szkolenie online

Kodeks pracy po zmianach – nowe obowiązki pracodawcy i prawa pracownika wynikające z rozwiązań dyrektyw unijnych work life-balance i o przejrzystych warunkach zatrudnienia -czyli jak przygotować się do zmian?

ID szkolenia: 2680

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#Kodeks_pracy, #pracodawca, #pracownik, #zatrudnienia, #zmiany
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 06. kwietnia cena szkolenia wynosi 349 zł/os.

Program szkolenia

I. Głównie założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
II. Głównie założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE
III. Kodeks pracy po zmianach:
1. Nowe zasady zatrudniania na okres próbny
✓ Ile wynosi okres zatrudniania
✓ Kiedy możemy wydłużyć czas umowy ponad 3 miesiące
✓ Co oznacza, że długość umowy na okres próbny będzie uzależniony od czasu trwania kolejnej umowy zawieranej na czas określony
✓ Nowe zapisy w umowach dotyczące postanowień o przedłużeniu umowy o czas urlopu i czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności
✓ Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

2. Nowe zasady wypowiadania umów na czas określony
– Obowiązki pracodawcy
– Prawa pracownika

3. Co oznacza prawo pracownika do równoległego zatrudnienia?

4. Co kryje się pod nowym prawem o bardziej przewidywalne warunki pracy?
✓ Prawo pracownika do złożenia wniosku o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi lub bezpieczniejszymi warunkami pracy.
✓ Forma wniosku
✓ Obowiązki pracodawcy

5. Co odnajdziemy w nowej informacji o warunkach zatrudnienia? wzór

6. Zasady wliczania niektórych szkoleń (poza szkoleniami bhp) do czasu pracy pracownika.

7. Nowe przerwy od pracy

8. Czym jest zwolnienie od pracy „na siłę wyższą”
✓ Wymiar zwolnienia
✓ Kto może skorzystać ze zwolnienia
✓ Co oznacza “siła wyższa” – co powinno znaleźć się we wniosku o zwolnienie
✓ Zasady wyliczania wynagrodzenia za zwolnienie
✓ Czy pracodawca może odmówić prawa do zwolnienia od pracy na okoliczność ”siły wyższej”
✓ Jak ewidencjonować zwolnienie

9 . Nowy urlop opiekuńczy
✓ Wymiar
✓ Zasady korzystania z nowego urlopu.
✓ Co powinno znaleźć się we wniosku o urlop opiekuńczy?
✓ Obowiązki pracodawcy
✓ Prawa pracownika
✓ Jak ewidencjonować urlop?

9. Urlop rodzicielski po nowemu

✓ Zasady przyznawania prawa do urlopu
✓ Wymiar urlopu
✓ wydłużenie dotychczasowego urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica dziecka- ( 9 tygodniowy urlop rodzicielski dla Ojców)
✓ Wymiar urlopu
✓ Wysokość zasiłku rodzicielskiego
✓ Wyjaśnienia resortowe
✓ Którzy rodzice skorzystają z nowego prawa?

10. Urlop ojcowski po nowemu.

11. Prawo pracownika do elastycznej organizacji pracy- co to oznacza w praktyce?
✓ kto będzie mógł skorzystać z elastycznych form zatrudnienia w świetle planowanych zmian ?
✓ co kryje się pod pojęciem: elastyczne formy zatrudnienia pracownika?
✓ wniosek o zastosowanie elastycznej formy zatrudnienia pracownika?
✓ jakie prawa i obowiązki ma pracodawca – jakie prawa i obowiązki ma pracownik?

12. Ochrona pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem

13. Dokumentacja pracownicza po nowemu – przykładowe wzory.

14. Nowy katalog wykroczeń.

15. Podsumowanie

Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

20 kwiecień 2023 08:00

Data do:

20 kwiecień 2023 11:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Prawa i obowiązki radnych nowej kadencji

Zobacz więcej

Praktyczne gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zobacz więcej

Zgłaszanie naruszeń przez sygnalistów. Sygnalista w miejscu pracy – obowiązki pracodawców – nowy projekt ustawy

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia