szkolenie online

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji. Tworzenie umów inwestycyjnych w samorządzie

ID szkolenia: 2738

Region

Nie określono

Tagi

#proces_inwestycyjny, #przeprowadzanie_inwestycji, #rozliczanie_inwestycji, #tworzenie_umów, #umowy_inwestycyjne
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 31. maja cena za szkolenie wynosi 379 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom informacji praktycznych dotyczącej sposobu prowadzenia inwestycji w samorządach zgodnego z wymogami przepisów prawa oraz wymagań branżowych.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione wzorcowe etapy prowadzenia procesu inwestycyjnego wraz z konkretnymi czynnościami jakie powinny zostać wykonane aby prawidłowo zrealizować i rozliczyć inwestycję.
Uczestnicy dowiedzą się również jakie są obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego i jakie są konsekwencje ich niedopełnienia.
W trakcie szkolenia zostanie przedstawiona w sposób praktyczny kwestia tworzenia umów inwestycyjnych, jakie powinny być tam zapisy zabezpieczające interesy inwestora ale też ryzyka które one niosą.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
– zapoznać się ze sposobem prowadzenia i rozliczania inwestycji w samorządzie
– poznać wzorzec, model, wzór składający się na etapy tego procesu- jak to powinno wyglądać i dlaczego tak nie jest
– poznać sposoby właściwego konstruowania umowy
– porównać swoje umiejętności i sposób prowadzenia inwestycji z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny;
– zapoznać się z różnego rodzaju problemami jakie się pojawiają na inwestycjach samorządowych.

Adresaci

– kierownicy i pracownicy działów zajmujących się inwestycjami, robotami budowlanymi w samorządach i jednostkach organizacyjnych;
– osoby zajmujące się przygotowywanie, planowaniem realizacją i rozliczaniem inwestycji;
– pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu inwestycji w tym za przygotowanie umów inwestycyjnych;
– audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych dokonujących oceny procesu inwestycyjnego w ramach swoich zadań;
– wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat sposobu realizacji inwestycji i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalonych przez inżynierów budownictwa.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu procesu inwestycyjnego
1) Podstaw prawne.
2) Wymogi branżowe i godne polecenia opracowania w tym zakresie.
3) Podmioty uczestniczące w procesie inwestycyjnym – omówienie
4) Specyfika inwestycji samorządowych
5) Najczęstsze problemy inwestycyjne – praktyczne omówienie

2. Etapy procesu inwestycyjnego – omówienie każdego etapu
1) Przygotowanie inwestycji w tym; wybór lokalizacji, sprawdzenie uwarunkowań środowiskowych, MPZP, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę ( lub innej), zgłoszenie rozpoczęcia inwestycji)
2) Planowanie inwestycji w tym: ustalenie harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji, podział obowiązków i ustalenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego,
3) Realizacja inwestycji w tym wybór wykonawcy inwestycji ( ew. inwestora zastępczego lub inspektorów nadzoru), przekazanie terenu budowy wykonawcy, odbiór poszczególnych etapów inwestycji ( protokoły odbioru robót) i odbiór końcowy, prowadzenie dziennika budowy, roboty dodatkowe, roboty zamienne, protokoły konieczności.
4) Rozliczenie inwestycji w tym rozliczanie poszczególnych etapów realizacji inwestycji, dokumentacja powykonawcza i inne wymogi dokumentacyjne, opisy dokumentów i podpisy osób odpowiedzialnych, ewidencja księgowa inwestycji w tym jej księgowe rozliczenie i zakończenie oraz przyjęcie na stan majątkowy jednostki.

3. Umowa inwestycyjna – to co ważne
1) Charakter i forma umowy
2) Omówienie przepisów prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych
dot. inwestycji
3) Elementy umowy inwestycyjnej –w tym opis przedmiotu umowy, termin, obowiązki inwestora i wykonawcy oraz ich odpowiedzialność, podwykonawstwo, warunki gwarancji i rękojmi , wynagrodzenie i sposób płatności , kary umowne
4) Ważne zapisy w umowach – na co przede wszystkim zwrócić uwagę
5) Najczęstsze błędy w umowach – gdzie są ryzyka i jak sobie z nim radzić.

4. Podsumowanie i dyskusja

Prowadzący

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor – praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym głównie w obszarze zamówień publicznych jednostek kultury, inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE. Praktyk uczestniczący w procesach inwestycyjnych w samorządzie.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

14 czerwiec 2023 10:00

Data do:

14 czerwiec 2023 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Optymalizacja kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego w Gminie, w tym pozyskiwanie środków na modernizację oświetlenia. Zasady współpracy z zakładem energetycznym i zarządem dróg.

Zobacz więcej

Problematyka wydawania zaświadczeń – zasady ogólne i rozwiązania szczególne, w tym m. in. problematyka wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym i poświadczanie przez organ wykonawczy gminy faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu

Zobacz więcej

Wydawanie zezwoleń i kontrola przebiegu imprez masowych.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia