Zadania gmin związane z usuwaniem nieczystości ciekłych – kary finansowe za brak kontroli

ID szkolenia: 1217

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#brak kontroli, #kary finansowe, #nieczystości ciekłe, #online, #RES, #resedukacja, #szkolenie online, #usuwanie nieczystości ciekłych, #zadania gmin, egzekucja, kompost, kompostowanie, nieczystości, ochrona środowiska, odpady, odpady komunalne, śmieci
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 24. lutego Miejsce: on-line Cena: 429 zł (+VAT)


Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail:kwardzinska@res.edu.pl

Program szkolenia

– Zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
– jak pozyskać dane do ewidencji, czy mieszkańcy maja obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
– jakie dane mają czy mogą być w ewidencji
– kontrola wykonania obowiązków przez właściciela nieruchomości prowadzona przez organ wykonawczy gminy
– kary finansowe dla pracowników gmin za brak kontroli
– jak mają wyglądać czynności kontrolne
– upoważnienia, legitymacja służbowa, protokół z kontroli
– kto może kontrolować obowiązku wykonywane przez mieszkańców
– współpraca z innymi organami i przedsiębiorcami
– obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków
– zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
– czy właściciel nieruchomości musi robić badania przydomowej oczyszczalni ścieków
– co zrobić, gdy na nieruchomości jest tylko sławojka i brak instalacji wodociągowej
– jak przeprowadzić postępowanie przyłączeniowe nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
– egzekucja administracyjna obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy/ przydomowa oczyszczalnię ścieków
– obowiązek zawarcia umowy na usuwanie nieczystości ciekłych
– dowdy opłaty za usuwanie nieczystości ciekłych
– postępowanie organu w przypadku ujawnienia, że właściciel nieruchomości nie posiada umowy ani dowodów uiszczania opłat za usuwanie nieczystości ciekłych
– sankcje karne dla właścicieli nieruchomości za brak wykonania obowiązków ustawowych
Oraz inne zagadnienia związane z obowiązkami gminy oraz właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych

Prowadzący

Były Sekretarz Gminy Baranów, trener – prowadzący szkolenia. Współpracownik wielu samorządów. jako pierwszy w Polsce, już od początku 2012 roku przygotował i wprowadził nowe rozwiązania w gminie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;  przeprowadził najwięcej w Polsce – kilkaset szkoleń dla gmin i związków międzygminnych z tematyki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji administracyjnej zaległości w opłatach oraz nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opracował jako pierwszy w Polsce uchwały – akty prawa miejscowego, które wprowadziła nowelizacja ustawy, w tym wzór deklaracji. Osoba świetnie orientująca się w problemach jakie napotykają pracownicy gmin w stosowaniu przepisów ustawy śmieciowej.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Uczestnicy otrzymają wzory dokumentów stosowanych w wykonywaniu zadań związanych z nieczystościami płynnymi

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ KONTAKT MAILOWY DO OSOBY PROWADZĄCEJ SZKOLENIE – JEST MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI (BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ CZASOWYCH I ILOŚCIOWYCH) DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 10. lutego cena to jedyne 409 zł/os!!

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
  • W oparciu o  platformę szkoleniową
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo
Szczegóły i rejestracja

Data od:

24 luty 2022 09:00

Data do:

24 luty 2022 12:30

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

429 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Organizacja imprez na drogach publicznych.

Zobacz więcej

Drogi publiczne i wewnętrzne oraz zjazdy z dróg – najnowsze uregulowania prawne.

Zobacz więcej

Książka obiektu budowlanego w nowych przepisach Prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawczego

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia