Organizacja archiwum zakładowego lub składnicy akt. Lokal i zasady rozmieszczania dokumentacji w magazynach archiwalnych. Prawa i obowiązki archiwisty zakładowego.

2. Zasób archiwalny i środki ewidencyjne dokumentacji (rodzaje spisów zdawczo-odbiorczych, druki i formularze archiwalne). Konstrukcja sygnatury archiwalnej i rola wykazu spisów zdawczo-odbiorczych.

3. Porządkowanie dokumentacji (etapy prac porządkowych, przynależność zespołowa, segregacja i systematyzacja, opis teczek rzeczowych, inwentaryzacja). Identyfikacja dokumentacji własnej, odziedziczonej i obcej.

4. Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym (wypożyczenia na potrzeby wewnętrzne, kwerendy archiwalne). Procedura wycofania dokumentacji z archiwum.

5. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (cel i realizacja procedury usuwania dokumentacji).

6. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego wg. obowiązujących standardów (opis teczek rzeczowych, zabezpieczenie techniczne materiałów, ewidencja, przygotowanie notatki informacyjnej)

 

Prowadzący

specjalista ds. zarządzania dokumentacją, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, wykładowca WSAP w Kielcach, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

09 lipiec 2024 09:00

Data do:

11 lipiec 2024 15:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

990 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Poradnik dla nowego pracownika na stanowisku archiwisty zakładowego

Zobacz więcej

Ochrona danych osobowych a ustawa o ochronie sygnalistów

Zobacz więcej

Ustawa o ochronie sygnalistów w praktyce, czy wszystkie podmioty publiczne i prywatne zobowiązane są do stosowania ustawy? Czy przygotować procedurę zgłoszeń wewnętrznych pomimo braku obowiązku. Omówienie krok po kroku obowiązków i postępowania w zakresie ochrony sygnalistów

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia