szkolenie online

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

ID szkolenia: 2852

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, planowanie, planowanie przestrzenne, zagospodarowanie, zagospodarowanie przestrzenne, zmiana ustawy
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do5. stycznia cena szkolenia to jedyne 459 zł/os!

Cel i korzyści

24.07.2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Ustaw wprowadza szereg nowych rozwiązań w zakresie planowania i zagospodarowani przestrzennego. Na szkoleniu przedstawione zostaną wprowadzane mocą nowelizacji rozwiązanie prawne ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na procedurę zarówno uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak i wydawania decyzji indywidulanych (warunków zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Przedmiotem szkolenia będzie analiza powyższych nowych regulacji prawnych oraz całokształtu normowań z zakresu planowania i zagospodarowani przestrzennego.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do:

  • urzędników administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujących się tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Program szkolenia

1. Analiza nowych definicji, wprowadzonych mocą nowelizacji
2. Zapewnienie partycypacji społecznej
3. Plany ogóle gmin – co to jest? Procedura uchwalania. Uzasadnienie planów ogólnych.
4. Strefy planistyczne w planie ogólnym
5. Gminne standardy urbanistyczne i warunki ich określania
6. Instalacje odnawialnych źródeł energii w świetle nowelizacji
7. Zamiany w zakresie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
8. Uproszczona procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
9. Odszkodowania, renty planistyczne
10. Zintegrowany plan inwestycyjny, co to jest? Procedura uchwalania.
11. Umowa urbanistyczna, procedura i warunki zawierania.
12. Pan zagospodarowania przestrzennego województwa a akty planistyczne na poziomie gminy, wzajemne zależności, zasady rozliczania kosztów związanych z wprowadzeniem określonych rozwiązań.
13. Zamiany w procedurze wydawania decyzji lokalizacyjnej – poszerzenie zakresu organów konsultujących, wpływ planów ogólnych na decyzje lokalizacyjne
14. Zmiany w zakresie ustalania warunków zabudowy.
15. Zasada dobrego sąsiedztwa
16. Wyłączenia zastosowania art. 61 ust. 1 u.p.z.p.
17. Nowe zasady wyznaczania obszaru analizy
18. Przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy
19. Rejestr Urbanistyczny
20. Analiza przepisów przejściowych.
21. Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego.
22. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku orzekający od wielu lat w sprawach dot. m.in. ustalania warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Aktualnie wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Harasimowicz, Górczyńska i Wspólnicy spółka komandytowa. Wykładowca w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z przedmiotu „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”. Autor ponad 115 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego w tym w z obszaru planowani i zagospodarowani przestrzennego.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

24 styczeń 2024 09:00

Data do:

24 styczeń 2024 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

489 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Pas drogowy: zajęcie pasa, reklamy w pasie drogowym, ustalenie granic, opłaty, kary, procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku.

Zobacz więcej

Kurs 2-dniowy: Zarządzanie nieruchomościami od A do Z

Zobacz więcej

Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Znaczenie wyroku europejskiego trybunału sprawiedliwości z 13 stycznia 2022r. C-327/20 w kwestii dochodzenia rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności przez wierzyciela będącego podmiotem sektora finansów publicznych. Interpretacje niektórych regionalnych izb obrachunkowych, stanowisko ministerstwa rozwoju oraz najwyższej izby kontroli odnośnie dochodzenia rekompensaty przez podmioty publiczne.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia