szkolenie online

Dostępność w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert, zleceniu zadania publicznego organizacjom pozarządowym i zamówieniach publicznych.

ID szkolenia: 1697

Kategorie

Kadry i płace

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#dostępność, #dostępność_w_ogłoszeniach, #oferty_konkursów, #zadania_publiczne, #zamówienia_publiczne
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 07.listopada cena za szkolenie to 320 zł / osobę!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

• Zdobycie wiedzy w jaki sposób prawidłowo przygotowywać konkursy ofert, zlecenia zadania publicznego oraz zamówienia publiczne aby dokumenty te zawierały treści dostępnościowe;
• Zdobycie wiedzy w jaki sposób unikać pułapek dostępności.

Adresaci

• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
• Działy zamówień publicznych.

Program szkolenia

I. Czym jest dostępność?
1. Czym jest dostępność ? – definicja
2. Dostępność jako obowiązek i szansa dla podmiotów publicznych
3. Proces planowania zapewnienia dostępności

II. Podstawa prawna dostępności
1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
a) Jakie podmioty są objęte ustawą o dostępności cyfrowej?
b) Art. 3 ust. 1 – jakie podmioty nie są objęte zapisami o dostępności?
c) Art. 3 ust. 2 – do jakich elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych nie stosujemy ustawy o dostępności cyfrowej?
d) Zastosowanie Art. 3 ust. 2 w praktyce – multimedia, oświadczenia majątkowe, multimedia nadawane na żywo – zasady stosowania
e) Czego ustawa wymaga od podmiotu publicznego – Art. 5 ust. 1. Obowiązek spełnienia wymogów w zakresie załącznika do ustawy
f) Ustawa o dostępności cyfrowej a social media – na jakich zasadach i w jakich przypadkach muszą być dostępne?
g) Zapewnienie alternatywnego dostępu – na czym polega?
h) Problematyka art. 8 ust. 1 – kiedy i na jakich zasadach można go stosować?
i) Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy – na jakich zasadach, co żądanie ma zawierać, terminy rozpatrzenia, odmowa i odwołanie, tryb skargowy
j) Kary nakładane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – za co, w jakim trybie i w jakiej wysokości
k) Uporczywe niezapewnianie dostępności – czym jest?
l) Wymogi dla stron internetowych, stron podmiotowych BIP, treści internetowych i aplikacji mobilnych na podstawie wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1 (…) – załącznika do Ustawy.
2. Ustawa z dn. 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście dostępności cyfrowej
a) Stosowanie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w szczególności art. 6 i 7 ww. ustawy w kontekście zlecania zadań publicznych w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności w trybie otwartych konkursów ofert ale również w trybie określonych w art. 19a.
b) Wniosek o zapewnienie dostępności i skarga na jej brak.

III. Działania przygotowawcze w zakresie dostępności
1. Wymagania względem podwykonawców – ogłaszanie konkursów:
a) Warunki dot. zapewnienia dostępności w ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert – czy i jak szczegółowo powinny być opisane przez podmiot publiczny zlecający zadanie,
b) Opis zapewnienia dostępności w ofercie,
c) Dostęp alternatywny a zlecanie zadania publicznego organizacjom pozarządowym – czy organizacja pozarządowa realizując zadanie publiczne może stosować dostęp alternatywny,
d) Zlecania zadania publicznego realizowanego w miejscu należącym do podmiotu publicznego – kto odpowiada za zapewnienie dostępności architektonicznej,
e) W jakich sytuacjach można uznać, że dostępność nie musi być spełniona w ramach danego zadania publicznego – przykłady zadań, w których nie ma konieczności zapewnienia dostępności,
f) Zlecenia realizacji zadania przez podmiot publiczny organizacji a odpowiedzialność za zapewnienie dostępności – kto odpowiada za zapewnienie dostępności, do kogo może być kierowany wniosek o jej zapewnienie, do kogo i w jakich sytuacjach kierowana jest skarga (i kto ponosi ewentualną karę),
g) Jak na etapie realizacji zadania podmiot publiczny może kontrolować zapewnienie dostępności i w jakim stopniu (biorąc pod uwagę kompetencje),
h) Czy w ramach każdego zadania publicznego trzeba zapewnić każdą z 3 dostępności (architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną) tylko w stopniu adekwatnym do rodzaju zadania zakresie czy można uznać, że zadanie jest dostępne jak tylko 1 warunek jest spełniony,
i) Sposoby kontroli dostępności realizowanych projektach np. wydarzenia sportowe (w trakcie/ po/ w oparciu o dokumentację np. fotograficzną),
j) Kiedy podmiot publiczny może wykorzystać dostęp alternatywny – przykłady sytuacji.
2. Zamówienia publiczne:
a) Jakie zapisy stosować w dokumentacji przetargowej (opz, umowa);
b) Jakie pytania powinny się znaleźć w rejestracji na wydarzenia typu konferencja, forum;
c) Jakie udogodnienia powinny spełniać obiekty, w których organizuje się tego typu wydarzenia?

Prowadzący

Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

21 listopad 2023 09:00

Data do:

21 listopad 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

340 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Ewakuacja osób z niepełnosprawnością

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne do 130 000 zł w pomocy społecznej

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia