Doręczenia elektroniczne. Stan aktualny – praktyka doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej podmiotom realizującym zadania publiczne i podmiotom innym

ID szkolenia: 1471

Kategorie

Kadry i płace

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#KPA, #online, #RES, #resedukacja, #szkolenie, #zmiany w ustawie, doręczenia, e-Doręczenia
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 21. stycznia Miejsce: ONLINE Cena: 329 zł (+VAT)


 Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

[/su_tab]

Adresaci

Grupa docelowa:
• Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką.

Program szkolenia

W ramach szkolenia przestawione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

1. Stan aktualny – praktyka doręczeń dokumentów w postaci elektronicznej podmiotom realizującym zadania publiczne i podmiotom innym.
2. Realizacja e-doręczeń zgodnie z ustawą o doręczeniach elektronicznych.
3. Porównanie systemów doręczeń aktualnie stosowanych i systemu wprowadzanego ustawą o doręczeniach elektronicznych.
4. Określenie terminów obowiązywania e-doręczeń dla poszczególnych grup podmiotów.
5. Nowe pojęcia i byty wprowadzane ustawą o doręczeniach elektronicznych.
6. Struktura systemu e-doręczeń i elementy tej struktury.
7. Operatorzy realizujący usługi e-doręczeń (usługa kwalifikowana, publiczna, hybrydowa).
8. Odbiorcy usługi doręczenia elektronicznego – ich zobowiązania i sposób realizacji zobowiązania.
9. Pracownicy podmiotów odpowiedzialni za funkcjonowanie skrzynek e-doręczeń.
10. Omówienie różnych przypadków organizacji systemu e-doręczeń i uwarunkowania prawne.

Każdy punkt zostanie stosownie rozwinięty z możliwością zadawania pytań przez uczestników szkolenia.

Prowadzący

KAJETAN WOJSYK – Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W czasie 45 lat był kolejno pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Aktualnie wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Równolegle – od roku 1994 pracownik podmiotów administracji publicznej. Dokonania kierowanego przez niego zespołu w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta Częstochowy były wielokrotnie nagradzane (np. Złoty Laur Teleinfo dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej i instytucji użyteczności publicznej, Lider Informatyki Computerworld, Złota @, międzynarodowa nagroda EuroCrest Award).
Były wieloletni wicedyrektor i ekspert ds. jakości danych w Centrum e-Zdrowia (dawniej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) w Warszawie.
Pracował między innymi w Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współpracował z Fundacją Wspierania Wsi, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, współpracuje z Centrum Edukacji Samorządowej oraz z Centrum Promocji Informatyki. Był doradcą Ministra Cyfryzacji oraz pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych.
Członek zarządów Naukowego Centrum Prawno – Informatycznego, Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Stowarzyszeń „Geodeci dla RP”, Archiwizjoner, „Miasta w Internecie”, SilGIS, Rady Naukowej SIP Lex oraz Rady Forum Teleinformatyki.
Autor wielu artykułów, współautor komentarzy do ustaw, a także prelegent na prestiżowych konferencjach dotyczących prawa informatycznego, ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, interoperacyjności systemów teleinformatycznych, dostępu do informacji publicznej, jakości danych w systemach teleinformatycznych. Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Marka Cara i jej laureat w 2005 roku. Uhonorowany Medalem 70-lecia Polskiej Informatyki, Brązową Odznaką PTI, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!

PRZY ZGŁOSZENIU 27 GRUDNIA CENA 299 ZŁ / OSOBĘ

                                                      SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

21 styczeń 2022 10:00

Data do:

21 styczeń 2022 15:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

329 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zmiany w pomocy PFRON na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w 2024 r. orzecznictwo o niepełnosprawności, dofinansowania do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, refundacje kosztów zatrudnienia

Zobacz więcej

Odpowiedzialność spadkobierców za zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli jak odzyskać niezapłaconą opłatę po śmierci podatnika?

Zobacz więcej

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – rozliczanie po zmianach(w kazusach)

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia