szkolenie online

Archiwizacja dokumentacji medycznej

ID szkolenia: 2958

Tagi

#archiwizacja, #archiwum, #dokumentacja medyczna, #Przepisy archiwalne, #rodo, #składnica akt
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 10. maja 409 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Szkolenie ma na celu naświetlić zagadnienia związane z gromadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej.

Adresaci

– kierownicy komórek organizacyjnych;

– pracownicy prowadzących dokumentację i przekazujących ją do archiwum;

– archiwiści.

Program szkolenia

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie
1) Przepisy archiwalne
2) Przepisy dotyczące postępowania z dokumentacja medyczną
3) Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
II. Obieg dokumentacji w Podmiocie
1) Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
2) System kancelaryjny
3) Klasyfikacja rzeczowa dokumentacji
4) Rodzaje dokumentacji medycznej i ich kwalifikacja archiwalna
III. Archiwizacja dokumentów
1) Gromadzenie dokumentacji medycznej i jej przekazywanie do archiwum zakładowego / składnicy akt
a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
b) opisanie jednostek archiwalnych
c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
2) Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
3) Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych
IV. Funkcjonowanie archiwum zakładowego / składnicy akt
1) Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
2) Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
3) Archiwizacja dokumentacji medycznej a ochrona danych osobowych pacjentów
a) uprawnienia archiwisty w zakresie dostępu do danych osobowych
b) wymogi RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych
c) pierwotny cel przetwarzania danych a ich archiwizacja
d) organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych a funkcjonowanie archiwum zakładowego
e) kwalifikacja archiwalna dokumentacji a obowiązek usuwania danych osobowych
4) Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
5) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
6) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
7) Kontrole w archiwum zakładowym
V. Dyskusja

Prowadzący

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej.
W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kilkoma jednostkami samorządowymi. Przez kilka lat kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług archiwistycznych i szkoleniowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m. in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

27 maj 2024 09:00

Data do:

27 maj 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

439 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Ustawa o ochronie sygnalistów w praktyce, czy wszystkie podmioty publiczne i prywatne zobowiązane są do stosowania ustawy? Czy przygotować procedurę zgłoszeń wewnętrznych pomimo braku obowiązku. Omówienie krok po kroku obowiązków i postępowania w zakresie ochrony sygnalistów

Zobacz więcej

Poradnik dla nowego pracownika na stanowisku archiwisty zakładowego

Zobacz więcej

Ochrona danych osobowych a ustawa o ochronie sygnalistów

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia