szkolenie online

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji. Tworzenie umów inwestycyjnych w samorządzie

ID szkolenia: 2738

Region

Nie określono

Tagi

#proces_inwestycyjny, #przeprowadzanie_inwestycji, #rozliczanie_inwestycji, #tworzenie_umów, #umowy_inwestycyjne
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 31. maja cena za szkolenie wynosi 379 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom informacji praktycznych dotyczącej sposobu prowadzenia inwestycji w samorządach zgodnego z wymogami przepisów prawa oraz wymagań branżowych.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione wzorcowe etapy prowadzenia procesu inwestycyjnego wraz z konkretnymi czynnościami jakie powinny zostać wykonane aby prawidłowo zrealizować i rozliczyć inwestycję.
Uczestnicy dowiedzą się również jakie są obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego i jakie są konsekwencje ich niedopełnienia.
W trakcie szkolenia zostanie przedstawiona w sposób praktyczny kwestia tworzenia umów inwestycyjnych, jakie powinny być tam zapisy zabezpieczające interesy inwestora ale też ryzyka które one niosą.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
– zapoznać się ze sposobem prowadzenia i rozliczania inwestycji w samorządzie
– poznać wzorzec, model, wzór składający się na etapy tego procesu- jak to powinno wyglądać i dlaczego tak nie jest
– poznać sposoby właściwego konstruowania umowy
– porównać swoje umiejętności i sposób prowadzenia inwestycji z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny;
– zapoznać się z różnego rodzaju problemami jakie się pojawiają na inwestycjach samorządowych.

Adresaci

– kierownicy i pracownicy działów zajmujących się inwestycjami, robotami budowlanymi w samorządach i jednostkach organizacyjnych;
– osoby zajmujące się przygotowywanie, planowaniem realizacją i rozliczaniem inwestycji;
– pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu inwestycji w tym za przygotowanie umów inwestycyjnych;
– audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych dokonujących oceny procesu inwestycyjnego w ramach swoich zadań;
– wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat sposobu realizacji inwestycji i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalonych przez inżynierów budownictwa.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu procesu inwestycyjnego
1) Podstaw prawne.
2) Wymogi branżowe i godne polecenia opracowania w tym zakresie.
3) Podmioty uczestniczące w procesie inwestycyjnym – omówienie
4) Specyfika inwestycji samorządowych
5) Najczęstsze problemy inwestycyjne – praktyczne omówienie

2. Etapy procesu inwestycyjnego – omówienie każdego etapu
1) Przygotowanie inwestycji w tym; wybór lokalizacji, sprawdzenie uwarunkowań środowiskowych, MPZP, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę ( lub innej), zgłoszenie rozpoczęcia inwestycji)
2) Planowanie inwestycji w tym: ustalenie harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji, podział obowiązków i ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego,
3) Realizacja inwestycji w tym wybór wykonawcy inwestycji ( ew. inwestora zastępczego lub inspektorów nadzoru), przekazanie terenu budowy wykonawcy, odbiór poszczególnych etapów inwestycji ( protokoły odbioru robót) i odbiór końcowy, prowadzenie dziennika budowy, roboty dodatkowe, roboty zamienne, protokoły konieczności.
4) Rozliczenie inwestycji w tym rozliczanie poszczególnych etapów realizacji inwestycji, dokumentacja powykonawcza i inne wymogi dokumentacyjne, opisy dokumentów i podpisy osób odpowiedzialnych, ewidencja księgowa inwestycji w tym jej księgowe rozliczenie i zakończenie oraz przyjęcie na stan majątkowy jednostki.

3. Umowa inwestycyjna – to co ważne
1) Charakter i forma umowy
2) Omówienie przepisów prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych
dot. inwestycji
3) Elementy umowy inwestycyjnej –w tym opis przedmiotu umowy, termin, obowiązki inwestora i wykonawcy oraz ich odpowiedzialność, podwykonawstwo, warunki gwarancji i rękojmi , wynagrodzenie i sposób płatności , kary umowne
4) Ważne zapisy w umowach – na co przede wszystkim zwrócić uwagę
5) Najczęstsze błędy w umowach – gdzie są ryzyka i jak sobie z nim radzić.

4. Podsumowanie i dyskusja

Prowadzący

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor – praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym głównie w obszarze zamówień publicznych jednostek kultury, inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE. Praktyk uczestniczący w procesach inwestycyjnych w samorządzie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

14 czerwiec 2023 10:00

Data do:

14 czerwiec 2023 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Dochody cywilnoprawne jednostek samorządu terytorialnego – skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Znaczenie wyroku europejskiego trybunału sprawiedliwości z 13 stycznia 2022r. C-327/20 w kwestii dochodzenia rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności przez wierzyciela będącego podmiotem sektora finansów publicznych. Interpretacje niektórych regionalnych izb obrachunkowych, stanowisko ministerstwa rozwoju oraz najwyższej izby kontroli odnośnie dochodzenia rekompensaty przez podmioty publiczne.

Zobacz więcej

Pas drogowy: zajęcie pasa, reklamy w pasie drogowym, ustalenie granic, opłaty, kary, procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego krok po kroku.

Zobacz więcej

Kurs 2-dniowy: Zarządzanie nieruchomościami od A do Z

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia