szkolenie online

Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych z elementami samooceny

ID szkolenia: 2689

Region

Nie określono

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, edukacja, kontrola, kontrola zarządcza, oświata, samokontrola, samooena, szkoły
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 13. listopada  cena szkolenia to jedyne 369 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Istota szkolenia:
Przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie placówki oświatowej, jej wpływ na wzmocnienie kontroli i przejrzystość finansów publicznych oraz weryfikacja i pomoc w przygotowaniu dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w placówce.

Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności:
1. Rozumieją istotę kontroli zarządczej i funkcje jaką pełni w jednostce;
2. Poznają podstawy prawne i wytyczne ministerialne w zakresie kontroli zarządczej;
3. Zdobędą wiedzą o obowiązkach i odpowiedzialności związanej z zapewnieniem kontroli zarządczej;
4. Będą potrafili przeprowadzić procesy związane z wyznaczaniem celów placówki oraz zarządzaniem ryzykiem;
5. Będą umieli prawidłowo dokumentować elementy kontroli zarządczej.

Adresaci

Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązku zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych; Dyrektorzy szkół oraz pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej; Pracownicy odpowiedzialni merytorycznie, główni księgowi itp. Inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Program szkolenia

1) Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.
2) Kontrola zarządcza a inne rodzaje kontroli (kontrola finansowa, funkcjonalna, instytucjonalna i in.).
3) Kontrola zarządcza a audyt.
4) Organizacja i koordynacja zadań w kontroli zarządczej (podział zadań i obowiązków, powierzanie uprawnień).
5) Wyznaczanie oraz monitorowanie celów i zadań.
6) Kontrola zarządcza a budżet i wieloletnia prognoza finansowa.
7) Roczny plan działalności.
8) Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
9) Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:
a) – pojęcie ryzyka,
b) – identyfikacja ryzyka,
c) – metody analizy ryzyka (np. COSO I, COSO II),
d) – tolerowany poziom ryzyka,
e) – reakcja na ryzyko (przeciwdziałanie, minimalizacja).
10) Tworzenie procedur kontroli zarządczej.
11) Standardy kontroli zarządczej.
12) Samoocena w kontroli zarządczej.

 

Prowadzący

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Trener przeprowadził ok. 85 szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w których uczestniczyło pond 1600 osób zatrudnionych w administracji publicznej.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

04 grudzień 2023 09:00

Data do:

04 grudzień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Obsługa systemu eDoręczenia – warsztaty

Zobacz więcej

Obsługa systemu eDoręczenia – warsztaty

Zobacz więcej

Procedury kontroli zarządczej , sposoby tworzenia procedur wewnętrznych, regulamin i jego elementy, planowanie i bieżące monitorowanie systemu kontroli zarządczej

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia