Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy Robocze – role, zadania i ich funkcjonowanie w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

29 lipca_09:00 - 13:00

315zł (+VAT)

Termin: 29. lipca 2021 r.Miejsce: online Cena: 315 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie on–line skierowane jest do pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty, Kuratorów Sądowych, Przewodniczących i Sekretarzy Zespołów Interdyscyplinarnych, Koordynatorów Grup Roboczych a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, związanych z realizacją zadań Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 1. Podstawy prawne;
 2. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego;
 3. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania Zespołu;
 4. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego;
 5. Prokurator jako członek Zespołu;
 6. Żandarmeria Wojskowa – członkostwo w Zespole i Grupie Roboczej?
 7. Rola i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych;
 8. Powołanie przedstawiciela do członkostwa w Zespole;
 9. Zasada zachowania poufności;
 10. Odwołanie członka Zespołu Interdyscyplinarnego;
 11. Rola i zadania Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego;
 12. Kompetencje Sekretarza Zespołu;
 13. Rola i zadania Zastępcy Przewodniczącego Zespołu;
 14. Podmioty uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty;
 15. Przekazanie formularza „A” członkom Zespołu, jako obowiązek Przewodniczącego;
 16. Powoływanie Grup Roboczych;
 17. Zadania Grup Roboczych;
 18. Częstotliwość zwoływania posiedzeń Grup Roboczych;
 19. Zadania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grup Roboczych wobec osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy;
 20. Indywidualny Plan Pomocy, opracowany przez Grupę Roboczą.
 21. Protokoły z posiedzenia Grupy Roboczej
  i Zespołu Interdyscyplinarnego;
 22. Zaproszenie ofiary i Wezwanie sprawcy – kto zaprasza a kto wzywa?
 23. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu Grupy Roboczej i Zespołu Interdyscyplinarnego.
 24. Dostęp do dokumentacji Zespołu i Grup Roboczych;
 25. Kto poświadcza dokumentację NK za zgodność
  z oryginałem, Przewodniczący ZI czy Koordynator GR?;
 26. Zamykanie Procedury Niebieskie Karty – Zespół czy Grupa Robocza?;
 27. Przesłanki do zamknięcia Procedury Niebieskie Karty;
 28. Protokół z zakończenia procedury NK;
 29. Czynności ZI i GR po zakończeniu procedury Niebieskiej Karty;
 30. Posiedzenia Zespołu oraz GR w trakcie stanu epidemii;
 31. Dylematy Przewodniczących Zespołów.

Na szkoleniu omawiane będą  także najnowsze propozycje zmiany Ustawy. 

Praktyk, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – certyfikat MEN w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie m.in. na stanowisku pracownik socjalny. Trener licznych szkoleń i uczestnik wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 08. lipca cena szkolenia to jedyne 289 zł/os!!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.