Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Stosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów i orzecznictwa sądów administracyjnych. Dodatek osłonowy- zasady i tryb przyznawania i wypłacania.

16 maja_09:00 - 13:00

319zł(+VAT)

Termin: 16. maja Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 319 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
OpisProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przedmiotem proponowanego szkolenia są zagadnienia prawne i problemy praktyczne z zakresu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Omówione zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące tej tematyki, a także m.in. nowe regulacje dotyczące obliczania dochodu (również w związku z Covid-19), zmiany w Kpa wpływające na świadczenia rodzinne oraz kwestie dotyczące weryfikacji przyznanych świadczeń – uchylenie decyzji, wznowienie postępowania.

Ponadto omówione zostaną przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w tym przede wszystkim zasady i tryb przyznawania i wypłacania świadczenia.

 1. Katalog osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych, skład rodziny, osoba samotnie wychowująca dziecko
 2. Obliczanie dochodu rodziny w świadczeniach rodzinnych przy uwzględnieniu nowych regulacji dotyczących dochodu, w tym m.in. kwestii dotyczących utraty i uzyskania dochodu, alimentów oraz kwestie związane z zastosowaniem przepisów dotyczących Covid-19 przy ustalaniu dochodu
 3. Przyznanie świadczeń rodzinnych przy uwzględnieniu zasady „złotówka za złotówkę”.
 4. Przyznawanie świadczeń pielęgnacyjnych w świetle orzecznictwa NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz i problemów związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
 5. Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych: złożenie wniosku wezwanie do uzupełnienia wniosku, zasady doręczania, postępowanie wyjaśniające prowadzone przez organ, decyzja.
 6. Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych. Świadczenia nienależnie pobrane (definicja, ustalanie i dochodzenie świadczeń nienależnie pobranych)
 7. Procedury koordynacji świadczeń rodzinnych z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 8. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego oraz właściwość organów w tych sprawach.
 9. Pytania i odpowiedzi.

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, radca prawny.

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

UWAGA!!

Przy zgłoszeniu do 6. maja 2021 r. cena za osobę to jedyne 269 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.