Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie, jako możliwy sposób zabezpieczenia wierzytelności

15 września_10:00 - 12:00

229zł(+VAT)

Termin: 15. września 2021 Cena: 229zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel i korzyści szkoleniaAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

CEL:

 1. omówienie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, jako możliwego sposobu zabezpieczania wierzytelności, z uwzględnieniem przewłaszczania na zabezpieczenie nieruchomości i nowego art. 387¹ k.c.;
 2. udzielenie praktycznych wskazówek, dotyczących treści umów przewłaszczenia na zabezpieczenie;
 3. zaprezentowanie dotychczasowych sposobów zabezpieczania interesów wierzyciela oraz przewłaszczającego w praktyce orzeczniczej.

KORZYŚCI:

Na szkoleniu online dowiesz się:

 1. Co powinny zawierać umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, a zwłaszcza umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie ?
 2. Kiedy wierzyciel może się liczyć z powództwem dłużnika w trybie art. 405 k.c.?
 3. Kiedy umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie będzie bezwzględnie nieważna, a w jakich sytuacjach możemy mówić o względnej nieważności umowy?
 4. Jak obliczać łączną wartość zabezpieczanej wierzytelności?
 5. Jakie były dotychczasowe sposoby zabezpieczania interesów wierzyciela i przewłaszczającego w praktyce orzeczniczej?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich wierzycieli, którzy chcieliby zabezpieczyć swoje wierzytelności w drodze umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, jak również do prawników, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.

 1. Omówienie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie; w tym przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości.;
 2. Omówienie bogatego orzecznictwa sądowego oraz dotychczasowej praktyki notarialnej dotyczącej umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie;
 3. Dlaczego umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie należy do umów nienazwanych polskiego prawa i jakie konsekwencje z tego wynikają;
 4. Jak umową przewłaszczenia na zabezpieczenie zabezpieczyć wierzytelność;
 5. Co nie może stanowić przedmiotu przewłaszczenia;
 6. Jak wierzyciel może się zaspokajać z przedmiotu przewłaszczenia;
 7. Jak obliczać wartość wierzytelności zabezpieczanej przez przewłaszczenie;
 8. Kiedy powstaje tzw. nadzabezpieczenie w umowie i jak sobie z tym radzić;
 9. Kogo obciążają koszty utrzymania przedmiotu przewłaszczenia w okresie przewłaszczenia;
 10. Czy przedmiot przewłaszczenia powinien być wyrejestrowany ze środków trwałych przewłaszczającego na czas przewłaszczenia;
 11. W jakich przypadkach może dojść do zastosowania art. 58 § 2 k.c. lub 388 § 1 k.c.
 • radca prawny, ekspert z zakresu prawa nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa kontraktowego i budowlanego z wieloletnim doświadczeniem;
 • autor wielu specjalistycznych publikacji prasowych, w tym z zakresu prawa nieruchomości w miesięczniku C.H.Beck Nieruchomości;
 • wielokrotny wykładowca na szkoleniach stacjonarnych i webinarach, w tym z zakresu prawa nieruchomości: sprzedaży nieruchomości zadłużonych, przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ustanawiania służebności przesyłu, skargi pauliańskiej, najmu krótkoterminowego, a także z zakresu prawa kontraktowego, w tym sposobów umownego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych.
 • wieloletni współpracownik ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.