szkolenie online

Uproszczone metody rozliczania wydatków w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

ID szkolenia: 2863

Region

Cała Polska

Tagi

#2021-2027, #szkolenieonline, #UE, #wydatki, #Wytyczne Komisji Europejskiej, perpektywa finansowa UE
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 21. grudnia cena szkolenia to jedyne 399 zł/os!

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione najnowsze regulacje dotyczące stosowania rozliczeń ryczałtowych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 oraz różnice w stosunku do perspektywy 2014-2020.

 

W latach 2021-2027 rozszerzono zakres obligatoryjnego stosowania uproszczonych metod. W tej perspektywie finansowej także projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będą rozliczane ryczałtowo.

 

Omówimy rodzaje metod uproszczonych: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa i stawka ryczałtowa. Przedstawimy zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz  sposoby realizacji i rozliczania projektów. Wyjaśnimy jak wygląda kontrola w przypadku zastosowania rozliczeń uproszczonych, jakie dokumenty podlegają sprawdzeniu, a jakich beneficjent nie musi gromadzić w swojej dokumentacji.

Wiedza i umiejętności

 • Znajomość aktów prawnych regulujących uproszczone metody.
 • Poznanie rodzajów metod uproszczonych i zasad ich obliczania.
 • Nabycie umiejętności niezbędnych do aplikowania o nowe środki w projektach rozliczanych w sposób ryczałtowy.
 • Przygotowanie do rozliczania projektów w latach 2021-2027 z zastosowaniem uproszczonych metod.
 • Nabycie umiejętności przygotowania uproszczonej dokumentacji projektowej do kontroli.

Program szkolenia

Blok I

 1. Istota uproszczonych rozliczeń i ryczałtu.
 2. Podstawy prawne stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w latach 2021-2027:
 • rozporządzenie ogólne 2021/1060,
 • Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące uproszczonych form kosztów z 27 maja 2021 roku,
 • ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
 • Wytyczne dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022 roku.
 1. Zasady stosowania poszczególnych form kosztów uproszczonych.

 

Blok II

 1. Charakterystyka poszczególnych form:
 • stawki jednostkowe (w tym godzinowe stawki jednostkowe)
 • kwoty ryczałtowe
 • stawki ryczałtowe.
 1. Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie z zastosowaniem rozliczeń ryczałtowych.
 2. Obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach nie przekraczających 200 00 euro.
 3. Łączenie różnych metod uproszczonych w jednym projekcie.

Blok III

 1. Zamówienia publiczne w projekcie a uproszczone metody rozliczania wydatków.
 2. Stosowanie reguły proporcjonalność / zasady proporcjonalności w projektach rozlicznych ryczałtowo.
 3. Wymogi dotyczące angażowania personelu w rozliczeniach ryczałtowych.
 4. Koszty uproszczone w zakresie wydatków objętych ograniczeniami (np. cross-financing).
 5. Zasady rozliczania udzielonych zaliczek na koszty uproszczone.
 6. Kontrola w projektach rozlicznych metodami uproszczonymi.
 7. Koszty uproszczone – pozytywne i negatywne aspekty.
 8. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący

Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.
Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

10 styczeń 2024 08:30

Data do:

10 styczeń 2024 12:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

439 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

NOWOCZESNY KUCHARZ – dwudniowy kurs dla KUCHARZY PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO OSÓB DOROSŁYCH (domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, uzdrowiskach itp.)

Zobacz więcej

Rozliczanie Projektów Unijnych

Zobacz więcej

Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia