Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Skargi, wnioski i petycje w ogólnym postępowaniu administracyjnym

4 lipca_09:00 - 13:00

329zł(+VAT)

Termin: 4. lipca Miejsce: online Cena: 329zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciCele i korzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej bądź samorządowej), którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się rozpatrywaniem skarg lub wniosków, a także petycji.

Cele:

Analiza zasad postępowania w sprawach skarg i wniosków w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także postępowania w sprawie rozpatrywania petycji na podstawie ustawy z 11.07.2014 r. Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć organów administracji publicznej. Wskazanie na praktyczne aspekty związane z tematyką szkolenia.

Korzyści

Uzyskanie (ew. poszerzenie) wiedzy związanej z rozpatrywaniem petycji, a także skarg i wniosków. Analiza kazusów opartych na prawdziwych stanach faktycznych. Dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

I. Petycje:
1) Definicja petycji – różnice między petycją, a wnioskiem (bądź skargą).
2) Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji.
3) Przedmiot petycji.
4) Forma i treść petycji.
5) Postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji (termin i jego przekroczenie, publikowanie petycji na stronie internetowej urzędu, sposoby załatwienia petycji, petycja wielokrotna).
6) Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
II. Skargi i wnioski:
1) Skarga, a wniosek – ogólne różnice.
2) Podstawa prawna (KPA, Rozporządzenie ws. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
3) Zasady ogólne postępowania administracyjnego – różnice między postępowaniem administracyjnym ogólnym, a postępowaniem w sprawie skargi lub wniosku.
4) Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków. Ochrona skarżącego.
5) Skarga – postępowanie:
* Przedmiot skargi.
* Forma i treść skargi. Skarga w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.
* Organy rozpatrujące skargi.
* Terminy.
* Sposoby załatwienia skargi.
* Zawiadomienie o załatwieniu skargi.
6) Wniosek – postępowanie:
* Przedmiot wniosku.
* Forma i treść wniosku.
* Organy rozpatrujące wnioski.
* Terminy.
* Sposoby załatwienia wniosku.
* Zawiadomienie o załatwieniu wniosku.
7) Udział prasy i organizacji społecznych.

Prawnik, administratywista, trener, wykładowca. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach administracji państwowej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wcześniej Urząd Miasta Łodzi), a także jako wykładowca uczelni wyższych. Przeprowadził łącznie ponad 1200 godzin zajęć i szkoleń.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 13. czerwca cena za osobę to jedyna 299 zł.
Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

-Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;

-W oparciu o  platformę szkoleniową;

-Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;

-Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.


Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formie zamkniętej.
Zapraszamy do kontaktu.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.