Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

KONFERENCJA PODATKOWA: Zmiany podatkowe w 2021 roku / JPK_V7m i V7k, jako informacja podatkowa dla gmin i powiatów oraz innych JSFP / Walidacja i wykorzystanie struktur JPK przez Ministerstwo Finansów / Zamknięcie roku podatkowego

16 września_09:00 - 14:00

499zł

Termin: 16. września Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 499 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci:

Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr.

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z DOWOLNEGO BLOKU TEMATYCZNEGO

I BLOK – 179 zł

CAŁOŚĆ – 429 ZŁ

BLOK I      9:00 – 10:00

Zmiany podatkowe w 2021 roku – omówienie najważniejszych zmian

a) Zniesienie obowiązku uzyskania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej:

– warunek rozliczenia korekt in minus przez sprzedawcę w miesiącu wystawienia,

-dokumentacja uprawniająca do rozliczenia wystawionej korekty,

– skutki dla nabywcy towarów lub usług – obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez oczekiwania na fakturę korygującą.

b) Zasady rozliczania faktur korygujących.

c)Kursy walut – nowe zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.

d)WIS – wprowadzenie terminu ważności WIS.

e)Wydłużenie terminu na odliczenie podatku naliczonego.

f)Usługi noclegowe – odliczenie podatku naliczonego przy usługach refakturowanych.

g)Zmiany w obowiązkowej płatności podzielonej:

-wyłączenie obowiązku MPP przy kompensatach innych niż kodeksowe,

– nowe brzmienie załącznika nr 15 (dostosowanie do PKWiU 2015)

h) Zmiany w limicie przekazywanych prezentów w kontekście ich opodatkowania

BLOK II     10:15 – 11:15

JPK_V7m i V7k, jako informacja podatkowa dla gmin i powiatów oraz innych jednostek finansów publicznych – aspekty prawne i praktyczne

1. Podstawa prawna przekazywania nowego JPK – wątpliwości prawne w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów:
a. Terminy wdrożenia JPK przez gminy, powiaty i jednostki niescentralizowane po pandemii, co z jednostkami wyłączonymi z VAT?
b. Czy składać korekty JPK oraz w jakim zakresie?
c. Jak umocować osobę do podpisywania nowego JPK? Czy UPL-1 jest właściwe do umocowania do podpisywania JPK? – wyjaśnienie Ministerstwa Finansów.
2. Zawartość struktury JPK_V7m i V7k dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. rodzaje pól struktury – pola obowiązkowe, opcjonalne oraz rodzaje pól danych,
b. sposób ujęcia poszczególnych rodzajów sprzedaży i oznaczeń w strukturze w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów:
• sprzedaż na rzecz osób fizycznych i symbole RO,
• sprzedaż na rzecz podatników VAT oraz podatników podatku od wartości dodanej,
• faktury wystawiane do paragonów – zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów zaprezentowanego w Broszurze Informacyjnej,
• dokumenty wewnętrzne w strukturze JPK z symbolem WEW,
• które dane można zaprezentować w sposób zagregowany, a w których przypadkach dane muszą być zaprezentowane na poziomie dokumentu?
• sposób ujęcia w strukturze faktur z mechanizmem podzielonej płatności
• oznaczenia w transakcjach z podmiotami powiązanymi m.in. spółkami komunalnymi i powiatowymi
• uszczegółowienie zasad prowadzenia ewidencji VAT od pażdziernika 2020 r. – omówienie elementów ewidencji VAT po zmianach w przepisach.

BLOK III    11:30 – 12:30

Walidacja i wykorzystanie struktur JPK przez Ministerstwo Finansów

 • procedura walidacyjna Ministerstwa Finansów – jakie dane będą sprawdzane w strukturze JPK – walidacja krok po kroku,
 • jakie błędy spowodują, że jednostka jako podatnik będzie wzywany do korekty JPK i jakie aneksje są związane z brakiem korekty?
 • jak we własnym zakresie sprawdzić (walidować) utworzoną strukturę JPK?
 • walidowanie JPK we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów,
 • tworzenie JPK  we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów.

BLOK IV    12:45 – 13:45

Zamknięcie roku z punktu widzenia podatku VAT

 1. Należyta staranność a odliczenie VAT – wyjaśnienia MF, praktyka organów skarbowych, zasady tworzenia procedur w podmiocie
  2. Nowy JPK VAT – jak uniknąć najczęstszych błędów przez podmioty
 2. Przygotowanie korekty rocznej podatku VAT w przypadku podatników świadczących również usługi zwolnione oprócz opodatkowanych
 3. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie rozliczenia podatku VAT

PYTANIA I ODPOWIEDZI 13:45 – 14:00 

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

PRZY ZGŁOSZENIU DO 9 SIERPNIA – 10% RABATU NA DANY BLOK / CAŁOŚĆ

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.