Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Warsztaty z dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków w 2021 roku.

18 stycznia_09:00 - 13:00

299zł (+VAT)

Termin: 18 stycznia  Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest praktyczne podejście do wyjaśnienia wątpliwości związanych z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych i zasiłków oraz przeliczenie konkretnych case study. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki.

Program szkolenia

MODUŁ I – Ogólne zasady dokonywania potrąceń
1. Obowiązki pracodawcy na etapie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
2. Obowiązki pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych
3. Zajęcia bez postępowania egzekucyjnego
4. Rodzaje potrąceń i kolejność dokonywania potrąceń
5. Granica potrąceń i kwota wolna od potrąceń
a. granice potrąceń przy dokonywaniu potrąceń alimentacyjnych, innych niż alimentacyjny oraz nierozliczonych zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
b. kwota wolna od potrąceń dla pełnego i niepełnego etatu
c. kwota wolna od potrąceń przy zwolnieniu z PIT dla młodych do 26 roku życia
d. kwota wolna od potrąceń dla uczestnika PPK
e. kwota wolna a wynagrodzenie za niepełny miesiąc
f. kwota wolna od potrąceń a pracownik zatrudniony na podstawie kilku umów o pracę
g. kwota wolna od potrąceń dot. wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu styczniu za miesiąc grudzień
h. kwota wolna od potrąceń ustalana w niektórych przypadkach związanych z COVID-19
6. Świadczenia ze stosunku pracy z których dokonujemy potrąceń w całości oraz wyłączone z dokonywania potrąceń
7. Dokonywanie potrąceń w przypadku wypłaty wynagrodzenia i przekazania pracownikowi świadczenia pozapłacowego
8. Zasady rozstrzygania zbiegu tytułów do potrąceń
9. Zasady dokonywania potrąceń z umów cywilnoprawnych
10. Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjne – od 30.07.2020 r.
11. Sankcje karne – egzekucja administracyjna i sądowa

MODUŁ II – Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń – warsztaty
1. Case study – dokonanie potrącenia zajęcia obligatoryjnego: alimentacyjnego, niealimentacyjnego i nierozliczonej zaliczki udzielonej pracownikowi
2. Case study – dokonanie potrącenia przy zbiegu zajęcia alimentacyjnego, niealimentacyjnego i nierozliczonej zaliczki udzielonej pracownikowi
3. Case study – dokonanie potrącenia dobrowolnego
4. Case study – dokonanie potrącenia przy zbiegu potrąceń obligatoryjnych i fakultatywnych
5. Case study – dokonanie potrącenia z wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na część etatu, przez część miesiąca
6. Case study – dokonanie potrącenia z wynagrodzenia i diety
7. Case study – dokonanie potrącenia przy wypłacie wynagrodzenia i przekazaniu świadczenia pozapłacowego w danym miesiącu – granica potrąceń i kwota wolna od potrąceń
8. Case study – dokonanie potrącenia w przypadku doznania przez pracownika skutków związanych z COVID-19

MODUŁ III – Dokonywanie potrąceń z zasiłków – warsztaty

1. Case study – dokonanie potrącenia z zasiłku chorobowego wypłacanego za cały miesiąc oraz część miesiąca
2. Case study – dokonanie potrącenia w przypadku wypłaty w jednym miesiącu wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Płace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce oraz programu dla studiów podyplomowych. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja – Zarządzanie Zasobami Pracy (ludzkimi). Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w
praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 12 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od 9 lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 7.000 osób

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

 

 Przy zgłoszeniu do 04 stycznia  2021 r. cena za osobę to jedyne 249zł/ os

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.