Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w praktyce – jak zniszczyć dokumenty szybko i zgodnie z przepisami.

13 lipca_09:00 - 13:00

259(+VAT)

Termin: 13 lipiec   Miejsce: online Cena: 279 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

 

AdresaciCel i korzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci:

 • Przedstawiciele administracji, JST, SJO i podmiotów prywatnych;
 • Przedstawiciele jednostek niepaństwowych, fundacji, stowarzyszeń,
 • Przechowawcy dokumentacji
 • Pracownicy archiwów zakładowych i składnic akt;
 • Pracownicy sekretariatów i kancelarii;
 • Następcy prawni zlikwidowanych podmiotów
 • Syndycy i likwidatorzy
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Cel i korzyści:

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Uczestnicy poznają najnowsze wytyczne, zdobędą umiejętność samodzielnego przeprowadzenia procedury brakowania, dowiedzą się jak uniknąć najczęstszych błędów i  poznają konsekwencje przedwczesnego zniszczenia dokumentacji. Otrzymają w ramach szkolenia unikatowe narzędzia i 30-dniowe wparcie merytoryczne.

 1. Podstawy prawne brakowania dokumentacji papierowej i elektronicznej.
 2. Zasady brakowania w podmiotach publicznych i prywatnych – podobieństwa i różnice.
 3. Obowiązek informacyjny pracodawców – nowe wymogi po 2019 r.
 4. Procedura brakowania:
 • wniosek
 1. co powinien zwierać wniosek i kto z nim występuje?
 2. obowiązek uzyskiwania zgody – kogo dotyczy?
 3. które pomioty prywatne muszą wystąpić o zgodę?
 4. dokumentacja własna i odziedziczona;
 5. podstawa kwalifikowania (który wykaz akt wybrać gdy obowiązywało kilka i co zrobić gdy nie stosowano żadnego?);
 • spis dokumentacji niearchiwalnej:
 1. z jakich elementów się składa?
 2. kto tworzy spis i na jakiej podstawie?
 3. czy przechowywanie dokumentacji ‘na wszelki wypadek’ jest zasadne i zgodne z prawem?
 4. Weryfikacja kategorii archiwalnych i kategoria o wartości wyższej – co to oznacza w praktyce?
 5. Specyficzne sposoby liczenia okresów przechowywania; data dokumentu a data zakończenia sprawy;
 6. jak prawidłowo sporządzić spisy dokumentacji niearchiwalnej?
 7. odrębne spisy dla kat. B, BE, Bc
 8. jakich opisów unikać?
 9. opiniowanie spisu, rola komisji ds. oceny dokumentacji;
 10. pracownicy, którzy wytworzyli dokumentację już nie pracują – kto podejmuje decyzję o niszczeniu?
 11. co zrobić gdy podmiot ulegał reorganizacjom – ile wniosków, a ile spisów?
 12. co wpisać w kolumnie „Uwagi”?
 • zgoda na brakowanie:
 1. jakie elementy zawiera?
 2. kiedy archiwum państwowe może odmówić wydania zgody?
 3. Wartość praktyczna, dowodowa i historyczna dokumentacji;
 4. Wyłączenie dokumentacji z brakowania – co zrobić gdy AP przekwalifikowało dokumenty? Zmiana okresu przechowywania w środkach ewidencyjnych – jak to zrobić technicznie?
 5. Mamy zgodę – co dalej? Niszczyć samodzielnie czy skorzystać z usług firmy zewnętrznej?
 6. Aktualizacja ewidencji.
 7. Ochrona danych a brakowanie.
 8. Odpowiedzialność i sankcje prawno-karne.
 • Jak wybrakować dokumenty w pomiocie prywatnym?
 1. Ćwiczenia (sporządzenie spisów i wniosku).
 2. Dyskusja

Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim
oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych i szkoleń metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Praktyk, na co dzień współpracuje z archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z
najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej,
porządkując zasób archiwalny ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych oraz organizując i prowadząc ich archiwa zakładowe i składnice akt. Współpracowała m.in. z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, PAN, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim
LNG, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Głównym Urzędem Miar, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo badawczymi. Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce,
prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 22 czerwca  2021r. cena szkolenia to jedyne 259zł/os


SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.