szkolenie online

Wywłaszczenie dla potrzeb urządzeń przesyłowych

ID szkolenia: 653

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#egzekucjadecyzji, #egzekucje, #nieruchomości, #przedsiębiorca przesyłowy, #resedukacja, #szkolenieonline, #urządzenieprzesyłowe, wywłaszczenie
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 10. października cena za osobę to 319 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracowników starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich.

Adresaci

Program szkolenia

1. Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)
1.1 Uwagi ogólne
1.2 Zakres stosowania przepisu art. 124 ust. 1 u.g.n.
1.3 Realizacja inwestycji celu publicznego
1.4 Wymóg przeprowadzenia rokowań
1.5 Wniosek o wydanie decyzji z art. 124 ust. 1 u.g.n. – wymogi
1.6 Zagadnienia proceduralne
1.7 Uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego i ich egzekucja

2. Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
2.1 Przesłanki wydania decyzji z art. 124 ust. 1a u.g.n.
2.2 Wykonalność decyzji z art. 124 ust. 1a u.g.n.

3. Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b ust. 1 u.g.n.)
3.1 Uwagi ogólne
3.2 Formułowanie wniosku o wydanie decyzji z art. 124b ust. 1 u.g.n.
3.3 Termin zajęcia nieruchomości
3.4 Zagadnienia proceduralne

4. Czasowe zajęcie nieruchomości (art. 126 u.g.n.)
4.1 Przesłanki czasowego zajęcia nieruchomości
4.2 Relacja art. 124b u.g.n. i art. 126 u.g.n.
4.3 Decyzja potwierdzająca zajęcie nieruchomości (art. 126 ust. 5 u.g.n.)
4.4 Sankcje za naruszenie przepisów o czasowym zajęciu nieruchomości

5. Wydanie decyzji względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

6. Egzekucja decyzji i uprawnień dotyczących urządzeń przesyłowych

7. Podsumowanie

Prowadzący

Radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, mediator, ekspert wydawnictwa C.H. Beck. Doradza w zakresie dotyczącym urządzeń przesyłowych, prawa nieruchomości, planowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i dla urzędników administracji samorządowej. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi blogi o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: www.warunki-zabudowy.com.pl.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

24 październik 2022 09:00

Data do:

24 październik 2022 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

349 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

System gospodarowania odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku  gminach  oraz ustawie o odpadach

Zobacz więcej

Zgromadzenia publiczne – zadania gminy i innych instytucji publicznych

Zobacz więcej

Pas drogowy: zajęcie pasa, ustalenie granic, opłaty, kary, procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia