Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo. Tworzenie dostępnych treści w edytorze MS Word / Ms Excel / PowerPoint. Wykrywanie problemów dostępności

21 kwietnia_09:00 - 13:00

299zł

Termin: 21 kwietnia Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cel szkolenia

 • zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo w różnych formatach

Adresaci szkolenia:
• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką;
• Koordynatorzy ds. dostępności;
• Pracownicy tworzący dokumenty

I. Czym jest dostępność cyfrowa?
1. Czym jest dostępność cyfrowa? – definicja
2. Dostępność cyfrowa jako obowiązek i szansa dla podmiotów publicznych
3. Proces planowania zapewnienia dostępności cyfrowej
II. Podstawa prawna dostępności cyfrowej
1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych;
a) Jakie podmioty są objęte ustawą o dostępności cyfrowej?
b) Art. 3 ust. 1 – jakie podmioty nie są objęte zapisami o dostępności?
c) Art. 3 ust. 2 – do jakich elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych nie
stosujemy ustawy o dostępności cyfrowej?
d) Zastosowanie Art. 3 ust. 2 w praktyce – multimedia, oświadczenia majątkowe,
multimedia nadawane na żywo – zasady stosowania
e) Czego ustawa wymaga od podmiotu publicznego – Art. 5 ust. 1. Obowiązek spełnienia
wymogów w zakresie załącznika do ustawy
f) Ustawa o dostępności cyfrowej a social media – na jakich zasadach i w jakich
przypadkach muszą być dostępne?
g) Zapewnienie alternatywnego dostępu – na czym polega?
h) Problematyka art. 8 ust. 1 – kiedy i na jakich zasadach można go stosować?
i) W jakim zakresie ma być zapewniona dostępność cyfrowa stron internetowych oraz stron
podmiotowych BIP w świetle art. 8 ust. 2 ustawy?
j) Szacowanie kosztów zapewnienia dostępności
k) Deklaracja dostępności – przygotowanie, umiejscowienie na stronie, zawartość i
aktualizacja
l) Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji
m) Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 Ustawy – na jakich
zasadach, co żądanie ma zawierać, terminy rozpatrzenia, odmowa i odwołanie, tryb
skargowy
n) Kary nakładane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – za co, w jakim trybie
i w jakiej wysokości
o) Uporczywe niezapewnianie dostępności – czym jest?
p) Monitorowania ministra właściwego do spraw informatyzacji
q) Wymogi dla stron internetowych, stron podmiotowych BIP, treści internetowych i
aplikacji mobilnych na podstawie wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1
(…) – załącznika do Ustawy.
III. Działania przygotowawcze w zakresie tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo
1. Przeszkolenie pracowników organizacji
2. Odpowiednie oprogramowanie
3. Właściwe priorytety
4. Wymagania względem podwykonawców
5. Cechy dokumentów dostępnych cyfrowo
IV. Tworzenie dostępnych treści w edytorze MS Word
1. Stosowanie wbudowanych styli i nagłówków
2. Narzędzia do tworzenia list
3. Tworzenie zrozumiałych linków
4. Proste tabele
5. Hierarchia nagłówków w tekście
6. Opisy alternatywne dla grafik i zdjęć
7. Określenie języka dokumentu
8. Odpowiedni kontrast treści do tła
9. Określenie tytułu dokumentu
10. Dobre praktyki:
a) Zastosowanie prostego języka
b) Czytelność przekazu – warunek wstępny
c) Zrozumiałość, zdania proste, brak kwiecistego języka i zbędnych wyrazów
d) Podział tekstu na logiczne części
e) Niezbyt długie akapity
f) Brak justowania – dlaczego?
g) Oznaczanie kluczowych informacji w tekście
h) Stosowanie nagłówków i ich hierarchia
i) Pisanie kursywą? Można czy nie?
j) Zastosowanie kolorów do oznaczania kluczowych wartości w tekście
k) Sposoby oznaczania linków
l) Tekst alternatywny
m) Słownik trudnych wyrazów
n) Wyjaśnienia skrótów
o) Dzielenie wyrazów – praktyka stosowania
p) Czytelna czcionka – co to oznacza?
q) Czy trzeba publikować skany dokumentów?
r) Sprawdzanie ułatwień dostępu
V. Tworzenie dostępnych treści w MS Excel
1. Unikatowe nazwy arkuszy
2. Proste tabele i ich zastosowanie
3. Nagłówki jako element kluczowy
4. Odpowiedni kontrast treści do tła
5. Tekst alternatywny
6. Tytuł dokumentu
7. Dobre praktyki:
a) Zasada jednej tabeli w jednym arkuszu
b) Formatowanie komórek i ich zawartości
c) Brak widoczności kolumn i wersów nie zawierających danych
d) Sprawdzanie pisowni
e) Zastosowanie koloru do przekazywania informacji
f) Ukryj wersy i kolumny, w których nie ma żadnych danych,
g) Sprawdzanie ułatwień dostępu
VI. Tworzenie dostępnych treści w MS PowerPoint
1. Wbudowane wzorce slajdów
2. Unikatowe tytuły slajdów
3. Kolejność odczytu zawartości slajdów
4. Tekst alternatywny dla obrazów i grafik
5. Linki i ich dopasowanie do kontekstu
6. Dodawanie dostępnych multimediów
7. Zapewnienie odpowiedniego kontrastu
8. Tabele danych i ich prezencja
9. Język dokumentu
10. Tytuł dokumentu
11. Dobre praktyki
a) Sprawdzenie ułatwień dostępu
b) Slajdy – jakie powinny być
c) Unikanie animacji
VII. Wykrywanie problemów dostępności
1. Wykrywanie problemów z dostępnością dokumentów na podstawie dostępnych na rynku
rozwiązań
2. Wykrywanie problemów z dostępnością w pakiecie MS Office

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne Adam Parysz. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej. Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, PNBU „BT” Teresa Buzińska, Gminie Lądek oraz Zarządzie Oświaty w Pruszczu Pomorskim. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (5 166 godzin dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 6 687 przeszkolonych uczestników ) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, BIP oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Z zakresu ochrony danych osobowych przeszkolił dotychczas 2 324 osoby, przeprowadzając 684 godziny dydaktyczne szkoleń oraz przeprowadził oraz 22 audytów. Autor kilkunastu artykułów poświęconych zagadnieniom ochrony danych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 600 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji, , Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmeria Wojskowa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING, Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE DO 31 MARCA

I ZAPŁAĆ 269 ZŁ!!!

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.